Про регіональну програму інформатизації Івано-Франківської області “Цифрове Прикарпаття” на 2022-2024 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Чотирнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.05.2022                       Івано-Франківськ                      № 416-14/2022

 

 

Про регіональну програму
інформатизації Івано-Франківської
області “Цифрове Прикарпаття”
на 2022-2024 роки

 

 

Відповідно до ст. 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну програму інформатизації Івано-Франківської області “Цифрове Прикарпаття” на 2022-2024 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 11.05.2022 № 416-14/2022 

  

 

Регіональна
програма інформатизації Івано-Франківської області
“Цифрове Прикарпаття” на 2022-2024 роки

 

 

 

 

Замовник Програми:

управління цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і
цифровізації Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                        Ігор ФІНЯК

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                        Богдан ФУТЕРКО


 

Паспорт регіональної програми інформатизації Івано-Франківської області “Цифрове Прикарпаття” на 2022-2024 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Івано-Франківська обласна державна адміністрація (управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації).
 2. Розробник Програми: управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2022-2024 роки.
 4. Етапи фінансування: 2022-2024 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 11600,00 тис. гривень.

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
державнийбюджетобласнийбюджет
2022-2024, в т. ч.11 600,003900,007700,00
20224400,001400,003000,00
20233750,001250,002500,00
20243450,001250,002200,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу впровадити у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідної для задоволення соціальних і інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління регіоном.

 1. Термін проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми:

управління цифрового розвитку,

цифрових трансформацій і

цифровізації Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                        Ігор ФІНЯК

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                        Богдан ФУТЕРКО


 

Обґрунтування доцільності розроблення Програми

 

Загальні положення

Регіональна програма інформатизації Івано-Франківської області “Цифрове Прикарпаття” на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів України “Про Національну програму інформатизації”, “Про Концепцію Національної програми інформатизації”, “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 56 “Деякі питання цифрового розвитку”, інших нормативно-правових документів.

Програма позиціонується як складова частина Національної програми інформатизації, що об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення регіону необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Основна увага у Програмі приділяється створенню та впровадженню інтегрованих проектів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру регіону та забезпечать формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері розвитку цифрових навичок працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; у сферах відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів; у сфері надання електронних та адміністративних послуг.

Програма передбачає аналіз стану пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіону, визначення завдань і напрямків цифровізації та очікувані результати від реалізації відповідних завдань програм.

Програму спрямовано на подальший розвиток електронного урядування (далі – е-урядування) та електронної демократії (далі –
е-демократія). Запровадження технологій е-урядування та е-демократії має на меті стимулювати громадянську та політичну активність особистості та сприяти її політичній соціалізації. З іншого боку, на якісно новий рівень виходять відносини між органами влади і громадянами та бізнесом. Для координації своїх дій держава отримує максимально повні дані про позицію громадян, а останні мають відкритий доступ до офіційної інформації, можливість висловлювати свої побажання та слідкувати за їх виконанням, підтримувати реальний діалог з представниками влади в онлайн режимі, лобіювати прийняття важливих законів чи рішень.

Стан і проблеми інформатизації області

 1. Стан забезпеченості комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою Івано-Франківської облдержадміністрації становить 95 %. Всі комп’ютери підключені до локальної мережі. Це дозволяє отримувати доступ до мережі Internet, електронної пошти, мережевих сервісів на всіх робочих місцях.

Разом з тим, у найбільш складному стані за рівнем інформатизації знаходяться районні державні адміністрації та територіальні громади. Рівень забезпеченості комп’ютерною технікою в них у середньому сягає 87%, 25% з якої є морально застарілою.

Потребує вирішення питання легалізації пропрієтарних комп’ютерних програм, що використовуються в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області. Так, за результатами щорічної інвентаризації комп’ютерних програм в облдержадміністрації та її структурних підрозділах відсоток примірників програмного забезпечення, що потребує легалізації, становить 41,7 – для операційних систем комп’ютерів загального призначення та 64,1 – для прикладних комп’ютерних програм. Також слід розглянути доцільність використання пропрієтарного програмного забезпечення та вивчити можливість та умови для поступового переходу на програмне забезпечення з відкритим кодом в органах державної влади області.

