Про програму розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” на 2023-2027 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.11.2022                            м. Івано-Франківськ             № 530-17/2022

Про програму розвитку
та оновлення матеріально-технічного
забезпечення Івано-Франківського
обласного телебачення “Галичина”
на 2023-2027 роки

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 16, 19, 20 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики, з метою забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького і духовного життя Івано-Франківської області та України, інформування громадськості про діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань, створення умов для планомірного розвитку, оновлення матеріально-технічного забезпечення та виробництва конкурентоспроможної інформаційної продукції Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина”, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити програму розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” на 2023-2027 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти для реалізації заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики (М. Гринечко).

Голова обласної ради                                                    Олександр СИЧ


       ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 11.11.2022 № 530-17/2022

 

Програма
розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення
Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина”
на 2023-2027 роки

Замовник Програми:

Івано-Франківське обласне                                          Ігор ДЕБЕНКО

телебачення “Галичина”

 

 

Розробник Програми:

Івано-Франківське обласне                                          Ігор ДЕБЕНКО

телебачення “Галичина”

 

 

Керівник Програми:

перший заступник голови                                            Василь ГЛАДІЙ

обласної ради


 

ПАСПОРТ
програми розвитку та оновлення
матеріально-технічного забезпечення
Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина”
на 2023-2027 роки

 

 1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина” (далі – ОТБ “Галичина”).
 2. Розробник Програми: Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”.
 3. Терміни реалізації Програми: 2023-2027 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 13650 тис. гривень.

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві
бюджети
 

інші
джерела

2023-2027,1365013650в межах кошторисних призначеньвласні кошти
в т. ч.    
202319001900-//--//-
202435503550-//--//-
202543504350-//--//-
202620002000-//--//-
202718501850-//--//-

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:
 • забезпечення планомірного розвитку та створення умов для якісного переоснащення матеріально-технічної бази телеканалу;
 • покращення умов для забезпечення постійного, об’єктивного

  та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького і духовного життя Івано-Франківської області та України, інформування громадськості про діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань;

 • розвиток супутникового мовлення;
 • пришвидшення отримання, обробки та передачі інформації, покращення якості трансляції та якості зображення відеоконтенту, міри доступності відеосигналу для телеглядачів та онлайн-користувачів;
 • нарощення аудиторії телеглядачів по всій території України за рахунок укладання/переукладання угод на трансляцію ОТБ “Галичина” з кабельними операторами та провайдерами, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн відеоконтенту та ТБ каналів;
 • облаштування студій та декорацій відповідно до сучасних тенденцій розвитку телебачення, покращення якості сприйняття картинки;
 • оновлення локальної мережі та файлових серверів, каналу передачі відеопотоку для кращої організації та проведення прямих трансляцій;
 • покращення міри електронної захищеності ОТБ “Галичина” у призмі інформаційних загроз та російської агресії;
 • забезпечення належними умовами праці та робочим місцем працівників;
 • популяризація та просування бренду телеканалу.

 

 1. Терміни проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:
 • звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;
 • інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

 

Івано-Франківське обласне                                                Ігор ДЕБЕНКО

телебачення “Галичина”

 

 

Керівник Програми:

перший заступник голови                                         Василь ГЛАДІЙ

обласної ради


 

Обґрунтування доцільності розроблення і прийняття
програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення
Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина”
на 2023-2027 роки

 

Вступ

Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина” є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, власником якого є територіальні громади сіл, селищ, міст Івано-Франківської області в особі Івано-Франківської обласної ради, та діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням обласної ради від 30.06.2017
№ 550-16/2017.

Засноване 7 листопада 1990 року як приклад першого на Прикарпатті громадського телевізійного мовлення, ОТБ “Галичина” у своїй діяльності має на меті забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького і духовного життя Івано-Франківської області та України, інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів та переконань, отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції.

