Про затвердження обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 38-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження обласної
цільової соціальної програми
“Молодь Прикарпаття”
на 2021-2025 роки

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 47-2/2015 (зі змінами від 31.03.2016. № 165-4/2016), відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Інформацію департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації про виконання обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки взяти до уваги.
 2. Рішення обласної ради від 25.12.2015. №47-2/2015 та від 31.03.2016. №.165-4/2016 зняти з контролю.
 3. Затвердити обласну цільову соціальну програму “Молодь Прикарпаття” на 2021-2025 роки (далі – Програма), що додається.
 4. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, структурним підрозділам обласної державної адміністрації, установам та організаціям забезпечити неухильне виконання Програми.
 5. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації (В. Кімакович) при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2021 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 6. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет чи про зміни до нього на відповідний бюджетний період.
 7. Рекомендувати районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування розробити та подати на затвердження у встановленому порядку відповідні цільові соціальні програми на 2021-2025 роки, передбачивши видатки на виконання заходів, визначених програмою, виходячи з можливостей дохідної частини місцевих бюджетів.
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б.Томенчук).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 38-2/2020

 

 

 

Обласна цільова соціальна програма
“Молодь Прикарпаття” на 2021-2025 роки

 

 

 

Замовник Програми:

департамент освіти, науки
та молодіжної політики
облдержадміністрації                                                                В. Кімакович

 

Керівник Програми:

заступник голови
облдержадміністрації                                                                Є. Фербей


 

Паспорт
обласної цільової соціальної програми
“Молодь Прикарпаття”
на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2021-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2021-2025 роки.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 5 960,00 тис. гривень

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші
джерела
2021-2025,5 960,005 960,00
в т. ч.    
20211 034,01 034,0
20221 114,01 114,0
20231 182,01 182,0
20241 270,01 270,0
20251 360,01 360,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2021-2025 роки повинно стати підґрунтям для істотного підвищення ефективності реалізації державної політики, посилення практичної діяльності органів державної влади в цій сфері та інститутів громадянського суспільства, що сприятимуть повноцінному розвитку молоді Івано-Франківщини, ширшому залученню її до процесів перетворень у країні.

 1. Термін проведення звітності – звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Керівник Програми:

заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                    Є. Фербей

 

Замовник Програми:

департамент освіти,
науки та молодіжної політики
обласної державної адміністрації                                                 В. Кімакович


 

Обгрунтування доцільності розробки
обласної цільової соціальної програми
“Молодь Прикарпаття” на 2021-2025 роки

 

Загальна частина

Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена з метою проведення якісно нової молодіжної політики, визначеної законами України від 05.02.1993 року № 2998-ХІІ “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, від
01.12.1998 року № 281-ХIV “Про молодіжні та дитячі громадські організації” та рішенням обласної ради від 21.02.2020 року № 1381-34/2020 “Про затвердження Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки”.

Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 14 до
35 років, у тому числі дітей віком від 14 до 18 років.

В Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст перспективних заходів щодо підтримки та захисту молодих громадян області.

Мета Програми

Метою Програми є створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, активне залучення молодих людей до участі у суспільному житті.

Досягнення окресленої мети вбачається у комплексному та системному підході всіх суб’єктів молодіжної політики шляхом координації їх дій.

 

Основні завдання Програми

– активізація співпраці між усіма суб’єктами молодіжної політики з метою сприяння самореалізації та розвитку потенціалу молоді;

– підвищення рівня компетентностей молоді та спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері, розвиток молодіжних центрів, молодіжної роботи, молодіжного та дитячого громадських рухів, сприяння розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування;

– поширення існуючих та запровадження нових моделей для розвитку, інтеграції та участі молоді у суспільному житті із застосуванням цифрових інструментів та враховуючи реформу місцевого самоврядування;

– розвиток громадянського суспільства, впровадження громадянської освіти на всіх рівнях, поширення неформальної та інформальної освіти;

– впровадження інклюзивного підходу та забезпечення рівних прав, можливостей, доступу до послуг для різних категорій молоді.

