Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення проєктів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на здійснення соціально-психологічної реабілітації осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та  брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з   20 лютого 2014 року (в т. ч. які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил  в районах їх проведення), та членів їх сімей


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(П’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

06.07.2022                             м. Івано-Франківськ                 № 474-15/2022

 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення проєктів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на здійснення соціально-психологічної реабілітації осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та  брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з   20 лютого 2014 року (в т. ч. які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил  в районах їх проведення), та членів їх сімей

 

 

З метою ефективної реалізації обласної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували і перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.05.2022 № 417-14/2022, в частині здійснення соціально-психологічної реабілітації сімей загиблих, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення проєктів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на здійснення соціально-психологічної реабілітації осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (в т. ч. які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил в районах їх проведення), та членів їх сімей (додається).
  2. Департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (У. Миронюк) забезпечити координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення.
  3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 24.03.2017 № 471-13/2017 “Про внесення змін до обласної програми підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2014. № 1259-28/2014 (зі змінами)”.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей (Н. Чаплинська).

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 06.07.2022 №474-15/2022

 

Положення

про порядок проведення конкурсу з визначення проєктів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на здійснення соціально-психологічної реабілітації осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (в т. ч. які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил  в районах їх проведення), та членів їх сімей

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положенням про Порядок проведення конкурсу з визначення проєктів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на здійснення соціально-психологічної реабілітації осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року
(в т. ч. які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил  в районах їх проведення), та членів їх сімей (далі – Положення) регулюється процедура організації та проведення конкурсу з визначення проєктів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Конкурс), та моніторингу їх виконання (реалізації).

1.2. Дія Положення не поширюється на передбачені законами випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам і регіональним осередкам, підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємствам та об’єднанням зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.

1.3. У Положенні терміни вживаються у такому значенні:

інститут громадянського суспільства − громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

електронна система проведення конкурсу − програмний модуль “Конкурси проєктів інститутів громадянського суспільства”, який є частиною онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства (програмний модуль “Е-Конкурси” платформи ВзаємоДія) та адаптований до потреб користувачів з порушеннями зору, держателем платформи є Міністерство цифрової трансформації України, а технічним адміністратором − державне підприємство “Дія”;

конкурсна документація − комплект документів, що містить вимоги до оформлення інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій;

конкурсна комісія − консультативно-дорадчий орган, що утворюється спільним розпорядженням голови Івано-Франківської обласної ради та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу стану виконання проєктів (програм), та здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу;

конкурсна пропозиція − комплект документів, які готуються інститутами громадянського суспільства для участі в Конкурсі;

програма − комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства з метою розв’язання найважливіших проблем регіональної політики та суспільного розвитку Івано-Франківської області;

проєкт − комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу;

робочий орган – департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, що здійснює організаційні заходи, пов’язані з проведенням Конкурсу;

учасник − інститут громадянського суспільства, що подав конкурсну пропозицію для участі в Конкурсі;

переможець конкурсу − інститут громадянського суспільства, який визнаний переможцем Конкурсу та отримує фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету;

організатор конкурсу − департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, що є розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми.

1.4. Метою конкурсу є відбір проєктів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством, які спрямовані на здійснення соціально-психологічної реабілітації осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року (в т. ч. які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об’єднаних Сил  в районах їх проведення), та членів їх сімей.

1.5. Основними завданнями Конкурсу є:

створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства;

забезпечення співпраці органів влади та інститутів громадянського суспільства у процесі формування та реалізації регіональної політики;

підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства для вирішення завдань регіональної політики;

підвищення професійного рівня та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства і органів влади щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

1.6. Напрями діяльності та тематика проєктів (програм), які подаватимуться для участі у Конкурсі, визначаються щорічно під час оголошення Конкурсу.

Розділ 2. Організаційне забезпечення Конкурсу

2.1. Загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу здійснює конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб.