ОТБ “Галичина” розташоване в частині приміщення 7 поверху будівлі на вул. М. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську загальною площею 1157,0 кв. м. відповідно до договору оренди з управлінням
з питань майна спільної власності територіальних громад області
від 20 грудня 2018 року, має самостійний баланс і розрахунковий рахунок.

ОТБ “Галичина” – єдиний на теренах Івано-Франківщини телевізійний канал, який здійснює цілодобове HD-мовлення в сучасних супутниковому та цифровому багатоканальному (DVB-T2) форматах, відповідно до наявних ліцензій широко представлений в кабельних мережах, загальнонаціональних супутникових, IPTV та ОТТ-платформах
і охоплює мільйони телеглядачів як в Україні, так і в країнах Європи та Азії.

Відігравши непересічну роль в процесах декомунізації, демократизації і становлення громадянського суспільства на Прикарпатті та у державі, здійснюючи мовлення 100% державною українською мовою, телеканал є вагомим засобом масової інформації, що має на меті бути майданчиком здорової дискусії, змагання аргументів та точок зору з метою пошуку оптимальних рішень, поступального розвитку, отримання краянами повної, достовірної та оперативної інформації.

Водночас розвиток телеканалу, особливо в умовах конкуренції, неможливий без поступу, вимагає змін, трансформації підходів, появи нових телевізійних проєктів та програм. До цього мотивує розпочате телеканалом у 2017 році ведення супутникового мовлення, що передбачає першочергову потребу забезпечення сучасних, усталених стандартів трансляції, якості відео, виробництва та зйомок телевізійних програм.

Завдяки підтримці Засновника, прийнятті та реалізації протягом 2018-2022 років Програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ “Галичина”, а також залученню частини власноруч закумульованих телеканалом коштів, ОТБ “Галичина” вдалося вдосконалити і покращити частину власної матеріально-технічної бази. Однак наявні технічні засоби телеканалу потребують перманентного оновлення. Рівень технічного зносу відеокамер, комплектуючих, локальної мережі та файлових серверів, комп’ютерного та програмного забезпечення, монтажних пультів, які несуть на собі основне навантаження при трансляції, виробництві та випуску програм, негативно впливають на швидкість та якість роботи й самого контенту.

Висловлюючи щиру вдячність за фінансову підтримку, що надає Івано-Франківська обласна рада як Засновник для забезпечення та оплати трансляції, телеканал все ж об’єктивно не має можливості в повному обсязі здійснювати оновлення основних технічних засобів, у зв’язку з чим вирішення цієї проблеми вимагає застосування програмних методів та засобів.

Реалізація Програми дозволить спланувати обсяги бюджетних інвестицій у сферу розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ “Галичина” як об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на найближчі роки, сприятиме планомірному розвитку, покращенню якості відео та подальшому оновленню контенту телеканалу.

 

Прийняття Програми зумовлено такими причинами:

 • об’єктивною необхідністю оновлення частини наявного матеріально-технічного телевізійного та комп’ютерного обладнання, облаштування студій запису програм;
 • забезпечення сучасних, усталених стандартів трансляції, якості відео, виробництва та зйомок телевізійних програм;
 • потребою пришвидшення прийняття, обробки та передачі інформації, нарощення міри доступності відеосигналу для телеглядачів та онлайн-користувачів, взаємозв’язку з ними.

 

Законодавча база для розроблення Програми:

 • Конституція України;
 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • Закон України “Про телебачення і радіомовлення”;
 • Бюджетний кодекс України;
 • рішення Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2017 року

  № 550-16/2017 “Про Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”;

 • інші нормативно-правові акти.

 

Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення постійного, об’єктивного та всебічного висвітлення процесів громадсько-політичного, соціально-економічного, культурно-мистецького та духовного життя Івано-Франківської області, України в цілому, інформування громадськості про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, реалізації конституційного права кожного на інформацію, відкрите і вільне обговорення суспільно важливих питань, створення умов для планомірного розвитку, оновлення матеріально-технічного забезпечення та виробництва конкурентоспроможної інформаційної продукції ОТБ “Галичина”.