Головні принципи Програми

Обласна цільова соціальна програма “Молодь Прикарпаття” на 2021-2025 роки базується на визнанні необхідності:

– всебічного забезпечення інтересів і потреб молодих громадян області з врахуванням особливостей та специфіки різних соціальних категорій й груп молоді;

– забезпечення захисту прав і основних свобод молоді;

– забезпечення якісно нового рівня інформації для молоді;

– підвищення рівня соціальної адаптації молоді;

За своєю практичною спрямованістю програма передбачає:

– інформування молодих людей з питань зайнятості та працевлаштування;

– інтеграцію молоді в суспільне життя країни через підвищення її свідомості, відповідальності, мобільності, економічної активності, самостійності та спроможності;

– розвиток та удосконалення осередків формування і реалізації молодіжної політики на Прикарпатті, системи надання соціальних послуг й допомоги тим, хто перебуває у скрутному матеріальному чи соціальному стані, активізацію внутрішніх ресурсів молодих людей на самореалізацію і самоутвердження в житті;

– активну участь молоді у протидії розповсюдженню в молодіжному середовищі різних форм небезпечної поведінки, профілактику та попередження правопорушень, злочинності, пропаганду здорового та безпечного способу життя молоді.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму

– низький рівень участі молоді у суспільному житті, діяльності інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, а також органах учнівського та студентського самоврядування, волонтерських ініціативах та у процесах ухвалення рішень, що стосуються вирішення питань молоді;

– низький рівень поінформованості молоді про свої права, обов’язки та можливості для розвитку власного потенціалу та самореалізації;

– низька активність молоді в політичному житті країни;

– низький рівень мобільності молоді;

– низький рівень громадянських компетентностей, у тому числі в сфері дотримання правових норм, стандартів прав людини, толерантного ставлення та взаємоповаги;

– низький рівень залученості молоді до здорового способу життя, недостатній рівень відповідальності щодо планування сім’ї та власного репродуктивного здоров’я;

– недостатній рівень соціально-психологічної адаптації, соціалізації та реінтеграції молоді, яка опинилася в складних життєвих обставинах, або постраждала внаслідок бойових дій на Сході України;

– перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації;

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості і визначає нагальну необхідність фахової підготовки та прийняття обласною радою обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2021-2025 роки.

Шляхи і способи розв’язання проблем

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на чотирьох пріоритетах:

Пріоритет 1. Компетентності молоді – здійснення заходів, спрямованих на утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді; правове виховання; розвиток лідерських навичок; формування цілісної системи неформальної освіти; створення умов для розвитку і самореалізації особистості; сприяння залученню молоді до процесів ухвалення рішень; зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі інтеграція молоді Прикарпаття у світову та європейську молодіжні спільноти тощо.

Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового та безпечного способу життя, відповідального ставлення до навколишнього природного середовища та посилення культури споживання.

Пріоритет 3. Зайнятість та підприємницька діяльність молоді – здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молодих людей; підвищення рівня культури волонтерства серед молоді, стимулювання до участі у волонтерській діяльності.

Пріоритет 4. Соціальний захист молоді – створення необхідних соціальних умов для нормальної життєдіяльності молоді, активізація життєвих зусиль і можливостей у подоланні життєвих криз; подолання дискримінації; соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб з числа молоді; соціалізація молодих людей з інвалідністю.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Очікувані результати виконання Програми

– збільшення числа молодих людей, які беруть участь у суспільному житті, волонтерських ініціативах, діяльності інститутів громадянського суспільства;

– популяризація неформальної освіти серед молоді;

– зменшення рівня соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності серед молоді;

– зростання частки молоді, яка має знання та навички з планування сім’ї та репродуктивного здоров’я;

– підвищення рівня фінансової, цифрової та інформаційної грамотності серед молоді;

– підвищення рівня знань та компетентностей з метою самореалізації, професійного розвитку, здійснення підприємницької діяльності серед молоді;

– активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності, створення моделі взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, зміцнення матеріальної бази та розширення фінансування програм інститутів громадянського суспільства, а також обласних програм і заходів стосовно дітей та молоді, молодих сімей;

– формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

– забезпечення необхідних стартових можливостей для соціального становлення молоді, поглиблення її інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для безпосередньої участі у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства;

– підвищення заінтересованості молоді у здобутті освіти, створення більш ефективної системи пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, удосконалення діяльності органів молодіжного та студентського самоврядування;

– підвищення рівня мобільності молоді;

– підвищення рівня спроможності інститутів громадянського суспільства.

Механізм виконання та контроль за реалізацією Програми

Координацію діяльності органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням цієї Програми, здійснює департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

Програма реалізується за участю інститутів громадянського суспільства, їх осередків.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики. Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації щорічно інформує обласну раду про виконання Програми.

