Про затвердження у новій редакції Статуту комунального некомерційного підприємства  “Івано-Франківський обласний центр громадського здоров’я Івано-Франківської обласної ради”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 49-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження у новій редакції
Статуту
комунального некомерційного
підприємства
 Івано-Франківський обласний
центр громадського здоров’я
Івано-Франківської обласної ради

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 57 Господарського кодексу України, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, рішення обласної ради від 31.07.2020. № 1523-36/2020 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.09.2019. № 1242-30/2019 “Про створення комунального некомерційного підприємства “Івано-Франківський обласний центр громадського здоров’я Івано-Франківської обласної ради” обласна рада

вирішила:

 

  1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства “Івано-Франківський обласний центр громадського здоров’я Івано-Франківської обласної ради” в новій редакції, що додається.
  2. Виконуючому обов’язки генерального директора “Івано-Франківський обласний центр громадського здоров’я Івано-Франківської обласної ради” Б.Левицькому забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур) та з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 49-2/2020

 

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2020 рік


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківський обласний центр громадського здоров’я Івано-Франківської обласної ради” (далі – Підприємство) є неприбутковим об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.
2. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).
3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в галузі охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
4. Підприємство створено рішенням Івано-Франківської обласної ради
від 20.09.2019. № 1242-30/2019 та є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Івано-Франківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та обласного лікувально-фізкультурного центру “Здоров’я”.
5. Найменування Підприємства:
Повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство “Івано-Франківський обласний центр громадського здоров’я Івано-Франківської обласної ради”.
Скорочене найменування: КНП “ІФ ОЦГЗ”.
Місцезнаходження Підприємства: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Матейки, 20.
6. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

