Про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(П’ятнадцята сесія)
РІШЕННЯ

 

 

06.07.2022                                  м. Івано-Франківськ                               № 461-15/2022

 

Про виконання
обласного бюджету
за І квартал 2022 року

 

 

За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 689 716,0 тис. гривень, що складає 24,2 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 295 346,5 тис. гривень (базова дотація – 56 654,1 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  – 32 856,6 тис. гривень, додаткова дотація  з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, – 41 570,1 тис. гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 164 265,7 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 346 716,9 тис. гривень, що становить 110,7 % (+33 393,9 тис. гривень) до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 72 572,0 тис. гривень, або на 26,5 %.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 47 652,7 тис. гривень, що менше проти І кварталу
2021 року на 18,2 %, або на 10 589,9 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 64 %) з екологічного податку – 30 317,9 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага – 34 %) – 16 290,0 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі  470 165,8 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 448 997,9 тис. гривень, по спеціальному – 21 167,9 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року взяти до уваги.
  2. Затвердити:

– звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року згідно з додатком 1;

– розподіл резервного фонду обласного бюджету за І квартал 2022 року згідно з додатком 2.

 

 

 

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич


 

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 06.07.2022 № 461-15/2022

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2022 року

 

(тис. грн.)

КодНайменування доходівЗатверджено                       на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб1 054 733,4260 422,224,7
11020000Податок на прибуток підприємств 135 000,044 798,233,2
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 355,090,125,4
13020000Рентна плата за спеціальне використання води 10 354,02 675,025,8
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення12 100,04 140,934,2
13030700Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 24 470,09 355,638,2
13030800Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 16 900,016 325,696,6
13030900Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 138,933,524,1
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету405,021,25,2
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах19,50,84,153846
22010900Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)4,00,25,6
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах6 339,5195,83,1
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах21 570,04 503,320,9

продовження додатка 1

 

КодНайменування доходівЗатверджено                       на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності 950,0254,126,8
22013200Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним432,0100,023,1
22013300Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним550,086,015,6
22013400Плата за ліцензії на право зберігання пального504,1232,646,1
22080400Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності10 000,02 661,526,6
22130000Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 3,00,00,0
24060300Інші надходження 1 100,0158,714,4
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) 2 517,4661,526,3
Разом доходів загального фонду (без трансфертів)1 298 445,8346 716,926,7
40000000Офіційні трансферти загального фонду811 480,6228 208,828,1
41000000Від органів державного управління 811 480,6228 208,828,1
41020000Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам427 326,4131 080,830,7
41020100Базова дотація 226 616,656 654,125,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я131 426,432 856,625,0
41021100Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів69 283,441 570,160,0
41030000Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам384 154,297 128,025,3
41033000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я79 614,333 271,941,8

продовження додатка 1

 

КодНайменування доходівЗатверджено                       на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 263 586,960 888,623,1
41034400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа10 791,90,00,0
41035400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами20 306,12 967,514,6
41035600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі9 855,00,00,0
ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду2 109 926,4574 925,727,2
Спеціальний фонд
19010000Екологічний податок94 000,030 317,832,3
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища  0,00,01
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  779,6311,940,0
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 650,0342,452,7
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0,010,6
25000000Власні надходження бюджетних установ  65 631,916 290,024,8
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності  2 929,0377,012,9
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  0,02,8
Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)163 990,547 652,729,1

продовження додатка 1

 

КодНайменування доходівЗатверджено                       на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
40000000Офіційні трансферти спеціального фонду579 538,867 137,711,6
41000000Від органів державного управління  579 538,867 137,711,6
41037300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах579 538,867 137,711,6
ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду743 529,3114 790,415,4
Разом доходів загального та спеціального фондів2 853 455,7689 716,024,2

 

продовження додатка 1

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд
0100Державне управління98 448,920 280,320,6
1000Освіта920 218,2195 412,021,2
2000Охорона здоров’я235 579,557 941,624,6
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення230 683,248 560,321,1
4000Культура і мистецтво163 731,435 948,122,0
5000Фізична культура і спорт105 683,619 392,418,3
6000Житлово-комунальне господарство456,076,016,7
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство1 000,00,00,0
7600Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю1 890,00,00,0
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру10 392,82 078,920,0
8400Засоби масової інформації16 530,03 157,719,1
8700Резервний фонд4 750,00,00,0
9130Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету65 713,316 428,325,0
9150Інші дотації з місцевого бюджету713,10,00,0
9160Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету69 283,429 268,442,2
9210Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету9 855,00,00,0
9270Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету10 791,90,00,0

продовження додатка 1

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
9300Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету76 198,313 806,818,1
9400Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров’я за рахунок субвенцій з державного бюджету4 821,54 821,5100,0
9710Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування1 530,00,00,0
9770Інші субвенції з місцевого бюджету13 797,81 685,612,2
Разом видатків загального фонду2 042 067,9448 857,922,0
Кредитування 6 200,0140,02,3
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення1 000,0140,014,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення5 000,00,00,0
8860Бюджетні позички суб’єктам господарювання та їх повернення200,00,00,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду2 048 267,9448 997,921,9
Фінансування
Дефіцит (-) /профіцит (+)-61 658,5хх
600000Фінансування за активними операціями-61 658,5хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду13 631,9хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -75 290,4хх
Спеціальний фонд
0100Державне управління840,096,711,5
1000Освіта34 470,35 593,716,2
2000Охорона здоров’я7 722,08,40,1
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення28 027,15 913,921,1
4000Культура і мистецтво4 395,0331,37,5
5000Фізична культура і спорт325,04,81,5
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство1 779,60,00,0
7300Будівництво та регіональний розвиток21 291,50,00,0
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство579 538,89 450,71,6

 

 

продовження додатка 1

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру567,90,00,0
8200Громадський порядок та безпека800,00,00,0
8300Охорона навколишнього природного середовища16 617,60,00,0
8400Засоби масової інформації920,00,00,0
9740Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів63 069,0249,60,4
9770Інші субвенції з місцевого бюджету43 492,50,00,0
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів14 963,40,00,0
Разом видатків спеціального фонду818 819,721 649,12,6
Кредитування 0,0-481,2х
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення0,0-117,5х
надання кредиту470,00,0
повернення кредиту-470,0-117,525,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла та їх повернення0,0-363,4х
надання кредиту600,00,00,0
повернення кредиту-600,0-363,460,6
8860Бюджетні позички  суб’єктам господарювання  та їх повернення0,0-0,3х
надання позичок1 500,00,00,0
повернення позичок-1 500,0-0,30,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду818 819,721 167,92,6
Фінансування
Дефіцит (-) /профіцит (+)75 290,4хх
600000Фінансування за активними операціями75 290,4хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 75 290,4хх
ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів2 867 087,6470 165,816,4

 

 

 

Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації                                          Ірина МАЦЬКЕВИЧ


 

Додаток 2
до рішення обласної ради
від 06.07.2022 № 461-15/2022

 

Розподіл резервного фонду обласного бюджету
за І квартал 2022 року

 

№ з/пДата і № розпорядженняОДАКому виділено коштиСума
111.01.2022 № 5Снятинській міській територіальній громаді50 000,0
2Косівській міській територіальній громаді100 000,0
3Кутській селищній територіальній громаді50 000,0
4Рожнівській сільській територіальній громаді50 000,0
ВСЬОГО:250 000,0

 

 

 

Директор департаменту
фінансів обласної
державної адміністрації                                            Ірина МАЦЬКЕВИЧ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]