Про регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

23.12.2020. № 36-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про регіональну цільову
програму підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення “Власний дім”
на 2021-2025 роки

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 54-2/2015 (зі змінами та доповненнями), та проєкт регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2021-2025 роки, схвалений розпорядженням облдержадміністрації від 28.10.2020 № 558, на підставі статті 43 Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2021-2025 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, районним радам, територіальним громадам області, департаментам агропромислового розвитку і фінансів обласної державної адміністрації при формуванні обласного та місцевих бюджетів на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми з урахуванням запитів обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
 3. Рішення обласної ради від 25.12.2015. № 54-2/2015 та від 10.03.2017. № 444-13/2017 вважати такими, що втрачають чинність з 01.01.2021 року.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійні комісії обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко) і з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій (О. Книшук).

 

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної радивід 2
3.12.2020. № 36-2/2020

 

 

Регіональна цільова програма
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
“Власний дім” на 2021-2025 роки

 

 

Замовники Програми:

департамент розвитку громад
та територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                                 Г. Магулій

 

департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації                                                                                    І. Андріїшин

 

Обласний фонд підтримки
індивідуального житлового
будівництва на селі                                                                                       Т. Гаврилко

 

Керівник Програми:

заступник голови
облдержадміністрації                                                                                   В. Івасик


 

ПАСПОРТ
регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
 2. Розробник Програми: обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.
 3. Термін реалізації Програми – 5 років.
 4. Етапи фінансування Програми – 2021-2025 роки.
 5. Очікувані обсяги фінансування Програми розроблені на основі Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, а саме:
  • спорудження нового житлового будинку – 400 тис. гривень;
  • реконструкція, капітальний ремонт житлового будинку або добудова незавершеного будівництвом житла – 250 тис. гривень;
  • придбання житла – 300 тис. гривень;
  • спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій – 100 тис. гривень.

 

РокиПрогнозні обсяги фінансування, тис. гривень
всьогов  т. ч.  за джерелами фінансування
державний

бюджет

 

обласний

бюджет

 

районний

(міський)

бюджет

інші

джерела

фінансу-вання

2021-2025,

в т. ч.:

7432944350208609119 
202111982730029151767 
202213304805034701784 
202314582875040251807 
202416460980047901870 
2025180011045056601891 

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

В результаті виконання Програми на період 2021-2025 років планується забезпечити житлом сільське населення шляхом кредитування індивідуального житлового будівництва, зокрема введення в експлуатацію 121 житлового будинку, провести реконструкцію та капітальний ремонт 51 житлового будинку, забезпечити комунікаціями близько 190 осель. Купівля раніше збудованого житла – 60 осель.

 1. Термін проведення звітності: інформація про хід виконання заходів Програми подається обласній раді щоквартально, до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

 

Замовники Програми:

 департамент розвитку громад
та територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                                                   Г. Магулій

 

департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації                                                                                      І. Андріїшин

 

Обласний фонд підтримки
індивідуального житлового
будівництва на селі                                                                                         Т. Гаврилко

 

Керівник Програми:

заступник голови
облдержадміністрації                                                                                     В. Івасик


 

 I. Загальні положення

Регіональна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім”  (далі –  Програма) розроблена  на виконання  Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року № 1597 (із змінами та доповненнями), з метою покращення житлових умов сільських жителів. Реалізує Програму обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд).

Програма розроблена на період 2021-2025 років з розподілом коштів та завдань щодо введення в експлуатацію житлових будинків та комунікацій, що забезпечують вимоги комфортності житла та інших побутових потреб селян в районах області (додаток 1).

Програма спрямована на:

– реалізацію державної політики у галузі індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості на підставі його довготермінового пільгового кредитування;

– поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування села через впровадження нових проектів із покращеними рішеннями архітектурного, планувального та конструкторсько-технологічного напрямку, використання ефективних матеріалів та обладнання, застосування енергозберігаючих технологій;

– завантаження потужностей будівельної індустрії для забезпечення потреб у матеріалах, виробах та конструкціях;

– перерозподіл трудових ресурсів та закріплення кадрів і особливо молоді в сільській місцевості;

– створення нових робочих місць і підвищення рівня зайнятості населення.

