Про затвердження Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2022 рік  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Чотирнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.05.2022          Івано-Франківськ          № 421-14/2022

 

Про затвердження Програми
підтримки місцевих органів
виконавчої влади на 2022 рік

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 397 “Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій”, з метою забезпечення оптимальної, ефективної та стабільної діяльності місцевих органів виконавчої влади та покращення їх матеріально-технічної бази в умовах правового режиму воєнного стану Івано-Франківська обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Програму підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2022 рік (далі Програма), що додається.
  2. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачати видатки на реалізацію Програми в межах затверджених бюджетних призначень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за умови відсутності заборгованості за захищеними видатками обласного бюджету протягом року.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 11.05.2022 № 421-14/2022

 

 

 

Програма
підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2022 рік

 

 

 

 

Замовник Програми:

департамент фінансів

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                Ганна КАЧУР

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                Віталій ІЛЬЧИШИН


 

ПАСПОРТ
програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2022 рік

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

  1. Розробник Програми – департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 

  1. Термін реалізації Програми – 2022 рік.

 

  1. Етапи фінансування Програми – впродовж року.

 

  1. Обсяг фінансування Програми – 14,0 (чотирнадцять) мільйонів гривень (в тому числі з обласного бюджету – 14,0 (чотирнадцять) мільйонів гривень).

 

  1. Очікувані результати виконання Програми – забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, всіх її структурних підрозділів, оплати послуг зв`язку, інтернет-послуг, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів.

 

  1. Термін проведення звітності – замовник Програми до 31 грудня 2022 року подає до Івано-Франківської обласної ради інформацію про хід виконання Програми відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовник Програми:

департамент фінансів

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                Ганна КАЧУР

 

Керівник програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                Віталій ІЛЬЧИШИН


 

Загальна частина

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, відповідно до Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, Івано-Франківській обласній військовій адміністрації значно збільшено навантаження на працівників в умовах воєнного стану. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 зменшено видатки розвитку на 7,0 (сім) мільйонів гривень і видатки споживання на 25,9264 (двадцять п’ять мільйонів дев’ятсот двадцять шість тисяч чотириста) мільйонів гривень, в тому числі оплата праці 19,8576 (дев’ятнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят сім тисяч шістсот) мільйонів гривень і спрямовано їх до резервного фонду Державного бюджету України. Крім того, на березень-жовтень поточного року не передбачено видатки на утримання органів виконавчої влади.

Такий стан бюджетного забезпечення унеможливлює виконання функцій, покладених на Івано-Франківську обласну військову адміністрацію та її структурні підрозділи. Зокрема, не забезпечено потреби у видатках для безперебійного функціонування системи оповіщення, підтримки функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів тощо.

Крім того, відповідно до Закону України “Про державну службу” запроваджено нові підходи до оплати праці державних службовців шляхом збільшення посадового окладу в структурі заробітної плати. Проте і цей заробіток не є конкурентоспроможним порівняно з оплатою праці адмінуправлінського персоналу в реальному секторі економіки.

У 2022 році видатки на оплату праці для працівників органів виконавчої влади Івано-Франківської області враховано на рівні 2021 року з урахуванням росту посадових окладів у розмірі 6%.

З метою належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, всіх її структурних підрозділів під час воєнного стану, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, оплати послуг зв`язку, інтернет-послуг, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів виникла необхідність передбачити кошти з обласного бюджету.

 

Мета Програми

Програма розроблена з метою забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, всіх її структурних підрозділів, оплати послуг зв`язку, інтернет-послуг, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів.

 

 

Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, всіх її структурних підрозділів.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 “Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій”.

 

Механізм реалізації Програми

Розподіл видатків на реалізацію Програми здійснюватиметься шляхом прийняття розпорядження голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації з урахуванням обсягу та специфіки завдань, які покладені на структурні підрозділи обласної військової адміністрації в умовах воєнного стану.

 

Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми покладається на апарат Івано-Франківської обласної військової адміністрації та її структурні підрозділи.


 

Додаток
до програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2022 рік

Перелік завдань, заходів і показників
програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2022 рік

№ з/пНазва завданняПерелік заходів завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникаФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяги,млн. грн.
1.Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів1. Забезпечення матеріальної підтримки працівниківЗатрат, обсяг фінансового ресурсуАпарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) та її структурні підрозділиОбласний бюджет10,0Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом покращення умов оплати праці та залучення висококваліфікованих працівників
Продукту,кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку
Ефективності,середній розмір фінансової підтримки одного працівника
Якості,відсоток забезпечення підтримки працівників

продовження додатка

№ з/пНазва завданняПерелік заходів завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникаФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяги,млн. грн.
  2. Поточне утримання апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділівЗатрат, обсяг фінансового ресурсуАпарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) та її структурні підрозділиОбласний бюджет3,0Забезпечення належної та безперебійної роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) та її структурних підрозділів, якісне надання послуг органами виконавчої влади обласної ланки
Продукту,кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, інших видатків; відряджень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Ефективності,середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, одного відрядження
  3. Капітальний ремонт та забезпечення предметами довгострокового користування апарату та структурних підрозділівЗатрат, обсяг фінансового ресурсуАпарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) та її структурні підрозділиОбласний бюджет1,0Удосконалення організації роботи апарату та структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Продукту,кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг

продовження додатка

№ з/пНазва завданняПерелік заходів завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникаФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяги,млн. грн.
  Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації)Ефективності,середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг.(Івано-Франківської обласної військової адміністрації), підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань
Всього на Програму:  14,0

Заступник директора
департаменту фінансів
Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                                                     Ганна КАЧУР


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]