ІІ. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
1. Підприємство утворено з метою виконання функцій стосовно забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров’я, моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності.
2. Завданням Підприємства є здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я населення, здійснення профілактики хвороб та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров’я.
3. Предметом діяльності Підприємства є:
1) забезпечення профілактики захворювань шляхом:
– розроблення, реалізації та моніторингу виконання проектів комплексних заходів та програм з профілактики захворювань, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив;
– здійснення моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на ВІЛ/СНІД, туберкульоз (обробка та аналіз інформації щодо стану здоров’я населення, обсягів та якості надання медичної допомоги, ресурсів охорони здоров’я та їх використання);
– організаційно-методичне забезпечення проведення МіО ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, участь у розробці показників, звітних форм, інструкцій, методик збору даних моніторингу і оцінки заходів, спрямованих на протидію поширенню цих захворювань;
– розбудови регіональної системи МіО в системі громадського здоров’я області, впровадження збалансованої інформаційної системи в галузі громадського здоров’я області;
– організації виконання програм імунізації і нагляду за хворобами, які можна попередити вакцинацією;
– інформування про поведінкові та медичні ризики для здоров’я різних груп населення;
– створення систем і методів активного залучення працівників первинної медико-санітарної та спеціалізованої допомоги до програм профілактики захворювань;
– розроблення скринінгових програм для ранньої діагностики захворювань;
2) зміцнення здоров’я населення шляхом:
– розробки і реалізації стратегій з формування свідомого і відповідального відношення населення до власного здоров’я і особистої безпеки, в тому числі профілактики самогубств;
– відстеження ефективності заходів та підготовка пропозицій, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу;
– контролю звітів з виконання регіональної програми протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, оцінка виконання результативних показників;
– проведення заходів та акцій, спрямованих на зменшення впливу на стан здоров’я факторів ризику (алкоголь, тютюн, нездорове харчування, низька фізична активність, ризикована поведінка та інші);
– проведення заходів, спрямованих на зміцнення психічного здоров’я населення та попередження розладів психічного здоров’я у дорослих та дітей;
– проведення заходів, спрямованих на охорону сексуального, репродуктивного здоров’я та дотримання здорового способу життя;
3) планування кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я шляхом:
– забезпечення сфери громадського здоров’я кваліфікованими кадрами; розроблення плану забезпечення системи кадровими ресурсами, що має довгостроковий та прогнозований характер, враховує демографічні прогнози, регіональні інтереси та майбутні потреби в сфері громадського здоров’я;
– запровадження механізмів підтримки якісного рівня знань працівників у сфері громадського здоров’я, в тому числі шляхом організації та проведення тренінгів, курсів, семінарів, циклів тематичного вдосконалення;
4) стратегічне керівництво у сфері громадського здоров’я та інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я області, що передбачає:
– збір та аналіз стратегічної інформації для формування місцевої політики і стратегічного управління у сфері громадського здоров’я, координація відповідної діяльності місцевих закладів охорони здоров’я;
– право на отримання від місцевих органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформації та матеріалів для здійснення своїх повноважень відділом моніторингу і оцінки заходів протидії захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз;
– визначення регіональних пріоритетів у сфері громадського здоров’я та пошук оптимальних шляхів розв’язання проблем громадського здоров’я з врахуванням вітчизняної та світової практики;
– координація розробки і впровадження, моніторинг і оцінка виконання програмних заходів у сфері протидії неінфекційним хворобам та вирішення інших пріоритетних проблем громадського здоров’я;
– інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я області щодо стану здоров’я населення, мережі закладів охорони здоров’я області і їх діяльності, кадрових ресурсів, організація і проведення акредитації закладів охорони здоров’я всіх форм власності у відповідності до вимог чинної нормативно-правової бази;
– координація діяльності закладів охорони здоров’я області щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації;
– розроблення пропозицій для втілення національної політики у сфері громадського здоров’я в місцеві програми та заходи;
5) комунікація в інтересах громадського здоров’я шляхом:
– проведення комунікаційних кампаній з різних аспектів просування/промоції здоров’я, формування здорового способу життя і мотивації населення до такого способу життя;
– інформаційної підтримки заходів галузевого управління, інформаційно-аналітичного забезпечення планування діяльності галузевого управління в частині, що стосується питань громадського здоров’я;
– забезпечення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та місцевих програм у сфері громадського здоров’я;
– створення та поширення кіно-фото-відео-аудіо продукції;
– надання консультативної допомоги зацікавленим відомствам, установам і організаціям з питань формування здорового способу життя;
– розробки та видання методичних матеріалів, науково-популярної літератури з питань здорового способу життя;
6) медичне забезпечення осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, надання лікувально-консультативної допомоги зазначеним особам та іншим верствам населення для відновлення здоров’я і працездатності засобами лікувальної фізкультури;
7) співробітництво (у тому числі на договірних засадах) із лабораторіями та іншими установами (в тому числі науковими), незалежно від форми власності, для забезпечення реалізації статутних завдань;
8) виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією завдань, визначених цим Статутом.
4. Підприємство має право виконувати роботи, надавати послуги, що не відносяться до адміністративних та пов’язані з його основним видом діяльності, для громадян і юридичних осіб за плату відповідно до законодавства України.
5. Всі види діяльності, які відповідно до законодавства потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.
6. Підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку, встановлених законодавством.
Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший, ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває прав та обов’язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
2. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Власника та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.
3. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.
4. Підприємство проводить господарську некомерційну діяльність без мети одержання прибутку в межах, визначених законодавством, спрямовану на забезпечення збереження і зміцнення здоров’я населення, проведення моніторингу захворювань, боротьби з епідеміями та забезпечує стратегічне управління з питань громадського здоров’я.
5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які були визнані судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
7. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.
8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді відповідно до законодавства.
9. Власник та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.
10. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Уповноваженого органу управління.

IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Власника та Уповноваженого органу управління. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним), крім випадків, прямо передбачених законодавством. Всі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно Власником.
3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
1) комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
2) кошти отримані за договором, укладеним з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій;
3) кошти з державного та місцевих бюджетів (бюджетні кошти);
4) власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Власника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
5) цільові кошти;
6) кредити банків;
7) майно придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
8) майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
9) майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України.
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.
Право оперативного управління майном, закріпленим за Підприємством, надається з дати підписання акта приймання-передачі.
4. Статутний капітал Підприємства формується впродовж одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації Підприємства за рахунок майнових та грошових внесків Власника.
5. Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі, у порядку, встановленому Власником майна, коштів та майнових прав.
6. Статутний капітал вважається сформованим з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.
7. Статутний капітал Підприємства становить 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).
8. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв’язку із зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.
9. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед Власника та Уповноваженого органу управління (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пунктом 11 цього Статуту.
11. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні
пункту 10 Статуту використання Підприємством власних доходів виключно для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
12. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Власника.
13. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
14. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
1. Підприємство має право:
– звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;
– самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;
– укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;
– здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;
– самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту;
– здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за згодою Власника;
– залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
– співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями;
– надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом;
– створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України за погодженням з Уповноваженим органом управління;
– здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
2. Підприємство зобов’язане:
– створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
– здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність відповідно до вимог законодавства;
– планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я;
– забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;
– акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
– здійснювати обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства.