 


 

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання обласної цільової соціальної програми
“Молодь Прикарпаття” (2016-2020 роки)

 

За час дії обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки департаментом освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації здійснювалася робота щодо утвердження у молодого покоління патріотизму, духовності, моральності, створення умов для забезпечення зайнятості молоді, громадської активності, творчого, інтелектуального розвитку, формування правової культури та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

Ключовими пріоритетними напрямами програми є:

– “Громадянськість і патріотизм”;

– “Здоровий та безпечний спосіб життя”;

– “Розвиток неформальної освіти”;

– “Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді”;

– “Соціальний захист та надання соціальної допомоги молоді”;

– “Міжнародне молодіжне співробітництво”.

За звітний період на реалізацію заходів молодіжного спрямування в області було використано:

– 2016 рік – 502 842,02 грн;

– 2017 рік – 539 849,60 грн;

– 2018 рік – 632 821,41 грн;

– 2019 рік – 783 516,60 грн;

– 2020 рік – 147 421,56 грн.

Загальний обсяг коштів, спрямованих на реалізацію заходів молодіжної політики в області у звітному періоді станом на 01.12.2020 року становить
2 606 451,19 грн.

В рамках підтримки дитячих та молодіжних громадських організацій, органів молодіжного та студентського самоврядування щорічно проводиться обласний конкурс проектів серед молодіжних громадських організацій, яким надається фінансова підтримка. За звітний період на реалізацію 54 проектів-переможців конкурсу було виділено:

– 2016 рік – 152,5 тис. грн. (10 проектів);

– 2017 рік – 122,5 тис. грн. (16 проектів);

– 2018 рік – 180,0 тис. грн. (17 проектів);

– 2019 рік – 130,0 тис. грн. (11 проектів);

У зв’язку з обмеженнями, пов’язаними з введенням карантинних заходів, у 2020 році обласний конкурс проектів не проводився.

Загальний обсяг коштів, спрямованих на реалізацію проектів-переможців конкурсу становить 585,0 тис. грн.

В рамках програми за звітний період реалізовувалися заходи національно-патріотичного виховання. Серед них варто відзначити: пригодницькі перегони “IF-Race”, обласну національно-патріотичну молодіжну військову гру “Карпатський легіон”, літній спортивно-військовий табір для призовної та допризовної молоді “Карпатський Кемптаун”, обласну молодіжна патріотична науково-пізнавальну програму “Чорний ліс” та інші. Було виготовлено ряд виставок, серед яких: “Захисник Вітчизни”, “Україна 1932-1933. Геноцид голодом” та “Два століття – одна війна”.

З метою створення умов для громадської активності, творчого розвитку особистості та інтелектуального самовдосконалення молоді організовувалися навчальні семінари, програми та тренінги для працівників структурних підрозділів з питань молоді районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та членів громадських організацій.

З метою виховання творчої активності, вміння швидко та якісно мислити і ефективно працювати в команді реалізовано та проведено чемпіонат з брейн-рингу серед молоді Прикарпаття “Ігри інтелектів”, дебатний турнір “Підйом” та “Осіння дебатна школа”. Для популяризації проведення “швидких” лекцій реалізовано серію молодіжних проектів “15х4”.

З метою формування у молоді усвідомлення необхідності у здоровому і безпечному способі життя в області здійснювалася інформаційно-просвітницька, профілактична робота щодо попередження у дитячому та молодіжному середовищі таких соціально-небезпечних хвороб, як ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління. Департаментом освіти, науки та молодіжної політики спільно з громадськими організаціями проводилися: обласна тематична конференція “Молодь Прикарпаття: здоровий спосіб життя – успішне майбутнє”, серія інформаційно-профілактичних акцій “Відповідальність починається з мене”, молодіжні проекти “Безпечна поведінка”, “Молодіжний християнський табір”, тренінги з питань формування здорового способу життя, “Мовою театру проти суїцидів” та інші.

Загалом за звітний період в рамках обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття” на 2016-2020 роки було реалізовано близько 500 заходів молодіжного спрямування.

 

 

Директор департаменту освіти,
науки та молодіжної політики
обласної державної адміністрації                                               Віктор Кімакович


Додаток
до обласної цільової соціальної
програми “Молодь Прикарпаття”
на 2021-2025 роки

 

 

Основні пріоритети та напрями, перелік заходів, обсяги і джерела фінансування
обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття”
на 2021-2025 роки

 

Назва замовника: департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації

 


з/п
Найменування заходуВиконавецьТермін вико-нанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування 
облас-
ний
бюджет
ра-йонні та міські бюд
жети
інші
дже-рела
12345678910
 

Пріоритет 1. Компетентності молоді

(здійснення заходів, спрямованих на утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді; правове виховання; розвиток лідерських навичок; формування цілісної системи неформальної освіти; створення умов для розвитку і самореалізації особистості; сприяння залученню молоді до процесів ухвалення рішень; зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі інтеграція молоді Прикарпаття у світову та європейську молодіжні спільноти тощо)

