Про внесення змін до Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(П’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

06.07.2022                            м. Івано-Франківськ                 № 465-15/2022

Про внесення змін
до Антикорупційної програми
Івано-Франківської обласної ради
на 2021-2023 роки

 

Відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 р. № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 87/31539 від 22.01.2018 р., рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.02.2021 № 79-4/2021 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради”, на виконання наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.12.2021 р. № 810/21 “Про погодження антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки” та з метою розгляду обов’язкових пропозицій, висловлених Національним агентством з питань запобігання корупції, обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 09.07.2021 № 184-7/2021 зі змінами, виклавши додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради у новій редакції (додається).
  2. Поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про внесення змін до Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


Додаток 2
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

 

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Івано-Франківської обласної ради

 

Ідентифікова-ний корупційний ризикПріоритет-ність корупційного ризику (низька/

середня/

висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризикуОсоба (особи), відповідальна (і) за виконання заходуСтрок виконання заходів щодо усунення корупційного ризикуРесурси для впровад-ження заходівОчікувані результати
1234567
1. Прийняття рішень обласної ради на користь третіх осібСередняПроведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради додаткового правового аналізу проєктів рішень обласної ради з метою виключення ймовірності прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та під впливом інших осіб.

 

Врегулювання процедури повідомлення про конфлікт інтересів шляхом внесення змін у Регламент обласної ради.

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної радиЗ листопада

2021 року

 

Щокварталь-но

 

За умови надходження інформації про факти впливу на депутатів

 

ІV квартал

2022 року

Не потребуєЗдійснюється аналіз проєктів рішень.

 

Внесено

зміни у Регламент

обласної ради.

 

Забезпечено присутність начальника відділу з питань запобігання та

1234567
  Присутність начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на засіданнях постійних та тимчасових комісій обласної ради   виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради
2. Прийняття рішення обласної ради в умовах наявності дискреційних повноваженьНизькаМоніторинг начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради процесу розробки проєктів рішень, особливо тих, суб’єктами подання яких є голова обласної ради та постійні комісії обласної ради, на наявність дискреційних норм корупціогенного характеру, приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо їх усунення (у разі виявлення) шляхом аналізу документів, що стали підставою для розробки проєктів рішень, та присутності начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на засіданнях постійних комісій обласної ради під час розгляду проєктів рішень.

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної радиЗ листопада

2021 року

 

Період дії Програми

 

ІІІ квартал

2022 року

Не потребуєМоніторинг проводиться  начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

 

Здійснюється пряма трансляція на сторінці обласної ради у мережі Facebook.

 

Розроблено брошуру та розповсюджено серед депутатів обласної ради.

1234567
  Висвітлення розгляду проєктів рішень обласної ради постійними комісіями обласної ради з прямою трансляцією на сторінці обласної ради у мережі Facebook.

 

Випуск брошури-витягу з вимогами статті 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та розповсюдження її серед депутатів обласної ради

    
3. Можливість виникнення конфлікту інтересів, зокрема під час прийняття рішень обласною радою в умовах конфлікту інтересівСередняРозроблення внутрішнього механізму про порядок повідомлення депутатами обласної ради та посадовими особами виконавчого апарату обласної ради про конфлікт інтересів.

 

Розміщення на офіційному вебсайті обласної ради інформації щодо заяв, поданих депутатами обласної ради, стосовно конфлікту інтересів та вжитих заходів для його врегулювання.

 

 

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної радиЗ листопада
2021 року

 

Період дії Програми

 

ІV квартал

2021 р. –

ІІ квартал

2022 р.

Не потребуєЗатверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

 

Інформацію розміщено на офіційному вебсайті обласної ради.

 

 

1234567
  Ознайомлення депутатів обласної ради та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради із розробленими НАЗК Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

 

Розробка інформаційної пам’ятки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Підготовка та поширення серед депутатів обласної ради довідкових матеріалів щодо процедури повідомлення про наявність конфлікту інтересів, його врегулювання із наведеними прикладами потенційного чи реального конфлікту інтересів

 

 

 

 

   Ознайомлено депутатів та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради.

 

Розроблено інформаційну пам’ятку.

 

Підготовлено довідкові матеріали

1234567
4. Ймовірність недоброчесної поведінки депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень

 

Середня

 

Розробка внутрішніх правил, що містять вимоги депутатської етики відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, та доведення їх до відома депутатів обласної ради.