 

Основні завдання Програми:

 • розвиток та розбудова власної телемережі;
 • просування трансляції телеканалу в кабельних багатоканальних мережах міст України та загальнонаціональних мережах інтерактивного інтернет-телебачення, IPTV посередництвом укладання/переукладання угод на трансляцію з кабельними операторами та провайдерами міст України, відеосервісами тощо;
 • заміна застарілого, оновлення, переоснащення та закупівля нового матеріально-технічного телевізійного обладнання;
 • оновлення та закупівля комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих, програмного забезпечення;
 • облаштування студій телеканалу;
 • промоція телеканалу та популяризація бренду.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, виходячи з можливостей дохідної частини, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Очікувані результати виконання Програми:

 • забезпечення планомірного розвитку та якісне переоснащення матеріально-технічної бази телеканалу;
 • пришвидшення отримання, обробки та передачі інформації, покращення якості трансляції та якості зображення відеоконтенту, міри доступності відеосигналу для телеглядачів та онлайн-користувачів;
 • нарощення аудиторії телеглядачів по всій території України за рахунок укладання/переукладання угод на трансляцію ОТБ “Галичина” з кабельними операторами та провайдерами, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн-відеоконтенту та ТБ каналів;
 • інтенсифікація співпраці з телекомпаніями-партнерами, розвиток спільних інформаційних проєктів;
 • облаштування студій та декорацій відповідно до сучасних тенденцій розвитку телебачення;
 • оновлення локальної мережі та файлових серверів, каналу передачі відеопотоку для кращої організації та проведення прямих трансляцій;
 • покращення міри електронної захищеності ОТБ “Галичина” у призмі інформаційних загроз та російської агресії;
 • забезпечення належними умовами праці та робочим місцем працівників;
 • популяризація та просування бренду телеканалу.

 

Організація і контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”.

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.


 

Додаток
до програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення
Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” на 2023-2027 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
програми розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення
Івано-Франківського обласного телебачення “Галичина” на 2023-2027 роки

 

№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
1.Розвиток та розбудова власної телемережі

 

1.1. Переоформлення та продовження терміну дії ліцензій на телевізійне мовлення.

 

1.2. Підтримка, розвиток, оплата послуг з доставки сигналу та трансляції супутникового мовлення.

 

1.3. Інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на подальше нарощення аудиторії телеглядачів телеканалу.

 

1.4. Просування телеканалу в мережі Інтернет та глобальних соціальних мережах.

 

1.5. Налагодження та інтенсифікація співпраці з іншими телекомпаніями, організація спільних телевізійних проектів.

ОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.Власні коштиВласні кошти– переоформлення та внесення змін до чинних ліцензій на мовлення, забезпечення відповідності вимогам Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

 

– розвиток супутникового мовлення;

 

– забезпечення стабільності трансляції, якості та міри доступності відеосигналу для телеглядачів;

 

– розвиток спільних інформаційних проєктів у рамках співпраці з іншими телекомпаніями.

 

 

 

 

2023–//––//–
2024–//––//–
2025–//––//–
2026–//––//–
2027–//––//–
№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
2.Просування трансляції телеканалу в кабельних багатоканальних мережах та загальнонаціональних мережах інтерактивного інтернет-телебачення, IPTV посередництвом укладання/ переукладання угод на трансляцію з кабельними операторами та провайдерами міст України, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн-відеоконтенту та ТБ каналів

 

ОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.Власні коштиВласні кошти– розширення мережі трансляції та збільшення аудиторії телеглядачів за рахунок продовження процесу укладання/ переукладання угод на трансляцію ОТБ “Галичина” з кабельними операторами та провайдерами, відеосервісами, які надають послуги з перегляду онлайн- відеоконтенту та ТБ каналів.
2023–//––//–
2024–//––//–
2025–//––//–
2026–//––//–
2027–//––//–
3.Покращення матеріально-технічного забезпечення

 

3.1. Оновлення обладнання для передачі даних при організації та проведенні прямих трансляцій (супутникові та наземні канали зв’язку).

