Про виконання у 2021 році Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Чотирнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.05.2022                            м. Івано-Франківськ                 № 437-14/2022

Про виконання у 2021 році
Програми охорони навколишнього
природного середовища
Івано-Франківської області до 2025 року

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

  1. Звіт про виконання у 2021 році Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року взяти до відома (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму (С.Басараб).

Голова обласної ради                                                       Олександр Сич


Звіт
про виконання у 2021 році природоохоронних заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року

Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020 (зі змінами) (далі – Програма).

Програмою визначені напрямки фінансування по таких підпрограмах:

– охорона і раціональне використання водних ресурсів;

– охорона атмосферного повітря;

– раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

– охорона і раціональне використання земель;

– охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу;

– збереження природно-заповідного фонду;

– наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

Джерелами фінансування заходів Програми були обласний, місцеві бюджети та фонди охорони навколишнього природного середовища, кошти підприємств та інші джерела не заборонені законодавством.

Відповідно до рішень Івано-Франківської обласної ради від 19.02.2021 № 70-4/2021 «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2021 році» (зі змінами), від 12.11.2021 № 266-10/2021 «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок понадпланових річних надходжень у 2021 році до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) та розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради «Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами) у 2021 році в межах запланованих видатків затверджено Переліки природоохоронних заходів на фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 100,887 млн. (сто мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч) гривень, з них профінансовано 86,78 млн. (вісімдесят шість мільйонів сімсот вісімдесят тисяч) гривень та освоєно 81,528 млн. (вісімдесят один мільйон п’ятсот двадцять вісім тисяч) гривень на реалізацію 191 природоохоронного заходу.

Фінансування заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснювалось за функціональною класифікацією видатків, представлених у таблиці та діаграмі.

 

тис. гривень

№ п/пФункціональна класифікація видатківЗапланова-ні видаткиПрофінансо-вано станом на 01.01.2022Стан виконання
12345
1.Охорона і раціональне використання водних ресурсів (59 %)59695,7536553659,6652332,5
2.Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (10,9 %)11034,41110650,5749727,804
3.Охорона і раціональне використання земель (27,1 %)27371,6823520633,2717660,99
4.Збереження природно-заповідного фонду (1 %)764,81978746,27738,08
5.Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів (0,1 %)85,085,085,0
6.Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища (1,9 %)1935,6911006,117983,65
Всього100887,3577886780,89181528,024

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Найбільший пріоритет у структурі запланованих видатків з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища надавався заходам, направленим на охорону і раціональне використання водних ресурсів. У 2021 році на виконання підпрограми передбачено понад 59 млн. (п’ятдесят дев’ять мільйонів) гривень (59 % коштів від запланованих), з них профінансовано 53,6 млн. (п’ятдесят три мільйони шістсот тисяч) гривень, освоєно 52,3 млн. (п’ятдесят два мільйони триста тисяч) гривень, зокрема на:

– реконструкцію очисних споруд в селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної територіальної громади, селищі Заболотів Заболотівської селищної територіальної громади;

– будівництво каналізаційних мереж та споруд на них у селі Красноїлля Верховинського району, у селі Угорники Івано-Франківської міської ради, будівництво каналізаційних колекторів у селищі Лисець Лисецької селищної територіальної громади, у місті Івано-Франківську Івано-Франківської міської територіальної громади, місті Снятині Снятинської міської територіальної громади, а також будівництво та реконструкцію каналізаційних мереж по 46 вулицях в населених пунктах області;

– реконструкцію каналізаційних мереж у селі Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади;

– будівництво необхідних споруд для очищення стічних вод та зовнішніх мереж каналізації у 17 закладах освіти, 1 закладі соцполітики, 1 закладі культури та 1 адміністративній будівлі області.

В тому числі проводились роботи з: будівництва лівобережної водозахисної дамби на р. Бистриця Надвірнянська в с. Вовчинець Івано-Франківської міської територіальної громади, будівництва водозахисної дамби на р. Прут в с. Сопів Печеніжинської селищної територіальної громади, будівництва водозахисної дамби на р. Луква на території Галицької міської територіальної громади, реконструкції правобережної дамби на р. Дуба в районі вул. П. Мирного в селищі Рожнятів. Проведено роботи з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму і санітарного стану на 11 ділянках річок області та проводились заходи для боротьби з шкідливою дією вод на території 7 населених пунктів області, проводились роботи з поліпшення технічного стану та благоустрою 4 водойм області.

