Про програму розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2023-2027 роки  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(
Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.11.2022                            м. Івано-Франківськ                № 529-17 /2022

Про програму розвитку та
вдосконалення служби екстреної
(швидкої) та невідкладної медичної
допомоги Івано-Франківської
області на 2023-2027 роки

 

 

Заслухавши та обговоривши проєкт програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2023-2027 роки, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити програму розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2023-2027 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Дмитренко):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2023 рік та наступні роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при складанні проєктів обласного бюджету щороку передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 11.11.2022  № 529-17/2022

 

 

 

 

Програма розвитку та вдосконалення служби
екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги
Івано-Франківської області на 2023-2027 роки

 

  

 

Замовник  Програми:

департамент охорони здоров’я

Івано-Франківської облдержадміністрації                       Ігор  ДМИТРЕНКО

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської облдержадміністрації                          Людмила  СІРКО


Паспорт
програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої)
та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області
на 2023-2027 роки

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2023-2027 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2023-2027 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми – 19 221,0 тис. гривень.
РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші

джерела та інші місцеві бюджети

2023-2027,

у т. ч.:

19 221,019 221,0 В межах

бюджетних

призначень

20237950,07950,0
20243800,03800,0
20253303,03303,0
20262100,02100,0
20272068,02068,0

    

 1.  Очікувані результати виконання Програми:

– покращення доступності, своєчасності, якості та ефективності надання швидкої та невідкладної медичної допомоги мешканцям області;

– надання спеціалізованої медичної допомоги населенню області, зниження летальності, смертності від нещасних випадків, раптових захворювань, інвалідизації населення області, покращення якості життя, безпеки життєдіяльності населення;

– значне скорочення часу прибуття бригади до пацієнта та часу транспортування пацієнта до лікувального закладу, що дасть можливість знизити рівень смертності та інвалідності не менше як на 20 відсотків;

– забезпечення санітарної обробки спеціалізованих санітарних автомобілів  екстреної медичної допомоги відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо засобів та способів проведення експрес-дезінфекції автомобілів екстреної медичної допомоги у максимально короткі строки та з мінімальним залученням персоналу, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 18.11.2020 року № 56, зокрема при встановленому карантині та запровадженні обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

– забезпечення надання екстреної медичної допомоги населенню в гірській місцевості, а також будівництва  міжнародного навчального багатопрофільного центру порятунку життя в гірській місцевості з метою   регулярного вдосконалення навичок та вмінь персоналу з порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях, а також розміщення пункту постійного базування бригади екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги (далі – Е(Ш)МД);

– регулярне вдосконалення практичних навичок та вмінь персоналу центру в порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях;

– забезпечення ефективної роботи колективів служби екстреної медичної допомоги, створення умов для високопрофесійної роботи, соціальної захищеності працівників;

– зниження витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів, ремонт та обслуговування спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги в межах 10 відсотків внаслідок оновлення парку санітарного транспорту;

– забезпечення роботи служб комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» при здійсненні фінансово-господарської діяльності;

– забезпечення захисту персоналу бригад Е(Ш)МД під час надзвичайних ситуацій, в тому числі при радіаційній або хімічній атаці.

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до   10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до
15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:

департамент охорони

здоров’я  Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                      Ігор ДМИТРЕНКО

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                       Людмила СІРКО


Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття
програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області
на 2023-2027 роки

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Розробка програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2023-2027 роки (далі – Програма) зумовлена необхідністю покращення функціонування служби екстреної медичної допомоги та усунення перешкод та труднощів, що виникають у процесі діяльності, а саме відсутність:

– боксу для санітарної обробки в період карантину та поширення на території області   гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боксу з підйомником для технічного обслуговування спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги на території Івано-Франківської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги на вул. Вовчинецька, 221 в м. Івано-Франківську;

– бази для гелікоптера (площадки, ангару) з подальшою його експлуатацією для надання екстреної медичної допомоги населенню в гірській місцевості, а також міжнародного навчального багатопрофільного центру порятунку життя в гірській місцевості з метою   регулярного вдосконалення навичок та вмінь персоналу з порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях;

– достатньої кількості манекенів для вдосконалення навичок та вмінь персоналу  центру  в порятунку  пацієнтів та тактичної  підготовки  зорганізації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях;

– належної матеріально-технічної бази, зокрема, достатньої кількості укомплектованих автомобілів для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги типу С, легкового автомобіля для адміністративних та господарських потреб Е(Ш)МД, лікувально-діагностичної апаратури для бригад Е(Ш)МД, лікувально-діагностичної апаратури (дефібриляторів, електрокардіографів, апаратів для штучної вентиляції легень транспортних) для укомплектування спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної  медичної допомоги;

– спеціального одягу для бригад Е(Ш)МД та спеціального одягу і обмундирування для персоналу навчально-тренувального відділу;

– спеціальних засобів індивідуального захисту, індивідуальних приладів дозиметричного контролю, приладів радіохімічного та біологічного захисту (РХБЗ) для захисту персоналу бригад Е(Ш)МД під час надзвичайних ситуацій (радіаційній або хімічній атаці).

