Про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(
Пятнадцята  сесія)

РІШЕННЯ

06.07.2022                            м. Івано-Франківськ                № 488-15/2022

 

Про затвердження статуту комунального
некомерційного підприємства
Обласний клінічний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф
Івано-Франківської обласної ради
в новій редакції

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 57 Господарського кодексу України, Закону України “Про екстрену медичну допомогу”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період” обласна рада

вирішила:

 

  1. Затвердити статут комунального некомерційного підприємства “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції (далі –Статут), (додається).
  2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради”
    М. Матейку забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

 

Голова обласної ради                                                Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 06.07.2022 № 488-15/2022

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА “ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
(нова редакція)

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2022 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради” (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
1.2. Підприємство за організаційно-правовою формою є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що забезпечує в першу чергу надання екстреної медичної допомоги особам, які цієї допомоги потребують або перебувають у невідкладному стані (надалі – пацієнти та постраждалі) у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
1.3. Підприємство створено рішенням Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник) від 20.09.2019. № 1234-30/2019 відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом перетворення комунального закладу “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” у комунальне некомерційне підприємство, яке діє (створено) на базі майна територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області. Підприємство є правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, комунального закладу “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги” та комунального закладу “Калуська станція швидкої та невідкладної медичної допомоги” Івано-Франківської обласної ради.
1.4. Підприємство створено на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
1.5. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник). Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі її структурного підрозділу в галузі охорони здоров’я (далі – Уповноважений орган управління). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним Власнику та Уповноваженому органу управління.
1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1.Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне підприємство “Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради”.
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП “ОКЦЕМД та МК ІФОР”.
2.2. Місцезнаходження Підприємства: 76009, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вул. Софіївка, будинок 39.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення, організація та надання екстреної медичної допомоги у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій населенню та особам, що тимчасово перебувають на території України в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
1) забезпечення організації та надання:
– екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайної ситуації;
2) організація:
– виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце виклику (події);
– взаємодія з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спрямована на виконання мети діяльності Підприємства;
3) організація та здійснення (проведення):
– транспортування пацієнтів, які потребують медичного супроводу, а також медичної евакуації постраждалих з місця події, які знаходяться у важкому та вкрай важкому стані, потребують медичного супроводу, носилкового транспорту, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайної ситуації до закладів охорони здоров`я на території України та за її межами;
– інформаційно-аналітичне забезпечення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;
– контроль за своєчасністю, повнотою та якістю надання екстреної медичної допомоги бригадами;
– розробку та подання на затвердження Уповноваженому органу управління планів заходів щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги;
– статистичний облік та звітність щодо надання екстреної медичної допомоги;
– надання організаційно-методичної допомоги у розробленні плану медико-санітарного забезпечення населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації;
– створення регіонального та інших резервів лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі загрози виникнення або ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайної ситуації;
– створення умов для безперебійного функціонування (оснащення засобами зв’язку і комунікації, спеціалізованим програмним забезпеченням тощо) та подальшого розвитку Єдиної оперативної диспетчерської служби при наданні екстреної медичної допомоги в межах Івано-Франківської області;
– проведення навчально-тренувальних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з іншими рятувальними службами;
– здійснення атестації працівників служб Підприємства, підвищення кваліфікації персоналу.
3.3. Відповідно до покладених завдань Підприємство вправі:
1) забезпечувати:
– обробку викликів щодо надання екстреної медичної допомоги;
– надання екстреної медичної допомоги у відповідності до затверджених Міністерством охорони здоров`я України протоколів та стандартів;
2) співпрацювати з:
– приймальними відділеннями (відділеннями екстреної медичної допомоги) багатопрофільних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) з метою безперервності, послідовності надання екстреної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги та закладами охорони здоров`я;
– органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду та форм власності;
– урядовою та територіальними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
3) встановлювати та підтримувати взаємодію з відповідними структурами, в тому числі закордонними, та сприяти в організації заходів з обміну досвідом;
4) брати участь у проведенні навчань та практичної підготовки з питань екстреної медичної допомоги обласного, регіонального, державного та міжнародного рівнів;
5) вивчати та впроваджувати досвід закладів охорони здоров`я з надання екстреної медичної допомоги;
6) впроваджувати симуляційні методи навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечувати максимальну безпеку пацієнтів та медичних працівників при навчанні, відпрацюванні та виконанні лікувально-діагностичних процедур;
7) організовувати з’їзди, конгреси, симпозіуми, науково-практичні конференції, наукові форуми, круглі столи, семінари тощо;
