Про Програму розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2021-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 40-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про Програму розвитку Дністровського
регіонального ландшафтного парку
на 2021-2025 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про природно-заповідний фонд”, з метою удосконалення системи ефективного функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку, створеного рішенням Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 15.07.1993 року, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2021-2025 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти для реалізації заходів Програми у 2021-2025 роках.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період чи зміни до нього.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму (С. Басараб).

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2020 № 40-2/2020

 

Програма розвитку
Дністровського регіонального ландшафтного
парку на 2021-2025 роки

 

 

м. Івано-Франківськ
2020 рік


 

Паспорт
Програми розвитку
Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2021-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):

Івано-Франківська обласна рада.

 1. Розробник Програми:

ОКП Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”.

 1. Термін реалізації Програми: 2021-2025 роки.
 2. Етапи фінансування Програми: 2021-2025 роки.
 3. Обсяги фінансування Програми: 11225,00 тис. гривень.

 

РокиОрієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.
ВсьогоОбласний бюджетІнші джерела
20213 245,003 245,00Відповідно до можливих надходжень
20222 845,002 845,00
20231 945,001 945,00
20241 545,001 545,00
20251 645,001 645,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– забезпечення діяльності обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”;

– збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;

– збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;

– підтримання загального екологічного балансу р. Дністер;

– проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;

– створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;

– проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

 1. Термін проведення звітності: звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Замовник Програми:
Івано-Франківська обласна рада

 

Керівник Програми:

директор ОКП
Івано-Франківської обласної ради
“Дністровський регіональний
ландшафтний парк імені Сергія Дідича”                                   Михайло Ковтун


 

Обґрунтування
доцільності розроблення Програми розвитку
Дністровського регіонального ландшафтного парку
на 2021-2025 роки

 

I. Загальна частина
Дністровський регіональний ландшафтний парк як природно-заповідний об’єкт був створений рішенням Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 15.07.1993 р. на території Тлумацького та Городенківського районів з метою збереження унікального природного комплексу вздовж річки Дністер на площі 19656,0 га.
Основними завданнями парку є:
– збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;
– збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об’єктів;
– підтримання загального екологічного балансу р. Дністер;
– проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;
– створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони природних комплексів та об’єктів;
– проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

II. Мета та основні завдання Програми
Програма розвитку Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2021-2025 роки розроблена відповідно до статті 43 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про природно-заповідний фонд”, з метою удосконалення системи ефективного функціонування Дністровського регіонального ландшафтного парку.
Програму розроблено з метою забезпечення функціонування
обласного комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк” (далі – комунальне підприємство), що дасть можливість забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території.
Основними завданнями Програми є забезпечення функціонування
комунального підприємства, зокрема:
– систематична виплата заробітної плати працівникам;
– сплата податків та платежів до бюджету;
– оплата за тепло- та енергоносії;
– збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;
– збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та
об’єктів;
– підтримання загального екологічного балансу р. Дністер;
– проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних
комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових
рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та
ефективного використання природних ресурсів;
– створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів
рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони
природних комплексів та об’єктів;
– проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

III. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми буде здійснюватись у межах видатків,
передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
Фінансування Програми з обласного бюджету передбачається щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджується рішенням обласної ради про бюджет на відповідний
бюджетний період чи зміни до нього.
Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є обласна рада.

IV. Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів Програми, що додаються, забезпечить:
– ефективне управління територією Дністровського регіонального ландшафтного парку;
– реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, формування,
збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та
регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території;
– створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів
рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони
природних комплексів та об’єктів;
– проведення екологічної освітньо-виховної роботи;
– збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону;
– збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та
об’єктів;
– підтримання загального екологічного балансу р. Дністер;
– проведення науково-дослідної роботи щодо вивчення природних
комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових
рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та
ефективного використання природних ресурсів.

V. Координація та контроль за виконанням Програми
Організація виконання Програми та контроль покладається на Івано-Франківську обласну раду, управління екології та природних ресурсів обласної
державної адміністрації та обласне комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”.
Комунальне підприємство щорічно до 10 лютого подає голові обласної
ради інформацію про підсумки виконання Програми.
Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за пропозиціями комунального підприємства.

 


Додаток
до Програми розвитку Дністровського
регіонального ландшафтного парку
на 2021-2025 роки

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування Програми розвитку
Дністровського регіонального ландшафтного парку на 2021-2025 роки

 

№ з/пНайменування заходівВиконавецьТермін виконанняОрієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсьогообласний бюджетінші джерела
1.Розроблення документації із землеустрою для територій та об’єктів природно-заповідного фонду об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення “Дністровський регіональний ландшафтний парк” в адміністративних межах Городенківської та Чернелицької територіальних громад Коломийського району Івано-Франківської областіКомунальне підприємствопостійно202120223 500,002 000,001 500,00Встановлення меж об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення
2.Виготовлення проєкту організації території з відповідним функціональним зонуваннямКомунальне підприємствопостійно2023500,00500,00Функціонування території природно-заповідного фонду відповідно до  вимог чинного законодавства
3.Організація туристичних маршрутів, екологічних стежок, рекреаційних об’єктів у межах території Дністровського РЛПКомунальне підприємствопостійно20212022202320242025250,0050,0050,0050,0050,0050,00Рекреаційне використання території
4.Оплата праці працівників комунального підприємства, сплата податків та інших платежів до бюджетуКомунальне підприємствопостійно202120222023202420256 000,001 000,001 100,001 200,001 300,001 400,00Виплата заробітної плати та сплата податків
5.Оплата за енергоносіїКомунальне підприємствопостійно2021 2025У межах кошторисних призначеньОплата за тепло-, енергоносії
6.Організація проведення науково-дослідних робітКомунальне підприємствопостійно20212022202320242025125,0025,0025,0025,0025,0025,00Наукове використання території
7.Організація та проведення наукових та науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, нарад тощо)Комунальне підприємствопостійно20212022202320242025100,0020,0020,0020,0020,0020,00Презентація наукових досліджень Дністровського РЛП
8.Організація та проведення еколого-просвітницьких заходів (конференцій, акцій тощо)Комунальне підприємствопостійно20212022202320242025100,00 20,0020,0020,0020,0020,00Еколого-освітня діяльність
9.Природоохоронно-популяризаційна, еколого-просвітницька та рекламно-видавнича діяльністьКомунальне підприємствопостійно20212022202320242025150,0030,0030,0030,0030,0030,00Еколого-освітня діяльність
10.Проведення природоохоронних заходів щодо збереження біорізноманіття та екосистеми Дністровського регіонального ландшафтного парку на території Чернелицького лісництва ДП “Коломийське лісове господарство”Комунальне підприємствопостійно20212022202320242025500,00100,00100,00100,00100,00100,00Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття регіону
11.Оренда приміщенняКомунальне підприємствопостійно2021 2025У межах кошторисних призначеньФункціонування спеціальної адміністрації Дністровського РЛП

 

 

 

Директор ОКП

Івано-Франківської обласної ради

“Дністровський регіональний

ландшафтний парк імені Сергія Дідича”                                                                                                                          Михайло Ковтун

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]