 1. Стан забезпеченості доступом до мережі Інтернет

Більшість нових технологій залежні від доступності ресурсів мережі Інтернет і суміжних сервісів. Підключення до мережі Інтернет дає змогу розвивати потенціал і конкурентоспроможність регіону і держави у цифровому світі. Дуже швидке підключення (“very fast connection”) до мережі Інтернет називають широкосмуговим доступом (далі – ШСД) або бродбендом (“broadband” – в країнах Європи і США).

Відповідно до звіту національної комісії регулювання зв’язку України станом на 01.09.2021 на території Івано-Франківської області функціонує 98 провайдерів зв’язку, які надають послуги доступу до мережі Інтернет за різними технологіями.

В цьому році запрацювала державна програма “Інтернет субвенція” в рамках якої територіальні громади отримують державне фінансування для підключення до оптичного інтернету закладів соціальної інфраструктури, що розташовані в населених пунктах без Інтернет-покриття на базі волоконно-оптичних мереж. Зокрема у 2021 році в рамках цієї програми 6 територіальних громад області отримали фінансування у розмірі близько 1,6 млн. грн.

Водночас, протягом останніх років проводиться активна розбудова та модернізація мереж мобільних операторів.

За даними операторів мобільного рухомого зв’язку, на сьогодні повністю модернізовано обладнання бездротової частини мереж не тільки шляхом заміни існуючого обладнання на обладнання з підтримкою 3G та 4G, а й завдяки встановленню додаткових сучасних базових станцій для забезпечення надійного та якісного покриття. Це дозволило забезпечити достатню потужність та пропускну здатність мереж доступу для того, щоб користувачі мали змогу отримувати більші обсяги якісного швидкісного мобільного Інтернету.

Більшість із перелічених вище провайдерів та операторів зв’язку працює у містах та районних центрах і забезпечує швидкість Інтернет-з’єднання 100 Мбіт/с і вище. Однак залишається проблемним питання доступу до мережі інтернет у сільській місцевості та гірських населених пунктах, особливо це стосується закладів освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери.

 1. Прозорість та доступність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області

Відкритість діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів цифровізації. Станом на сьогодні інформація про діяльність органів влади в області висвітлюється на офіційних веб-порталах Івано-Франківської облдержадміністрації, райдержадміністрацій та територіальних громад, структурних підрозділів облдержадміністрації, а також на відповідних сторінках соціальних мереж Facebook, Youtube тощо. Інформаційне наповнення вищезгаданих веб- ресурсів здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 “Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”. Веб-ресурси органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області успішно забезпечують: підвищення інформованості населення щодо діяльності органів виконавчої влади області; доступ до публічної інформації та відкритих даних; комунікацію між владою та громадянами; отримання реакції населення на діяльність влади; контроль та участь громадян у розробленні та реалізації державної політики; повернення довіри громадян до інститутів та посадових осіб виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; надання електронних послуг.

Доступ до адміністративних послуг області здійснюється через Центри надання адміністративних послуг, які в своїй роботі використовують електронні сервіси електронної ідентифікації та програмні продукти “Універсам Послуг” та “Вулик”. Використання вищезгаданих програмних комплексів дозволило автоматизувати робочі місця адміністраторів та зробити процес надання адміністративних послуг прозорим. Наступним етапом передбачено створення електронного сервісу надання адміністративних послуг через веб-портали відповідних органів влади та органів місцевого самоврядування.

 

 

Головна мета, завдання та пріоритети цифровізації Івано-Франківської області

Головною метою цифровізації області є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій та суспільних об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів та реалізації сучасних інформаційних технологій. Це також забезпечення органів влади та місцевого самоврядування повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, запровадження інноваційних підходів та інструментів е-урядування, е-демократії, розвиток інфраструктури відкритих даних тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки” визначено напрямки цифровізації регіонів, а саме:

проведення реінжинірингу публічних послуг; удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує механізм надання публічних послуг, та забезпечення їх впровадження через Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія”;

забезпечення електронної взаємодії між національними реєстрами, реєстрами органів місцевого самоврядування, а також іншими електронними інформаційними ресурсами із синхронною швидкістю передачі даних не менше 100 Мбіт/с з дотриманням вимог щодо кібербезпеки;