8) здійснювати:
– зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством України;
– залучення на цільові потреби Підприємства коштів у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, не заборонених законодавством України;
– надання в оренду індивідуально визначеного майна, окрім нерухомого;
– усі види медичних оглядів, передбачених чинним законодавством України, зокрема, для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів), попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди;
– проведення тренінгів з питань організації та надання екстреної медичної допомоги;
– діяльність із забезпечення трудовими ресурсами (аутсорсинг) на території України, так і за її межами, в порядку і межах, передбачених чинним законодавством України;
– діяльність із надання послуг користування стоянками для паркування автомобілів та інших транспортних засобів;
– діяльність з технічних випробувань та досліджень, а саме:
а) випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного устаткування тощо;
б) періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки;
– надання екстреної стоматологічної допомоги дітям і дорослим на платній основі;
– медико-санітарний супровід масових культурних, громадських заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона;
– навчання та практичну підготовку окремих категорій немедичних працівників підприємств, установ, організацій усіх видів та форм власності, а також фізичних осіб-підприємців з питань надання домедичної допомоги (підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які згідно із своїми службовими обов’язками зобов’язані володіти знаннями і практичними навичками надання домедичної допомоги);
– надання медичної допомоги хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування);
– медичне обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями, в тому числі із застосуванням телемедицини;
– медичне обслуговування іноземних громадян на договірних основах, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування;
– медичний супровід осіб, які потребують носилкового транспорту в межах території України та за її межами, на договірній та відплатній основі;
– надання доступу та пропускної здатності мережі телекомунікаційних послуг, оператором якої (яких) виступає Підприємство, в тому числі на договірній основі;
– базове навчання лікарів-інтернів, проходження практики лікарського та середнього медичного персоналу за спеціальностями, що відповідають цілям та меті створення Підприємства, в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України;
– видання книг, періодичних видань та здійснення іншої видавничої діяльності (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання); учбової та монографічної літератури; навчально-методичну, науково-дослідницьку роботу;
– здійснювати діяльність, пов`язану зі зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до 1/2 списку (ів) ІІ /ІІІ/IV таблиці (ць) Переліку;
– здійснювати іншу, не заборонену законодавством господарську діяльність, необхідну для належного забезпечення та підвищення якості надання екстреної медичної допомоги, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
3.4. Підприємство є клінічною базою для медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх видів та рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
3.5. Підприємство може бути володільцем, розпорядником баз персональних даних та здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку, встановлених законодавством.
Підприємство в процесі діяльності забезпечує анонімність пацієнта під час використання інформації, що становить медичну таємницю.
3.6. Також, Підприємство надає екстрену медичну допомогу особам, узятим під варту, у разі неможливості надання такої допомоги медичними працівниками відповідного закладу охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби у повному обсязі з можливістю подальшої госпіталізації такої особи до закладів охорони здоров`я, визначених спільними нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України, з обов’язковою охороною такої особи, яка забезпечується адміністрацією установи виконання покарань або слідчим ізолятором.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області на праві оперативного управління та відповідно до договору, укладеного з Власником. Окрім майна, переданого Власником, Підприємство у своїй діяльності вправі використовувати майно отримане від підприємств, установ, організацій усіх видів та форм власності, фізичних осіб-підприємців на законних підставах.
4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Уповноваженим органом управління, самостійно організовує надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством, окрім послуг, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою здоров`я України, вартість яких визначається на договірних засадах.
4.4. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державного казначейства України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.7. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис, виходячи з обсягу фінансового ресурсу, отриманого на підставі укладених договорів з центральним органом державної влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
4.8. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
4.9. Підприємство надає платні послуги, що не суперечать меті (цілям, завданням) створення та напряму діяльності Підприємства, в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.
4.10. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів фінансування видатків, визначених підпунктом 4.11. цього Статуту.
Підприємство вправі самостійно встановлювати форми i системи оплати праці, норми праці, розцінки (посадові оклади), умови запровадження та розміри підвищень, надбавок, доплат, премій, винагород, інших матеріальних допомог та заохочувальних, компенсаційних i гарантійних виплат з дотриманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та відповідними галузевими (регiональними) угодами.
4.11. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні
п. 4.10. Статуту використання Підприємством власних доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
4.12. Власник та Уповноважений ним орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.
4.13. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Уповноваженого органу управління.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Власника та Уповноваженого органу управління.
Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків прямо передбачених законодавством.
Усі питання, які стосуються відмови від права постійного користування на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження вирішуються виключно власником такої земельної ділянки.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення.
5.3.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (бюджетні кошти).
