Про внесення змін до  Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від  23.12.2020. №  44-2/2020


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.12.2021. № 366-11/2021
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до  Методики
розрахунку орендної плати за майно
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області,
затвердженої рішенням обласної
ради від  23.12.2020. №  44-2/2020

 

 

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись Методикою розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021. № 630 “Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно”, враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, обласна рада

вирішила:

  1. Доповнити пункт 2 Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2020. № 44-2/2020, абзацом третім такого змісту:

“Відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна (у тому числі місць загального користування та прибудинкової території) та надання комунальних послуг орендарю здійснюється відповідно до договору, укладеного між балансоутримувачем та орендарем”.

  1. Внести зміни в пункт 3 Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:

в абзаці першому після слів “У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 8 цієї Методики)” додати слова “та іншого окремого індивідуально визначеного майна”;

в абзаці другому після слів “або додатком 2 (для договорів оренди, які продовжуються вперше)” додати слова “або пунктом 9 Методики для іншого окремого індивідуально визначеного майна”.

  1. Пункти 8, 9 та 11 Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області викласти в новій редакції:

“8. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна у розмірі 1,20 грн. (з ПДВ) встановлюється таким орендарям:

органам місцевого самоврядування, іншим бюджетним організаціям, закладам, установам, які повністю фінансуються з місцевих бюджетів;

національним художнім колективам, яким надається фінансова підтримка з місцевих бюджетів”.

“9. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) встановлюється на рівні 12 відсотків від вартості об’єкта оренди.

Розмір річної орендної плати у разі оренди транспортних засобів встановлюється на рівні 10 відсотків вартості об’єкта оренди.

У разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, розмір річної орендної плати за оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, у тому числі транспортних засобів, становить 7 відсотків вартості об’єкта оренди. 

Місячна орендна плата в розмірі 1,20 грн. (з ПДВ) за 1 кв. м занедбаної пам’ятки архітектури встановлюється кваліфікованій особі, визначеній пунктом 130 Особливостей передачі, на підставі рішення обласної ради, прийнятого відповідно до пункту 134 Особливостей передачі, орендарям, які отримали таку пам’ятку у довгострокову пільгову оренду відповідно до пунктів 130-138 Особливостей передачі”.

“11. Якщо орендна плата визначена за результатами проведення аукціону, орендна плата за січень-грудень року оренди, наступного за роком, на який припадає перший місяць оренди, визначається шляхом коригування орендної плати за перший місяць оренди на річний індекс інфляції року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата за січень-грудень третього і кожного наступного календарного року оренди визначається шляхом коригування місячної орендної плати, що сплачувалась у попередньому році, на середньорічний індекс інфляції такого року.

Орендна плата, встановлена відповідно до пункту 8 цієї Методики, не підлягає коригуванню на індекс інфляції”.

  1. Викласти в новій редакції додаток 1 до Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).
  2.  Викласти в новій редакції додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


Додаток 1
до Методики розрахунку орендної
плати за майно спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області

Орендні ставки
для договорів оренди майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області

 

 

№ з/пОрендаріОрендна ставка,

відсотків

123
1.Потенційні орендарі для проведення фестивалів, концертів, театральних вистав, лекційно-концертних, розважальних програм, виступів пересувних циркових колективів та інших шоу-програм зарубіжних естрадних, театральних, циркових виконавців на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців50
2.Потенційні орендарі для проведення концертів зарубіжних колективів народного мистецтва на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців40
3.Комунальні підприємства охорони здоров’я для розміщення аптек, аптечних пунктів, кіосків30
4.Потенційні орендарі для проведення фестивалів, концертів, театральних вистав, лекційно-концертних, розважальних програм, виступів пересувних циркових колективів та інших шоу-програм естрадних, театральних, циркових виконавців всеукраїнського рівня на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців25
5.Потенційні орендарі для проведення концертів колективів народного мистецтва всеукраїнського рівня на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців20
6.Потенційні орендарі для проведення фестивалів, концертів, театральних вистав, лекційно-концертних, розважальних програм, виступів пересувних циркових колективів та інших шоу-програм естрадних, театральних, циркових виконавців обласного рівня на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців15
7.Потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії15
8.Приватні заклади освіти (суб’єкти підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 9 цього додатку), на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг10
9.Потенційні орендарі для проведення заходів охорони здоров’я, освіти на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців10
10.Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (АТ “ОЩАДБАНК”), що є банківською установою державної власності, яка надає у касах банківських установ послугу з приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-комунальні послуги під час забезпечення можливості не сплачувати комісію за надання такої послуги10
11.Заклади освіти, засновані на будь-якій формі власності, суб’єкти підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензованих послуг5
123
12.Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань

