Про зміну найменування та затвердження Положення про Івано-Франківський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” в новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 51-2/2020
м. Івано-Франківськ

Про зміну найменування та
затвердження Положення
про Івано-Франківський
регіональний центр з
фізичної культури і спорту
осіб з інвалідністю “Інваспорт”
в новій редакції

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України № 2249-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, що ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 2017 року, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 № 766 “Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”(із змінами), листом Міністерства молоді та спорту України від 18.11.2020.№ 5086/23, з метою забезпечення діяльності Івано-Франківського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” обласна рада
вирішила:
1. Змінити найменування Івано-Франківського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” на Івано-Франківський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”.
2. Затвердити Положення про Івано-Франківський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” в новій редакції (додається).
3. Івано-Франківському регіональному центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” здійснити всі необхідні заходи для реєстрації нової редакції Положення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

 

Голова обласної ради                                            Олександр Сич


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 51-2/2020

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Івано-Франківський регіональний центр
з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
“Інваспорт”
(нова редакція)

 

м. Івано-Франківськ
2020 рік


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Івано-Франківський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (далі – Регіональний центр) є закладом спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю області, проводить заходи з їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
1.2. Регіональний центр створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1992 р. № 31 “Про Комплексну програму розв’язання проблем інвалідності” та шляхом реорганізації Івано-Франківського обласного державного центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 766 “Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”( із змінами).
1.3. Регіональний центр є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, міст області. Власником Регіонального центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник). Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері фізичної культури та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.4. Уповноважений орган управління забезпечує координацію роботи Регіонального центру щодо розвитку фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації в області, зміцнення його матеріально-технічної бази.
1.5. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (далі – Центр) здійснює координацію діяльності Регіонального центру, проводить моніторинг виконання Регіональним центром державних програм з розвитку фізичної культури і спорту та вносить Уповноваженому органу пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності Регіонального центру.
1.6. Регіональний центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, а також актами Кабінету Міністрів України, наказами Центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, наказами Центру, наказами та цим Положенням.
1.7. Регіональний центр спрямовує та координує діяльність:
– місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (далі – Місцеві центри), що забезпечують розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю на місцевому рівні (район, місто, райони у містах) та проводять відповідні заходи з фізичної культури і спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації;
– дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю.
1.8. При здійснення своєї діяльності Регіональний центр співпрацює з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, Національним комітетом спорту осіб з інвалідністю України (далі – НКСІУ), спортивними федераціями серед осіб з інвалідністю з нозологій, їх спілками та осередками на місцях, профспілковими організаціями.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
повне українською мовою: Івано-Франківський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”.
2.2. Регіональний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку та штамп з власним найменуванням, відповідні бланки та свою атрибутику.
2.3. Місцезнаходження:
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Вагилевича, 3.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Регіональний центр створений з метою забезпечення розвитку фізичної культури та спорту серед осіб з інвалідністю.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Регіонального центру є проведення фізкультурно-спортивних заходів серед осіб з інвалідністю, які проживають в області, з метою максимального залучення їх до регулярних занять фізичною культурою та спортом.
3.3. Основними завданнями Регіонального центру є:
3.3.1. Участь у розробці пропозицій до державних, регіональних та місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту.
3.3.2. Організація та проведення серед осіб з інвалідністю різних вікових груп навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних та реабілітаційних заходів.
3.3.3. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення спортивної бази для проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
3.3.4. Сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до фізкультурно-спортивних споруд.
3.3.5. Сприяння діяльності фізкультурно-спортивних клубів осіб з інвалідністю, спортивних федерацій осіб з інвалідністю з нозологій на місцях, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
3.4. Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
3.4.1. Забезпечує виконання державних, регіональних та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту.
3.4.2. Забезпечує ефективне використання коштів, матеріальних ресурсів для проведення заходів фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
3.4.3. Забезпечує, згідно із встановленими нормативами, учасників спортивних заходів, що проводяться та території області та на місцях, транспортними засобами, приміщенням для проживання, організовує харчування, доступ до спортивних споруд, створює умови для проведення спортивних заходів.
3.4.4. Замовляє відповідно до кошторису спортивну форму, обладнання та інвентар, грамоти, дипломи, вимпели, значки, сувеніри, друковані матеріали, необхідні для проведення спортивних змагань та забезпечення діяльності Регіонального центру.
3.4.5. Здійснює заходи щодо розвитку та популяризації на території області та на місцях видів спорту серед осіб з інвалідністю, подає Уповноваженому органу пропозиції щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед осіб з інвалідністю.
3.4.6. Проводить семінари, наради, конференції з питань фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, беруть участь у всеукраїнських та регіональних нарадах із зазначених питань.
3.4.7. Вносить щороку органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції до проєктів місцевих бюджетів щодо вирішення питань розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
3.4.8. Сприяє впровадженню в практику інноваційних науково-методичних розробок у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
3.4.9. Вивчає потреби області у фахівцях для фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю, сприяє підвищенню кваліфікації таких фахівців на регіональному рівні.
3.4.10. Проводить роботу з підготовки спортивних резервів, створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, контролює організацію в них навчально-тренувального процесу.
3.4.11. Проводить інформаційно-пропагандистську діяльність щодо розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації на Регіональному рівні.
3.4.12. Виконує інші функції не заборонені законодавством.
3.4.13. Видом економічної діяльності ДК 009:2010 є “Інша діяльність у сфері спорту” (код 93.19).