5.3.3. Власні надходження Підприємства: надходження від плати за послуги, що надаються Підприємством та інші джерела надходжень, передбачені чинним законодавством.
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
5.3.6. Кредити банків.
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.
5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.
5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства формується протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації Підприємства.
5.5. Статутний капітал Підприємства може формуватися шляхом передачі у встановленому порядку Власником майна, коштів та майнових прав.
5.6. Статутний капітал вважається сформованим з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.
5.7. Статутний капітал Підприємства становить 1000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.
5.8. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань в порядку, передбаченому чинним законодавством України..
5.9. Підприємство має право надавати в оренду інше окреме індивідуально визначене майно юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства України.
5.10. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську, податкову та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
5.11. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до цього Статуту, законодавства України та спрямовуються виключно на реалізацію статутних завдань (цілей) Підприємства.
5.12. План використання бюджетних коштів Підприємством затверджує генеральний директор та погоджує Уповноважений орган управління.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій усіх видів і форм власності та підпорядкування, фізичних осіб-підприємців для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати статутну діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. Використовувати наявний кадровий ресурс, лікарські засоби, медичне обладнання, медичні вироби, спеціалізовані санітарні та інші транспортні засоби, телекомунікаційні та інші засоби для організації ефективного надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим.
6.1.4. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями усіх видів і форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами-підприємцями відповідно до законодавства.
6.1.5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями, в тому числі неурядовими, відповідно до законодавства.
6.1.6. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.
6.1.7. За згодою Власника здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів. Власне будівництво здійснюється за попереднім погодженням Власника.
6.1.8. Здійснювати поточний ремонт основних фондів.
6.1.9. Подавати пропозиції щодо залучення закладів охорони здоров’я для надання екстреної медичної допомоги.
6.1.10. Залучати підприємства, установи та організації, фізичних осіб-підприємців для реалізації статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.11. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
6.1.12. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.13. Надавати допомогу закладам охорони здоров’я у проведенні заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
6.1.14. Утворювати нові та розміщувати наявні структурні підрозділи Підприємства (розрахунок кількості та визначення місцезнаходження пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги) з метою виконання нормативу прибуття таких бригад на місця виклику (події) відповідно до законодавства України.
6.1.15. Здійснювати списання майна, що перебуває в управлінні Підприємства на законних підставах, в порядку та на умовах, передбачених законодавством.
6.1.16. Визначати потреби та забезпечувати структурні підрозділи екстреної медичної допомоги виїзними бригадами (медичними силами), обладнанням, лікарськими засобами, у тому числі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами, сильнодіючими лікарськими засобами та медичними виробами для належного надання екстреної медичної допомоги.
6.1.17. Визначати потребу та додатково залучати бригади екстреної медичної допомоги та ресурси Підприємства (фінансування, обладнання, транспортні засоби та засоби індивідуального захисту), необхідні для виконання робіт з ліквідації наслідків ведення воєнних дій та /або надзвичайної ситуації.
6.1.18. Визначати обсяги придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно зі списками № 1 та № 2 таблиці ІІ, списками № 1 та № 2 таблиці ІІІ, списками № 1 та № 2 таблиці IV переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.
6.1.19. Виступати отримувачем гуманітарної допомоги в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.
6.1.20. Організовувати і проводити навчання та практичну підготовку немедичних працівників з питань надання домедичної допомоги в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
6.1.21. Відряджати працівників за кордон та залучати іноземних спеціалістів в порядку та на умовах, передбачених Статутом та чинним законодавством України.
6.1.22. Надавати платні послуги, перелік, порядок надання та тарифи на які затверджуються Підприємством самостійно з врахуванням вимог Статуту та законодавства України, чинного на момент затвердження такого переліку.
6.1.23. Займатися іншими видами діяльності, не пов`язаними з функціональними повноваженнями закладів охорони здоров’я, що виникають у процесі провадження господарської діяльності, не суперечать меті та цілям створення Підприємства та створюють додаткові джерела надходжень.
6.1.24. Надавати медичну допомогу хворим при амбулаторному зверненні по місцю базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.
6.1.25. Представляти інтереси та здійснювати захист прав працівників Підприємства відповідно до законодавства України.
6.1.26. Самостійно встановлювати на договірних засадах вартість послуг, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою здоров`я України.
6.1.27. Самостійно визначати організаційну структуру, встановлювати чисельність і затверджувати штатний розпис.
6.1.28. Виступати Страхувальником в усіх формах страхування, зокрема, в частині добровільного страхування працівників Підприємства, в порядку та межах, визначених чинним законодавством України.
6.1.29. Здійснювати інші права, спрямовані на виконання завдань та цілей, зазначених в Статуті, та не заборонені чинним законодавством України.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.
6.2.3. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я.
6.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.2.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.
6.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
6.2.7. Розробляти форми і системи оплати праці шляхом затвердження положення про оплату праці з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України.
6.2.8. Створювати резерви лікарських засобів, медичних виробів, дизсередників тощо.
6.2.9. Забезпечувати безперебійне фукціонування транспортних засобів Підприємства.