2.2. Керівництво і персональний склад конкурсної комісії затверджується спільним розпорядженням голови Івано-Франківської обласної ради та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

До складу конкурсної комісії можуть включатися депутати Івано-Франківської обласної ради (за згодою), представники інститутів громадянського суспільства, наукових установ, незалежні експерти з правом дорадчого голосу.

Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.3. Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка є керівником, членом керівних органів або працівником учасника Конкурсу.

Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

Член комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не бере участі в прийнятті Комісією рішення.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.

2.4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке проводить її голова, а у разі його відсутності – заступник голови конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три робочі дні до його проведення. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів.

Засідання конкурсної комісії можуть проводитися з використанням засобів електронного зв’язку, або особисто у приміщенні, наданому організатором конкурсу, або поєднанням двох способів, за рішенням організатора конкурсу.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу організатор конкурсу розміщує посилання на запис засідання конкурсної комісії на власному офіційному веб-сайті.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Усі рішення, прийняті конкурсною комісією, зазначаються в протоколі, підписаному присутніми на засіданні членами конкурсної комісії шляхом накладення електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу протокол підписується присутніми на засіданні членами конкурсної комісії шляхом проставлення особистого підпису.

2.5. Конкурсна комісія:

1) затверджує план здіснення необхідних організаційно-технічних заходів з проведення Конкурсу;

2) здійснює контроль за виконанням функцій робочого органу;

3) розглядає і затверджує документи, пов’язані з Конкурсом, які підготовлені робочим органом;

4) визначає напрями діяльності та тематику проєктів (програм), які подаватимуться для участі в Конкурсі;

5) визначає переможців Конкурсу;

6) у разі потреби приймає рішення щодо проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції учасника;

7) затверджує методику оцінювання та відбору конкурсних пропозицій, поданих учасниками Конкурсу.

2.6. Безпосереднє здіснення організаційних заходів, пов’язаних з Конкурсом, покладається на робочий орган – департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Робочий орган:

1) сприяє конкурсній комісії у підготовці і проведенні Конкурсу;

2) розробляє і подає на затвердження конкурсної комісії форми заяви, аплікаційну форму, форми кошторису витрат, вимоги до розроблення проєктів (програм), які подаються учасником у складі конкурсної документації;

3) розробляє та подає на затвердження конкурсної комісії методику оцінювання та відбору конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу,  а також інші документи, пов’язані з організацією Конкурсу;

4) проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює перевірку проєктів (програм) на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

5) надає консультативну допомогу учасникам конкурсу щодо організації, умов та порядку проведення Конкурсу;

6) здійснює моніторинг реалізації проєктів (програм);

7) аналізує соціально-економічні наслідки реалізації проєктів (програм) за звітами, що подаються переможцями Конкурсу;

8) здійснює поточний та підсумковий контроль за реалізацією проєкту.

  1. Процедура проведення Конкурсу

3.1. Рішення про оголошення Конкурсу приймається конкурсною комісією.

Оголошення про проведення Конкурсу та умови його проведення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Івано-Франківської обласної ради і Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

У оголошенні про проведення Конкурсу зазначаються:

пріоритетні завдання та актуальні питання регіонального розвитку, на виконання яких повинні спрямовуватися проєкти (програми), розроблені учасниками Конкурсу;

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором Конкурсу;

вимоги до конкурсної пропозиції;

адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції (у разі проведення Конкурсу без використання електронної системи проведення Конкурсу);

строки подання конкурсних пропозицій;

строки проведення Конкурсу.

3.2. Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства подають через електронну систему проведення конкурсу конкурсні пропозиції у строк, визначений в оголошенні про проведення Конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника Конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає для внесення змін.

У разі проведення Конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу конкурсні пропозиції подаються організаторові Конкурсу у паперовій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення Конкурсу.

3.3. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, що зазначені у реєстрі неприбуткових установ і організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення Конкурсу та які зареєстровані на території Івано-Франківської області;

інститут громадянського суспільства може подавати на Конкурс лише одну конкурсну пропозицію. Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові Конкурсу.