 

3.2. Придбання телевізійних камер (відеокамер).

 

3.3. Придбання телевізійного обладнання та комплектуючих (відеомікшери, відео-монітори, аудіомонітори та інше обладнання).

 

3.4. Закупівля та оновлення існуючих монтажних станцій.

 

 

 

 

 

ОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.54505450Власні кошти– якісне переоснащення матеріально-технічної бази телеканалу;

 

– забезпечення якості зображення відеоконтенту;

 

– підвищення оперативності роботи та подачі інформації;

 

– оновлення локальної мережі та файлових серверів, каналу передачі відеопотоку.

202312001200–//–
202422502250–//–
2025400400–//–
202612001200–//–
2027400400–//–
№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
4.Оновлення та придбання комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих, програмного забезпечення

 

4.1. Оновлення локальної мережі та файлових серверів.

 

4.2. Закупівля нової та ремонт наявної комп’ютерної техніки, обладнання та комплектуючих.

 

4.3. Закупівля, оновлення програмного забезпечення.

 

4.4. Оновлення та підтримка офіційного веб-сайту телеканалу.

ОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.14001400Власні кошти– забезпечення належними умовами праці та робочим місцем працівників;

 

– якісне пришвидшення прийняття, обробки та передачі інформації;

 

– покращення міри електронної захищеності
ОТБ “Галичина” у призмі інформаційних загроз та російської агресії.

2023100100–//–
2024100100–//–
2025200200–//–
2026500500–//–
2027500500–//–
5.Облаштування та модернізація студій телеканалу

 

5.1. Закупівля сучасних світлодіодних LED екранів.

 

5.2. Закупівля відеомоніторів/телевізорів.

 

5.3. Закупівля, оновлення декорацій студії прямих ефірів, студій запису телепрограм.

 

5.4. Закупівля, оновлення світлової апаратури та обладнання в студіях запису телепрограм.

 

 

ОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.51005100Власні кошти– облаштування та модернізація студій та декорацій, системи освітлення відповідно до сучасних тенденцій розвитку телебачення, покращення якості сприйняття картинки.
2023100100–//–
2024–//–
202537503750–//–
2026300300–//–
2027950950–//–
№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
6.Придбання автотранспорту для організації та технічного забезпечення проведення зйомок сюжетів та програм, виїзних прямих трансляцій тощоОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.12001200Власні кошти– вирішення питання оновлення транспортного забезпечення при організації та проведенні зйомок.
2023–//–
202412001200–//–
2025–//–
2026–//–
2027–//–
7.Модернізація систем електрозабезпечення та протипожежного захисту, заходи з енергозбереження та теплоізоляції приміщеньКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації  майна, ОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.500500Власні кошти– забезпечення безперебійності роботи внутрішніх електромереж та електрозабезпечення, системи протипожежного захисту, теплоізоляція та утеплення приміщень.
2023500500–//–
2024–//–
2025–//–
2026–//–
2027–//–
8.Організація/ безпосередня участь працівників телеканалу в навчаннях, тренінгах, семінарах, вебінарах з підвищення професійних знань та практичних навиків сучасної телевізійної журналістикиОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.Власні коштиВласні кошти– обмін досвідом, підвищення та вдосконалення знань і навичок працівників.
2023–//––//–
2024–//––//–
2025–//––//–
2026–//––//–
2027–//––//–
№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
9.Промоція телеканалу та популяризація бренду, замовлення та придбання сувенірної та поліграфічної продукціїОТБ “Галичина”2023-2027 роки2023-2027 роки, в т. ч.Власні коштиВласні кошти– просування бренду.
2023–//––//–
2024–//––//–
2025–//––//–
2026–//––//–
2027–//––//–

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                                   Михайло КОРОЛИК

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]