Метою Програми є підвищення рівня надання громадянам пільгових довгострокових кредитів для будівництва житла, створення додаткових умов для забезпечення житлом сільських жителів, які потребують покращення житлових умов.

 

II. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

– зростання обсягів житлового будівництва на селі шляхом надання довгострокових (до 20 років) кредитів;

– збільшення кількості введеного в експлуатацію житла завдяки першочерговому інвестуванню незавершених будівництвом житлових будинків з високим рівнем готовності;

– соціальна орієнтованість будівництва – першочергове надання кредитів багатодітним та молодим сім’ям, працівникам соціальної сфери села, воїнам АТО та громадянам, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб;

– залучення до роботи та закріплення молодих спеціалістів у сільській місцевості;

– удосконалення планування територій у сільській місцевості з наданням практичної допомоги разом з сільськими та селищними радами індивідуальним забудовникам у вирішенні питань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель тощо;

– виконання заходів щодо реалізації Програми (додаток 2).

 

IІІ. Матеріально-технічне забезпечення Програми

З метою розширення обсягів послуг, матеріально-технічне забезпечення індивідуальних забудовників передбачено вести за однією з двох схем:

– самостійне придбання забудовником всієї номенклатури будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та апаратури в повному або частковому об’ємі на вільному ринку за рахунок власних і залучених коштів;

– повна або часткова (за вибором забудовника) комплектація житлових будинків і допоміжних приміщень необхідними матеріалами та обладнанням структурними підрозділами Фонду через систему комплектації на договірній основі в рахунок наданого пільгового кредиту.

 

ІV. Науково-технічне забезпечення Програми

Для здешевлення вартості будівництва та експлуатації індивідуальних житлових будинків, підвищення якості і скорочення термінів будівництва Фонд спільно з департаментом розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, проектними організаціями, підприємствами будівельної індустрії, підрядними організаціями області планує:

– забезпечити розробку та впровадження проектів індивідуальних житлових будинків з використанням покращених архітектурно-планувальних та конструкторсько-технологічних рішень (тришарові стінні панелі, ефективна кладка стін із штучних матеріалів зі застосуванням утеплювачів, утеплені покриття, вікна із тришаровим склінням, прогресивні покрівельні матеріали тощо, використання технології влаштування стін з СІП панелей);

– при проектуванні і будівництві мереж водо-, газо- та електропостачання в місцях компактної забудови широко застосовувати пластмасові труби, будинкові регулятори та лічильники газу;

– застосовувати котли і водонагрівачі з підвищеним коефіцієнтом корисної дії, лічильники холодної води, а також регулятори системи опалення, теплові насоси;

– забезпечити використання ефективних утеплювачів (пінобетон, полістирол та інші) для конструкцій будинків (стіни, перекриття, покриття);

– забезпечити застосування спеціальних сухих сумішей для кладки стін, бетонних та опоряджувальних робіт; плитки керамічної для оздоблення фасадів; плитки бетонної для оздоблення цоколів; плитки бетонної для мощення тротуарів тощо.

 

V. Фінансове забезпечення Програм

Формування коштів Фонду передбачається із залученням різних, у тому числі нетрадиційних, джерел фінансування на трьох рівнях:

 • державному;
 • обласному;
 • районному (місцевому).

Фінансування будівництва житла в кожному районі ведеться за схемою: 60 % вартості забезпечуються коштами державного бюджету, 40 % – кошти місцевого бюджету.

Контроль за перерахуванням коштів повинні здійснювати департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації,  фінансові управління, районні (міські) ради та Фонд.

Головними напрямками використання коштів є:

 • видача довгострокових (до 20 років) пільгових (під 3% річних) кредитів на будівництво (добудову, купівлю) індивідуального житла та будівництво господарських споруд;
 • газифікація будинків;
 • електрифікація будинків;
 • забезпечення будинків системами водопостачання та водовідведення;
 • будівництво позамайданчикових та частково (до 50%) майданчикових інженерних мереж у місцях компактної забудови;
 • інші витрати, спрямовані на підтримку будівництва індивідуального житла в сільській місцевості області.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з фінансових можливостей обласного, районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування.

