Про регіональну цільову програму “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.12.2021. № 356-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову програму
“ЕНЕРГОДІМ” для підтримки
ОСББ Івано-Франківської області
на 2022-2023 роки

 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   “Про  енергетичну  ефективність”,  “Про  Фонд  енергоефективності”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1099 “Про утворення державної установи “Фонд енергоефективності”, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020. № 1381-34/2020, враховуючи програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім”, затверджену рішенням Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності” від 16.08.2019 (зі змінами), з метою реалізації державної політики енергозбереження обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки (далі − Програма), що додається.
 2. Департаменту фінансів Івано–Франківської обласної державної адміністрації при формуванні проєктів обласного бюджету на 2022-2023 роки передбачати кошти на виконання Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко).

Голова обласної ради                                                                         Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.12.2021. № 356-11/2021

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
“ЕНЕРГОДІМ” ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОСББ
 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
на 2022-2023 роки

Замовник Програми:                            департамент економічного розвитку,
                                                                 промисловості та інфраструктури
                                                                 Івано-Франківської  обласної державної адміністрації

 

 

                                                               

Керівники Програми:

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                        Б. ФУТЕРКО

 

директор департаменту економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                         С. ПОДОШВА

м. Івано-Франківськ
2021 рік


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки
ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2022-2023 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2022-2023 роки.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 6100,00 тис. гривень (шість мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок).
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2022-2023,

в т. ч.:

6 100,06 100,0
20223050,03050,0
20233050,03050,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– зменшення обсягів споживання енергоресурсів мешканцями багатоквартирних будинків, зокрема імпортованого природного газу, через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

– покращення енергоефективності конструкцій та внутрішньобудинкових мереж житлових будівель;

– зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату комунальних послуг;

– створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між обласною владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями області;

– формування в суспільстві свідомого ставлення до енергоощадності.

 1. Термін проведення звітності: інформація про виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

Замовник Програми:

департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської облдержадміністрації                                С. ПОДОШВА

   

Керівник Програми: 

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                    Б. ФУТЕРКО


Аналіз проблеми та обґрунтування доцільності
розроблення Програми

 

Процес реформування сфери комунальних послуг в житлово-комунальному господарстві є однією з основних проблем сьогодення. Розроблення ефективних заходів з енергозбереження та зменшення обсягів використання енергоресурсів є одним з важливих напрямів розвитку області. З метою реалізації на обласному рівні державної політики енергозбереження, запровадження комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі − ОСББ), що проводять заходи з енергоефективності, розроблено регіональну цільову програму “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки (далі – Програма). Програма передбачає механізм підтримки ОСББ шляхом відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими у банках-партнерах, або часткового відшкодування фактично понесених витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім”.

Відповідно до Закону України “Про Фонд енергоефективності” створена державна установа “Фонд енергоефективності” (далі – Фонд енергоефективності), засновником якої виступає держава в особі Кабінету Міністрів України.

Фонд енергоефективності покликаний продовжити роботу державної програми пільгового кредитування населення на впровадження заходів з енергозбереження у житловій сфері шляхом надання компенсації частини вартості робіт (послуг), обладнання та матеріалів з термомодернізації житлових будинків, а також удосконалити механізм реалізації таких заходів шляхом впровадження обов’язкового проведення енергоаудиту будівлі, в якій планується впровадження енергозберігаючих заходів.

Рішенням Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності” від 16 серпня 2019 року (зі змінами) затверджено Програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім” (далі – Програма Фонду енергоефективності), у рамках якої здійснюється фінансова підтримка заходів з енергоефективності, що реалізуються у будівлях об’єднань співвласників. ОСББ має змогу отримати часткову компенсацію вартості проведення енергетичного аудиту, розробки проєктної документації та її експертизи, вартості будівельних робіт, обладнання та матеріалів, послуг з технічного та авторського наглядів, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення енергетичної ефективності та сертифікації енергетичної ефективності після реалізації проєкту.

Однак, зважаючи на суттєву вартість комплексної реновації будівлі, ОСББ несе значне фінансове навантаження. Тому виділення коштів з обласного бюджету на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими співвласниками багатоквартирних житлових будинків, а також компенсації частини вартості робіт (послуг), обладнання та матеріалів, дозволить зменшити таке навантаження, що сприятиме підвищенню рівня енергоефективності багатоповерхових будівель житлового фонду області, продовженню терміну їхньої експлуатації та зрештою, збільшення ринкової вартості помешкань у будинку.

