Про регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2016 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015. № 57-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про регіональну цільову
програму діяльності
господарського підрозділу
управління облдержадміністрації
з питань ресурсного забезпечення
на 2016 рік

 

З метою забезпечення належного утримання службових та господарських приміщень обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, виробничо-господарських приміщень автогосподарства та прибудинкових територій, раціонального використання та збереження майна, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 10.11.2006. № 121-6/2006 “Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, на виконання вимог Бюджетного кодексу України обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2016 рік (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г.Карп) врахувати бюджетні запити управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення на виділення коштів для реалізації заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на 2016 рік передбачаються при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О.Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                          Олександр Сич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 57-2/2015

 

Регіональна цільова програма
діяльності господарського підрозділу управління
облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення
на 2016 рік

 

Замовник Програми
Начальник управління
облдержадміністрації з питань
ресурсного забезпечення                                                    Ярослав Буртник

 

 

Керівник Програми
Керівник апарату
облдержадміністрації                                                          Валерій Крецул

Паспорт
регіональної цільової програми діяльності
господарського підрозділу управління облдержадміністрації з
питань ресурсного забезпечення на 2016 рік

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовники):

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення

 1. Розробники Програми:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення

 1. Термін реалізації Програми: 2016 р.
 2. Етапи фінансування Програми: 2016 р.
 3. Обсяги фінансування Програми:
РікОбсяги фінансування, тис.грн.
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджет
(загальний фонд)
Обласний бюджет
(спеціальний фонд)
20165 100,005 000,00100,00
 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання визначених Програмою заходів забезпечить:

– раціональне використання і збереження майна, розвиток матеріальної бази підрозділу;

– утримання майна в технічно справному стані, підтримання чистоти приміщень та прибудинкової території згідно із санітарними нормами, забезпечення дотримання правил протипожежної безпеки ;

– оплату поточних рахунків за спожиту електроенергію, енергоносії, поточних платежів;

– капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– ефективне використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних та регіонального значення заходів, потреб обласної ради та обласної державної адміністрації, їх структурних підрозділів.

 1. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

 

Замовник Програми
Начальник управління
облдержадміністрації з питань
ресурсного забезпечення                                                    Ярослав Буртник

 

 

Керівник Програми
Керівник апарату
облдержадміністрації                                                          Валерій Крецул

 

Обґрунтування
доцільності розроблення регіональної цільової програми діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2016 рік

 

I. Загальна частина

Регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення (далі – Підрозділ) на 2016 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеві державні  адміністрації”, розпоряджень  облдержадміністрації від 23.04.2012 р. № 274 “Про зміну у структурі обласної державної адміністрації”, від 28.04.2012 р. № 288 “Про затвердження Положення про господарський підрозділ управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення” і спрямована на забезпечення ефективного використання та збереження комунального майна.

Реалізація цієї Програми можлива за умов визначення джерел фінансування.

Такими джерелами є:

– кошти, виділені з обласного бюджету;

– власні кошти, що отримані від основної діяльності

 

II. Мета та основні завдання Програми:

Програму розроблено з метою підтримки функціонування Підрозділу для забезпечення належного утримання адміністративних будинків, споруд та прибудинкових територій, де знаходяться службові приміщення обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших установ та організацій; раціонального використання та збереження основних засобів, здійснення комплексу заходів щодо оновлення транспортного парку, утримання існуючого парку в належному технічному стані, ефективного його використання, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, високотехнологічним обладнанням та устаткуванням для проведення технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів.

Основними завданнями Програми є:

– матеріально-технічне забезпечення та транспортне обслуговування обласної державної адміністрації, обласної ради та їх структурних підрозділів;

– здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо управління майном, яке передане до сфери управління облдержадміністрації;

– внесення пропозицій з реконструкції, добудови приміщень, розміщення структурних підрозділів, укладання відповідних угод та складання кошторисів витрат на їх виконання в частині експлуатації і ремонту адміністративних будинків;

– організація роботи з проведення капітальних та поточних ремонтів;

– забезпечення відповідним меблюванням, оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів;

– забезпечення працівників апарату господарськими, канцелярськими та іншими матеріально-технічними засобами, витратними матеріалами до копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки, її обслуговування та ремонт;

– здійснення обслуговування та матеріально-технічного забезпечення різних заходів, а також прийомів іноземних делегацій;

– здійснення постійного контролю за ефективним використанням і збереженням майна адмінбудівлі, проведення у встановлені строки його інвентаризації;

– здійснення заходів із забезпечення безпеки службових приміщень адмінбудівель, виробничих приміщень та іншого майна, що перебуває на балансі управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення та Підрозділу.

 

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів і може уточнюватися під час формування проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення.