 

VІ. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми планується досягти поліпшення житлово-побутових умов сільського населення області, виходячи з прогнозних показників (додаток 3).


 

Додаток 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення “Власний дім”
на 2021-2025 роки

 

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення Власний дім на 2021-2025 роки (таблиця № 1)

Потреба по рокахОдиниця виміруВсьогов т. ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
ВерховинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийІвано-Франківський
123456789
2021 

тис. грн.

       
Потреба в коштах,

всього, в т. ч.:

       
державний бюджет:       
загальний фонд6000450148411195205831844
спецфонд13006027033060120460
обласний бюджет:       
загальний фонд250010067066080200790
спецфонд415201001012040134
районний (міський) бюджет:       
загальний фонд13608032030090140430
спецфонд407201061321916114
інші джерела фінансування       
123456789
2022 

тис. грн.

       
Потреба в коштах,

всього, в т. ч.:

       
державний бюджет:       
загальний фонд6700315305210862311211895
спецфонд13506029034060120480
обласний бюджет:       
загальний фонд300010088083080210900
спецфонд470251201102040155
районний (міський) бюджет:       
загальний фонд13608032030090140430
спецфонд424201181341916117
інші джерела фінансування       
2023 

тис. грн.

       
Потреба в коштах,

всього, в т. ч.:

       
державний бюджет:       
загальний фонд7400468191017527604902020
спецфонд135010030031010080460
обласний бюджет:       
загальний фонд350025095080025015001100
спецфонд525311201203064160
районний (міський) бюджет:       
загальний фонд13608032030090140430
спецфонд447211291382016123
інші джерела фінансування       
 

 

 

        
         
123456789
2024тис. грн.       
Потреба в коштах,

всього,  в т. ч.:

       
державний бюджет:       
загальний фонд8400229259020887185502225
спецфонд140010031028111090509
обласний бюджет:       
загальний фонд420030011009503502001300
спецфонд590201471304073180
районний (міський)

бюджет:

       
загальний фонд140080340310100140430
спецфонд470211421412017129
інші джерела фінансування       
2025тис. грн.       
Потреба в коштах,

всього,в т. ч.:

       
державний бюджет:       
загальний фонд9000368331725596303201806
спецфонд145010031031011090530
обласний бюджет:       
загальний фонд5000350135011103503331507
спецфонд660301601454090195
районний (міський)

бюджет:

       
загальний фонд140080340310100140430
спецфонд491221531462017133
інші джерела фінансування       
         
 

 

        
123456789
2021-2025 

тис. грн.

       
Потреба в коштах,

всього, в т. ч.:

       
державний бюджет:       
загальний фонд375001830123538604285920649790
спецфонд6850420148015714405002439
обласний бюджет:       
загальний фонд18200110049504350111010935597
спецфонд2660126647606150307824
районний (міський)

бюджет:

       
загальний фонд6880400164015204707002150
спецфонд22391046486919882616
інші джерела фінансування       

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                                                                        Тарас Гаврилко


Додаток 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення “Власний дім”
на 2021-2025 роки

 

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та
поліпшення житлово-побутових умов сільського населення Власний дім на 2021-2025 роки  (таблиця № 2)

 

Потреба по рокахОдиниця виміруВсьогов т. ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
ВерховинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийІвано-Франківський
123456789
Будівництво житла, в т. ч.:од.246137356171770
Будівництво нового житлаод.105531237633
Купівля житлаод.60316156317
Добудова  або реконструкція житлових будинківод.81526184820
Газифікація садибод.61120172417
Водозабезпечення садибод.8031919 435
Електрифікаціяод.55414147313
         
123456789
Потреба в коштах,
всього, в т. ч.:
        
державний бюджет:тис. грн.       
загальний фонд375001830123538604285920649790
спецфонд6850420148015714405002439
обласний бюджет       
загальний фонд18200110049504350111010935597
спецфонд2660126647606150307824
районний (міський)

