Про приватизацію нежитлових приміщень (літер А) площею 5376,2 кв. м, (літер А1) площею 632,2 кв. м, (літер А2) площею 640,8 кв. м, (літер Е) площею 10,3 кв. м на вул. Ботанічній, 28а у м. Івано-Франківську


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 47-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про приватизацію нежитлових
приміщень (літер А) площею
5376,2 кв. м, (літер А1) площею
632,2 кв. м, (літер А2) площею
640,8 кв. м, (літер Е) площею
10,3 кв. м на вул. Ботанічній, 28а
у м. Івано-Франківську

 

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, Методики оцінки майна, затвердженої постановою   Кабінету Міністрів України   від  10.12.2003. № 1891, на  виконання  Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2019-2020 роки, затвердженої  рішенням  обласної  ради   від   15.02.2019. № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”, враховуючи Перелік об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2020 році, затверджений рішенням обласної ради від 21.02.2020. № 1416-34/2020 “Про затвердження Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2020 році”, заяву товариства з обмеженою відповідальністю “Торгова  фірма “Галіція” від 17.11.2020. № 02/11 , листи управління об’єктами спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 11.12.2020. № 14/08-05/001 та Прикарпатської універсальної товарної біржі від 11.12.2020. № 139, обласна рада

вирішила:

  1. Здійснити приватизацію нежитлових приміщень (літерА) площею 5376,2 кв. м, (літер А1) площею 632,2 кв. м, (літер А2) площею 640,8 кв. м, (літер Е) площею 10,3 кв. м на вул. Ботанічній, 28а у м. Івано-Франківську, зазначених в пункті 3 Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2020 році,   затвердженому   рішенням  обласної  ради   від   21.02.2020. № 1416-34/2020 “Про затвердження Переліку об’єктів малої приватизації  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2020 році”, шляхом викупу товариством з обмеженою відповідальністю “Торгова фірма “Галіція” відповідно до статті 18 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.
  2. Затвердити висновок про вартість нежитлових приміщень (літерА) площею 5376,2 кв. м, (літер А1) площею 632,2 кв. м, (літер А2) площею 640,8 кв. м, (літер Е) площею 10,3 кв. м на вул. Ботанічній, 28а у м. Івано-Франківську, що орендуються товариством з обмеженою відповідальністю “Торгова фірма “Галіція”.

Ринкова вартість нежитлових приміщень (літер А) площею 5376,2 кв. м, (літер А1) площею 632,2 кв. м, (літер А2) площею 640,8 кв. м, (літер Е) площею 10,3 кв. м на вул. Ботанічній, 28а у м. Івано-Франківську, що орендуються товариством з обмеженою відповідальністю “Торгова фірма “Галіція” та приватизуються шляхом викупу, з врахуванням невід’ємних поліпшень, становить 17 438 280 (Сімнадцять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч двісті вісімдесят) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ:

– 14 531 900  (Чотирнадцять мільйонів п’ятсот тридцять одна тисяча дев’ятсот) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  2 906 380 (Два мільйони дев’ятсот шість тисяч триста вісімдесят) гривень 00 коп.

Частка орендаря – товариства з обмеженою відповідальністю “Торгова фірма “Галіція” (невід’ємні поліпшення) становить 4 552 700 (Чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят дві тисячі сімсот) гривень 00 коп. без врахування ПДВ.

 Частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу, становить 11 975 040 (Одинадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч сорок) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ:

– частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу,  9 979 200 (Дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч двісті) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  1 995 840 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч вісімсот сорок) гривень 00 коп.  

  1. Управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області укласти з товариством з обмеженою відповідальністю “Торгова фірма “Галіція” відповідний договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації спільної  власності  територіальних  громад  сіл, селищ, міст області – нежитлових приміщень (літер А) площею 5376,2 кв. м, (літер А1) площею 632,2 кв. м, (літер А2) площею 640,8 кв. м, (літер Е) площею 10,3 кв. м на вул. Ботанічній, 28а у м. Івано-Франківську за ціною:

– 9 979 200 (Дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч двісті) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  1 995 840 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч вісімсот сорок) гривень 00 коп.  

Вартість нежитлових приміщень (літер А) площею 5376,2 кв. м, (літер А1) площею 632,2 кв. м, (літер А2) площею 640,8 кв. м, (літер Е) площею 10,3 кв. м на вул. Ботанічній, 28а у м. Івано-Франківську, що підлягають викупу, становить 11 975 040 (Одинадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч сорок) гривень 00 коп. з врахуванням ПДВ.

  1. Після сплати в повному обсязі вартості, зазначеної у пункті 3 цього рішення, разом з неустойкою (у разі її нарахування) припинити право оперативного управління на нежитлові приміщення (літерА) площею 5376,2 кв. м, (літер А1) площею 632,2 кв. м, (літер А2) площею 640,8 кв. м, (літер Е) площею 10,3 кв. м на вул. Ботанічній, 28а у м. Івано-Франківську, закріплені за комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна відповідно до рішення обласної ради від 30.06.2017. № 552-16/2017 “Про передачу нерухомого майна спільної власності територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області   на  вул. Ботанічній, 28а   у м. Івано-Франківську.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).  

 

 

Голова обласної  ради                                                                  Олександр Сич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]