Крім того, стимулюватиме решту мешканців багатоповерхових будинків, які ще не визначились з формою управління, не лише до підвищення енергоефективності власних осель, а і до самоорганізації і створення ОСББ.

Станом на 01 жовтня 2021 року до участі у Програмі Фонду енергоефективності вже подано 45 заявок від ОСББ Івано-Франківської області. Вартість поданих проєктів становить майже 55,5 млн гривень.

Слід зауважити, що фінансова підтримка населенням енергозбереження стимулюватиме долучення ОСББ до Програми Фонду енергоефективності. Це матиме позитивний економічний ефект, адже збільшить обсяги інвестицій з державного бюджету для впровадження енергоефективних заходів, що дасть можливість розвитку ділового середовища та створення нових робочих місць. Частина суми вартості реалізованих проєктів повернеться як до державного, так і до місцевих бюджетів у вигляді податків та зборів, сплачених будівельними підприємствами, виробниками та продавцями енергоефективного обладнання і матеріалів. Крім того, створить додаткові робочі місця за рахунок зростання попиту на роботи з енергомодернізації будівель.

Мета Програми

Створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному секторі шляхом відшкодування з обласного бюджету частини відсоткової ставки за кредитами або часткового відшкодування фактично понесених витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів з енергомодернізації багатоквартирних будинків ОСББ.

Реалізація Програми сприятиме зниженню фінансового навантаження на ОСББ і в подальшому забезпечить зменшення споживання енергоресурсів і витрат населення на їх оплату та покращення екологічної ситуації в області.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

– зниження фінансового навантаження при впровадженні енергоефективних заходів на мешканців багатоповерхових будівель, де створені ОСББ;

– підвищення теплозахисних властивостей будівельних конструкцій;

– модернізація мереж опалення, гарячого водопостачання та систем освітлення будівель;

– покращення експлуатаційних характеристик багатоквартирних будівель та збільшення терміну їхньої експлуатації;

– підвищення рівня комфорту та якості життя мешканців;

– стимулювання до фінансування ОСББ заходів з підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків;

– формування свідомості мешканців щодо ощадливого ставлення до енергоресурсів;

– заохочення мешканців багатоквартирних будинків ставати відповідальними власниками своєї спільної власності;

– залучення додаткових коштів державного бюджету;

– укріплення енергонезалежності держави.

Заходи, направлені на вирішення поставлених завдань:

– компенсація частини відсоткової ставки, а також частини фактично понесених витрат на роботи (послуги), обладнання та матеріали, за кредитами, отриманими для реалізації робіт в рамках Програми Фонду енергоефективності;

– налагодження співпраці з Фондом енергоефективності, Банками-партнерами Фонду енергоефективності, а також органами місцевого самоврядування щодо реалізації політики енергоефективності у житловому секторі області;

– популяризація механізмів фінансової підтримки впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках.

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме покращенню фізичного стану багатоповерхових будинків та умов проживання в них, зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів та економії витрат населення, пов’язаних з оплатою за спожиті енергоносії, до 70% в будинках, що впроваджують енергоефективні заходи за регіональною цільовою програмою “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки.

Фінансове забезпечення Програми

Існування державної установи “Фонд енергоефективності” дає можливість здійснення професійного відбору енергоефективних проєктів з термореновації багатоквартирних житлових будівель та контролю за реалізацією заходів.

В рамках Програми Фонду енергоефективності здійснюється фінансова підтримка заходів з енергоефективності, що реалізуються у будівлях об’єднань співвласників. ОСББ має змогу отримати часткову компенсацію вартості проведення енергетичного аудиту, розробки проєктної документації та її експертизи, вартості будівельних робіт (послуг), обладнання та матеріалів, послуг з технічного та авторського нагляду, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення енергетичної ефективності та сертифікації енергетичної ефективності після реалізації проєкту.

Однак, зважаючи на суттєву вартість комплексної реновації будівлі, ОСББ несе значне фінансове навантаження. Тому виділення коштів з обласного бюджету на компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими співвласниками багатоквартирних житлових будинків, а також компенсації частини вартості робіт (послуг), обладнання та матеріалів, дозволить зменшити таке навантаження та сприятиме підвищенню рівня енергоефективності багатоповерхових будівель житлового фонду області, продовженню терміну їхньої експлуатації.