запровадження можливості отримання електронних послуг через смартфон та через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”, облаштування відкритих Wi-Fi зон у громадських місцях;

забезпечення пріоритетного впровадження та розвиток системи електронного документообігу;

забезпечення розвитку платформ та офіційних порталів органів місцевого самоврядування;

впровадження та поширення в регіонах інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA”;

сприяння створенню електронних комунальних та державних архівів та регіональних дата-центрів;

забезпечення переведення пріоритетних публічних послуг, у тому числі відкритих даних та інструментів електронної демократії, в електронну форму;

забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених пунктів (насамперед сільських та малих міст), створення умов для ринкової конкуренції між провайдерами;

забезпечення підключення до грудня 2024 року 100 відсотків державних установ та соціальних закладів до широкосмугового Інтернету із швидкістю від 100 Мбіт/с;

запровадження у приміщеннях державних органів, соціальних закладів та комунальних установ відкритих Wi-Fi зон для вільного під’єднання до Інтернету відвідувачами та працівниками;

створення каналів для прокладення волоконно-оптичних кабелів зв’язку під час капітального ремонту доріг, фасадів будівель, створення нових житлових та виробничих зон, придорожнього освітлення;

впровадження використання систем відеоспостереження, контролю за якістю повітря, рівнем забруднення на будівлях державних органів, соціальних закладів та комунальних установ для створення загальнодержавної мережі фіксації подій та природних явищ;

запровадження механізмів зменшення витрат операторів у регіонах з низьким рівнем покриттям мобільним зв’язком та Інтернетом;

забезпечення цільового фінансування поширення Інтернету в державних установах, соціальних закладах, розміщених у віддалених населених пунктах або за їх межами.

Ураховуючи вищезгадані пріоритети та вимоги до структури завдань регіональної програми інформатизації, до заходів регіональної програми інформатизації буде віднесено:

нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення програми;

розвиток цифрової інфраструктури;

інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади шляхом розробки та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;

розвиток та модернізація системи технічного захисту інформації, а також інформаційної безпеки в цілому;

наближення інформаційної інфраструктури до громадян та бізнесу;

розширення цифрової сфери надання послуг населенню та бізнесу.

Принципи формування та виконання Програми

Формування завдань та заходів Програми відбувається за наступними принципами:

відкритість та прозорість;

комплексність, системність, взаємоузгодженість та наукова обґрунтованість;

забезпеченість ресурсами; відповідність нормативно-правовій базі.

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів:

узгодженість регіональних пріоритетів інформатизації з основними напрямами соціально-економічного розвитку області та Національної програми інформатизації;

спадковість, поступовість і безперервність під час реалізації завдань Програми на наступні роки;

відкритість, прозорість процесу виконання завдань та заходів Програми; випереджаючий розвиток нормативно-правової бази з урегулювання відносин учасників створення, розповсюдження й використання інформаційних продуктів і послуг;

моніторинг та оцінювання виконання завдань.

Успішність реалізації Програми забезпечується:

належним ступенем координації, розробки та реалізації регіональної, міжгалузевих, відомчих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;

належним рівнем організаційного й фінансового забезпечення реалізації завдань інформатизації;

ефективним управлінням ресурсами (їх перерозподілом та концентрацією на користь пріоритетних та найбільш результативних напрямів інформатизації) на основі постійного моніторингу виконання завдань.

Завданнями Програми передбачено продовження напрямів розвитку інформатизації регіону, започаткованих у програмах інформатизації за попередні роки.

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

 кошти обласного бюджету (у разі необхідності досягнення загальнодержавних цілей – кошти державного бюджету на засадах співфінансування);

кошти місцевих бюджетів (у тому числі на засадах співфінансування);

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування доцільно забезпечити розроблення та/або доопрацювання місцевих програм інформатизації, передбачивши відповідні завдання і заходи, визначені Програмою, а також обсяги їх фінансування.

Організаційне забезпечення виконання Програми

Контракти з виконання завдань (робіт) Програми інформатизації укладаються на період бюджетного року відповідно до чинного законодавства.

Функції державного замовника та координація робіт щодо виконання завдань Програми покладаються на управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації.

