Про затвердження звернення обласної ради до Президента США Джозефа Байдена, Прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, Президента Франції Еммануеля Макрона, Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо негайного закриття повітряного простору над Україною


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

23.03.2022                          м. Івано-Франківськ               № 383-13/2022

 

Про затвердження звернення обласної ради
до Президента США Джозефа Байдена,
Прем’єр-міністра Великобританії
Бориса Джонсона, Президента Франції
Еммануеля Макрона, Федерального канцлера
Німеччини Олафа Шольца, Президента Європейської комісії
Урсули фон дер Ляєн, Генерального секретаря НАТО
Єнса Столтенберга щодо негайного закриття
повітряного простору над Україною

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити звернення обласної ради до Президента США Джозефа Байдена, Прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, Президента Франції Еммануеля Макрона, Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо негайного закриття повітряного простору над Україною від 05.03.2022 року, підписане керівництвом обласної ради та головами усіх депутатських фракцій в обласній раді, (додається).
  2. Схвалити звернення обласної ради до Президента США Джозефа Байдена, Прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, Президента Франції Еммануеля Макрона, Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо негайного закриття повітряного простору над Україною (додається).
  3. Звернення надіслати Міністерству закордонних справ України.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука.

 

Голова обласної ради                                                            Олександр СИЧ


 

Додаток
до рішення обласної ради
від 23.03.2022 № 383-13/2022

 

 

Президенту США
Джозефу БАЙДЕНУ

 

Прем’єр-міністру Великобританії
Борису ДЖОНСОНУ

 

Президенту Франції
Еммануелю МАКРОНУ

 

Федеральному канцлеру Німеччини
Олафу ШОЛЬЦУ

 

Генеральному секретарю НАТО
Єнсу СТОЛТЕНБЕРГУ

 

Президенту Європейської комісії
Урсулі фон дер ЛЯЄН

 

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, проводячи сесію в умовах перманентної небезпеки повітряного нападу з боку російського агресора, підтверджуємо своїм рішенням звернення, підписане 5 березня 2022 року керівництвом обласної ради та головами всіх політичних фракцій, і вчергове звертаємося до вас із проханням закрити українське небо від смертоносної небезпеки.

За час, що минув від нашого попереднього прохання, і з причини відсутності позитивної реакції на нього в Україні від авіанальотів російської авіації та від крилатих ракет різного способу базування, в тому числі і сучасних надзвукових, майже вщент зруйновані українські міста Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваха, Суми, Мелітополь та інші. Агресор планомірно знищує древній Київ. Цілеспрямовано ліквідовується цивільна інфраструктура, гинуть тисячі громадян України, зокрема, за цей час загинула 121 українська дитина, а ще 167 отримали поранення.

Отримуючи поразку за поразкою на полі військового протистояння, несучи значні втрати особового складу та бойової техніки, представники кремлівської влади все частіше погрожують застосуванням проти України та її західних союзників хімічної, біологічної й, щонайстрашніше, ядерної зброї.

Непрогнозованими залишаються сценарії використання ядерного потенціалу захоплених російськими агресорами українських атомних електростанцій.

Все це становить апокаліптичну загрозу не тільки для України, але й для всього світу. У разі її здійснення кожен із лідерів західного світу, який сьогодні утримувався від рішучих дій, що могли б попередити цю катастрофу, ввійде в історію із навічно заплямованим іменем й буде нести відповідальність за всі теперішні і за ще більші потенційні людські втрати не тільки перед людським судом, але й перед судом Всевишнього.

 

 

Прийнято на тринадцятій сесії
Івано-Франківської обласної ради
восьмого демократичного скликання
23 березня 2022 року


Ukraine
IVANO-FRANKIVSK REGIONAL COUNCIL
Eighth Democratic Convocation
(Thirteenth Session)

DECISION

 

March 23, 2022                   Ivano-Frankivsk city                № 383-13/2022

 

 

On approval of the appeal of the regional council to the
US President Joseph Biden,
Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson,
President of France Emmanuel Macron,
Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany Olaf Scholz,
President of the European Commission Ursula von der Leyen,
Secretary General of NATO Jens Stoltenberg
on immediate closure of the airspace over Ukraine

 

 

According to Article 43 of the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine”, the regional council

decided:

  1. To approve the appeal of the regional council to the President of the United States Joseph Biden, the Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson, the President of France Emmanuel Macron, Federal Chancellor of the of Germany Olaf Scholz, President of the European Commission Ursula von der Leyen, Secretary General of NATO Jens Stoltenberg on the immediate closure of airspace over Ukraine dated 05.03.2022, signed by the headship of the regional council and the chairmen of all deputies’ factions in the regional council, (attached).
  2. To approve the appeal of the regional council to the President of the United States Joseph Biden, the Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson, the President of France Emmanuel Macron, Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany Olaf Scholz, Secretary General of NATO Jens Stoltenberg, President of the European Commission Ursula von der Leyen about the immediate closure of airspace over Ukraine (attached).
  3. To send the appeal to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.
  4. To put the control over the execution of this decision on the Deputy Cchairman of the regional council M. Paliychuk.

 

Chairman of the regional council                                Oleksandr SYCH


 

Annex
to the decision of regional council
from 23.03.2022 № 383-13/2022

 

 

To the President of the United States
Joseph BIDEN

 

To the Prime Minister
of the United Kingdom
Boris JOHNSON

 

To the President of France
Emmanuel Macron

 

To the Federal Chancellor of Germany
Olaf SCHOLZ

 

To the Secretary General of NATO
Jens StOLTENBERG

 

To the President of the European Commission
Ursula von der Leyen

 

APPEAL

We, the deputies of the Ivano-Frankivsk regional council, holding a session in the conditions of permanent danger of the Russian aggressor air attack, confirm with our decision the appeal signed on March 5, 2022 by the headship of the regional council and by the heads of all political factions, and once again we ask to close the Ukrainian sky from deadly danger.

Since our previous request, and due to the lack of positive reaction to it Russian airstrikes and cruise missiles of various bases, including modern supersonic, have almost completely destroyed the Ukrainian cities of Kharkiv, Chernihiv, Mariupol, Volnovakha, Sumy, Melitopol and others in Ukraine. The aggressor systematically destroys ancient Kyiv. The civilian infrastructure is being purposefully liquidated, thousands of the Ukrainian citizens are dying, in particular, 121 Ukrainian children have died and 167 have been injured.

Getting defeat after defeat in the field of military confrontation, with significant losses of personnel and military equipment, Kremlin officials are increasingly threatening to use chemical, biological and, worst of all, nuclear weapons against Ukraine and its western allies.

Scenarios for the use of the nuclear potential of the Ukrainian nuclear power plants seized by Russian aggressors remain unpredictable.

All this poses an apocalyptic threat not only to Ukraine but to the whole world. If implemented, each of the leaders of the western world, who today has refrained from the decisive action in order to prevent this catastrophe, will go down in history with an eternally tainted name and will be responsible for all current and even greater possible human losses not only to human judgment, but also to the court of the Most High.

 

 

Adopted at the thirteenth session of
the Ivano-Frankivsk regional council of
the eighth democratic convocation on
March 23, 2022


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]