Про затвердження Регіональної програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 52-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Регіональної
програми будівництва,
реконструкції та модернізації
об’єктів дорожньо-транспортної
інфраструктури Івано-Франківської
області до 2020 року

 

З метою впорядкування дорожнього покриття на території області, на підставі законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також у відповідності до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014. № 1401-32/2014, розроблено Регіональну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року.

Заслухавши та обговоривши Регіональну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року, на підставі статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Регіональну програму будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року (далі – Програма) (додається).
  2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні місцевих бюджетів, виходячи з можливостей їх дохідної частини, і затверджуються рішеннями місцевих рад про бюджет на відповідний бюджетний період.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія та постійну комісію обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (В.Шевченко).

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич

 

 

 

 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 52-2/2015

 

 

Регіональна програма
будівництва, реконструкції та
модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
Івано-Франківської області
до 2020 року

 

 

Замовник Програми:
Департамент будівництва,
житлового-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                          Ілійчук В.

 

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                          Пасічняк І.

 

 

ПАСПОРТ
Регіональної програми будівництва, реконструкції
та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури
Івано-Франківської області до 2020 року

  1. Ініціатор розроблення Програми – Івано-Франківська обласна державна адміністрація.
  2. Розробник Програми – департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
  3. Термін реалізації Програми – 2016-2020 роки.
  4. Етапи фінансування – щорічно.
  5. Обсяги фінансування Програми (тис.грн.):
РокиПрогнозні обсяги фінансування, тис.грн.
Всього у т.ч. за джерелами фінансування
державний бюджетмісцеві бюджети
Всього, в т.ч.:обласний районні, міські, сільські, селищні
2016-20206206330,04265330,01941000,0356000,01585000,0
у т.ч.
2016950000,0650000,0300000,050000,0250000,0
20171844000,01500000,0344000,064000,0280000,0
20181242330,0855330,0387000,072000,0315000,0
20191255000,0825000,0430000,080000,0350000,0
2020915000,0435000,0480000,090000,0390000,0

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу значно поліпшити транспортно-експлуатаційний стан існуючих автомобільних доріг області.

  1. Термін проведення звітності:

Звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

Замовник Програми:
Департамент будівництва,
житлового-комунального господарства,
містобудування та архітектури
облдержадміністрації                                                          Ілійчук В.

 

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                          Пасічняк І.

 

 

Загальні положення

Регіональна програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Івано-Франківської області до 2020 року спрямована на розв’язання соціально-економічних проблем області, забезпечення динамічності розвитку економіки, зокрема через значне поліпшення експлуатаційного стану об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області.

Програма розроблена на основі та в контексті цілей і пріоритетів Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17.10.2014. № 1401-32/2014, а також законів України “Про місцеві державні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Програма окреслює основні завдання і заходи щодо будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області до 2020 року з метою створення належних умов праці, проживання, відпочинку і, в кінцевому результаті, зростання добробуту громадян.

 

Обґрунтування доцільності розроблення Програми

Однією з основних проблем, що стримують соціально-економічний розвиток області, є незадовільний транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури.

Недостатнє фінансування дорожньої галузі стало однією з основних причин руйнування дорожньої інфраструктури.

З метою розв’язання наявних проблем основними напрямами діяльності дорожнього господарства області є розвиток мережі автомобільних доріг, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки автомобільних доріг, розвиток дорожньої інфраструктури та поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху.

 

Мета Програми

Основною метою Програми є підвищення рівня добробуту населення за рахунок стабільного економічного зростання, інноваційного оновлення економіки, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій на покращення техніко-економічного стану об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області.

Для цього передбачається здійснити ряд заходів щодо забезпечення їх належного фінансування з державного та місцевих бюджетів, розбудувати та модернізувати дорожньо-транспортну інфраструктуру області.

 

Шляхи і засоби виконання Програми

В основу проекту Програми покладено розв’язання проблем підвищення матеріального добробуту населення, покращення умов життя та створення можливостей для розвитку економіки області за рахунок удосконалення транспортно-дорожньої інфраструктури, максимальне задіяння потенційних можливостей регіону.

Протягом зазначеного періоду реалізації Програми для забезпечення досягнення її мети передбачається:

– розбудова та модернізація транспортно-дорожньої інфраструктури області;

– виконання комплексу робіт з ремонту та експлуатаційного утримання існуючих автомобільних доріг;

– забезпечення постійного моніторингу стану мостів та їх ремонт, в першу чергу аварійно небезпечних, з використанням залізобетонних, металевих конструкцій прольотних будов та інше.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Сума коштів, необхідних для будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури області до 2020 року, складає 6206330,0 тис. гривень, у тому числі: за рахунок державного бюджету – 4265330,0 тис. гривень, місцевих бюджетів – 1941000,0 тис. гривень. Кошти спрямовуються на будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти та утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення та комунальної власності.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні місцевих бюджетів області, виходячи з можливостей їх дохідної частини.

Виконавцями заходів Програми є Служба автомобільних доріг в області, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації та виконавчі комітети міських рад міст обласного значення.

 

Очікувані результати

Реалізація заходів Програми сприятиме закріпленню позитивних тенденцій економічного зростання у 2016-2020 роках, збалансованому розвитку територій області, підвищенню інвестиційної привабливості регіону, зокрема, завдяки поліпшенню експлуатаційного стану дорожньо-транспортної інфраструктури, особливо в сільській місцевості, скоротить кількість дорожньо-транспортних пригод.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]