Програма згідно з чинним законодавством може щороку коригуватися та затверджуватися в установленому порядку.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” щорічно до 15 числа місяця, що настає за звітним, зведені звіти про хід виконання завдань (робіт) Програми інформатизації надаються Генеральному державному замовнику Національної програми Інформатизації в особі Міністерства цифрової трансформації України.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

З метою системного аналізу реалізації Програми щорічно проводитиметься моніторинг її виконання.

Результати, очікувані від реалізації Програми

На сьогодні цифровізація регіону має розглядатися як ефективний засіб соціально-економічного розвитку, створення нових форм підприємницької діяльності, демократизації громадського життя, удосконалення системи управління. Інформація, нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи різноманітного рівня та призначення виступають як найважливіші чинники, що визначають у сучасному світі рівень та якість життя всіх членів суспільства.

Процес інформатизації є наукомістким, трудомістким, фондоємним та тривалим, а початкові етапи інноваційного циклу створення засобів інформатизації є витратними і обсяги таких витрат є значними.

Ефективність інформаційних технологій, що впроваджуються, залежить як від їх вмілого застосування, впливу на підвищення продуктивності та якості праці управлінців, так і від зменшення витрат на інформатизацію, яке досягається оптимальною організацією проектування, створення та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем та інфраструктури інформатизації.

Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери, надання рівного якісного доступу до інформації, освіти, послуг, що надаються закладами охорони здоров’я, адміністративних послуг органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, сприяння розбудови регіональної складової електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”, у якому кожен громадянин міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя.

Цифровізація області забезпечить:

широкомасштабне впровадження у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідної для задоволення соціальних і інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління регіоном;

створення єдиного інформаційного простору та умов для прискореного вирішення завдань освіти та підготовки фахівців, культурного та духовного розвитку населення регіону;

скорочення термінів та підвищення якості навчання на всіх рівнях підготовки кадрів;

повноту і доступність національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола користувачів.

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

перехід технологій управлінської діяльності на сучасний світовий рівень;

подальший розвиток телекомунікаційного середовища регіону. У результаті виконання заходів Програми усі районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування області буде підключено за широкосмуговими та швидкісними каналами до корпоративної мережі області, що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі послугами електронної пошти і доступом до мережі Інтернет, підключення їх до системи регіональних інформаційних ресурсів та інше. Послідовно буде здійснюватися підключення всіх місцевих органів влади, органи місцевого самоврядування до сучасних каналів зв’язку;

підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом Івано-Франківської обласної державної адміністрації та забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи;

забезпечення виконання норм Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області;

упровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису в усіх структурних підрозділах обласної державної адміністрації, обласної ради, районних державних адміністраціях області, органах місцевого самоврядування;

забезпечення виконання норм Закону України “Про електронні довірчі послуги” в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області.

 


 

Додаток
до регіональної програми інформатизації Івано-Франківської області “Цифрове Прикарпаття” на 2022-2024 роки

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної
програми інформатизації Івано-Франківської “Цифрове Прикарпаття” на 2022-2024 роки

 

Перелік заходів ПрограмиСтрок виконання Програми, рокиВиконавціДжерела фінансу-ванняОрієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числіОчікуванийрезультат
разом2022 рік2023 рік2024 рік
123456789
1. Організаційне та методичне забезпечення Програми
1.1. Розробка нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання Програми.2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністраціїНе потребуєРозробка нормативних документів з планування, впровадження та оцінювання ефективності заходів Програми в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
1.2. Проведення робіт із щорічного оцінювання рівня електронної готовності районів, міст та територіальних громад області2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністраціїНе потребуєВизначення пріоритетних напрямків цифровізації та ефективності від виконання заходів Програми
1.3. Розроблення методичних рекомендацій та надання допомоги з питань розроблення програм інформатизації в райдержадміністраціях та територіальних громадах, з урахуванням завдань Програми2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністраціїНе потребуєПідвищення ефективності використання коштів державного, обласного та місцевих бюджетів на виконання завдань цифровізації

