Про виконання обласного бюджету за 2021 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Чотирнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

11.05.2022                       Івано-Франківськ                    № 401-14/2022

 

Про виконання
обласного бюджету
за 2021 рік

 

 

За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за 2021 рік до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 3 660 639,3 тис. гривень, що складає 98,3 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 2 172 167,3 тис. гривень (базова дотація – 258 260,7 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 263 228,5 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 30 067,9 тис. гривень, субвенції з державного бюджету – 1 578 614,6 тис. гривень та інші субвенції – 41 995,6 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1 277 949,0 тис. гривень, що становить 107,5 % (+88 670,1 тис. гривень) до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з 2020 роком на 279 110,3 тис. гривень або на 27,9 %.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 210 523,0 тис. гривень, що більше проти 2020 року на 17,9 % або на 31 911,0 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 54 %) з екологічного податку – 114 702,3 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага – 38 %) – 79 897,6 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 3 432 036,2 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 901 279,9 тис. гривень, по спеціальному – 1 530 756,3 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 2021 рік взяти до уваги.
  2. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 2021 рік, що додається.

 

 

 

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич

 

Додаток

до рішення обласної ради

від 11.05.2022 № 401-14/2022

 

 

ЗВІТ

про виконання обласного бюджету за 2021 рік

 

(тис. грн.)

КодНайменування доходівЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
 Загальний фонд   
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб952 879,5983 846,7103,2
11020000Податок на прибуток підприємств125 300,0156 420,3124,8
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності720,0350,548,7
13020000Рентна плата за спеціальне використання води9 300,010 612,7114,1
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення10 550,012 798,6121,3
13030700Рентна плата за користування надрами для видобування нафти27 100,030 299,6111,8
13030800Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу19 388,332 165,3165,9
13030900Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату114,0179,5157,4
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету327,0349,4106,9
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів1 300,03 506,6269,7
21080500Інші надходження305,0307,0100,7
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах46,317,938,7
22010900Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)6,26,5104,8
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах6 310,56 340,0100,5
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах20 580,022 377,2108,7

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності1 100,01 024,593,1
22013100Плата за ліцензії на виробництво пального2,30,00,0
22013200Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним440,8437,099,1
22013300Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним540,8583,4107,9
22013400Плата за ліцензії на право зберігання пального454,1527,9116,3
22080400Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності8 200,010 511,0128,2
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів АРК, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами3,01,135,3
24060300Інші надходження985,01 012,3102,8
24061900Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі / спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції / пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам10,00,00,0
24160100Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)3 316,04 274,1128,9
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)1 189 278,81 277 949,0107,5
40000000 Офіційні трансферти загального фонду1 191 270,31 185 817,999,5
41000000 Від органів державного управління 1 191 270,31 185 817,999,5
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам551 557,1551 557,1100,0
41020100Базова дотація258 260,7258 260,7100,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я263 228,5263 228,5100,0
41021100Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів30 067,930 067,9100,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам639 713,2634 260,899,1

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
41030500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов3 055,73 055,7100,0
41031300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов2 905,02 905,0100,0
41033000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я167 089,7167 021,3100,0
41033400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій6 887,86 887,8100,0
41033800Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти920,9920,9100,0

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам317 131,5317 131,5100,0
41034400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа10 158,710 145,199,9
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій16 294,516 294,5100,0
41035300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад1 577,51 577,5100,0
41035400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами20 313,920 313,9100,0
41035900Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти38 575,935 183,391,2
41036100Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов2 868,62 777,696,8

 

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
41036400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов1 073,21 052,298,0
41037200Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”50 860,448 994,796,3
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам5 940,35 930,299,8
41051000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1 805,01 805,0100,0
41052300Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету3 280,03 269,999,7
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету855,3855,3100,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду2 386 489,42 469 697,1103,5
 Спеціальний фонд   
12020900Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів0,0208,6 
19010000Екологічний податок86 300,0114 702,3132,9
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища0,00,0 
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва0,02 694,1 
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності650,01 312,4201,9

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла40,0165,2413,0
25000000Власні надходження бюджетних установ74 782,779 897,6106,8
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  (бюджет розвитку)11 494,811 542,9100,4
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)173 267,5210 523,0121,5
40000000 Офіційні трансферти спеціального фонду1 121 557,9944 353,884,2
41000000 Від органів державного управління  1 121 557,9944 353,884,2
41033000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я5 395,15 395,0100,0
41034300Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-260 000,059 373,699,0
41034500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій8 880,08 880,0100,0
41036600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення”439 625,4263 047,859,8
41037300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах607 657,4607 657,4100,0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам40 775,336 065,488,4
41053600Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів247,3247,3100,0