Крім того, стимулюватиме решту мешканців багатоповерхових будинків, які ще не визначились з формою управління, не лише до підвищення енергоефективності власних осель, а і до самоорганізації і створення ОСББ.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Джерело фінансування Програми – кошти обласного бюджету в обсязі 6100,0 тис. гривень (шість мільйонів сто тисяч гривень 00 коп.).

Напрями діяльності та умови участі у Програмі

У рамках Програми буде забезпечено надання фінансової підтримки ОСББ на впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівель шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами або частини фактично понесених витрат у рамках Програми Фонду енергоефективності.

Часткова компенсація відсоткової ставки або фактично понесених витрат для ОСББ – учасників Програми здійснюється через Банки-партнери державної установи “Фонд енергоефективності”.

Часткова компенсація відсоткової ставки або частини фактично понесених витрат здійснюється:

– виключно за умови участі ОСББ в Програмі Фонду енергоефективності;

– на заходи, передбачені Програмою Фонду енергоефективності, що викладені у додатку 2 до цієї Програми;

– для ОСББ, які розташовані на території Івано-Франківської області.

Порядок часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності та порядок часткової компенсації фактично понесених витрат на впровадження заходів з енергоефективності в рамках Програми Фонду енергоефективності та в рамках Програми, визначені додатками 3 і 4 до Програми.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління та моніторинг за ходом виконання Програми здійснює департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації шляхом узагальнення звітності Банків-партнерів державної установи “Фонд енергоефективності” щодо обсягів використання коштів на компенсацію частини відсоткової ставки, кількості ОСББ, які отримали таку компенсацію, та результативності впроваджених заходів відповідно до умов договору.

Водночас, верифікація проєктів з енергоефективності, реалізованих у співфінансуванні із Фондом енергоефективності, здійснюється кваліфікованими спеціалістами Фонду. Для ефективного контролю за ходом виконання Програми департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації здійснюється обмін інформації з Фондом енергоефективності та його регіональними радниками і Банками-партнерами.

 

Директор департаменту економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської облдержадміністрації                             Сергій ПОДОШВА


Додаток 1
до регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ”
для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки

 

Заходи регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки
ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки

 № з/пНайменування заходуВиконавецьТермін вико-нання, рокиРокиВсього, тис. грн.Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)Очікувані результати
в. т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
1.Компенсація частини відсоткової ставки (10 відсотків) протягом першого року кредитування за кредитами, залученими ОСББ (для ОСББ у сільських та селищних населених пунктах протягом перших двох років), але не більше фактично нарахованих відсотків по кредитній ставці банком-партнером.

Компенсація частини фактично понесених витрат – 10 відсотків (для ОСББ у сільських та селищних населених пунктах – 20 відсотків) на заходи, передбачені Програмою

Департамент економічного розвитку, промисловості

та інфраструктури

Івано- Франківської

облдержадміні-страції

2022-202320223 000,03 000,0в межах кошто-рисних призна-ченьЗменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Кількість ОСББ, які отримали компенсацію на заходи, визначені Програмою “Енергодім” Фонду енерго­ефективності,  наростаючим підсумком

(2022 рік – 20 ОСББ;

2023 рік – 40 ОСББ)

20233 000,03 000,0
12345678910
2.Популяризація участі в Програмі, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері. Організаційні заходи, участь та проведення семінарів, тренінгівДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміні-страції2022-2023202250,0

 

 

 

 

50,0в межах кошто-рисних призна-ченьПідвищення рівня поінформованості населення щодо розвитку енергоефективного будівництва і реконструкції житлового фонду
202350,050,0

Директор департаменту економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                   Сергій ПОДОШВА


Додаток 2
до регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки ОСББ Івано-Франківської області
на 2022-2023 роки

 

Перелік заходів з енергоефективності, за яким буде здійснюватися часткова компенсація відсоткової ставки за кредитом, або частини фактично понесених витрат у рамках регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки ОСББ Івано-Франківської області
на 2022-2023 роки

 

 1. Заходи з підготовки та реалізації проєкту у рамках Програми Фонду енергоефективності “Енергодім”:

1.1. Проведення попереднього Енергетичного аудиту (вимоги до енергетичного аудиту будівлі, висновку енергетичного аудиту та критерії оцінки  таких висновків, встановлені Порядком дій учасників програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім”, затвердженим рішенням Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності” від 16.08.2019).