 

IV. Очікувані результати

Виконання заходів щодо реалізації Програми (додаються) забезпечить:

– раціональне використання і збереження майна, розвиток матеріальної бази підрозділу;

– надання якісних послуг з утримання адміністративних будівель;

– оплату рахунків за спожиту електроенергію, енергоносії, інших платежів;

– капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

– ефективне використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних та регіонального значення заходів, потреб обласної ради та обласної державної адміністрації та їх структурних підрозділів.

 

V. Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання цієї Програми покладається на управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, яке:

– контролює хід реалізації заходів Програми;

– вносить пропозиції щодо змін терміну виконання Програми;

– аналізує використання бюджетних коштів за призначенням.

Управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення до 10 лютого наступного за звітним року інформує про підсумки виконання Програми.

Внесення змін до Програми здійснюється обласною радою за поданням облдержадміністрації, управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, погодженим з департаментом фінансів облдержадміністрації.

 

 

 

Начальник управління
обласної державної адміністрації
з питань ресурсного забезпечення                                     Ярослав Буртник

 

 

Додаток
до регіональної цільової програми
діяльності господарського підрозділу
управління облдержадміністрації з питань ресурсного
забезпечення на 2016 рік

 

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування регіональної цільової програми діяльності господарського
підрозділу управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2016 рік


з/п
Найменування заходівВиконавецьТермін виконанняОрієнтовані обсяги фінансування,
тис. грн.
Очікувані результати
рокивсьогообласний бюджетінші
джерела
1.Утримання та обслуговування адмінбудівель
– оплата праці працівників;
– нарахування на зарплату;
– оплата комунальних послуг (водопостачання, теплопостачання, електричної енергії, вивозу сміття, дезінфекції тощо);
– придбання господарських товарів.
Господарський підрозділ управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпеченняПостійно2016 р.В межах кошторисних призначеньНалежний технічний та санітарний стан адмінбудівель
2.Матеріально-технічне забезпечення протокольних та масових заходів
Закупівля наступних товарів:
– канцтоварів, друкованої продукції (вітальних папок, почесних грамот, медалей та інших нагород, поштових листівок, конвертів);
– продуктів харчування (коровай, вода мінеральна);
– оплата періодичних видань.
Господарський підрозділ управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпеченняПостійно2016 р.В межах кошторисних призначеньЗабезпечення проведення протокольних та офіційних заходів
3.Забезпечення протокольних та масових заходів квітковою продукцією
– придбання кошиків з квітами;
– придбання вінків штучних, свічок.
Господарський підрозділ управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпеченняПостійно2016 р.В межах кошторисних призначеньЗабезпечення проведення протокольних та офіційних заходів
4.Забезпечення заходів з утримання адмінбудівель, в т.ч.:
– придбання гігієнічних засобів для чищення та миття;
– придбання електротоварів;
– придбання сантехнічного обладнання та матеріалів;
– придбання меблевої продукції;
– придбання спецодягу;
– придбання основних засобів.
Господарський підрозділ управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпеченняПостійно2016 р.В межах кошторисних призначеньНалежний технічний та санітарний стан адмінбудівель
5.Забезпечення робіт з поточного та капітального ремонту адмінбудівель, в т.ч.:
– придбання інструменту та інвентаря;
– придбання будівельних та господарських матеріалів;
– оплата ремонтних послуг згідно з укладеними угодами.
Господарський підрозділ управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпеченняПостійно2016 р.В межах кошторисних призначеньНалежний технічний та санітарний стан адмінбудівель
6.Надання автотранспортних та інших послуг та належне обслуговування автотранспорту, в т.ч.:
– заробітна плата;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання ПММ;
– техобслуговування автомобілів;
– страхування транспортних засобів та цивільного страхування водіїв;
– оплата за транспортні послуги;
– придбання автомобілів та мікроавтобусів.
Господарський підрозділ управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпеченняПостійно2016 р.В межах кошторисних призначеньЯкісне обслуговування загально- державних заходів, заходів регіонального значення, потреб обласної ради та обласної державної адміністрації, їх структурних підрозділів
7.Утримання та обслуговування МЗПу, в т.ч.:
– оплата праці працівників;
– нарахування на зарплату;
– оплата комунальних послуг (водопостачання, теплопостачання, електричної енергії, вивозу сміття, дезінфекції тощо);
– придбання господарських товарів;
– придбання ПММ .
Господарський підрозділ управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпеченняПостійно2016 р.В межах кошторисних призначеньНалежний технічний та санітарний стан

* Обсяг коштів і заходи Програми можуть уточнюватися в разі виділення додаткового фінансового ресурсу при внесенні змін до обласного бюджету за підсумками виконання планових завдань за доходами в 2016 р.

 

 

Начальник управління обласної державної
адміністрації з питань ресурсного забезпечення                                                                                                         Ярослав Буртник

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]