 

 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.1.Проведення тематичних диспутів, навчальних програм, круглих столів, семінарів-тренінгів, конференцій, інших заходів, спрямованих на утвердження громадянської свідомості та активної громадянської позиції, правове виховання та правовий захист молодіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначеньФормування громадянської свідомості молоді, залучення молоді до суспільно значущої діяльності, розвиток лідерських якостей та реалізація потенціалу обдарованої та талановитої молоді
1.2.Створення мережі дебатних клубів, організація та проведення дебатних турнірів серед учнівської та студентської молодіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.3.Організація та проведення навчальних семінарів-практикумів для представників молодіжних громадських організацій, органів молодіжного та студентського самоврядуванняДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.4.Проведення навчальної програми для працівників структурних підрозділів молоді та спорту, представників молодіжних громадських організацій, органів молодіжного й студентського самоврядування в рамках базових тренінгів “Молодіжний працівник”Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
1.5.Проведення чемпіонатів та турнірів з брейн-рингу, інтелектуальної гри “Що? Де? Коли?” тощоДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.6.Проведення обласного конкурсу молодіжного лідерства “Молодий лідер Прикарпаття” у різних галузях життєдіяльності областіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїщорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.7.Забезпечення діяльності консультаційно-дорадчих органів з питань молодіжної політики при департаменті освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїщорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.8.Забезпечення діяльності обласного молодіжного інформаційно-методичного центруДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїщорічно2021-2025в межах кошторисних призначень

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.9.Проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, форумів, конференцій, конкурсів, виставок художньої творчості, пленерів, хакатонів, молодіжних  творчих акцій, майстер-класів та здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованої та талановитої молодіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
1.10.Сприяння участі дітей та молоді Прикарпаття у міжнародних, всеукраїнських, обласних конференціях, форумах, з’їздах, злетах, фестивалях, конкурсах, турнірах, акціях, семінарах, змаганнях тощоДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуваннящорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.11.Підготовка та випуск книг, методичних посібників, брошур, буклетів, плакатів та іншої поліграфічної продукції на молодіжну тематикуДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуваннящорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.12.Проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематикиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуваннящорічно2021-2025в межах кошторисних призначень

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.13.Організація та проведення обласного Форуму дитячих та молодіжних громадських організаційДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
1.14.Проведення молодіжних заходів з нагоди відзначення Дня молоді, Дня дитячих і молодіжних громадських організацій, Дня захисту дітей, Дня студентаДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
1.15.Здійснення заходів, спрямованих на сприяння поширенню толерантності і солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознакамиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.16.Відзначення знаменних подій в історії українського народу, організація заходів, присвячених життю та творчості відомих діячів національної та світової культуриДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
1.17.Проведення конференцій, круглих столів, засідань, дискусій, семінарів, акцій  та інших заходів з нагоди відзначення Дня Європи в УкраїніДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначеньЗдійснення заходів, спрямованих на інтеграцію молоді Прикарпаття до світової та європейської молодіжної спільноти

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.18.Сприяння міжнародному молодіжному обміну між  студентською молоддю,  молодіжними громадськими об’єднаннями, організація та проведення зустрічей, реалізація проектів у рамках програми молодіжного обміну ЄСДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
1.19.Участь молоді Прикарпаття в міжнародних творчих виставках, фестивалях, конкурсах наукових, культурних, інформаційно-методичних та інших заходах для молодіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
1.20.Проведення фестивалів, презентацій, майстер-класів, хакатонів, круглих столів та інших заходів, спрямованих на представлення багатоманіття традицій та культур народів світуДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
 Разом за пріоритетом 1:  2021-2025,
в т.ч.:
3290,03290,0 
2021574,0574,0
2022619,0619,0
2023647,0647,0
2024700,0700,0
2025750,0750,0

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
 

Пріоритет 2: Здоровий та безпечний спосіб життя

(здійснення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового та безпечного способу життя, відповідального ставлення до навколишнього природного середовища та посилення культури споживання)