Будівництво боксу для санітарної обробки забезпечить санітарну обробку автомобілів екстреної медичної допомоги в період карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, будівництво боксу з підйомником забезпечить в окремих випадках технічне обслуговування спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги та відповідно часткову економію бюджетних коштів.

Виготовлення проектно-кошторисної документації сприятиме в подальшому будівництву за рахунок залучених грантових та інших коштів бази для гелікоптера (площадки, ангару) з подальшою експлуатацією  гелікоптера для надання екстреної медичної допомоги населенню в гірській місцевості, а також будівництву міжнародного навчального багатопрофільного центру порятунку життя в гірській місцевості з метою регулярного вдосконалення навичок та вмінь персоналу з порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях, а також розміщення пункту постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. Робота виїзного медичного персоналу в системі екстреної медичної допомоги потребує від них регулярного вдосконалення навичок та вмінь з порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях. Функціонування міжнародного навчального багатопро-фільного центру порятунку життя в гірській місцевості є нагальною потребою центру на даний час. До співпраці залучено науковий потенціал Варшавського медичного університету та Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Закупівля манекенів для навчально-тренувального відділу сприятиме регулярному  вдосконаленню навичок та вмінь персоналу центру з порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях.

Недостатнє фінансування є приводом в додатковому забезпеченні працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги спеціальним робочим одягом та взуттям, а також на випадок роботи у несприятливих або шкідливих умовах спеціальним захисним одягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року                  № 1114. Персонал навчально-тренувального  відділу центру незабезпечений спеціальним одягом та обмундируванням. Закупівля спеціального одягу та обмундирування сприятиме ефективній роботі колективу служби екстреної медичної допомоги, створенню умов для високопрофесійної роботи.

Придбання спеціальних засобів індивідуального захисту, індивідуальних приладів дозиметричного контролю, приладів радіохімічного та біологічного захисту (РХБЗ) забезпечить захист персоналу бригад Е(Ш)МД під час надзвичайних ситуацій (радіаційній або хімічній атаці).

Зобов’язання органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в даній ситуації полягають в тому, щоб забезпечити покращення матеріально-технічної бази служби екстреної медичної допомоги області, що сприятиме праву громадян України  та інших осіб на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

Мета програми

Програма направлена на забезпечення виконання основного завдання системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України від 05.07.2012 № 5081-VI «Про екстрену медичну допомогу», а саме: надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги населенню, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; взаємодії з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Також Програма направлена на збереження здоров’я населення області, своєчасну ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, захист бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги при обслуговуванні викликів, пов’язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, раціональне використання кадрових, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, поліпшення організації і вдосконалення системи управління службою екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги Івано-Франківської області.

Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід забезпечити:

– підвищення доступності, своєчасності, ефективності та якості надання екстреної медичної допомоги на всіх етапах;

– зниження рівня показників летальності, смертності та інвалідизації жителів Івано-Франківської області на етапах надання екстреної медичної  допомоги;

– раціональне та ефективне використання кадрових та матеріальних ресурсів служби екстреної медичної допомоги;

– впровадження єдиних технологій та клінічних протоколів надання екстреної медичної допомоги і системи управління якістю;

– впровадження програм професійної підготовки і перепідготовки кадрів, що відповідають сучасним вимогам.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– покращити доступність, своєчасність, якість та ефективність надання екстреної медичної допомоги мешканцям області;

– регулярно вдосконалювати навички та вміння в порятунку пацієнтів і тактичну підготовку з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях;

– знизити летальність, смертність від нещасних випадків, раптових захворювань, інвалідизацію населення області, покращити якість життя, безпеку життєдіяльності населення;

– забезпечити ефективну роботу колективів служби екстреної  медичної допомоги, створити умови для високопрофесійної роботи, соціальної захищеності працівників;

– значно скоротити час прибуття бригади до пацієнта та час транспортування пацієнта до лікувального закладу, що дасть можливість знизити рівень смертності на 30 відсотків та рівень інвалідності на                    20 відсотків;

– санітарну обробку автомобілів при встановленому карантині та запровадженні обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території області   гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

– зниження витрат на обслуговування та ремонт автотранспорту до 15 відсотків видатків щорічно внаслідок будівництва боксу для санітарної обробки та технічного обслуговування спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги на території Івано-Франківської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється  за рахунок коштів обласного, районних бюджетів та бюджетів територіальних громад, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з можливостей дохідної частини бюджетів.