1.2. Розробка проєктної документації та її експертиза (в тому числі обстеження об’єкта).

1.3. Послуги з технічного та авторського наглядів.

1.4. Сертифікація енергетичної ефективності після реалізації проєкту.

1.5. Обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації проєкту.

1.6. Впровадження заходів з енергоефективності, що включає вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів.

 1. Заходи з енергоефективності, що входять до Пакету заходів “А” (“Легкий”) у рамках Програми Фонду енергоефективності “Енергодім”:
Тип заходівЗаходи
Обов’язкові заходи1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії.

2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП).

3. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла або/та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо).

4. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях.

5. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалювальних приміщеннях.

6. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів.

Необов’язкові заходи1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів.

2. Модернізація системи гарячого водопостачання.

3. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах.

4. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

5. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

6. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

7. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу.

8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

 1. Заходи з енергоефективності, що входять до Пакету заходів “Б” (“Комплексний”) у рамках Програми Фонду енергоефективності “Енергодім”:
Тип заходівЗаходи
Обов’язкові заходи1. Всі обов’язкові заходи з Пакету заходів “А”.

2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін.

3. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів.

4. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу.

5. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу.

6. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

Необов’язкові заходи1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін нижче рівня ґрунту.

2. Модернізація системи гарячого водопостачання.

3. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

4. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах.

5. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах.

6. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

7. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій.

8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі.

9. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів.

10. Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання.

У разі внесення змін та/або доповнень до Переліку заходів, визначених Програмою Фонду енергоефективності, часткова компенсація відсоткової ставки за кредитом буде здійснюватися на заходи, визначені Програмою Фонду енергоефективності.

Директор департаменту
економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської облдержадміністрації                      Сергій ПОДОШВА


Додаток 3
до регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ”
для підтримки ОСББ Івано-Франківської області

на 2022-2023 роки

 

Порядок часткової компенсації відсоткової ставки
за кредитами, залученими ОСББ, на впровадження
заходів з енергоефективності

 

Порядок часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими ОСББ, на впровадження заходів з енергоефективності                     (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами на впровадження заходів з енергоефективності, залученими ОСББ, які є учасниками Програми Фонду енергоефективності у рамках реалізації Програми.

Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами на здійснення заходів з енергоефективності здійснюється виключно:

 1. За умови участі ОСББ в Програмі Фонду енергоефективності.
 2. За кредитами, залученими ОСББ у національній валюті на впровадження заходів з енергоефективності відповідно до переліку, визначеному додатком 2 до цієї Програми, на підставі Договору про співпрацю між головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та Банком-партнером державної установи “Фонд енергоефективності” (далі – договір про співпрацю).
 3. З дати повідомлення ОСББ про схвалення Фондом енергоефективності заявки на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “ЕНЕРГОДІМ”.
 4. Через Банки-партнери державної установи “Фонд енергоефективності”, обрані Дирекцією Фонду енергоефективності, з якими укладено договір про співпрацю (перелік Банків-партнерів, з якими укладено договори про співпрацю та які беруть участь у реалізації цієї Програми, публікується на веб-сайті Фонду енергоефективності).
 5. На підставі такого пакета документів (формує ОСББ і надає Банку-партнеру перелік, доступний для ознайомлення, на вимогу головного розпорядника коштів):

– установчі та реєстраційні документи ОСББ;

– заявка до розпорядника коштів за формою згідно із додатком 5 до Програми;

– копія заявки № 1 Програми Фонду енергоефективності і копія повідомлення про її схвалення Фондом енергоефективності;

– копія кредитного договору на заходи, передбачені Програмою Фонду енергоефективності “Енергодім”;

– довідка/виписка про нараховані відсотки за відповідний період з банку (протягом першого року кредитування, але не більше);

– копії документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів;

– договір на виконання робіт/послуг, що відповідають Переліку заходів, визначеному додатком 2 до цієї Програми;

– акт прийому-передачі товару/акт про надання послуг/виконання робіт або накладна на товар (при наявності).

 1. В межах виділених коштів, в порядку черговості надходжень заявок, один раз на рік, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на розрахункові рахунки ОСББ, що відкриті у відповідній банківській установі (Банк-партнер державної установи “Фонду енергоефективності). Сума компенсації для одного ОСББ розраховується як компенсація відсоткової ставки за користування кредитом в межах першого року реалізації заходів і не може перевищувати 350,00 тис. гривень (триста п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів або пені, нарахованих ОСББ згідно з умовами кредитного договору.

