Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

11.11.2022                            м. Івано-Франківськ                № 522-17/2022

 

Про внесення змін до програми
розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я
Івано-Франківської обласної ради
на 2022-2023 роки

 

З метою розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2021. № 340-11/2021, а саме:

1.1. Паспорт Програми викласти в новій редакції (додається).

1.2. Пункт 6 Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми викласти в новій редакції (додається).

 1. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (І. Дмитренко) забезпечити неухильне виконання заходів Програми.
 2. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2022 рік передбачити кошти для реалізації заходів Програми.          
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

 

 

Голова обласної ради                                                     Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 11.11.2022  № 522-17/2022

 

 

 

  

Програма розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств  охорони  здоров’я
Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки

 

 

 

  

Замовник  Програми: 

департамент охорони здоров’я

Івано-Франківської облдержадміністрації                       Ігор  ДМИТРЕНКО

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської облдержадміністрації                          Людмила  СІРКО

 

 


 

ПАСПОРТ
програми розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств  охорони  здоров’я
 Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

 1. Розробник Програми: департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

 1. Термін реалізації Програми: 2022-2023 роки.

 

 1. Етапи фінансування Програми: 2022-2023 роки.

 

 1. Обсяги фінансування Програми: 510 000 тис. грн. (п’ятсот десять мільйонів гривень).

 

 

Роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
 

Всього

в т. ч. за джерелами фінансування
обласний

бюджет

інші джерела та інші місцеві бюджети
2022-2023,

в т. ч.:

510 000510 000
2022230 000230 000
2023280 000280 000

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:
 • стабільність роботи медичних установ області в умовах їх реформування;
 • підвищення ефективності лікувально-профілактичної (медичної) діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я області;
 • створення сприятливого середовища для збільшення доступності, якості та питомої ваги надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області;
 • поліпшення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного оснащення закладів (здійснення капітальних видатків, оновлення чи закупівля засобів, здійснення капітального ремонту тощо).

 

 1. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до
10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до
15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

департамент охорони

здоров’я  Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                      Ігор ДМИТРЕНКО

 

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                       Людмила СІРКО

 


Обґрунтування

доцільності розроблення програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони  здоров’я 

Івано-Франківської обласної ради на 2022-2023 роки

 

Загальна частина

 

Програму створено з метою реалізації державної політики та покращення надання послуг у сфері охорони здоров’я.

Здоров’я людини є головною цінністю держави та має важливе значення в житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя. Тому одним з основних напрямків завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність надання медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

Для забезпечення повноцінного функціонування комунальних некомерційних підприємств, беручи до уваги необхідність поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню Івано-Франківської області, зміцнення  матеріально-технічної бази та створення сприятливих умов для здійснення модернізації галузі охорони здоров’я області, виникає потреба у додатковому фінансовому ресурсі. Основною проблемою, на вирішення якої буде спрямована Програма, є проблема фінансового характеру – недостатній рівень забезпечення місцевих бюджетів коштами для вирішення питань з оплати поточних видатків медичних закладів, для поповнення матеріально-технічної бази.

 

Мета Програми

 

Програма створена для формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню області доступної і високоякісної медичної  допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів області, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців краю протягом усього їх життя.

Метою Програми є збереження, поліпшення, відновлення здоров’я населення області, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності шляхом визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності та забезпечення розвитку комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних медичних послуг.

 

Основні завдання Програми

 

Реалізація заходів Програми спрямовується на вирішення її основних завдань:

 • забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги в області;
 • сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради;
 • виконання заходів місцевих програм надання населенню медичних послуг;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • зміцнення матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, оснащення необхідним медичним обладнанням;
 • забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємств.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання основних положень зазначеної Програми дасть змогу:

 • забезпечити безперебійність роботи комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради, якісність і своєчасність медичного обслуговування населення з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
 • забезпечити своєчасні розрахунки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я з бюджетами всіх рівнів;
 • провести поточні та капітальні ремонти приміщень комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я;
 • оновити матеріально-технічну базу комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради;
 • забезпечити пожежну безпеку будівель, приміщень і споруд закладів охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Джерелом фінансування Програми є обласний бюджет, інші місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та з урахуванням можливостей дохідної частини обласного бюджету.


Додаток
до програми розвитку та фінансової підтримки
комунальних некомерційних підприємств охорони
здоров’я Івано-Франківської обласної ради
на 2022-2023 роки

 

  Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Івано-Франківської  обласної  ради на 2022-2023 роки

з/п

Найменування заходуВиконавецьТермін виконання, рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані

результати

РокиВсього

 

в т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

 

Інші джерела та інші місцеві бюджети
6.Оновлення матеріально-технічної базиДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я Івано-Франківської обласної ради2022-20232022-2023, в т. ч. по роках268900268900В межах бюджетних призначеньДоукомплектування робочих місць сучасною комп’ютерною та іншою оргтехнікою, придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування, придбання спеціалізованого (спеціального) транспорту та інше
2022113300113300
2023155600155600

 

Замовник  Програми:
департамент охорони здоров’я
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                                                                     Ігор  ДМИТРЕНКО

Керівник Програми:
заступник голови
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                                                                     Людмила  СІРКО


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]