 

Проведення семінару для депутатів обласної ради на тему: “Етичні вимоги поведінки”.

 

Ознайомлення депутатів під час проведення Дня депутата в обласній раді з відповідальністю, яка встановлена за порушення антикорупційного законодавства.

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, керуючий справами обласної ради.

 

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2022 р.–

30.03.2022 р.

 

Період дії Програми

 

Травень

2022 року

Не потребуєРозроблено та затверджено Правила, що містять вимоги депутатської етики відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

Семінар проведено.

 

Депутатів ознайомлено.

 

Посилено контроль за наявністю підтверджую-чих документів про необхідність надання матеріальної допомоги

 

 

  Посилення контролю начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради за переліком документів при наданні депутатами обласної ради одноразової матеріальної допомоги на відповідність Положенню про порядок використання коштів Підпрограми “Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень” шляхом аналізу відповідних документів та з метою виключення ймовірності надання допомоги близьким особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1234567
5. Недоброчес-ність посадових осіб виконавчого апарату та депутатів обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

ВисокаПроведення для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради семінару на тему: “Електронне декларування”.

 

Розміщення інформації щодо проведення навчального заходу та ознайомлення з методичними рекомендаціями при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті обласної ради.

 

Ознайомлення депутатів обласної ради та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради про відповідальність за  недостовірність даних при поданні декларації.

 

Випуск брошур-нагадувань щодо процесу декларування.

 

Розроблення контрольного реєстру для начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради під час процесу декларування

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, відділ електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради10.01.2022 р.–

20.02.2022 р.

 

І квартал
2023 року

 

Період дії Програми

Не потребуєПроведено навчальний семінар.

 

Розміщено інформацію на офіційному вебсайті обласної ради.

 

Ознайомлено посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради.

 

Розроблено та випущено брошури-

попередження щодо процесу декларування та види відповідальнос-ті за недостовірність інформації.

 

Розроблено контрольний реєстр

1234567
6. Зниження рівня відповідальності посадової особи обласної ради у зв’язку із наступним звільненням з посадиНизькаПосилення контролю з боку керівництва обласної ради та керуючого справами обласної ради за діяльністю працівників, які звільнятимуться з роботи у виконавчому апараті обласної ради, шляхом аналізу виконавської дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Розроблення правил про порядок прийняття-передачі діловодства (справ) і майна посадової особи виконавчого апарату, яка звільняється з виконавчого апарату обласної ради.

 

Візування начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради акта передавання справ працівника, який звільняється з виконавчого апарату обласної ради

Керівництво обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, керуючий справами обласної ради, відділ з питань бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед звільненням посадової особи виконавчого апарату обласної ради

 

З листопада
2021 року

 

ІІ-ІІІ квартали
2022 року

Не потребуєКонтроль встановлено.

 

Розроблено і впроваджено механізм звірки документообігу та матеріальних цінностей з посадовою особою виконавчого апарату обласної ради.

 

Здійснюється візування начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради

1234567
7. Недотримання термінів оприлюднення проєктів рішень (прийнятих рішень) обласної ради та прийняття обласною радою рішень з порушенням процедури їх підготовки та розглядуНизькаПопередження відповідальних осіб виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення термінів оприлюднення проєктів рішень та прийнятих рішень відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

Встановлення додаткового контролю з боку начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради та керуючого справами обласної ради за процедурою підготовки та своєчасним розглядом проєктів рішень обласної ради постійними комісіями обласної ради шляхом перевірки термінів, встановлених Законом України “Про доступ до публічної інформації”

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, відділ електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, керуючий справами обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З листопада
2021 року

 

Період дії Програми

Не потребуєПопереджено (письмово) та ознайомлено відповідальних осіб виконавчого апарату обласної ради з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

Встановлено контроль

 

1234567
8. Втручання у діяльність конкурсної комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради третіх осіб з метою прийняття нею рішень на їх користь, надання членом конкурсної комісії переваги певному кандидату у зв’язку з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору

 

СередняВстановлення додаткового контролю під час засідання комісії з відбору кандидатів для заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, а саме: попередження членів комісії про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, попередній аналіз поданих документів, зокрема декларації, обов’язкова присутність на засіданні комісії.

 

Здійснення трансляції “наживо” засідання конкурсної комісії на сторінці обласної ради у мережі Facebook.