продовження додатка

123456789
1.4. Визначення цифрової трансформації одним із пріоритетів розвитку області2022-2024Івано-Франківська обласна державна адміністраціяНе потребуєСтворення профільних структурних підрозділів/ виконавчих органів, комунальних підприємств з цифрової трансформації.Сприяння введення посади Chief digital transformation officer в органах місцевого самоврядування
1.5. Щорічна інвентаризація інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністраціїНе потребуєСтворення та актуалізація реєстру регіональних інформаційних ресурсів
1.6. Проведення навчань, семінарів, тренінгів, круглих столів та відеоконференцій для державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування з питань цифровізації, впровадження інформаційних технологій та захисту інформації2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністраціїНе потребуєПідвищення рівня цифрової грамотності державних службовців і працівників органів місцевого самоврядування
1.7. Розробка та надання методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо впровадження та нормативно-правового регулювання інструментів електронної демократії: бюджету участі, електронних петицій, електронних консультацій, електронних звернень2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністраціїНе потребуєРозроблення та надання методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо впровадження та нормативно-правового регулювання інструментів електронної демократії: бюджету участі, електронних петицій, електронних консультацій, електронних звернень

продовження додатка

123456789
2. Створення та розвиток інформаційної інфраструктури
2.1. Модернізація та розширення обчислювальних мереж в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністраціїДержавний бюджетПроведення робіт з модернізації існуючої мережі ІТС ОВВ та ОМС.
Збільшення пропускної спроможності комутаційних та обчислювальних вузлів
Обласний бюджет700,00300,00200,00200,00
2.2. Створення та ведення базових інформаційних ресурсів області із використанням геоінформаційних технологій, у тому числі розроблення та впровадження технології та інструментальних засобів створення міських (районних) геоінформаційних систем2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністраціїДержавний бюджетВпровадження в області адресної системи: електронної карти, кадастру об’єктів нерухомості, кадастру корисних копалин, лісового та водного кадастрів, реєстру промислових і сільськогосподарських підприємств
Обласний бюджет1300,00600,00400,00300,00
2.3. Оприлюднення наявної публічної інформації обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями, територіальними громадами у форматі відкритих даних та інтеграція з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних data.gov.ua (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835)2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи
Івано-Франківської облдержадміністрації
Не потребуєЗменшення кількості запитів на інформацію до обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.Визначення переліку пріоритетних наборів даних. Підготовка визначених наборів даних до публікації, визначення частоти їх оновлення та здійснення опису методології збору, обробки та публікації даних

продовження додатка

123456789
2.4. Сприяння реалізації регіональних дата-центрів2022-2024Івано-Франківська обласна державна адміністраціяНе потребуєРеалізація проєктів Міністерства цифрової трансформації України щодо створення регіональних дата-центрів
2.5. Впровадження хмарних технологій у роботу органів публічної влади області2022-2024Івано-Франківська обласна державна адміністраціяНе потребуєЗабезпечення умов для спільного використання хмарних технологій відповідно до затверджених державних стандартів. Сприяння створенню рішень на основі хмарних технологій
2.6. Запровадження е-взаємодії між системами автоматизації ЦНАП органів місцевого самоврядування та програмним забезпеченням “Соціальна громада”2022-2024Івано-Франківська обласна державна адміністраціяНе потребуєВпровадження інтероперабельності локальних платформ. Використання єдиних державних платформ у роботі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
2.7. Сприяння підключенню до єдиних державних реєстрів при наявності відповідних державних рішень2022-2024Івано-Франківська обласна державна адміністраціяНе потребуєПідвищення ефективності організації роботи місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

продовження додатка

123456789
2.8. Сприяння цифровізації та запровадження електронних сервісів та систем в органах місцевого самоврядування2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,структурні підрозділи
Івано-Франківської облдержадміністрації,райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування(за згодою)
Державний бюджетСтворення умов та допомога місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у запровадженні та використанні сучасних електронних сервісів та систем
Обласний бюджет1000,00200,00400,00400,00
2.9. Залучення українських та міжнародних громадських організацій і фондів для участі у спільних проєктах цифровізації регіону2022-2024Івано-Франківська обласна державна адміністраціяНе потребуєЗалучення коштів з різних джерел для цифровізації регіону
2.10. Розвиток широкосмугового доступу (ШСД) до мережі Інтернет2022-2024Івано-Франківська обласна державна адміністраціяДержавний бюджет3000,001000,001000,001000,00Створення умов для вільного доступу до мережі Інтернет органів місцевого самоврядування, закладів соціальної інфраструктури та населення області
Обласний бюджет
2.11. Популяризація Єдиного державного порталу електронних послуг (е-послуг) Дія. Сприяння розвитку регіональних (місцевих) порталів послуг2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування(за згодою)
Не потребуєПідвищення рівня обізнаності щодо можливостей отримання електронних послуг (е-послуг) на Єдиному державному порталі Дія, запровадження місцевих порталів послуг