6.2.10 Забезпечувати умови для безперебійного функціонування Єдиної оперативної диспетчерської служби Підприємства та надійного, цілодобового зв`язку з бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги, що входять в структуру Підприємства.
6.2.11. Здійснювати координацію заходів для забезпечення готовності територіальних закладів охорони здоров`я, системи зв`язку та оповіщення спеціалізованих формувань до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
6.2.12. Виконувати інші обов`язки, спрямовані на виконання завдань та цілей, зазначених в Статуті, та у відповідності до чинного законодавства України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу Управління (в межах делегованих Власником повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.
7.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства – генеральний директор, який призначається на посаду за рішенням Власника відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Власника, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Власник:
7.3.1. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.
7.3.2. Приймає рішення про призначення на посаду генерального директора Підприємства на умовах контракту.
7.3.3. Погоджує Підприємству кредитні договори, договори застави, нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів, які перебувають на балансі Підприємства.
7.3.4. Забезпечує контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління.
7.3.5. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс та передавальний акт.
7.4. Уповноважений орган управління:
7.4.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.
7.4.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.
7.4.3. Укладає контракт з генеральним директором Підприємства на підставі рішення Власника та здійснює контроль за його виконанням.
7.4.4. Звільняє генерального директора в порядку передбаченому контрактом та відповідно до трудового законодавства України.
7.4.5. Організовує проведення конкурсу на заміщення посади генерального директора.
7.4.6. Надає генеральному директору Підприємства відпустки, дні відпочинку, відрядження, призначає виконуючого обов`язки генерального директора Підприємства у разі звільнення або відсторонення генерального директора та має право на вирішення питання щодо покладання обов’язків в. о. генерального директора Підприємства у разі його тимчасової відсутності.
7.4.7. Здійснює інші повноваження, делеговані Власником.
7.4.8. Погоджує Підприємству план використання бюджетних коштів.
7.5. Генеральний директор Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника.
7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню екстреної медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати господарської діяльності, виконання показників ефективності, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад області і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.7. Забезпечує контроль за веденням, зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.
7.5.9. Подає в установленому порядку відповідним уповноваженим органам квартальну, річну, фінансову, бухгалтерську, статистичну та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух основних засобів, за запитом Уповноваженого органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичного директора і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному законодавством.
7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
– порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів медичних виробів.
7.5.17. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції генерального директора Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом, контрактом.
7.5.18. Самостійно затверджує перелік, порядок надання та вартість (тарифи) послуг, що надаються Підприємством поза межами договорів, укладених з Національною службою здоров’я України.
7.6. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності на Підприємстві.
7.7. У разі відсутності генерального директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує медичний директор або заступник генерального директора чи інша особа, згідно з розпорядчим документом про розподіл функціональних (посадових) обов’язків на Підприємстві, та/або зазначена в розпорядчому документі Уповноваженого органу управління.
7.8. З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я при Підприємстві, за наказом Уповноваженого органу управління, утворюються спостережна рада з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою). Спостережна рада розглядає питання, зокрема щодо дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення, фінансово-господарської діяльності Підприємства.
До складу спостережної ради Підприємства, крім представників Уповноваженого органу управління та/або відповідних органів місцевого самоврядування, входять (за їхньою згодою) депутати місцевих рад, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.
Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради Підприємства і положення про неї затверджуються Уповноваженим органом управління відповідно до вимог чинного законодавства.
7.9. З метою сприяння діяльності Підприємства і поліпшення його матеріально-технічної бази, покращення якості та доступності медичних послуг населенню Івано-Франківської області, реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я, може утворюватися Опікунська рада, до складу якої можуть входити представники Підприємства, благодійники, представники громадськості, громадських об’єднань та організацій, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення Опікунської ради при Підприємстві та положення затверджуються наказом генерального директора Підприємства.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються генеральним директором Підприємства.
8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються генеральним директором.
8.3. Штатну чисельність Підприємства генеральний директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися генеральний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш, ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат визначаються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора Підприємства визначаються контрактом.
9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання форм звітності відповідним органам, передбачених чинним законодавством України.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Уповноважений орган управління вправі здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Уповноваженому органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, медичної діяльності.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я та законодавству.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується, в порядку і межах, передбачених чинним законодавством України.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.
11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Власника шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]