Про приватизацію нежитлових будівель (літер А, Б, В, Г, Д) площею 2096,9 кв. м та споруд (літер Г1, естакада №) площею забудови 119,6 кв. м на вул. Максимовича, 10 у м. Івано-Франківську  


УКрАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

11.11.2022                          м. Івано-Франківськ                       № 539-17/2022

 

Про приватизацію нежитлових
будівель (літер А, Б, В, Г, Д)
площею 2096,9 кв. м
та споруд (літер Г1, естакада №)
площею забудови 119,6 кв. м
на вул. Максимовича, 10
у м. Івано-Франківську

 

 

Відповідно до статей  43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, Методики оцінки майна, затвердженої постановою   Кабінету Міністрів України   від  10.12.2003. № 1891, на  виконання Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки, затвердженої  рішенням  обласної  ради   від   24.12.2021. № 367-11/2021 “Про затвердження Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки в новій редакції”, враховуючи Перелік об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2022 році, затверджений рішенням обласної ради                         від 16.09.2022 № 508-16/2022 “Про затвердження Переліку об’єктів            малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл,                селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2022 році”, заяву товариства з обмеженою відповідальністю “ГАЛИЧИНА ІНВЕСТБУД” від 23.08.2022 року № 23/08/22-2, листи управління з питань майна спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 26.10.2022 № 127/08-05/001 та товариства з обмеженою відповідальністю “ЕКА-Захід” від 24 жовтня 2022 року № 13, обласна рада

вирішила:

  1. Здійснити приватизацію нежитлових будівель (літерА, Б, В, Г, Д) площею 2096,9 кв. м та споруд (літер Г, естакада №) площею забудови 119,6 кв. м на вул. Максимовича, 10 у м. Івано-Франківську, зазначених в пункті  2 Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2022 році, затвердженому рішенням обласної ради від 16.09.2022 № 508-16/2022 “Про затвердження Переліку об’єктів малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягають приватизації у 2022 році”, шляхом викупу товариством з обмеженою відповідальністю “ГАЛИЧИНА ІНВЕСТБУД” відповідно до статті 18 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.
  2. Затвердити висновок про вартість нежитлових будівель (літер А, Б, В, Г, Д) площею 2096,9 кв. м та споруд (літер Г, естакада №) площею забудови 119,6 кв. м на вул. Максимовича, 10 у м. Івано-Франківську, що орендуються товариством з обмеженою відповідальністю “ГАЛИЧИНА ІНВЕСТБУД”.

Ринкова вартість нежитлових будівель (літер А, Б, В, Г, Д) площею 2096,9 кв. м та споруд (літер Г, естакада №) площею забудови 119,6 кв. м на вул. Максимовича, 10 у м. Івано-Франківську, що орендуються товариством з обмеженою відповідальністю “ГАЛИЧИНА ІНВЕСТБУД” та приватизуються шляхом викупу, з врахуванням невід’ємних поліпшень, становить 8 270 364 (Вісім мільйонів двісті сімдесят тисяч триста шістдесят чотири) гривні 00 коп. з врахуванням ПДВ, з яких:

– 6 891 970 (Шість мільйонів вісімсот дев’яносто одна тисяча дев’ятсот сімдесят) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість 1 378 394 (Один мільйон триста сімдесят вісім тисяч триста дев’яносто чотири) гривні 00 коп.

Частка орендаря – товариства з обмеженою відповідальністю “ГАЛИЧИНА ІНВЕСТБУД” (невід’ємні поліпшення) становить 1 737 400 (Один мільйон сімсот тридцять сім тисяч чотириста) гривень 00 коп. без врахування ПДВ.

 Частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу, становить 6 185 484 (Шість мільйонів сто вісімдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят чотири) гривні 00 коп. з врахуванням ПДВ, з яких:

– частка спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що підлягає викупу,  5 154 570 (П’ять мільйонів сто п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот сімдесят) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  1 030 914 (Один мільйон тридцять тисяч дев’ятсот чотирнадцять) гривень 00 коп.  

  1. Управлінню з питань майна спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області укласти з товариством з обмеженою відповідальністю “ГАЛИЧИНА ІНВЕСТБУД” попередній договір купівлі-продажу нежитлових будівель (літер А, Б, В, Г, Д) площею     2096,9 кв. м та споруд (літер Г, естакада №) площею забудови 119,6 кв. м на вул. Максимовича, 10 у м. Івано-Франківську за ціною продажу 6 185 484 (Шість мільйонів сто вісімдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят чотири) гривні 00 коп. з врахуванням ПДВ, з яких:

– 5 154 570 (П’ять мільйонів сто п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот сімдесят) гривень 00 коп. без врахування ПДВ;

– сума податку на додану вартість  1 030 914 (Один мільйон тридцять тисяч дев’ятсот чотирнадцять) гривень 00 коп.  

  1. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта малої приватизації, зазначеної у пункті 3 цього рішення:

– не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня укладення попереднього договору управлінню з питань майна спільної власності територіальних громад області – Органу приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області укласти з товариством з обмеженою відповідальністю “ГАЛИЧИНА ІНВЕСТБУД” договір купівлі-продажу нежитлових будівель (літер А, Б, В, Г, Д) площею 2096,9 кв. м та споруд (літер Г, естакада №) площею забудови 119,6 кв. м на вул. Максимовича, 10 у м. Івано-Франківську;

– припинити право оперативного управління на нежитлові будівлі (літер А, Б, В, Г, Д) площею 2096,9 кв. м та споруди (літер Г, естакада №) площею забудови 119,6 кв. м на вул. Максимовича, 10 у м. Івано-Франківську, закріплене за комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна відповідно до рішень обласної ради від 03.02.2014 № 1188-27/2014 “Про комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна” та від 05.12.2014 № 1484-33/2014 “Про передачу нерухомого майна спільної власності територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  області”.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).  

 

 

 

Голова обласної  ради                                                           Олександр СИЧ

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]