Про виконання комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(П’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

06.07.2022                            м. Івано-Франківськ                   № 473-15/2022

 

Про виконання комплексної
регіональної цільової програми
розвитку водного господарства
на період до 2021 року в області

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

  1. Звіт про виконання комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області, затвердженої рішенням обласної ради від 23.11.2012 № 723-19/2012 взяти до уваги.
  2. Рішення обласної ради від 23.11.2012 № 723-19/2012 «Про комплексну регіональну цільову програму розвитку водного господарства на період до 2021 року в області» зняти з контролю.

 

 

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич


Звіт
про виконання комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області, затвердженої рішенням обласної ради від 23.11.2012 №723-19/2012

 

На виконання Закону України від 24 травня 2012 року № 4836-VI “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року” та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням сесії обласної ради від 23.11.2012 року №723-19/2012 затверджено “Комплексну регіональну цільову програму розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” (далі – Програма).

Мета Програми – поліпшення  родючості сільськогосподарських угідь шляхом покращення технічного стану меліоративних систем на внутрішньогосподарській мережі та зниження ризиків підтоплення, налагодження належного водопостачання сільських населених пунктів, що користуються привізною та неякісною водою, для створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення та вирішення у Прикарпатському регіоні проблеми захисту населених пунктів, територій, у тому числі сільськогосподарських угідь, та об’єктів виробничої сфери від наслідків катастрофічних паводків і повеней та мінімізування розмірів збитків заподіяних ними.

 

Розділ І. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошувальних та осушувальних угідь, управління водними ресурсами.

Станом на 01.01.2022 року в області нараховується 193,5 тис. га меліорованих земель, що становить 38,5 відсотків від загальної площі ріллі. За минулі роки побудовано 967 осушувальних систем, із них: 19 міжгосподарських систем, що обслуговує 54,9 тис. га недержавної внутрішньогосподарської мережі та 948 осушувальних систем недержавної внутрішньогосподарської мережі на площі 138,8 тис. га.

Наявність осушених земель в розрізі районів та міст обласного значення в Івано-Франківській області :

  1. Івано-Франківський район – 83078,5 га;
  2. Верховинський район – 158 га;
  3. Калуський район – 39407,6 га;
  4. Коломийський район – 54733,8 га;
  5. Косівський район – 4236,0 га;
  6. Надвірнянський район – 11926,3 га.

Протяжність відрегульованих водоприймачів – 343,2 км, із них:

– на  міжгосподарській мережі – 331,2 км;

– на внутрішньогосподарській мережі – 12,0 км.

Протяжність магістральних і провідних каналів – 3357,9 км, із них:

– на  міжгосподарській мережі – 260,6 км;

– на внутрішньогосподарській мережі – 3097,3 км.

Протяжність закритої осушної сітки – 170799,5 км.

Гідротехнічні споруди на водоприймачах і відкритій осушній мережі – 4202 шт., із них:

– на  міжгосподарській мережі – 260 шт.;

– на внутрішньогосподарській мережі – 3942 шт.

Комплексною регіональною цільовою програмою розвитку водного господарства на період до 2021 року в області за період 2013-2021 роки  спрямовано 1544,1 тис. грн. на виконання наступних заходів, а саме:

п.1 – виготовлено проектно-кошторисну документацію в кількості 17 шт.;

п.2 виконано роботи з очистки  каналів від мулу в об’ємі 48,231 тис.м3;

п.3 виконано роботи з розрівнювання кавальєрів (відвалів) в об’ємі 39,132 тис.м3;

п.4 проведено ремонт облицювання укосів і дна каналів із збірних залізобетонних плит на площі 308,1м2;

п.5 – проведено вибірковий ремонт гідротехнічних споруд у кількості 15 шт.;

п.6 вирубано вручну чагарнику на площі 6,35 га;

п.7-здійснено зрізування кущорізами деревно-чагарникової рослинності на площі 2,42 га;

п.8 проведено ремонт і утримання 4,5 км експлуатаційних доріг.