рекламного та еротичного характеру)

4
13.Комунальні заклади освіти, які частково фінансуються з місцевих бюджетів та державні заклади освіти, що фінансуються з державного бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 9 цього додатка)3
14.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів3
15.Органи державної влади, інші установи і організації, які повністю фінансуються з державного бюджету3
16.Музеї, крім тих, які повністю фінансуються з місцевих бюджетів3
17.Заклади освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, що засновані неприбутковими громадськими об’єднаннями, які отримують державне фінансування з держав – членів ЄС3
18.Потенційні орендарі для проведення культурно-мистецьких заходів для дітей, юнацтва та молоді; благодійних заходів; заходів обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців1
19.Заклади культури, що мають статус національних і орендують майно для проведення статутної діяльності1
20.Державні та комунальні підприємства, установи, організації/ громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)1
21.Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”1
22.Фонд соціального страхування, робочі органи його виконавчої дирекції та їх відділення;

Пенсійний фонд України та його органи

1
23.Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів:
не більш як 100 кв. метрів;1
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів20
24.Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ:
не більш як 100 кв. метрів;1
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів20
25.Для розміщення творчих спілок, професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності:
не більш як 50 кв. метрів; 1
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 20
26.Народні депутати України від Івано-Франківської області для розміщення громадської приймальні:
не більш як 50 кв. метрів; 1
для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 20
27.Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області1
28.Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі1
29.Комунальні заклади охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, комунальні підприємства охорони здоров’я та комунальні некомерційні підприємства, що утворилися в результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я0,01
30.Івано-Франківське  обласне телебачення “Галичина”0,01
31.Комунальне підприємство обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”0,01
32.Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній0,01

Додаток 2
до Методики розрахунку орендної
плати за майно спільної власності
територіальних громад сіл, селищ,
міст області

Орендні ставки для договорів оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,
 які продовжуються вперше

 