 

Внесення змін до розпорядження голови обласної ради від
11.07.2013 р. № 444-р “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради” у зв’язку із повідомленням члена комісії про конфлікт інтересів

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, керуючий справами обласної радиЗ листопада

2022 року

 

Перед початком засідання конкурсної комісії

 

Під час засідання конкурсної комісії

 

Період дії Програми

 

 

 

Не потребуєЗдійснюється контроль.

 

Здійснюється трансляція на сторінці обласної ради у мережі Facebook.

 

Внесено зміни до розпорядження голови обласної ради

 

1234567
9. Недоброчес-ність та/або особистий інтерес посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час опрацювання електронних петицій, запитів на інформацію, звернень установ, організацій та громадянНизькаПопередження посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які забезпечують підготовку відповідей на електронні петиції, запити на інформацію, звернення установ, організацій та громадян, щодо відповідальності за порушення положень Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

Посилення контролю з боку керівництва та начальниками відділів і управлінь виконавчого апарату обласної ради за підлеглими працівниками щодо виконавської дисципліни та дотримання термінів при опрацюванні документів шляхом попередження про депреміювання при порушенні термінів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівництво обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальники відділів та управлінь виконавчого апарату обласної радиЗ листопада

2021 року

 

Щоразу при прийнятті на посаду у виконавчий апарат обласної ради нових працівників

 

Щоразу при оновленні антикорупцій-ного законодавства

Не потребуєПопереджено посадових осіб виконавчого апарату.

 

Посилено контроль за виконавською дисципліною посадових осіб виконавчого апарату

 

1234567
10. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників відділу правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у судіСередняВстановлення контролю та проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень та справ за участю обласної ради з боку керівництва обласної ради та начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи шляхом вивчення та аналізу матеріалів судових справ.

 

Закріплення у посадових інструкціях працівників відділу правового забезпечення та роботи з персоналом  виконавчого апарату обласної ради обов’язків щодо ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів обласної ради у суді та права щодо визнання або відкликання позову.

 

 

 

Керівництво обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної радиЗ листопада

2021 року

 

Період дії Програми

 

ІІ квартал

2022 року

 

Під час судових процесів

Не потребуєВстановлено контроль за представницт-вом інтересів  обласної ради у судах.

 

Здійснено моніторинг.

 

Встановлено обов’язки та обмеження у посадових інструкціях представників обласної ради, зокрема щодо визнання та відмови від позовів.

 

Скасовано довіреності звільненим посадовим особам виконавчого апарату обласної ради

1234567
  Скасування довіреностей на представництво інтересів обласної ради у судах працівникам відділу правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, які звільняються    
11. Ймовірність маніпулятивних дій та домовленостей під час розподілу коштів при наданні матеріальної допомоги заявникамНизькаВстановлення начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради додаткового контролю за діями відповідального працівника з метою виключення приватного інтересу під час прийому документів та дотриманням норм антикорупційного законодавства під час засідання комісії з розподілу коштів.

 

Ознайомлення відповідального працівника про персональну відповідальність у випадку недоброчесної поведінки та порушення норм антикорупційного законодавства.

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, відділ з питань бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, керуючий справами обласної радиЗ листопада
2021 року

 

Період дії Програми

 

ІV квартал

2021 року

 

Не потребуєВстановлено контроль за посадовою особою, яка відповідальна за прийом документів для надання матеріальної допомоги.

 

Ознайомлено відповідально-го працівника.

 

Внесено зміни у Положення

про порядок використання коштів

 

1234567
  Внесення змін до Положення про порядок використання коштів шляхом встановлення переліку документів та визначення категорії громадян, які потребують надання матеріальної допомоги на лікування (важкохворі, з онкологічними захворюваннями, учасники АТО)

 

    
12. Відсутність у посадових осіб та депутатів обласної ради належних знань щодо застосування норм антикорупційно-го законодавстваНизькаУчасть у підвищенні кваліфікації за програмами, розробленими Національним агентством з питань запобігання корупції та Офісом розбудови доброчесності, щодо знань антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та залучення до таких навчань депутатів обласної ради.

 

Випуск буклетів, брошур-нагадувань та проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції для посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради.

 

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної радиЩокварталь-но

 

Період дії Програми

Не потребуєПідвищено кваліфікацію з питань дотримання норм антикорупцій-ного законодавства України.

 

Випущено та розповсюджено буклети та брошури-нагадування.

 

 

1234567
  Оновлення на офіційному вебсайті обласної ради інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві.

