Про внесення змін до програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань територіальних громад Івано-Франківської області на 2022-2026 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.11.2022                          м. Івано-Франківськ                      № 521-17/2022

 

  

Про внесення змін до програми
розвитку місцевих та добровільних
пожежних формувань територіальних
громад Івано-Франківської області
на 2022-2026 роки

 

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

 

вирішила:

 

  1. Внести зміни до програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань територіальних громад Івано-Франківської області на 2022-2026 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 11.05.2022 № 420-14/2022, а саме:

1.1. Пункт 6 Паспорта Програми викласти у новій редакції:

  1. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
РікОчікувані обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджети
2022-2026,4 778,04 778,0У межах кошторисних призначень
в т. ч.  
20221035,61035,6
20231035,61035,6
20241035,61035,6
2025835,6835,6
2026835,6835,6

 

1.2. Розділ «Фінансове забезпечення Програми» Обгрунтування доцільності розроблення Програми викласти у новій редакції:

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, які визначені їх виконавцями. Обсяги фінансових ресурсів обласного бюджету та напрями їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.

Видатки, спрямовані на виконання заходів Програми протягом року, здійснюються у межах орієнтовного обсягу фінансування, передбаченого Програмою.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік.

Органи місцевого самоврядування області самостійно визначають обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів, визначених Програмою.

На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:

РікОчікувані обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджети
2022-2026,4 778,04 778,0У межах кошто-рисних призначень
в т. ч.  
20221035,61035,6
20231035,61035,6
20241035,61035,6
2025835,6835,6
2026835,6835,6

 

1.3. Додаток до Програми «Напрямки діяльності та заходи програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань територіальних громад Івано-Франківської області на 2022-2026 роки» викласти у новій редакції (додається).

  1. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти для реалізації заходів Програми з урахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

 

 

 

Голова обласної ради                                                            Олександр СИЧ


Додаток
до програми розвитку місцевих та
добровільних пожежних формувань
територіальних громад Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

 

Напрямки діяльності та заходи
програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань територіальних громад
Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконання,

роки

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Усьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцеві бюджети

 

123456789
1.Інформаційне забезпечення та комунікація з громадськістю із популяризації місцевих та добровільних пожежних формуваньГоловне управ-ління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управ-ління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмініст-рації, районні державні адмі-ністрації (районні військові адміністрації), сільські, селищні міські ради2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначеньФормування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки
1.1. Проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи, зокрема:

– робочих зустрічей, спільних нарад, семінарів, засідань круглих столів;

– тренінгів, майстер-класів, флешмобів

Головне управ-ління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управ-ління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмініст-рації, районні державні адмі-ністрації (районні військові адмі-ністрації), сільські, селищні міські ради2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначеньФормування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки
1.2. Трансляція на об’єктових радіовузлах об’єктів, ефірах радіоканалів, місцевих каналах телебачення, розміщення у друкованих засобах масової інформації, інтернет вида-ннях текстів щодо  популяризації  місцевих та добровільних пожежних формувань,  вміння діяти при виникненні пожеж та попереджувати їх виникненняГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управ-ління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмініст-рації,

районні державні адміністрації (районні військові адміністрації), сільські, селищні міські ради

2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначеньФормування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки
1.3. Виготовлен-ня поліграфічних матеріалів, у тому числі друкованих матеріалів із популяризації безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки в побуті, уміння діяти у разі виникнення надзвичайних подійГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмініст-рації,

районні державні адміністрації (районні військові адміністрації), сільські, селищні міські ради

2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначеньФормування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки
2.Заходи із популяризації  місцевих та добровільних пожежних формувань, у тому числі серед дітей і молодіГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківсь-кій області, департамент освіти і науки  Івано-Франківсь-кої облдерж-адміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмініст-рації, сільські, селищні міські ради2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначеньФормування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки
2.1. Організація та здійснення ознайомчих візитів у підрозділи державної, місцевої,  добровільної пожежної охорони, проведення олімпіад, конкурсів, ігор, фестивалів та ін.:

– на регіональному рівні;

– на місцевому рівні;