Впродовж 2021 року основними підприємствами забруднювачами та водокористувачами області використано понад 10 млн. (десять мільйонів) гривень власних коштів на здійснення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Зокрема: КП «Івано-Франківськводоекотехпром» виконано роботи з реконструкції дворової каналізаційної мережі, реконструкції колектора каналізаційної мережі, реконструкції підстанції аерації очисних споруд, технічного переоснащення каналізаційних насосних станцій та колектора скиду очищених стічних вод, придбання насосного обладнання на комунальних каналізаційних системах міста; ТзОВ «Уніплит» придбано та запущено в роботу італійську повітродувку, що забезпечить стабільність роботи очисних споруд, проведено заміну промислового колектору, придбано насоси для перекачування виробничих та господарсько-побутових вод на очисні споруди; ТОВ «Карпатнафтохім» проведено ремонт та хімзахист технологічних споруд для забезпечення якісного очищення кислотно-лужних стічних вод, здійснено заміну підземного трубопроводу промислової води, проведено ремонт дюкерного переходу через р. Сівка, реконструкцію обладнання і трубопроводів насосної станції перекачування органічних стічних вод.

Охорона атмосферного повітря

В 2021 році за власні кошти підприємствами області виконано роботи на суму понад 18 млн. (вісімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, спрямованих на зменшення викидів в атмосферне повітря.

Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в Івано-Франківській області залишається ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», на яку припадає 80,0 % викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від загального обсягу викидів по області. Для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, а також для забезпечення ефективної і безаварійної роботи електрофільтрів, для зниження концентрації пилу у викидах та зменшення викидів твердих часток в атмосферне повітря ВП «Бурштинською ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» в 2021 році за власні кошти підприємства виконано роботи на суму понад 12,0 млн. (дванадцять мільйонів) гривень, а саме проведено капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоку № 11, в результаті чого очікується зменшення викидів пилу на 253 т/рік; середній ремонт електрофільтрів енергоблоку № 5, що дасть можливість зменшити викиди пилу на 33 т/рік; поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків № № 1-12, що забезпечить надійну роботу електрофільтрів.

ПрАТ «Івано-Франківськцемент» за власні кошти встановлено генеруючі установки для компенсації реактивної енергії вартістю 6,0 млн. (шість мільйонів) гривень, що дозволить скоротити споживання електроенергії на 96616800 кВт/год; проведено модернізацію та ремонт ГОУ дозблоку та приймальних бункерів цеху «Помел», що зумовить зменшення викидів забруднюючих речовин при транспортуванні додатків від дозблоку до приймальних бункерів цементних млинів на 5% в порівнянні з минулим роком.

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва

і побутових відходів

В області експлуатується 15 постійно діючих полігонів та сміттєзвалищ ТПВ загальною площею 85,8112 га. Найбільші полігони області знаходяться поблизу м. Івано-Франківська (с. Рибне Ямницької сільської територіальної громади), м. Калуш, м. Коломия, м. Долина, м. Надвірна (с. Пнів). Найбільший обсяг відходів протягом року захоронюється на полігоні ТПВ міста Івано-Франківська.

У 2021 році на поводження із промисловими та побутовими відходами з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено 11,034 млн. (одинадцять мільйонів тридцять чотири тисячі) гривень (10,9 %), профінансовано – 10,65 млн. (десять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч) гривень, з яких освоєно 9,727 млн. (дев’ять мільйонів сімсот двадцять сім тисяч) гривень на придбання 5 одиниць спецтехніки для населених пунктів області, придбання контейнерів для збору побутових відходів на території 23 населених пунктів області, продовження робіт з рекультивації полігону ТПВ в с. Бережниця Верховинського району Івано-Франківської області.

За власні кошти підприємств у 2021 році на виконання підпрограми реалізовано ряд природоохоронних заходів на суму понад 48,5 млн. гривень.

ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго» виконано роботи з ремонту (очистки) золопроводів, заміни аварійних ділянок шлакопроводів від багерних насосних до шлаковідвалу, ремонту обладнання системи шлаковидалення, капітального ремонту аварійних ділянок каналізаційних комунікацій, ремонту багерних і шламових насосних, реконструкції гідровідвалу, утилізації та вивезення твердих побутових відходів та відходів виробництва.