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
Регіональний центр є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи регіональний центр набуває з дня його державної реєстрації.
4.1. Регіональний центр є неприбутковою бюджетною установою.
4.2. Регіональний центр користується закріпленим за ним майном на правах оперативного управління.
4.3. Регіональний центр користується своїм майном відповідно до вимог законодавства та цього Положення.
4.4. Регіональний центр є самостійним господарюючим суб’єктом і здійснює господарську діяльність в межах, передбачених цим Положенням.
4.5. Для здійснення господарської діяльності Регіональний центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.6. Регіональний центр має самостійний баланс, рахунки в органах державного казначейства, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штамп, а також бланки з власними реквізитами.
4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язання Регіонального центру, крім випадків, передбачених законодавством, а Регіональний центр не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління, а відповідно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно чинним законодавством.
4.8. Регіональний центр має право набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
5.1. Права Регіонального центру:
5.1.1. Здійснювати навчально-тренувальну підготовку осіб з інвалідністю області з визначених в Україні видів спорту серед осіб з інвалідністю, забезпечувати їх спортивною формою та інвентарем, а також їх участь у заходах, передбачених календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів області на відповідний рік.
5.1.2. Проводити роботу з підготовки осіб з інвалідністю області, в тому числі за участю дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Брати участь в організації навчально-тренувального процесу, а також здійснювати відбір та формування з кращих спортсменів у збірні команди області з видів спорту серед осіб з інвалідністю для участі у всеукраїнських змаганнях.
5.1.3. Присвоювати спортивні розряди особам з інвалідністю області згідно з Єдиною спортивно класифікацією України.
5.1.4. Вносити пропозиції щодо присвоєння спортивних розрядів, почесних спортивних звань переможцям змагань, працівникам і активістам фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, нагороджувати кращих спортсменів, фахівців, активістів, які досягли високих спортивних результатів.
5.1.5. Надавати методичну допомогу у створенні та організації діяльності Місцевих центрів.
5.1.6. За дорученням Центру організовувати та проводити заходи, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.
5.1.7. Видавати накази та інструкції у межах своєї компетенції.
5.2. Обов’язки Регіонального центру:
Регіональний центр створює належні умови для використання організації оплати праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
5.2.1. Регіональний центр здійснює заходи з вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи закладу, та забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Регіонального центру.
5.2.2. Регіональний центр здійснює бухгалтерський та оперативний облік, веде фінансову і статистичну звітність, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства.
5.2.3.Начальник і головний бухгалтер Регіонального центру несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірності обліку.

6. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ
6.1. Управління регіональним центром здійснюється відповідно до цього Положення на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудовим колективом.
6.2. До компетенції Власника належить:
– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Регіонального центру;
– прийняття рішення про призначення та звільнення з посади керівника Регіонального центру на умовах, зазначених в контракті;
– прийняття рішення про затвердження Положення та внесення змін до нього;
– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна регіонального центру, надання його в заставу або оренду;
– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
– заслуховування звітів керівника про його роботу.
6.3. До компетенції Уповноваженого органу належить:
– розроблення стратегії розвитку Регіонального центру;
– укладання контракту з начальником;
– прийняття рішення про оплату праці і винагороду керівнику;
– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);
– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
– замовлення проведення аудиторських перевірок та подання на розгляд власнику;
– забезпечення проведення інвентаризації майна Регіонального центру та подання результатів на розгляд Власнику;
– забезпечення проведення перевірок щодо використання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру;
– затвердження штатного розпису.
6.4. Управління Регіональним центром здійснює начальник, який, за поданням обласної державної адміністрації, призначається на посаду на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність начальника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
Начальник несе відповідальність за результати роботи перед Власником та Уповноваженим органом управління.
6.4.1. Начальник:
– несе повну відповідальність за стан і діяльність Регіонального центру та належне використання майна;
– діє без довіреності від імені Регіонального центру, представляє його інтереси в усіх установах та організаціях, укладає договори і контракти;
– видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності регіонального центру, за винятком тих, що віднесені до компетенції органу управління майном;
– розпоряджається коштами і майном Регіонального центру відповідно до чинного законодавства;
– видає накази, розпорядження, вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма працівниками регіонального центру;
– забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;
– подає на затвердження обласній раді проєкти Положення та зміни до нього;
– призначає своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом;
– встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та законодавчими актами;
– укладає колективний договір з працівниками від імені Регіонального центру, попередньо погодивши його з Власником та Уповноваженим органом управління.
6.4.2. Відповідно до чинного законодавства начальник відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, господарську, кадрову, фінансову діяльність Регіонального центру, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

7. МАЙНО І ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ,
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Майно складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Регіонального центру.
7.2. Майно Регіонального центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за ними на правах оперативного управління. Регіональний центр користується і розпоряджається майном в межах чинного законодавства. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходяться у фактичному користуванні Регіонального центру, вирішуються виключно Власником.
7.3. Регіональний центр є власником баз персональних даних, кількість та назви яких визначаються відповідно до наказу начальника.
7.4. Регіональний центр як власник баз персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи закладу несуть персональну відповідальність за недотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних». Мета та процедура обробки персональних даних визначаються Положенням про захист персональних даних, яке затверджується наказом начальника.
7.5. Джерелами формування майна Регіонального центру є:
– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок бюджетного фінансування;
– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі і іноземних;
– майно, передане Уповноваженим органом управління.
7.6. Фінансування Регіонального центу:
– фінансування з обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, затвердженого обласною радою;
– добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб, які зараховуються на спеціальний рахунок Регіонального центру і використовуються на його утримання, в томі числі фінансування господарської діяльності, виключно відповідно до розрахованого та затвердженого у встановленому порядку кошторису видатків.

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
8.1. Працівники регіонального центру мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), раду трудового колективу, професійну спілку, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Регіонального центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління регіонального центру відповідно до законодавства. Регіональний центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
8.2. Членам трудового колективу Регіонального центру можуть бути усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників Регіонального центру.
8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні регіональним центром, не може обиратися начальник. Повноваження цих органів визначається законодавством.
8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з керівництвом регіонального центру регулюються колективним договором.
8.5. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається начальнику Регіонального центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Регіонального центру та їх сімей, а також інші питання соціального захисту, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Положення та колективного договору.
8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Регіонального центру є кошти місцевого бюджету. Форми та системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифи ставок, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення начальника регіонального центру визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління, терміном на 5 років.
8.8. Оплата праці працівників Регіонального центру здійснюється після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
9.1. Припинення діяльності Регіонального центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
9.2. У разі реорганізації Регіонального центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступника.
9.3. Ліквідація Регіонального центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління справами Регіонального центру.
9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторам, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації Регіонального центру, визначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
9.5. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи за стягнення дебіторської заборгованості Регіонального центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Регіонального центру.
9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження з управлінням Регіональним центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Регіонального центру (крім переданого в оперативне управління, яке передається Власнику) і розраховується з кредиторами і складає ліквідаційний баланс Регіонального центру і подає його органу, який створив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Регіонального центру, що ліквідується.
9.7. При реорганізації та ліквідації Регіонального центру працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
9.8. Регіональний центр вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]