3.4. У разі, якщо інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) проєкт (програму), для виконання якого надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі в Конкурсі.

3.5. Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;

2) опис проєкту (програми) за формою згідно з додатком 2 та кошторис витрат, необхідних для виконання проєкту (програми) згідно з додатком 3;

3) листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідного проєкту (програми) органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання проєкту (програми);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід реалізації проєктів (програм) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція повинна передбачати співфінансування проєкту (програми) в розмірі не менш як 15 відсотків загального обсягу фінансування зі сторони учасника.

Внесок для реалізації проєкту (програми) може здійснюватися учасником у формі матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Організатор Конкурсу протягом семи календарних днів після кінцевої дати подання конкурсних пропозицій відкриває доступ в електронній системі проведення конкурсу для публічного ознайомлення до заяви про участь у Конкурсі та інформації про діяльність учасника Конкурсу.

У разі проведення Конкурсу без використання електронної системи проведення Конкурсу організатор Конкурсу протягом семи календарних днів після кінцевої дати подання конкурсних пропозицій розміщує на власному офіційному веб-сайті подані заяви про участь у Конкурсі та інформацію про діяльність учасників Конкурсу.

3.6. Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в Конкурсі, якщо:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 3.3. цього Порядку;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в Конкурсі шляхом подання заяви про припинення участі через електронний кабінет в електронній системі проведення конкурсу, або шляхом надсилання повідомлення організатору Конкурсу через електронну систему проведення конкурсу, або заяви на адресу організатора Конкурсу у разі його проведення без використання електронної системи;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

зміст проєктів та програм не відповідає основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.7. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутів громадянського суспільства, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців Конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів на надання фінансової підтримки для реалізації проєктів (програм), передбаченого в обласному бюджеті на відповідний бюджетний період.

3.8. Робочий орган розглядає надані конкурсні пропозиції для участі у Конкурсі щодо їх відповідності цьому Положенню і вимогам до конкурсної пропозиції та надає відмову у разі їх невідповідності.

3.9. Конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники Конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у Конкурсі. Захист конкурсної пропозиції здійснює учасник Конкурсу. У разі, якщо учасник Конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в Конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

 Рішення конкурсної комісії про час, місце та процедуру відкритого захисту оприлюднюється організатором Конкурсу в електронній системі проведення Конкурсу не пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку відкритого захисту. Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу організатор конкурсу розміщує рішення конкурсної комісії про час і місце проведення відкритого захисту на власному офіційному веб-сайті.

3.10. Конкурсні пропозиції оцінюються кожним членом конкурсної комісії індивідуально шляхом виставляння балів від 0 до 5 за такими критеріями:

відповідність проєкту (програми) його меті;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) проєкту (програми);

очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для реалізації проєкту (програми), та очікуваних результатів виконання проєкту (програми);

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для реалізації проєкту (програми), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

 Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних пропозицій заповнюються в електронній формі та додаються до протоколу засідання конкурсної комісії в електронній системі проведення Конкурсу.

У разі проведення Конкурсу без використання електронної системи проведення Конкурсу індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії заповнюються у паперовій формі та додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії не розміщуються та не надаються для ознайомлення.

3.11. Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій, складає рейтинг конкурсних пропозицій та затверджує його. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.

У разі, якщо конкурсні пропозиції набирають однакову кількість балів, вище рейтингове місце займає конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники реалізації проєкту (програми) із застосуванням принципу економного та ефективного використання бюджетних коштів.

У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Пріоритетність фінансування проєктів (програм, заходів) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

Конкурсна комісія на своєму засіданні може визначити прохідний бал. У разі встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій включаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному балу або перевищує його.

На підставі рейтингу конкурсна комісія схвалює пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу, обсяг бюджетних коштів на надання фінансової підтримки для реалізації відповідного проєкту (програми).