                 Додаток
до програми розвитку та вдосконалення
служби екстреної (швидкої) та невідкладної
медичної допомоги Івано-Франківської
області на 2023-2027 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
програми розвитку та вдосконалення служби екстреної (швидкої) та невідкладної медичної
допомоги Івано-Франківської області на 2023-2027 роки

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін вико-нання, рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші джерела та інші місцеві бюджети
123456789
1.Нове будівництво боксу для санітарної обробки та технічного обслуговування спеціалізованих санітарнихДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації,

комунальне некомерційне

2023-20272023-2027,
в т. ч. :
3050,03050,0В межах бюджетних призначеньСанітарна обробка автомобілів при встановленому карантині та запровадженні обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
20233050,03050,0
2024
2025
2026
2027
123456789
 автомобілів екстреної медичної допомоги на території Івано-Франківської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги на вул. Вовчинецька, 221 в м. Івано-Франківськупідприємство  «Обласний клінічний центр  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»     поширенню на території області   гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також технічне обслуговування спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги
2.Виготовлення проектно-кошторисної документації для розміщення бази для гелікоптера та

багатопрофіль-ного центру порятунку життя в гірській

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації,

комунальне некомерційне підприємство  «Обласний

2023-20272023-2027,
в т. ч. :
1500,01500,0В межах бюджетних призначеньБудівництво бази для гелікоптера (площадки, ангару) з подальшою експлуатацією  гелікоптера для надання екстреної медичної допомоги населенню в гірській місцевості, а також
20231500,01500,0
2024
2025
2026
2027
   
   
123456789
 місцевості, в тому числі з використанням гелікоптера та симуляційної міжнародної бази для бригад екстреної (швидкої) медичної допомогиклінічний центр  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»     будівництва  міжнародного навчального багатопрофільного центру порятунку життя в гірській місцевості з метою   регулярного вдосконалення навичок та вмінь персоналу з по-рятунку пацієнтів та тактичної підготовки з організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях, а також розміщення пункту постійного базування бригади Е(Ш)МД

 

 

123456789
3.Придбання спеціальних засобів індивідуально-го захисту, індивідуальних приладів дозиметричного контролю, приладів радіохімічного та біологічного захисту (РХБЗ)

 

 

 

 

Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації,

комунальне некомерційне підприємство  «Обласний клінічний центр  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»

 

2023-20272023-2027,

в т. ч. :

2000,02000,0В межах бюджетних призначеньЗахист персоналу бригад Е(Ш)МД під час надзвичайних ситуацій (радіаційній або хімічній атаці)
20231000,01000,0
2024500,0500,0
2025500,0500,0
2026
2027
   
4.

 

 

 

Закупівля спеціального одягу (зимового,Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської2023-20272023-2027,

в т. ч. :

10768,010768,0В межах бюджетних призначеньЗабезпечення ефективної роботи колективів служби екстреної медичної
20232200,02200,0
123456789
 літнього) для бригад Е(Ш)МД та спеціального одягу і обмундируван-ня для персоналу навчально-тренувального відділуобласної державної адміністрації,

комунальне некомерційне підприємство  «Обласний клінічний центр  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»

 20242200,02200,0 допомоги, створення умов для високопрофесійної роботи
20252200,02200,0
20262100,02100,0
20272068,02068,0
   
5.Закупівля манекенів для оснащення навчально-тренувального відділуДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, комунальне

 

2023-20272023-2027,

в т. ч. :

1403,01403,0В межах бюджетних призначеньРегулярне вдосконалення навичок та вмінь персоналу центру в порятунку пацієнтів та тактичної підготовки з
2023
2024900,0900,0
2025503,0503,0
2026
2027
123456789
  некомерційне підприємство  «Обласний клінічний центр  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»     організації надання медичної допомоги при нещасних випадках та масових ураженнях
   
6.Навчання та підвищення кваліфікаціїДепартамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації,

комунальне некомерційне підприємство  «Обласний клінічний центр

2023-20272023-2027,

в т. ч. :

500,0500,0В межах бюджетних призначеньНавчання з підвищення кваліфікації лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів, підготовка викладачів-інструкторів навчально-тренувальним відділом

 

2023200,0200,0
2024200,0200,0
2025100,0100,0
2026
2027
   
123456789
  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»     підприємства із залученням іноземних інструкторів

 

 

Замовник  Програми:
департамент охорони здоров’я
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                        Ігор  ДМИТРЕНКО

 

Керівник Програми:
заступник голови
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                                         Людмила  СІРКО


 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]