Фінансове забезпечення заходів розділу І  Програми здійснювалось за  рахунок коштів, які надходили від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету:

– 2013рік – 200,тис. грн.;

– 2014 рік – 227,0 тис. грн.;

– 2015 рік – 300,0 тис. грн.;

– 2016 рік – 200,0 тис. грн.;

– 2017 рік – кошти не виділялись;

– 2018 рік – 267,1 тис. грн.;

– 2019 рік – кошти не виділялись;

– 2020 рік – 350,0 тис. грн.;

– 2021 рік – кошти не виділялись.

Виконання даних заходів  дало можливість підвищити ефективність роботи меліоративних систем, покращити їх використання та поліпшити екологічний  стан осушувальних угідь.

 

 

Розділ ІІ. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.

Загальна вартість заходів із забезпечення населених пунктів питною водою складає – 3,0 млн. грн., в т. ч. 2,0 млн. грн. у 2015 році і 1,0 млн. грн. у 2016 році. Реалізація завдань розділу ІІ Програми в області повинна була   здійснюватись  за рахунок фінансування з державного бюджету.

На виконання заходів розділу ІІ Програми кошти не виділялись.

 

Розділ ІІІ. Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту і Сірету.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становив 1422,51 млн. грн., з яких за рахунок державного бюджету –
1405,29 млн. грн., з обласного бюджету – 17,22 млн. грн.

На виконання заходів зазначеного розділу Програми кошти не виділялись.

 

 

 

В. о. начальника Дністровського
басейнового управління
водних ресурсів                                                                        Олег КОЗАР


Звіт

по реалізації заходів

Комплексної регіональної цільової  програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області

(номер рішення обласної ради, яким затверджена Програма, Повна назва Програми)

 

Рішення обласної ради від 23.11.2012 №723-19/2012

по  Департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації

 

№ з/пПерелік заходів Програми, відповідно до Плану реалізації, погодженого з обласною радоюПередбачений обсяг фінансування заходу Програми за рахунок коштів обласного бюджету,
тис. грн.
Профінансовано коштів,
тис. грн.
Освоєно коштів,
тис. грн.
 

Що зроблено (фактичні кількісні та якісні показники результативності реалізації заходів)

 

 Розділ І. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошувальних та осушувальних угідь, управління водними ресурсами.
2013 рік
1Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Закрівці Торговицької сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області 97,897,8На виконання заходів програми проведено  роботи по розчистці каналу об’ємом 3,125 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 2,66 тис. м3, зрізування чагарнику – 0,75 га,  вибірковий ремонт ГТС –
3 шт., ремонт кріплення каналу – 91,1м2, ремонт експлуатаційних доріг – 1 км, виготовлення ПКД
2Реалізація заходів “ Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області ” на території Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області 88,888,8На виконання заходів програми проведено роботи по розчистці каналу об’ємом 3,847 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 3,07 тис. м3, вирубування чагарнику –
0,08 га, зрізування чагарнику – 0,7 га,  вибірковий ремонт ГТС – 2 шт., виготовлення ПКД
3Реалізація заходів “ Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області ” на території Яківської сільської ради Тлумацького району Івано-Франківської області 13,413,4На виконання заходів програми проведено  роботи по розчистці каналу об’ємом 1,305 тис. м3
 Всього за 2013 рік300,0200,0200,0 
2014 рік
4Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Вербівці Вербівцівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області 48,048,0На виконання заходів програми проведено  роботи по розчистці каналу об’ємом 3,071 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 2,44 тис. м3, вибірковий ремонт ГТС –
1 шт., виготовлення ПКД
5Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Яківка Яківської сільської ради Тлумацького району Івано-Франківської області 44,044,0На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 1,673 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 1,688 тис. м3, вирубування чагарнику – 1,25 га, зрізування чагарнику – 0,04 га,  вибірковий ремонт ГТС –
2 шт., виготовлення ПКД
6Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Перерив Матеївецької сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області 52,052,0На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 2,003 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 1,6 тис. м3, вибірковий ремонт ГТС – 1 шт., ремонт кріплення каналу – 85м2, виготовлення ПКД
7Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Вікняни Вікнянської сільської ради Тлумацького району Івано-Франківської області 45,045,0На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 1,641 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 1,12 тис. м3 , виготовлення ПКД
8Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Нижній Струтин Нижньострутинської сільської ради Рожнятівського району Івано-Франківської області 38,0