№ з/пВикористання нерухомого майна за цільовим призначеннямОрендна ставка,  відсотків
123
1.Розміщення:50
     комерційних банків, банкоматів, банківських терміналів, пунктів обміну валюти, брокерських, маклерських, ріелторських контор (агентств нерухомості), фінансових установ, ломбардів;
     офісних приміщень, антен, технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету
2.Розміщення:30
     стоматологічних клінік та кабінетів;
     аптек, аптечних пунктів, кіосків;
     аптек, аптечних пунктів, кіосків комунальних підприємств охорони здоров’я
3.Розміщення:25
     виробників реклами;
     зовнішньої реклами на будівлях і спорудах;
     саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;
     ресторанів;
     суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та тур- агентську діяльність, готелів
4.Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності25
5.Розміщення:20
     приватних закладів охорони здоров’я;
     суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;
     офісних приміщень (крім відділень банків, фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості)
6.Розміщення:18
     торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;
     кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
     комп’ютерних клубів та інтернет-кафе
7. Розміщення:   15
     складів, крамниць-складів, магазинів-складів;
     стоянок для автомобілів, паркінгів;
     торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи;
     торговельних автоматів, що відпускають продовольчі та непродовольчі товари
123
8.Розміщення:12
     суб’єктів господарювання, що провадять виробничу діяльність;
     ветеринарних аптек;
     шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;
     суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;
     кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
     суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги погодинно, в тому числі курси, тренінги, семінари тощо
9.Розміщення:10
     суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення;
     приватних закладів освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, а також суб’єктів підприємницької діяльності, що надають освітні послуги без отримання ліцензії;
     об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку;
     суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;
     банків з державною часткою, їх відділень;
     акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (АТ “ОЩАДБАНК”), що є банківською установою державної власності, яка надає у касах банківських установ послугу з приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-комунальні послуги під час забезпечення можливості не сплачувати комісію за надання такої послуги;
     приватних закладів освіти (суб’єктів підприємницької діяльності), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері, на площі, що використовується для надання ліцензійних послуг
10.Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні із здійсненням торгівлі9
11.Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту9
12.Розміщення:5
     виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі;
     суб’єктів господарювання, що надають послуги зв’язку (у разі надання послуг бюджетній установі через встановлення ним обладнання у приміщенні установи, не менше 75 відсотків потужності якого використовується для її потреб);
     закладів освіти, заснованих на будь-якій формі власності, суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, на площі, що використовується для надання ліцензованих послуг
13.Розміщення:4
     торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;
     торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів;
     видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою;
14Оренда майна вітчизняними видавництвами та підприємствами книго- розповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)4
15.Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні, без здійснення торгівлі3
123
16.Розміщення:3
      органів державної влади, інших установ і організацій, які повністю фінансуються з державного бюджету;
      органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій, діяльність яких частково фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;
      комунальних закладів освіти, які частково фінансуються з місцевих бюджетів та державних закладів освіти, що фінансуються з державного бюджету, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у відповідній сфері (крім закладів освіти і суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 12 цього додатка)
17.Розміщення:2
     бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, що утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів;
     студій з організації дозвілля дітей у позаурочний час;
     комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-експерт”
18.Розміщення громадських організацій і політичних партій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
     не більше як 50 кв. м;2
     понад 50 кв. м20
19.

 

Розміщення добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, в тому числі асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
     не більше як 50 кв. м;1
     понад 50 кв. м20
20.Розміщення творчих спілок, творчих майстерень, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
     не більше як 50 кв. м;1
     понад 50 кв. м20
21.Розміщення громадської приймальні народного депутата України від Івано-Франківської області для розміщення його депутатської приймальні на площі, що становить:1
     не більше як 50 кв. м;1
     понад 50 кв. м20
22.Оренда майна державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями/ громадськими організаціями у сфері культури і мистецтв (у тому числі національними творчими спілками або їх членами під творчі майстерні)1
23.Розміщення закладів культури, що мають статус національних і орендують майно для проведення статутної діяльності1
24.Розміщення:1
     їдалень, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах, закладах освіти і культури, адміністративній будівлі на вул. Степана Бандери, 77 та вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську;
     редакцій засобів масової інформації, видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою;
     салонів-магазинів та виставкових залів виробів народних художніх промислів;
     дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, спортивних закладів для дітей та молоді (крім бюджетних);
     надавачів соціальних послуг (державної та комунальної власності)
     Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”;
123
     Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;
     Пенсійного фонду України та його органів;
     Фонду соціального страхування, робочих органів його виконавчої дирекції та їх відділень;
     комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Будінвест”
25.Оренда релігійними організаціями для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній0,01
26.Розміщення:
     Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій;0,01
     громадських та благодійних організацій, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну, правову допомогу, волонтерську роботу, реабілітацію та адаптацію учасників АТО та ООС;0,01
     Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина”;0,01
     комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”;0,01
     комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, комунальних підприємств охорони здоров’я та комунальних некомерційних підприємств, що утворилися в результаті реорганізації комунальних закладів охорони здоров’я0,01
27.     Інше використання нерухомого майна15

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]