Про внесення змін до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(П’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

06.07.2022                            м. Івано-Франківськ                 № 469-15/2022

 

Про внесення змін до
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2016-2023 роки (зі змінами)

 

 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015 № 42-2/2015 (зі змінами) відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015 № 42-2/2015 (зі змінами):

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки у новій редакції (додається).

1.2. Викласти у новій редакції пункт 4.23. підпрограми 4 “Обдаровані діти” згідно з додатком 1.

1.3. Викласти у новій редакції пункт 10.3. підпрограми 10 “Розвиток вищої освіти” згідно з додатком 2.

1.4. Доповнити підпрограму 3 “Розвиток позашкільної освіти” пунктом 3.16. згідно з додатком 3.

1.5. Викласти в новій редакції пункти 3, 4, 10 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки згідно з додатком 4.

  1. Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

Голова обласної ради                                                            Олександр Сич


 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.
  2. Розробник Програми: департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації.
  3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки.
  4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
  5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. гривень):

 

РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2016-2023,

в т. ч.:

1 918 8081 918 808у межах бюджетних призначень 
2016119 055119 055у межах бюджетних призначень 
2017125 724125 724у межах бюджетних призначень 
2018187 955187 955у межах бюджетних призначень 
2019327 779327 779у межах бюджетних призначень 
2020318 810318 810у межах бюджетних призначень 
2021356 995356 995у межах бюджетних призначень 
2022241 280241 280у межах бюджетних призначень 
2023241 210241 210у межах бюджетних призначень 

 

  1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

–  здійснити комплексну інформатизацію освіти;

–  підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

–  зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

–  запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

  1. Термін проведення звітності: звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовник Програми:

департамент освіти і науки

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                               Віктор КІМАКОВИЧ

 

 

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                  Богдан ФУТЕРКО


Додаток 1

до рішення обласної ради

від 06.07.2022 № 469-15/2022

Підпрограма 4. Обдаровані діти

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
12345678910
4.23.Призначати стипендії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради студентам закладів вищої, фахової передвищої освіти, учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії

чи каліцтва, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі у бойових діях,

здійсненні      заходів       з

Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації2021-2023

роки

2021- 2023,     в

т.ч.:

18501850У межах

бюджетних

призначень

 

Надання підтримки членам родин загиблих або померлих учасників бойових дій, Революції Гідності у здобутті вищої, фахової передвищої професійної (професійно-
2021250250
2022800800
2023800800

12345678910
 національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України,

починаючи з 20 лютого     2014 року, (у т. ч. якщо залучався і брав участь в антитерористичній операції та Операції

Об’єднаних Сил в районах її проведення); один з членів родини яких загинув або помер внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

       технічної) освіти

 

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                      Віктор КІМАКОВИЧ


Додаток 2

до рішення обласної ради

від 06.07.2022 № 469-15/2022

Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
12345678910
10.3Призначати стипендії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради студентам, які беруть або брали участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, (у т. ч. які залучалися і брали безпосередньо участь в антитерористичній операції таДепартамент освіти і науки облдерж-адміністрації

 

2016-2023

роки

 

2016- 2023,   в

т. ч.:

37003700У межах

бюджетних

призначень

 

Надання підтримки учасникам бойових дій у здобутті вищої та фахової передвищої освіти
2016
2017300300
2018300300
2019500500
2020500500

продовження додатка 2

12345678910
 Операції Об’єднаних Сил в районах її проведення), та за кошти фізичних осіб здобувають вищу або фахову передвищу освіту у закладах державної або комунальної форм власності чи проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у закладах вищої освіти  2021700700У межах

бюджетних

призначень

 

 
2022700700
2023700700

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                      Віктор КІМАКОВИЧ


Додаток 3

до рішення обласної ради

від 06.07.2022 № 469-15/2022

Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

джерела

Очікувані результати
12345678910
3.16.Здійснювати підтримку організації позашкільної освіти у територіальних громадах області.Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, місцеві органи

управління освітою

2016-2023

роки

2016- 2023, в

т.ч.:

20002000У межах

бюджетних

призначень

 

Збільшення кількості гуртків позашкільної роботи, позашкільних закладів у територіальних громадах області
2016
2017
2018
2019
2020
2021
202210001000
202310001000

 

Директор департаменту освіти і науки

Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                      Віктор КІМАКОВИЧ

 


 

Додаток 4

до рішення обласної ради

від 06.07.2022 № 469-15/2022

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

з/п

Найменування

заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий

бюджет

Інші

 джерела

Очікувані результати 
12345678910 
3.Розвиток позашкільної освітиДепартамент освіти і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, Івано-Франківський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,

місцеві органи управління освітою

2016-2023

роки

 

2016- 2023,

 в т. ч.:

1108011080У межах

бюджетних

призначень

 

 

Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

 
2016680680 
201712001200 
201812001200 
201912001200 
202012001200 
202112001200 
202222002200 
202322002200 

продовження додатка 4

12345678910
4.Обдаровані дітиДепартамент освіти і науки облдерж-адміністрації, місцеві органи управління освітою, Івано-Франківський  обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франківський державний центр естетичного виховання, Івано-Франківський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської

2016-2023   роки

 

2016- 2023,

в т. ч.:

3717337173У межах

бюджетних

призначень

 

Виявлення обдарованих дітей
201636413641
201738263826
201840914091
201948064806
202044864486

продовження додатка 4

12345678910
  

 

 

молоді Івано-Франківської

обласної ради, Івано-Франкіське обласне відділення Малої академії наук України, Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради

 

 

202149964996   
202256565656
202356715671
10.

 

Розвиток вищої освітиДепартамент освіти і науки облдерж-адміністрації2016-2023   роки2016- 2023,

в т. ч.:

8120081200У межах

бюджетних

призначень

 

Забезпечення належних умов навчання студентів
201664006400
201769006900
201894009400

продовження додатка 4

12345678910
    20191010010100   
20201155011550
20211225012250
20221180011800
20231280012800

 

Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                      Віктор КІМАКОВИЧ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]