 

Тестування учасників навчальних заходів з антикорупційної тематики

   Оновлено на офіційному

вебсайті обласної ради інформацію щодо змін в антикорупцій-ному законодавстві.

 

Здійснено тестування учасників навчальних заходів

 

13. Недоброчес-ність посадової особи, яка забезпечує підготовку Антикорупцій-ної програмиНизькаПосилення контролю з боку керівництва обласної ради шляхом звітування на усіх етапах підготовки та виконання Антикорупційної програми, зокрема і в частині роботи комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Івано-Франківської обласної ради.

 

Оприлюднення інформації щодо підготовки Антикорупційної програми на офіційному вебсайті обласної ради та на сторінці обласної ради у мережі Facebook.

Керівництво обласної ради, керуючий справами обласної ради, відділ з питань електронного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, патронатна служба голови обласної радиНа етапі підготовки, звітування та внесення змін до Антико-рупційної програми

 

ІV квартал

2023 року

 

Період дії Програми

 

Не потребуєВстановлено контроль за діями начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

 

 

 

1234567
  Введення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Івано-Франківської обласної ради представників громадськості.

 

Проведення публічного громадського обговорення змін до Антикорупційної програми

   Надано звіт голові обласної ради.

 

Розміщено інформацію на офіційному вебсайті обласної ради та у мережі Facebook.

 

Введено представників громадськості до складу Комісії.

 

Проведено публічне громадське обговорення змін до Антикорупцій-ної програми

 

 

 

 

 

 

1234567
14. Неякісний та несвоєчасний розгляд повідомлень, що надійшли через внутрішні та регулярні канали, про можливі факти корупційного правопорушення або правопорушен-ня, пов’язаного з корупцією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НизькаРозроблення проєкту розпорядження голови обласної ради “Про Порядок розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчого апарату обласної ради”

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради01.12.2021 р.–

30.01.2022 р.

 

 

 

Не потребуєРозроблено та затверджено Порядок розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до виконавчого апарату обласної ради
1234567
15. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становищаНизькаЗабезпечення проведення спеціальної перевірки шляхом попереднього пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення або правопо-рушення, пов’язані з корупцією.

 

Визначення відповідальної особи за проведення спеціальної перевірки у виконавчому апараті обласної ради.

 

Попередження про відповідаль-ність за розголошення інформації та порушення термінів проведення спеціальної перевірки.

 

Візування начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради довідки, складеної за результатами спеціальної перевірки.

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради10.01.2022 р.–

30.03.2022 р

 

При прийнятті на роботу осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідаль-ного або особливо відповідаль-ного становища

 

Період дії Програми

 

ІV квартал

2023 року

 

Не потребуєПроведено перевірку документів шляхом попереднього пошуку.

 

Визначено відповідальну особу.

 

Ознайомлено з наслідками порушення термінів проведення спеціальної перевірки.

 

Здійснено візування.

 

 

Розроблення та затвердження внутрішнього порядку взаємодії

 

1234567
  Розроблення та затвердження внутрішнього порядку взаємодії відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради із відділом з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради під час проведення спеціальної перевірки.    
16. Недоброчес-ність дій осіб, які відповідальні за формування тендерної документації таким чином, що тільки одна компанія відповідатиме їм, тому конкуренція або обмежена, або неможливаСередняЗалучення начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.

 

Проведення аналізу ринку та вивчення заявлених замовником в тендерній документації характеристик товарів, робіт чи послуг та порівняння з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної радиПостійно

 

ІІ-ІV квартали

2022-2023 років

 

Період дії Програми

Не потребуєЗалучено начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради.

 

Проведено аналіз ринку.

 

Розроблено

Положення про внутрішню політику закупівель.

 

Здійснено обговорення

1234567
  Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних за публічні закупівлі осіб, визначати систему контролю за прийнятим рішенням.

 

Обговорення з членами тендерного комітету теми “Здійснення публічних закупівель в контексті антикорупційного законодавства”

    
17. Невиправда-ні дискреційні повноваження відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради, які здійснюють відбір постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівельСередняРозробка та прийняття Положення, яке регулюватиме порядок укладення прямих договорів, зокрема щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market.

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради

 

 

 

З листопада

2021 року

 

І-ІІІ квартали

2022-2023 років

 

Період дії Програми

Не потребуєРозроблено Положення про порядок укладення прямих договорів.