бюджет:

       
загальний фонд6880400164015204707002150
спецфонд22391046486919882616
інші джерела фінансування       
Введення в експлуатацію:        
житлоод.121730255945
кв. м135767823352280958010764977
комунікаціїод.1707444381058

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                                                                               Тарас Гаврилко


Додаток 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2021-2025 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення Власний дім
на 2021-2025 роки (2021 рік, таблиця № 3)

 

Потреба по рокахОдиниця виміруВсьогов т. ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
ВерховинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийІвано-Франківський
123456789
Будівництво житлаод.17143126
Купівля житлаод.10122113
Добудова  або реконструкція житлових будинківод.13143113
газифікація садибод.12 43 14
Водозабезпечення садибод.16 45  7
Електрифікаціяод.6 21111
123456789
Потреба в коштах,

всього, в т. ч.:

        
державний бюджет:тис. грн.       
загальний фонд6000450148411195205831844
спецфонд13006027033060120460
обласний бюджет:тис. грн.       
загальний фонд250010067066080200790
спецфонд415201001012040134
районний (міський)

бюджет:

       
загальний фонд13608032030090140430
спецфонд407201061321916114
інші джерела фінансування       

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                                                                        Тарас Гаврилко


Додаток 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2021-2025 роки

 

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення Власний дім
на 2021-2025 роки (2022 рік, таблиця № 4)

 

Потреба по рокахОдиниця виміруВсьогов т. ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
ВерховинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийІвано-Франківський
123456789
Будівництво житлаод.18163116
Купівля житлаод.9 32  4
Добудова  або реконструкція житлових будинківод.14152 24
газифікація садибод.13 45  4
Водозабезпечення садибод.14145  4
Електрифікаціяод.9123111
123456789
Потреба в коштах,

всього, в т. ч.:

        
державний бюджет:тис. грн.       
загальний фонд6700315305210862311211895
спецфонд13506029034060120480
обласний бюджет:тис. грн.       
загальний фонд300010088083080210900
спецфонд470251201102040155
районний (міський)

бюджет:

       
загальний фонд13608032030090140430
спецфонд424201181341916117
інші джерела фінансування       

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                                                                        Тарас Гаврилко


Додаток 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2021-2025 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення Власний дім
на 2021-2025 роки (2023 рік, таблиця № 5)

 

Потреба по рокахОдиниця виміруВсьогов т. ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
ВерховинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийІвано-Франківський
123456789
Будівництво житлаод.22165217
Купівля житлаод.12133113
Добудова  або реконструкція житлових будинківод.16144115
газифікація садибод.10 23113
Водозабезпечення садибод.16143 17
Електрифікаціяод.11122213
123456789
Потреба в коштах,

всього, в т. ч.:

тис. грн.       
державний бюджет:       
загальний фонд7400468191017527604902020
спецфонд135010030031010080460
обласний бюджет:тис. грн.       
загальний фонд350025095080025015001100
спецфонд525311201203064160
районний (міський)

бюджет:

       
загальний фонд13608032030090140430
спецфонд447211291382016123
інші джерела фінансування       

 

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                                                                              Тарас Гаврилко

 


Додаток 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2021-2025 роки

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення Власний дім
на 2021-2025 роки (2024 рік, таблиця № 6)

 

 

Потреба по рокахОдиниця виміруВсьогов т. ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
ВерховинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийІвано-Франківський
123456789
Будівництво житлаод.23175217
Купівля житлаод.14 34214
Добудова  або реконструкція житлових будинківод.19165124
газифікація садибод.12 52113
Водозабезпечення садибод.16132 28
Електрифікаціяод.161541 5
123456789
Потреба в коштах,

всього, в т. ч.:

        
державний бюджет:        
загальний фонд 8400229259020887185502225
спецфонд 140010031028111090509
обласний бюджет:        
загальний фонд 420030011009503502001300
спецфонд 590201471304073180
районний (міський) бюджет:        
загальний фонд 140080340310100140430
спецфонд 470211421412017129
інші джерела фінансування        