2.1.Реалізація молодіжних заходів та інформаційно-профілактичних акцій, спрямованих на формування у молоді свідомого ставлення до свого життя, вчинків та дій, до збереження репродуктивного здоровʼя, безпечного материнства та відповідального батьківстваДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначеньСприяння зміцненню психічного здоровʼя молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у соціальному середовищі, популяризація серед молоді здорового та безпечного способу життя, відповідального ставлення до навколишнього природного середовища
2.2.Проведення інформаційно-профілактичних заходів до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням (31 травня), Дня боротьби з наркоманією  (26 липня), Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня)Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдерж­адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
2.3.Виготовлення та розповсюдження рекламних роликів, відеофільмів, поліграфічної продукції, соціальної реклами з питань профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та пропаганди здорового способу життя, популяризації серед молоді знань з безпеки життєдіяльностіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
2.4.Проведення молодіжних прощ, духовно-просвітницьких заходів, реколекцій для молоді та молодих сімейДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
2.5.Організація та проведення обласних акцій, фестивалів, форумів, конференцій, навчально-оздоровчих таборів, конкурсів, круглих столів, виставок, семінарів, тренінгів з питань формування здорового способу життяДепартамент освіти, науки та молодіжної політики обл­держ­адміністрації, депар­тамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та мо­лоді, райдержадміні­страції, органи місцевого само­вря­дування, інститути грома­дян­ського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
2.6.Реалізація заходів, спрямованих на збереження навколишнього природного середовищаДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
 Разом за пріоритетом 2:  2021-2025,
в т. ч.:
1120,01120,0 
2021190,0190,0
2022205,0205,0
2023225,0225,0
2024240,0240,0
2025260,0260,0

 

 

 

Пріоритет 3. Зайнятість та підприємницька діяльність молоді

(здійснення заходів, спрямованих на забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молодих людей; підвищення рівня культури волонтерства серед молоді, стимулювання до участі у волонтерській діяльності)

12345678910
3.1.Проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів серед молодіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначеньЗабезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молодих людей; підвищення рівня культури волонтерства серед молоді

 

 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
3.2.Сприяння організації та  проведенню виставок, навчальних програм, семінарів, конференцій, круглих столів з питань  забезпечення зайнятості таДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевогощорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
 підтримки підприємницької діяльності молоді, ярмарок вакансій, тренінгів з розвитку лідерських та комунікативних навичок молодісамоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)    
3.3.Організація та проведення молодіжних заходів, спрямованих на працевлаштування та підвищення зайнятості всіх категорій молоді, особливо випускників загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних і професійно-технічних закладівДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
3.4.Проведення заходів, спрямованих на популяризацію волонтерської діяльності серед молоді, підтримка волонтерського руху на ПрикарпаттіДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
 Разом за пріоритетом 3:  2021-2025,
в т. ч.:
800,0800,0 
2021140,0140,0
2022150,0150,0
2023160,0160,0
2024170,0170,0
2025180,0180,0

 

Пріоритет 4. Соціальний захист молоді

(створення необхідних соціальних умов для нормальної життєдіяльності молоді, активізація життєвих зусиль і можливостей у подоланні життєвих криз; подолання дискримінації; соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб з числа молоді; соціалізація молодих людей з інвалідністю)

4.1.Здійснення заходів, спрямованих на інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку учасників АТО, молоді з тимчасово окупованих територій та з числа вимушених переселенцівДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдерж­адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначеньЗадоволення соціальних потреб різних категорій молоді, які пере­бувають у складних життєвих обстави­нах, створення соціальних умов для життєдіяльності, гар­монійного та різно­біч­ного розвитку дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
4.2.Виготовлення та розповсюдження відеороликів, відеофільмів, посібників, поліграфічної продукції, соціальної реклами з питань соціального захисту дітей та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинахДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
4.3.Здійснення заходів, спрямованих на інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку різних категорій дітей та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення їх соціального супроводу та сприяння їх ресоціалізаціїДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент соціальної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
4.4.Проведення обласного фестивалю творчих робіт молоді з особливими потребами «Горицвіт»Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 

 

 

                                                                                                                                              продовження додатка

12345678910
4.5.Проведення обласного фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Повір у себе”Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)щорічно2021-2025в межах кошторисних призначень 
4.6.Проведення молодіжних  заходів для дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями та молоді, щоДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, департамент соціальноїщорічно2021-2025в межах кошторисних призначень
 опинилася у складних життєвих обставинахполітики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства (за згодою)    
 Разом за пріоритетом 4:  2021-2025,
в т. ч.:
750,0750,0 
2021130,0130,0
2022140,0140,0
2023150,0150,0
2024160,0160,0
2025170,0170,0

                                                                                                                                             продовження додатка

12345678910
 Разом за Програмою:  2021-2025,
в т. ч.:
5960,05960,0 
20211034,01034,0
20221114,01114,0
20231182,01182,0
20241270,01270,0
20251360,01360,0

 

 

Директор департаменту освіти,

науки та молодіжної політики

обласної державної адміністрації                                                                                                                                          Віктор Кімакович

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]