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету40 528,035 818,188,4
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду1 335 600,71 190 942,289,2
 Разом доходів загального та спеціального фондів3 722 090,03 660 639,398,3

 

 

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування видатківЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд
0100Державне управління93 201,089 847,296,4
1000Освіта790 951,4747 008,294,4
2000Охорона здоров’я231 653,1227 839,998,4
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення216 057,6214 505,799,3
4000Культура і мистецтво152 283,4151 159,899,3
5000Фізична культура і спорт96 114,795 807,399,7
6000Житлово-комунальне господарство456,0456,0100,0
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство1 065,51 062,899,7
7300Будівництво та регіональний розвиток524,0524,0100,0
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство200,00,00,0
7600Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю1 700,01 655,397,4
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру9 318,19 301,699,8
8400Засоби масової інформації14 980,014 973,8100,0
8700Резервний фонд400,00,00,0
9130Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету153 901,9153 901,9100,0
9150Інші дотації з місцевого бюджету1 146,31 132,798,8
9160Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету15 067,915 067,9100,0
9240Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету9 902,49 790,398,9

 

 

 

 

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування видатківЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
9270Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та інших форм виховання, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету10 158,710 145,199,9
9300Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету153 190,873 897,848,2
9400Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету61 350,657 484,593,7
9500Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету900,0900,0100,0
9710Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування1 499,71 195,979,7
9770Інші субвенції з місцевого бюджету24 182,222 756,694,1
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів865,6865,6100,0
Разом видатків загального фонду2 041 070,91 901 279,993,2
Кредитування 8 200,08 200,0100,0
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення1 000,01 000,0100,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення7 000,07 000,0100,0
8860Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення200,0200,0100,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду2 049 270,91 909 479,993,2

 

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування видатківЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
Фінансування
Дефіцит (-) /профіцит (+)337 218,5хх
600000Фінансування за активними операціями-337 218,5хх
601100Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред’явлення цінних паперів150 000,0хх
601200Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів-150 000,0хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду104 675,5хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-441 894,0хх
Спеціальний фонд
0100Державне управління7 311,94 702,364,3
1000Освіта185 854,8173 254,593,2
2000Охорона здоров’я104 940,0101 581,496,8
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення36 280,231 801,087,7
4000Культура і мистецтво5 358,24 532,984,6
5000Фізична культура і спорт3 891,83 829,898,4
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство934,5933,699,9
7300Будівництво та регіональний розвиток171 697,3134 477,178,3
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство621 835,7604 491,797,2
7600Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю4 700,04 662,799,2
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру800,3749,093,6
8300Охорона навколишнього природного середовища11 947,05 631,547,1
8400Засоби масової інформації1 250,01 245,099,6
9400Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету15 962,015 802,399,0
9610Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету439 625,4263 047,859,8

продовження додатка

 

КодНайменування видатківЗатверджено

на 2021 рік з урахуванням змін

ВиконаноВідсоток виконання
9740Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів76 636,763 144,582,4
9770Інші субвенції з місцевого бюджету98 709,994 157,595,4
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів22 728,522 711,799,9
Разом видатків спеціального фонду1 810 464,21 530 756,384,6
Кредитування 40,0-1 058,1х
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення0,00,00,0
надання кредиту415,0415,0100,0
повернення кредиту-415,0-415,0100,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення40,0-1 058,1х
надання кредиту600,0600,0100,0
повернення кредиту-560,0-1 658,1296,1
8860Бюджетні позички  суб’єктам господарювання  та їх повернення0,00,0х
надання позичок1 500,00,00,0
повернення позичок-1 500,00,00,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду1 810 504,21 529 698,284,5
Фінансування
Дефіцит (-) /профіцит (+)-468 323,4хх
600000Фінансування за активними операціями468 323,4хх
601100Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/ пред’явлення цінних паперів10 000,0хх
601200Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів-10 000,0хх
602100На початок періоду26 429,4хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)441 894,0хх
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів3 859 775,13 439 178,189,1

 

 

 

Заступник директора

департаменту фінансів

обласної державної адміністрації                                      Ганна КАЧУР

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]