 

Здійснено моніторинг.

 

Запроваджено попередній аналіз та візування проєкту прямого договору

1234567
  Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника товарів, робіт та послуг за прямими договорами відповідальними посадовими особами виконавчого апарату обласної ради з обов’язковим наданням результатів моніторингу та обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану закупівель.

 

Запровадження попереднього аналізу та візування начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
1234567
18. Ймовірність вчинення недоброчесних дій при здійсненні закупівель з метою уникнення закупівлі через застосування системи ProZorroСередняВизначення повноважень та відповідальності у посадовій інструкції особи, яка відповідальна за здійснення закупівель у виконавчому апараті обласної ради.

 

Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).

 

Розроблення та затвердження Порядку, що передбачатиме налагодження системи внутрішнього контролю та аналізу Річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою “оминути” застосування процедури відкритих торгів

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради01.02.2022 р.–

30.06.2022 р.

 

Постійно

 

Період дії Програми

Не потребуєВнесено зміни до посадової інструкції відповідальної посадової особи.

 

Використову-ється аналітичний модуль для аналізу закупівель.

 

 

Розроблено Порядок проведення внутрішнього контролю та аналізу Річного плану закупівель

1234567
19. Недоброчес-ність посадових осіб при підготовці проєктів рішень обласної ради: щодо надання дозволів на розроблення відповідної землевпорядної документації, затвердження такої документації, передачі у власність або користування земель спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

НизькаВстановлення додаткового контролю з боку керівництва обласної ради (звітування) та попередження про персональну відповідальність щодо вик-лючення дискреційних повнова-жень та ймовірного приватного інтересу відповідальної посадо-вої особи виконавчого апарату обласної ради при підготовці проєктів рішень обласної ради.

 

Розробка порядку опрацювання матеріалів для підготовки проєк-тів рішень обласної ради: щодо надання дозволів на розроблення відповідної землевпорядної документації, затвердження такої документації, передачі у влас-ність або користування земель спільної власності терито-ріальних громад сіл, селищ, міст області та визначення в проєкті рішення кадастрового номера, за яким через відкриті дані “Публічна кадастрова карта України” можна ознайомитися із відомостями про земельну ділянку (графічне місце розташування, форма власності, площа, цільове призначення)

Керівництво обласної ради, начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради, керуючий справами обласної радиПеріод дії Програми

 

05.04.2022 р.–

30.06.2022 р.

 

 

 

Не потребуєВстановлено контроль, подано звіт.

 

Прийнято Порядок опрацювання та підготовки проєктів рішень

 

1234567
20. Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб управління з питань майна спільної власності територіальних громад області щодо підготовки проєктів рішень обласної ради: про оренду майна, надання згоди на невід’ємні покращення, згоди на приватизацію об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

 

НизькаПосилення контролю з боку керівництва обласної ради та начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради за процесом підготовки проєктів рішень обласної ради про оренду майна, надання згоди на невід’ємні поліпшення, згоди на приватизацію об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом детального інформування начальником управління з питань майна спільної власності територіальних громад області про етапи підготовки відповідних проєктів рішень.

 

Створення на офіційному вебсайті обласної ради інформаційної бази з даними про оренду майна, надання згоди на невід’ємні поліпшення, згоди на приватизацію об’єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Керівництво обласної ради, начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарстваЗ листопада
2021 року

 

01.09.2022 р.–

31.10.2022 р.

 

Період дії Програми

 

Не потребуєПосилено контроль.

 

Створено розділ на офіційному вебсайті обласної ради та розміщено у ньому інформацію

 

 

 

1234567
21. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів під час подання кандидатур на призначення керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, органом управління яких є обласна радаНизькаРозроблення механізму повідомлення членів наглядових рад щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час засідань та наслідків від прийнятого рішення в умовах конфлікту інтересів.

 

Проведення навчання для відповідальних осіб щодо дотримання норм антикорупційного законодавства на комунальних підприємствах, органом управління яких є обласна рада.

 

Розробка та затвердження порядку перевірки роботи стану запобігання корупції на комунальних підприємствах, органом управління яких є обласна рада

 

 

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства

 

З листопада

2021 року

 

Період дії Програми

 

ІІ квартал
2022 року

Не потребуєРозроблено Порядок повідомлення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Проведено навчання.

 

Затверджено порядок перевірки

 

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                                          Микола ПАЛІЙЧУК


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]