 

38,0

 

На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 2,639 тис. м3, вирубування чагарнику – 0,5 га, розрівнювання кавальєрів – 1,841 тис. м3, виготовлення ПКД
 Всього за 2014 рік300,0227,0227,0 

 

2015 рік
9Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Стриганці Стриганецької сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області 71,271,2На виконання заходів програми проведено   роботи по розчистці каналу об’ємом 3,490 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 2816 тис. м3,  вирубування чагарнику –
0,25 га, зрізування чагарнику -0,02 га,  виготовлення ПКД
10Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Конюшки Рогатинського району Івано-Франквської області 80,280,2На виконання заходів програми проведено роботи по розчистці каналу об’ємом 3,089 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 2,471 тис. м3, зрізування чагарнику – 0,06 га, вибірковий ремонт ГТС –
1 шт., виготовлення ПКД
11Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Голинь Голинської сільської ради Калуського району Івано-Франківської області 94,494,4На виконання заходів програми проведено роботи по розчистці каналу об’ємом 3,239 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 2,887 тис. м3, вирубування чагарнику –
0,15 га, зрізування чагарнику – 0,05 га, вибірковий ремонт ГТС – 1 шт, виготовлення ПКД
12Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Нижній Струтин Рожнятівського району Івано-Франківської області 54,254,2На виконання заходів програми проведено   роботи по розчистці каналу об’ємом 2,068 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 0,451 тис. м3 , виготовлення ПКД
 Всього за 2015 рік300,0300,0300,0 
2016 рік
13Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Бучачки Балинцівської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області 84,684,6На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 2,542 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 2,157 тис. м3, вирубування чагарнику – 1,24 га вибірковий ремонт ГТС – 3 шт., ремонт експлуатаційних доріг –
3,5 км, виготовлення ПКД
14Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Стриганці Стриганецької сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області 115,4115,4На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 4,778 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 4,11 тис. м3, вирубування чагарнику – 0,43 га, вибірковий ремонт ГТС –
1 шт., виготовлення ПКД
 Всього за 2016 рік350,00200,0200,0 
2017 рік
 Всього за 2017 рік350,0 
2018 рік
15Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території с. Жовчів Рогатинського району Івано-Франківської області 97,197,1На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 2,576 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 2,576 тис. м3, вирубування чагарнику – 0,25 га, виготовлення ПКД
16Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в
області” на території с. Побережжя

Тисменицького району Івано-Франківської області

 170,0170,0На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 4,563 тис. м3, розрівнювання кавальєрів – 4,563 тис. м3, вирубування чагарнику – 0,8 га, виготовлення ПКД
 Всього за 2018 рік400,0267,1267,1 
2019 рік
 Всього за 2019 рік400,0 
2020 рік
17Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території Снятинської міської ради

 

 198,0197,986На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 1,148 тис.м3 , розрівнювання кавальєрів – 1,148 тис. м3 ,  вирубування чагарнику – 0,3 га,  ремонт кріплення каналу з/б плитами – 132 м2 , виготовлення ПКД
18Реалізація заходів “Комплексної регіональної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2021 року в області” на території П’ядицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району 152,0151,993На виконання заходів програми проведено  земляні роботи по розчистці каналу об’ємом 1,434 тис. м3 , розрівнювання кавальєрів – 1,534 тис. м3, вирубка чагарнику – 1,1 га, зрізування чагарнику – 0,8га, виготовлення ПКД
 Всього за 2020 рік450,0350,0349,979 
2021 рік
 Всього за 2021 рік450,0 
 Разом 2013-2021 роки3300,01544,11544,079 
 Розділ ІІ. Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.
 Разом 2013-2021 роки 
 Розділ ІІІ. Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту і Сірету.
 Разом 2013-2021 роки1722,0 

 

 

 

В. о. директора департаменту агропромислового розвитку
Івано-Франківської обласної державної адміністрації                                           Степан ВІНТОНОВИЧ

 

 

В. о. начальника Дністровського басейнового
управління водних ресурсів                                                                                                  Олег КОЗАР


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]