 

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                                                                                  Тарас Гаврилко


Додаток 1
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2021-2025 роки

 

Прогнозні показники регіональної цільової програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення Власний дім” на 2021-2025 роки (2025 рік, таблиця № 7)

 

Потреба по рокахОдиниця виміруВсьогов т. ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
ВерховинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийІвано-Франківський
123456789
Будівництво житлаод.25187117
Купівля житлаод.151542 3
Добудова  або реконструкція житлових будинківод.19174124
газифікація садибод.14154 13
Водозабезпечення садибод.18 44 19
Електрифікаціяод.131342 3
123456789
Потреба в коштах, всього,  в т. ч.:        
державний бюджет:        
загальний фонд 9000368331725596303201806
спецфонд 145010031031011090530
обласний бюджет:        
загальний фонд 5000350135011103503331507
спецфонд 660301601454090195
районний (міський) бюджет:        
загальний фонд 140080340310100140430
спецфонд 491221531462017133
інші джерела фінансування        

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                                                             Тарас Гаврилко


Додаток 2
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов сільського
населення “Власний дім” на 2021-2025 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2021-2025 роки

 

з/п

Наймену- вання

заходу

ВиконавецьТермін

вико-нання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані

результати

рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Державний

бюджет

облас-

ний

бюджет

район- ний

(міський)

бюджет

інші джерела фінансу-вання
1234567891011
1.Надання пільгових довго-строкових кредитів індиві-дуальним сільським забудов-никам в обсягах наявних ресурсівОбласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, райдержадміністрації,

територіальні громади, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації,

департамент розвитку

громад та територій,

дорожнього, житлово-

комунального

господарства, містобудування та архітектури

облдержадміністрації

Щорічно в затверд- жені терміни 

2021

2022

2023

2024

2025

 

 

2021-2025

 

11982

13304

14582

16460

18001

 

 

74329

 

 

7300

8050

8750

9800

10450

 

 

44350

 

 

2915

3470

4025

4790

5660

 

 

20860

 

1767

1784

1807

1870

1891

 

 

9119

 

 Зростання обсягу житлового будівництва, розвиток інфраструктури та підвищення рівня інженерного облаштування села, поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення

 

 

 

 

 

 

 

1234567891011
2.Висвітлення  в засобах масової інформації відомостей щодо ходу реалізації Програми на території областіОбласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі2021-2025Доведення до відома мешканців області інформації про хід реалізації Програми
3.Проведення засідань (круглих столів) та інших заходів з представ-

никами територіаль-них громад з питань реалізації Програми

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селіПостійноОзнайомлення сільського населення області з Програмою

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                                                                                         Тарас Гаврилко

 


 

Додаток  3
до регіональної цільової програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі
та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення “Власний дім”
на 2021-2025 роки

 

Прогнозні показники
введення в експлуатацію житла та комунікацій на 2021-2025 роки

 

Потреба по рокахОдиниця виміруВсьогов т. ч. для кредитування забудовників сільських населених пунктів районів, міст
ВерховинськийКалуськийКоломийськийКосівськийНадвірнянськийІвано-Франківський
123456789
2021        
Введено в експлуатацію:        
житлоод.16 43  9
кв.м1650 413287  950
комунікаціїод.22 661 18
2022        
Введено в експлуатацію:        
житлоод.181421 19
кв.м1956120461224120 116915
комунікаціїод.34110101 210
123456789
2023        
Введено в експлуатацію:        
житлоод.26265139
кв.м2844208632555120324 1005
комунікаціїод.35281022 11
2024        
Введено в експлуатацію:        
житлоод.2927513 11
кв.м34272268085821064001305
комунікаціїод.3729823 13
2025        
Введено в експлуатацію:        
житлоод.322910227
кв.м369922810381161234236 802
комунікаціїод.4221192216
2021-2025        
Введено в експлуатацію:        
житлоод.121730255945
кв.м135767823352280958010764977
комунікаціїод.1707444381058

 

Голова обласного фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі                                           Тарас Гаврилко

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]