3.12. Рейтинг конкурсних пропозицій протягом п’яти календарних днів після його затвердження оприлюднюється організатором конкурсу в електронній системі проведення конкурсу.

У разі проведення Конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу організатор Конкурсу протягом п’яти календарних днів після затвердження рейтингу конкурсних пропозицій розміщує його на власному офіційному веб-сайті.

Розділ 4. Реалізація проєктів

4.1. Реалізація переможцем Конкурсу проєкту (програми) відбувається відповідно до заходів, передбачених проєктом (програмою).

4.2. З переможцем Конкурсу укладається угода щодо реалізації проєкту (програми) між ним та робочим органом.

Угода повинна містити опис та план реалізації проєкту (програми) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов’язки організатора Конкурсу щодо фінансування проєкту (програми) із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки інституту громадянського суспільства щодо оприлюднення та подання організаторові Конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, передбачених у рамках реалізації проєкту (програми), матеріалів, підготовлених у рамках реалізації проєкту (програми), проміжних та підсумкових звітів; права, обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення реалізації проєкту (програми) чи їх фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто взаємної згоди.

Угода повинна містити зобов’язання переможця Конкурсу про повернення бюджетних коштів у разі невиконання проєкту (програми) або здійснення витрат, не передбачених проєктом (програмою).

Під час укладання договорів з переможцями Конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг бюджетних коштів на надання фінансової підтримки для реалізації ними відповідного проєкту (програми) може бути змінений з метою приведення кошторису проєкту (програми) у відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного використання бюджетних коштів.

Реалізація проєкту (програми) має бути завершена в межах бюджетного періоду, в якому виділялися кошти з обласного бюджету на його реалізацію.

4.3. Організатор Конкурсу розміщує в електронній системі проведення конкурсу розроблені переможцями Конкурсу плани заходів, укладені з переможцями Конкурсу договори та іншу інформацію, пов’язану з виконанням (реалізацією) проєктів (програм, заходів).

У разі проведення Конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу організатор Конкурсу розміщує розроблені переможцями Конкурсу плани заходів, укладені з переможцями Конкурсу договори та іншу інформацію, пов’язану з виконанням (реалізацією) проєктів (програм, заходів), на власному офіційному веб-сайті.

4.4. У разі, коли переможець Конкурсу письмово відмовляється від виконання (реалізації) проєкту (програми), конкурсна комісія приймає рішення про подальше спрямування бюджетних коштів з урахуванням необхідності виконання завдань, визначених на бюджетний період організатором Конкурсу.

4.5. Переможець Конкурсу після реалізації проєкту (програми) подає робочому органу підсумковий звіт про виконання заходів проєкту (програми) та обсяг використаних бюджетних коштів за формою та у строк, що визначені конкурсною комісією.

Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках проєкту (програми), результативні показники виконання (реалізації) проєкту (програми), у разі невиконання умов договору повністю або частково −  причини такого невиконання; оцінку рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проєкт (програма).

У разі не подання звіту у встановлені терміни проєкт (програма) вважається не виконаним.

4.6. Робочий орган після надходження всіх звітів переможців Конкурсу у місячний термін готує підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) кожного проєкту (програми), в якому зазначається інформація про:

обсяг бюджетних коштів, наданих для реалізації проєкту (програми) та обсяг витрачених на реалізацію проєкту (програми) коштів;

відповідність результативних показників виконання (реалізації) проєкту (програми) запланованим результативним показникам.

4.7. Конкурсна комісія за результатами моніторингу підсумкового звіту переможця Конкурсу може прийняти рішення про невиконання проєкту (програми).

На підставі такого рішення організатор може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається відповідному інституту громадянського суспільства.

Після надходження рішення конкурсної комісії про повернення бюджетних коштів інститут громадянського суспільства у тижневий строк повертає кошти до обласного бюджету та невідкладно інформує про це конкурсну комісію.

В. о. директора департаменту
соціальної політики
Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації                                                             Уляна МИРОНЮК


ДОДАТКИ


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]