Про затвердження Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 11.11.2022                  м. Івано-Франківськ                 № 531-17/2022

 

 

Про затвердження Програми
підтримки місцевих органів
виконавчої влади на 2023 рік

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 397 “Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій”, з метою забезпечення оптимальної, ефективної та стабільної діяльності місцевих органів виконавчої влади та покращення їх матеріально-технічної бази в умовах правового режиму воєнного стану Івано-Франківська обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Програму підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік (далі Програма), що додається.
  2. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачати видатки на реалізацію Програми в межах затверджених бюджетних призначень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету за умови відсутності заборгованості за захищеними видатками обласного бюджету протягом року.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

Голова обласної ради                                                       Олександр СИЧ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 11.11.2022 № 531-17/2022

 

 

Програма підтримки місцевих органів
виконавчої влади на 2023 рік

 

  

 

 

Замовник Програми:

департамент фінансів

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                Ірина МАЦЬКЕВИЧ

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                Віталій ІЛЬЧИШИН


 

ПАСПОРТ
Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік

 

 

  1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  2. Розробник Програми – департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
  3. Термін реалізації Програми – 2023 рік.
  4. Етапи фінансування Програми – впродовж року.
  5. Обсяг фінансування Програми – 25 000 000,0 (двадцять п’ять мільйонів) гривень всього, у тому числі коштів обласного бюджету – 25 000 000,0 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.
  6. Очікувані результати виконання Програми – забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій, оплати послуг зв`язку, інтернет-послуг, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів.
  7. Термін проведення звітності – замовник Програми до 31 грудня 2023 року подає до Івано-Франківської обласної ради інформацію про хід виконання Програми відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовник Програми:

департамент фінансів

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                Ірина МАЦЬКЕВИЧ

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                Віталій ІЛЬЧИШИН


 

 Обґрунтування доцільності розробки Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік

 

Загальна частина

Відповідно до Закону України “Про державну службу” запроваджено нові підходи до оплати праці державних службовців шляхом збільшення посадового окладу в структурі заробітної плати. Проте і цей заробіток не є конкурентоспроможним порівняно з оплатою праці адмінуправлінського персоналу в реальному секторі економіки. А для деяких категорій посад державних службовців як районної, так і обласної ланки та працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, розмір посадового окладу залишається меншим за мінімальний розмір заробітної плати (6700,0 грн. з 1 січня 2023 року – прогнозний розмір доведений Міністерством фінансів України).

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, відповідно до Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (із змінами), в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації та у районних військових адміністраціях значно збільшено навантаження на працівників в умовах воєнного стану.

Водночас, видатки на 2023 рік передбачені для органів виконавчої влади Івано-Франківської області за кодом програмної класифікації видатків 7791010 “Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області” становлять 78,8% до бюджетних призначень 2022 року.

Такий стан бюджетного забезпечення унеможливлює виконання функцій, покладених на Івано-Франківську обласну військову адміністрацію, її структурні підрозділи та районні військові адміністрації. Зокрема, не забезпечено потреби у видатках для безперебійного функціонування системи оповіщення, підтримки функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів тощо.

В свою чергу у 2023 році видатки на оплату праці для працівників органів виконавчої влади Івано-Франківської області із державного бюджету становитимуть лише 81% від початкових видатків, затверджених на 2022 рік.

З метою належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій під час воєнного стану, недопущення заборгованості по заробітній платі, по оплаті послуг зв`язку, інтернет-послуг, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів виникла необхідність передбачити кошти з обласного бюджету.

 

 Мета Програми

Програма розроблена з метою забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій, оплати послуг зв`язку, інтернет-послуг, належного і безперебійного функціонування системи оповіщення, придбання господарських та паливно-мастильних матеріалів.

Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення в умовах воєнного стану належного функціонування Івано-Франківської обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, Закону України від 30.06.1999 № 783-XIV “Про джерела фінансування органів державної влади” та постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 “Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій”.

Механізм реалізації Програми

Розподіл видатків на реалізацію Програми здійснюватиметься шляхом прийняття розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації з урахуванням обсягу та специфіки завдань, які покладені на апарат, структурні підрозділи обласної військової адміністрації та районні військові адміністрації в умовах воєнного стану.

Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань замовником Програми, а також виконавцями заходів Програми.


Додаток
до Програми підтримки
місцевих органів виконавчої
влади на 2023 рік

 

Перелік завдань, заходів і показників
Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік

 

№ з/пНазва завданняПерелік заходів, завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникаФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяги, млн. грн.
1.Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій1. Забезпечення матеріальної підтримки працівниківЗатрат, обсяг фінансового ресурсуАпарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурні підрозділи та районні військові адміністраціїОбласний бюджет20,0Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом покращення умов оплати праці та залучення висококваліфікова-них працівників
Продукту,кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку
Ефективності,середній розмір фінансової підтримки одного працівника
Якості,відсоток забезпечення підтримки працівників
  2. Поточне утримання апарату Івано-Затрат,обсяг фінансового ресурсуАпарат Івано-Франківської обласноїОбласний бюджет4,0Забезпечення належної та безперебійної

продовження додатка

№ з/пНазва завданняПерелік заходів, завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникаФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяги, млн. грн.
  Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних військових адміністраційПродукту,кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, інших видатків; відряджень, оплата комунальних послуг та енергоносіївдержавної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурні підрозділи та районні військові адміністрації  роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій
Ефективності,середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, одного відрядження
  3. Капітальний ремонт та забезпечення предметами довгострокового користування апарату та структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державноїЗатрат,обсяг фінансового ресурсуАпарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурні підрозділи таОбласний бюджет1,0Удосконалення організації роботи апарату та структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) та районних
Продукту,кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг

продовження додатка

№ з/пНазва завданняПерелік заходів, завданняПоказники виконання заходу, один. виміруВиконавець заходу, показникаФінансуванняОчікуваний результат
ДжерелаОбсяги, млн. грн.
  адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації) та районних військових адміністраційЕфективності,середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуграйонні військові адміністраціївійськових адміністрацій, підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань
Усього на Програму: 25,0

 

 

 Директор департаменту
фінансів Івано-Франківської
обласної державної держадміністрації                                                               Ірина МАЦЬКЕВИЧ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]