VI. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.
2. Поточне керівництво Підприємством здійснює генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Власника на умовах контракту у порядку, встановленому законодавством. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму визначаються контрактом.
3. Власник:
– затверджує Статут Підприємства та зміни до нього;
– приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади генерального директора Підприємства на умовах контракту;
– погоджує Підприємству договори про спільну діяльність згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;
– погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства;
– здійснює контроль за ефективністю використання майна, що закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;
– приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
4. Уповноважений орган управління:
– укладає і розриває контракт з генеральним директором Підприємства на підставі рішення обласної ради та здійснює контроль за його виконанням;
– організовує проведення конкурсу на заміщення посади генерального директора;
– погоджує призначення на посаду та звільнення з посади медичних директорів, заступників генерального директора Підприємства за поданням генерального директора Підприємства;
– затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну чисельність працівників та штатний розпис, кошторис доходів і видатків та план асигнувань (за винятком кредитів з бюджету) загального фонду бюджету Підприємства;
– затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
– визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;
– надає генеральному директору Підприємства відпустки, дні відпочинку, відрядження, призначає в. о. генерального директора Підприємства у разі звільнення або відсторонення генерального директора та має право на вирішення питання щодо покладання обов’язків в. о. генерального директора Підприємства у разі його тимчасової відсутності.
5. Генеральний директор Підприємства:
– діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;
– самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Уповноваженого органу управління;
– організовує роботу Підприємства щодо основних напрямків діяльності згідно з вимогами нормативно-правових актів;
– несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;
– користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;
– у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;
– забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;
– у строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим;
– подає Уповноваженому органу управління в установленому порядку квартальну, річну, фінансову, бухгалтерську та статистичну звітність та іншу звітність Підприємства, інформацію про рух основних засобів, за запитом Уповноваженого органу управління надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;
– приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно з затвердженим в установленому порядку штатним розписом;
– забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;
– призначає на посаду та звільняє з посади заступників, медичних директорів за погодженням із Уповноваженим органом управління з дотриманням вимог законодавства;
– забезпечує дотримання вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
– вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
– несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини генерального директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством;
– розробляє структуру і штатний розпис Підприємства та подає на затвердження Уповноваженому органу управління;
– забезпечує додержання законодавства про працю на Підприємстві з дотриманням законності та порядку, режиму секретності та антикорупційних норм;
– забезпечує безумовне дотримання і виконання вимог антикорупційного законодавства в діяльності Підприємства його посадовими та службовими особами, іншими особами, які виконують роботу та перебувають з Підприємством у трудових відносинах;
– затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
– положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
– порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
– порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів відповідно до основних напрямів діяльності.
Вирішує інші питання, віднесені до компетенції генерального директора Підприємства згідно з законодавством, цим Статутом, контрактом між Уповноваженим органом управління і генеральним директором Підприємства.
6. З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я при Підприємстві за наказом Уповноваженого органу управління утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості (за їхньою згодою).
Спостережні ради розглядають питання, зокрема, щодо дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я.
До складу спостережної ради закладу охорони здоров’я, крім представників Уповноваженого органу управління та/або відповідних органів місцевого самоврядування, входять (за їхньою згодою) депутати місцевих рад, представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.
Порядок утворення, права, обов’язки спостережної ради Підприємства і положення про неї затверджуються Уповноваженим органом управління, відповідно до вимог чинного законодавства.
7. З метою сприяння діяльності при Підприємстві може бути створена опікунська рада, до складу якої (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом генерального директора Підприємства.
8. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
9. У разі відсутності генерального директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує медичний директор, заступник генерального директора чи інша особа згідно з затвердженим розподілом функціональних (посадових) обов’язків.

VII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, наглядову раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємством відповідно до законодавства.
Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися генеральний директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
5. Право укладення колективного договору надається генеральному директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виключення зобов’язань щодо оплати праці.
8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій відповідно до законодавства.

VIII. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.
2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.
3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4. Власник та Уповноважений орган управління має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом виконання мети та завдань, визначених предметом діяльності Підприємства.
Підприємство подає Уповноваженому органу управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у передбачених законодавсвом випадках – за рішенням суду.
2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язки переходять до його правонаступників у встановленому законодавством порядку.
3. У разі припинення Підприємства (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, а у разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.
5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.
6. Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих засобах інформації відповідно до законодавства повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки.
7. Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб’єкта господарювання.
8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку з обов’язковою перевіркою органом державної фіскальної служби, в якому перебуває на обліку Підприємство.
9. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
10. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
11. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
12. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]