– участь у всеукраїнських і міжнародних заходах

Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадмініст-рації,  Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області,  навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту  Івано-Франківської облдержадмініст-рації, сільські, селищні міські ради2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначеньФормування громадського світогляду та громадської позиції у сфері пожежної безпеки
2.2. Організація та проведення обласного та районних етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежнихДепартамент освіти і науки  Івано-Франківської облдержадмініст-рації,  Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту  Івано-Франківської облдержадмініст-рації,

сільські, селищні, міські ради

2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

У межах кошторисних призначень

 

У межах кошторисних призначеньВиховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння учнями правил пожежної безпеки, можливість неформального спілкування та прояву особистих творчих здібностей дітей та молоді, пропаганда служби порятунку
2.3. Організація та проведення у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах заходів (тижнів безпеки, олімпіад, літніх таборів, відкри-тих уроків тощо), спрямованих на виховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння правил пожежної безпекиДепартамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадмініст-рації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмініст-рації,  Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області,  навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області, сільські, селищні, міські радиПротягом навчальних років

(2022-2026)

2022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

В обсягах відповідних видатків на функціону-вання закладів

 

 

Підвищення обізнаності дітей з питань поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій,  поводження з вогнем, засвоєння правил пожежної безпеки
3.Навчання  місцевих та добровільних пожежних пожежній безпе-ці, гасінню пожеж та надання до-медичної допомоги  на базі навчального пункту аварійно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській областіГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту  Івано-Франківської облдержадмініст-рації, сільські, селищні, міські ради2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

578,0,

в т. ч.

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

 

578,0,

в т. ч.

115,6

115,6

115,6

115,6

115,6

У межах кошторисних призначень170 водіїв пожежних автомобілів, які пройшли відповідне навчання
4.Залучення  місцевих та добровільних пожежних формувань до навчань, тренувань, що проводяться підрозділами державної пожежної охорониГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмініст-рації,

районні державні адміністрації, міські, сільські, селищні ради

2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

Відпрацювання практичних навичок і вдосконалення майстерності з рятування, гасіння пожеж
5.Організація та проведення змагань місцевих та добровільних пожежних формуваньГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмініст-рації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадмініст-рації,

територіальні громади сіл, селищ, міст області

2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

600,0,

в т. ч.

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

600,0,

в т. ч.

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

У межах кошторисних призначеньПопуляризація та підвищення майстерності пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони
6.Покращення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони

 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту  Івано-Франківської облдержадмініст-рації, територіальні громади сіл, селищ, міст області2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

3 600,0,

в т. ч.

800,0

800,0

800,0

600,0

600,0

 

3 600,0,

в т. ч.

800,0

800,0

800,0

600,0

600,0

 

 

Забезпечення   комплектами  захисного спецодягу (одяг пожежника, каска пожежна, взуття пожежника захисне, рукавички захисні для пожежника, пояс пожежний рятувальний) та пожежно-тех-нічне облад-нання
7.Надання в користування приміщень для здійснення діяльності місцевими та добровільними пожежними формуваннямиГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

Створення умов для розвитку місцевої та добровільної пожежної охо-рони, добро-вольчого по-жежного руху в населених пунктах
8.Надання в користування техніки, обладнання, спорядження та майна для здійснення діяльності створених органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями    місцевих та добровільних пожежних формувань

 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

Створення умов для розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, добровольчого пожежного руху в населених пунктах
9.Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них в:

– організованих колективах;

– вищих навчальних закладах;

– професійно-технічних навчальних закладах;

– дитячих навчальних закладах

 

Головне управ-ління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в  Івано-Франківській області,  навчаль-но-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту облдержадмініст-рації,

сільські, селищні, міські ради

2022-20262022-2026,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

Підвищення рівня обізнаності населення, зниження кількості пожеж та загибелі і травмування людей на них

 

Всього за Програмою:

 

2022-2026,

в т. ч.

4 778,04 778,0
в т. ч.
20221035,61035,6
20231035,61035,6
20241035,61035,6
2025835,6835,6
2026835,6835,6

 

 

Начальник Головного управління
ДСНС України в Івано-Франківській області                                                                           Володимир ЧЕРНЕЦЬКИЙ

 

Начальник управління цивільного
захисту Івано-Франківської
обласної державної адміністрації                                                                                              Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]