Про звіт постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.11.2022                          м. Івано-Франківськ                      № 534-17/2022

Про звіт постійної комісії
обласної ради з питань
захисту прав людини,
законності та правопорядку

 

 

Відповідно до статей 43, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку за період з грудня 2020 року по листопад 2022 року, обласна рада

вирішила:

Звіт постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку взяти до відома (додається).

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич


Звіт
постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку

 

Відповідно до статті 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

У преамбулі Європейської хартії місцевого самоврядування визначено, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму.

Відповідно до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постійна комісія є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її функціонального відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (далі – постійна комісія) утворена відповідно до рішень обласної ради від 01.12.2020 № 6-1/2020 “Про утворення постійних комісій обласної ради” та від 01.12.2020
№ 7-1/2020 “Про обрання голів, заступників голів, секретарів та членів постійних комісій обласної ради”.

До складу постійної комісії входить 6 депутатів. Голова комісії – Виноградниа Тарас Теофілович, заступник голови комісії – Понайда Олег Володимирович, секретар комісії – Мельничук Василь Іванович. Члени комісії: Глинський Юрій Степанович; Івасик Василь Васильович; Шевченко Олександр Леонідович.

Слід зауважии, що станом на цей час заступник голови постійної комісії – Понайда Олег Володимирович перебуває у складі Збройних Сил України і виконує обов’язки щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Свою діяльність постійна комісія здійснює на принципах законності, гласності, рівноправності, керується вимогами Конституції України, законів України, Регламенту обласної ради та Положенням про постійні комісії обласної ради, в якому визначено функціональну спрямованість роботи постійної комісії.

За звітний період постійна комісія провела 11 засідань (одне з них спільно з постійною комісією з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій), на яких розглянуто 75 питань.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, а також за дорученням голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради з метою попереднього розгляду та прийняття відповідних висновків і рекомендацій до проєктів рішень обласної ради, які плануються для розгляду на пленарних засіданнях обласної ради.

Постійна комісія приймає висновки та рекомендації більшістю голосів після ретельного вивчення та обговорення.

Слід звернути увагу, що для зміцнення обороноздатності області, підтримки Збройних Сил України та їх формувань, підтримки правоохоронних органів області обласною радою прийнято відповідні програми, які попередньо розглядалися постійною комісією, а саме:

– Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки (рішення обласної ради від 16.02.2022 № 378-12/2022);

– Регіональна цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки (рішення обласної ради від 23.12.2020. № 39-2/2020).

– Регіональна цільова програма профілактики правопорушень на 2021-2025 роки (рішення обласної ради від 23.04.2021 № 145-6/2021)

Також одним із важливих питань, яке розглядала постійна комісія, було напрацювання висновків та рекомендацій до проєкту рішення обласної ради “Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради та Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки”.

Також до повноважень постійної комісії віднесено розгляд питань пов’язаних з реалізацією Програми правової освіти населення області на 2018-2022 роки, та Програми розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань територіальних громад Івано-Франківської області
на 2022-2026 роки.

Всі ці програми перебувають на контролі постійної комісії. На засіданнях постійної комісії в порядку контролю погоджуються календарні плани фінансування вищезазначених програм та за потреби погоджуються відповідні зміни до цих програм.

Окрему увагу у своїй роботі постійна комісія звертала на питання про стан протипожежної безпеки в закладах освіти області та стан укриттів у закладах освіти області.

За результатами вивчення питань, які розглядаються на засіданнях постійної комісії, готуються висновки та рекомендації і направляються виконавцям.

Крім цього, комісія тісно співпрацює з правоохоронними органами області, а саме: звернення, надіслані або скеровані керівництвом обласної ради на розгляд комісії, розглядаються за участю представників правоохоронних органів і скеровуються за належністю для вжиття відповідних заходів.

Також слід зазначити, що головою обласної ради доручено постійній комісії напрацювати висновки та рекомендації до проєкту рішення обласної ради “Про обрання представників до складу поліцейської комісії головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області”.

Постійною комісією попередньо розглядаються проєкти рішень обласної ради про інформацію керівників правоохоронних органів області щодо результатів діяльності їх відомств.

Важливо зазначити, що за потреби активну участь у роботі комісії беруть представники правоохоронних органів, представники Івано-Франківської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, представники Головного управління ДСНС у Івано-Франківській області та інші представники органів державної влади, які завжди надають відповідне сприяння у вирішенні порушених постійною комісією питань.

Депутати постійної комісії працюють злагоджено і відповідально з метою вирішення основних завдань, поставлених перед постійною комісією.

Фаховість членів комісії та досвід роботи дозволяють компетентно та ґрунтовно вирішувати питання, які вносяться на розгляд постійної комісії, та напрацьовувати відповідні висновки та рекомендації до цих питань.

 

 

 

Голова комісії                                                            Тарас ВИНОГРАДНИК

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]