ОСББ несуть повну відповідальність за реалізацію енергоефективних заходів, визначених відповідно до вимог Програми, та надання Банку-партнеру достовірної інформації для формування Звіту про реалізацію Позичальниками заходів кредитного договору у рамках цієї Програми, передбаченого договором про співпрацю.

 

 

Директор департаменту
економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської облдержадміністрації                           Сергій ПОДОШВА


Додаток 4
до регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ”
для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки

 

Порядок часткової компенсації фактично
понесених витрат на впровадження
заходів з енергоефективності

 

Порядок часткової компенсації фактично понесених витрат на впровадження заходів з енергоефективності (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на компенсацію частини фактично понесених витрат на впровадження заходів з енергоефективності ОСББ, які є учасниками Програми Фонду енергоефективності у рамках реалізації Програми.

Компенсація частини фактично понесених витрат здійснюється виключно:

 1. За умови участі ОСББ в Програмі Фонду енергоефективності.
 2. З дати повідомлення ОСББ про схвалення Фондом енергоефективності заявки на участь у Програмі Фонду енергоефективності (заявка № 1 Програми державної установи “Фонд енергоефективності”).
 3. Через Банки-партнери державної установи “Фонд енерго-ефективності”, обрані дирекцією Фонду енергоефективності, з якими укладено договір про співпрацю (перелік Банків-партнерів, з якими укладено договори про співпрацю та які беруть участь у реалізації цієї Програми, публікується на веб-сайті Фонду енергоефективності).
 4. На підставі такого пакета документів (формує ОСББ і надає Банку-партнеру перелік, доступний для ознайомлення, на вимогу головного розпорядника коштів):

– установчі та реєстраційні документи ОСББ;

– заявка до розпорядника коштів за формою згідно з додатком 5 до Програми;

– копія заявки № 1 Програми державної установи “Фонд енергоефективності” і копія повідомлення про її схвалення державною установою “Фонд енергоефективності”;

– договір на виконання робіт/послуг, що відповідають Переліку заходів, визначеному додатком 2 до Програми;

– акт прийому-передачі товару/акт про надання послуг/виконання робіт або накладна на товар (при наявності).

 1. В межах виділених коштів, в порядку черговості надходжень заявок, один раз на рік, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на розрахункові рахунки ОСББ, що відкриті у відповідній банківській установі (Банк-партнер державної установи “Фонду енергоефективності”). Сума компенсації для одного ОСББ складає 10 відсотків від вартості робіт (послуг), обладнання та матеріалів з термомодернізації будинків і не може перевищувати 350,00 тис. гривень (триста п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.).

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів або пені, нарахованих ОСББ згідно з умовами кредитного договору.

ОСББ несуть повну відповідальність за реалізацію енергоефективних заходів, визначених відповідно до вимог Програми, та надання Банку-партнеру достовірної інформації для формування звіту про реалізацію Позичальниками заходів кредитного договору у рамках цієї Програми, передбаченого договором про співпрацю.

Директор департаменту
економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської облдержадміністрації                        Сергій ПОДОШВА


 

Додаток 5
до регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ”
для підтримки ОСББ Івано-Франківської області
на 2022-2023 роки

 

Форма заявки до розпорядника коштів у рамках регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки

 

Заявка до розпорядника коштів

 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку                                           ” _________________________________________________________________”,

                                               (повна назва ОСББ)

код ЄДРПОУ _____________________, за адресою: Івано-Франківська область, ___________________________________________________________________,

(повна адреса реєстрації ОСББ)

яке є учасником Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “ЕНЕРГОДІМ”, просить прийняти пакет документів у рамках регіональної цільової програми “ЕНЕРГОДІМ” для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки для  __________________________________________________________________

(напрям відшкодування: “часткової компенсації відсоткової ставки”/ “часткової компенсації частини фактично понесених витрат”)

на заходи, передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “Енергодім”, які були впроваджені на будівлі об’єднання за адресою: Івано-Франківська область,

___________________________________________________________________.

(повна адреса будівлі ОСББ, в якій впроваджувалися заходи)

Голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

”                                                    “

(посада) (підпис, М. П.) (прізвище та ініціали)

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]