продовження додатка

123456789
2.12. Підключення територіальних громад до онлайн-сервісів “Електронні петиції”, “Консультації з громадськістю”, “Громадський бюджет”, “Відкрите місто” тощо2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування(за згодою)
Не потребуєПідвищення рівня використання онлайн сервісів, покращення взаємодії органів влади і мешканців територіальних громад
3. Впровадження елементів електронного урядування в органах влади та органах місцевого самоврядування
3.1. Впровадження та розвиток автоматизованої системи електронного документообігу2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації,
районні державні адміністрації
Державний бюджетЗабезпечення виконання Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області. Поширення системи на територіальні громади, сільські, селищні ради та інші органи влади регіону і місцевого самоврядування
Обласний бюджет700,00500,00100,00100,00
3.2. Впровадження використання електронного підпису в структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях, територіальних громадах.2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації
Не потребуєЗабезпечення виконання вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” та чинного законодавства України у сфері захисту інформації шляхом придбання відповідних систем

продовження додатка

123456789
3.3. Розвиток системи електронного документообігу. Побудова регіонального центру обміну документами та єдиної системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування області2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації
Обласний бюджет800,00300,00300,00200,00Впровадження єдиної системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування області. Забезпечення виконання вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”
3.4. Створення та підтримка комплексних систем захисту інформації на регіональних програмно-технічних комплексах, інформаційних системах тощо.2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації
Державний бюджетЗабезпечення захисту інформації в системі інформаційно-аналітичного забезпечення області відповідно до вимог чинного законодавства України
Обласний бюджет1200,00400,00400,00400,00
3.5. Розробка єдиного Веб-порталу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації
Державний бюджет150,00150,00Інтеграція інформаційних ресурсів області, створення та модернізація веб-порталів, веб-сторінок та впровадження додаткових електронних сервісів та послуг. Залучення громадськості до прийняття управлінських рішень та контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Обласний бюджет500,00100,00200,00200,00

продовження додатка

123456789
3.6. Запровадження проектів зі створення інструментів (сервісів) із застосуванням відкритих даних тощо2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації
Державний бюджетЗабезпечення ефективного впровадження вимог чинного законодавства у сфері відкритих даних, в тому числі дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3, “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”
Обласний бюджет300,00200,00100,00
3.7. Впровадження та поширення застосування інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA” на власних інформаційних системах (порталах, кабінетах), де використовується персональна ідентифікація користувачів2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування(за згодою)
Не потребуєАдаптація для використання інтегрованої системи електронної ідентифікації “ID.GOV.UA” інформаційно- телекомунікаційної системи органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій

продовження додатка

123456789
3.8. Сприяння розробці платформ та офіційних сайтів або порталів органів місцевого самоврядування, їх модернізація та технічна підтримка2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування(за згодою)
Не потребуєЗабезпечення створення інформаційних ресурсів органів місцевого самоврядування, в тому числі їх технічна підтримка
4. Підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів та інформаційних систем області
4.1. Модернізація, оновлення (у т. ч. придбання запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих), а також проведення ремонту технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем області2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації,
Державний бюджет300,00100,00100,00100,00
Обласний бюджет900,00300,00300,00300,00
4.2. Підтримка каналів зв’язку інформаційно-телекомунікаційних систем області2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації
Державний бюджет300,00100,00100,00100,00
Обласний бюджет

продовження додатка

123456789
4.3. Підтримка функціонування інформаційних ресурсів області2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,Державний бюджет
Обласний бюджет150,0050,0050,0050,00
4.4. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів виконавчої влади області2022-2024Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації,
структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації
Державний бюджет150,0050,0050,0050,00
Обласний бюджет150,0050,0050,0050,00
Всього за напрямкамиДержавний бюджет3900,001400,001250,001250,00
Обласний бюджет7700,003000,002500,002200,00

 

 

Начальник управління цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                       Ігор ФІНЯК


 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]