Долинським ГПЗ ПАТ «Укрнафта» здійснювались заходи, направлені на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних та дугових ртутних ламп та вивезення твердих побутових відходів.

Охорона та раціональне використання земель

На охорону земель у 2021 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було передбачено понад 27,3 млн. (двадцять сім мільйонів триста тисяч) гривень (27,1 %), з них профінансовано 20,6 млн. (двадцять мільйонів шістсот тисяч) гривень, освоєно 17,6 млн. (сімнадцять мільйонів шістсот тисяч) гривень. Виконувалися роботи з будівництва та реконструкції 39 берегозакріплювальних споруд на річках області, проводилися заходи з захисту від підтоплення і затоплення в селі Вербівці Городенківської міської територіальної громади, селі Заріччя Делятинської селищної територіальної громади, селі Вістова Калуської міської територіальної громади, що дало змогу частково захистити від шкідливої дії паводкових вод населені пункти, сільськогосподарські угіддя та садиби. Виконувалися роботи з будівництва берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних і протиселевих споруд, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів на території міста Косова Косівської міської територіальної громади та селища Делятина Делятинської селищної територіальної громади.

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу

 

У 2021 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів передбачено 85,0 тис. (вісімдесят п’ять тисяч) гривень, які використано в повному обсязі для озеленення населених пунктів Городенківської міської територіальної громади Івано-Франківської області.

Збереження природно-заповідного фонду

 

Природно-заповідний фонд області нараховує 516 територій та об’єктів загальною площею 223,852 тис. га, що складає 16,07% від загальної площі області, у тому числі: 33 об’єкти загальнодержавного значення площею 131, 624 тис. га; 493 об’єктів місцевого значення загальною площею 92,227 тис. га.

Рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради від 24.12.2021       № 359-11/2021 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду Івано-Франківської області» на території трьох державних лісогосподарських підприємств Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства оголошено 10 пралісових пам’яток природи загальною площею 1464,2 га та змінено межі заповідного урочища «Багно» (межі об’єкта природно-заповідного фонду змінено з 15,0 га на 15,3180 га).

У 2021 році на виконання підпрограми з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено 764,819 тис. (сімсот шістдесят чотири тисячі вісімсот дев’ятнадцять) гривень, з них освоєно 738,08 тис. (сімсот тридцять вісім тисяч вісімдесят) гривень на розроблення документації із землеустрою ботанічних заказників «Урочище «Вертебиста», «Урочище «Дуброва та Язвине», «Урочище «Юнашківське болото», «Бубонець», «Обертинська долина», ландшафтного заказника «Саджавський», геологічної памʼятки природи загальнодержавного значення «Старуня» та реконструкцію парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк пам’яті борцям за Незалежність України» на території селища Більшівці Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківської області.

Також у 2021 році встановлено межі Дністровського регіонального ландшафтного парку в натурі (на місцевості) на території Городенківської міської територіальної громади площею 8191,8481 га та на території Чернелицької селищної територіальної громади площею 5964,1519 га.

Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

 

На виконання підпрограми в 2021 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено 1,9 млн. (один мільйон дев’ятсот тисяч) гривень, з них профінансовано 1 млн. (один мільйон) гривень, освоєно 0,983 млн. (дев’ятсот вісімдесят три тисячі) гривень на виготовлення проектно-кошторисних документацій (нове будівництво берегозакріплюючих споруд на р. Чорний Черемош в селі Ільці Верховинського району; нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Малорожинка в с. Малий Рожин Кутської територіальної громади; нове будівництво водозахисних дамб та регулювання річок Сопівка, Лючка та Пістинька для захисту від підтоплення та затоплення с. Нижній Вербіж Коломийського району; нове будівництво каналізаційної мережі по вулицях Шевченка, Привокзальна, Мазурика, Заозерна та Поповича в м. Долині; рекультивація відпрацьованої першої черги існуючого полігону ТПВ в ур. Височанка м. Калуш); запровадження екологічного моніторингу стану довкілля, контролю засоленості поверхневих і підземних вод, зон просідань та гірничих розробок на території гірничо-хімічних підприємств міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник; проведення науково-технічних конференцій, семінарів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

Начальник управління екології
та природних ресурсів
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                        Андрій ПЛІХТЯК

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]