Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року 


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

07.12.2022                   м. Івано-Франківськ                     № 555-18/2022

 

 

Про виконання
обласного бюджету
за 9 місяців 2022 року 

 

 

За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 2 192 299,4 тис. гривень, що складає 69,4 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 834 702,7 тис. гривень (базова дотація – 169 962,3 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 98 569,8 тис. гривень, додаткова дотація  з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів – 69 283,4 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад – 30 712,5 тис. гривень, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 342 364,6 тис. гривень, інші субвенції з місцевих бюджетів – 123810,1 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1 208 094,7 тис. гривень, що становить 109,7 % (+106 329,7 тис. гривень) до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 298 395,8 тис. гривень, або на 32,8 %.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 149 502,0 тис. гривень, що менше проти січня-вересня 2021 року на 5,7 %, або на 9 054,8 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 50,3 %) з екологічного податку – 75 142,8 тис. гривень та власних надходжень бюджетних установ (питома вага –
47,8 %) – 71 482,8 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі  1 648 114,2 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 1 483 972,9 тис. гривень, по спеціальному – 164 141,3 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

  1. Інформацію департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року взяти до відома.
  2. Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року згідно з додатком.

 

 

 

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич


 

Додаток
до рішення обласної ради
від 07.12.2022 № 555-18/2022

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року

 

(тис. грн.)

КодНайменування доходівЗатверджено                       на 2022 рік з урахуванням змін ВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд  
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб1 144 758,4972 018,884,9
11020000Податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств та фінансових установ державної та комунальної власності)135 000,096 583,871,5
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 355,097,827,6
13020000Рентна плата за спеціальне використання води 10 354,07 857,975,9
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення12 100,09 481,178,4
13030700Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 24 470,026 728,5109,2
13030800Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 36 900,065 110,8176,5
13030900Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 139,0124,389,4
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету405,058,914,6
21050000Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів0,00,0
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах19,57,136,2
22010900Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)4,00,614,9
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах6 339,54 846,176,4

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено                       на 2022 рік з урахуванням змін ВиконаноВідсоток виконання
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах21 570,015 647,172,5
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності950,01 842,0193,9
22013100Плата за ліцензії на виробництво пального0,02,8
22013200Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним432,0740,8171,5
22013300Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним550,0404,073,5
22013400Плата за ліцензії на право зберігання пального504,1456,790,6
22080400Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності10 000,04 520,045,2
22130000Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами3,00,00,0
24060300Інші надходження 1 100,0904,082,2
24160100Концесійні платежі щодо об`єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) 2 517,4661,526,3
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)1 408 470,91 208 094,785,8
40000000 Офіційні трансферти загального фонду818 834,2643 754,978,6
41000000 Від органів державного управління 818 834,2643 754,978,6
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам456 289,6368 528,080,8
41020100Базова дотація 226 616,6169 962,375,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я131 426,498 569,875,0
41021100Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів69 283,469 283,4100,0

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено                       на 2022 рік з урахуванням змін ВиконаноВідсоток виконання
41021300Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад28 963,230 712,5
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам362 544,6275 226,975,9
41033000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я107 041,279 930,174,7
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 237 228,2182 856,577,1
41035400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами18 275,212 440,368,1
41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам186 195,1121 210,165,1
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету186 195,1121 210,165,1
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду2 413 500,21 973 059,781,8
Спеціальний фонд 
19010000Екологічний податок94 000,075 142,879,9
19050000Збір за забруднення навколишнього природного середовища  0,00,0
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 779,6644,882,7
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності650,0765,4117,8
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0,0131,3
25000000Власні надходження бюджетних установ  87 086,371 482,882,1
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  2 929,01 326,545,3
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади0,08,2
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)185 444,9149 502,080,6

 

продовження додатка

 

КодНайменування доходівЗатверджено                       на 2022 рік з урахуванням змін ВиконаноВідсоток виконання
40000000 Офіційні трансферти спеціального фонду582 638,869 737,712,0
41000000 Від органів державного управління  582 638,869 737,712,0
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам579 538,867 137,711,6
41037300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах579 538,867 137,711,6
41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам3 100,02 600,083,9
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету3 100,02 600,083,9
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду768 083,7219 239,728,5
 Разом доходів загального та спеціального фондів3 181 583,92 192 299,468,9

 

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
Видатки загального фонду
0100Державне управління119 587,473 117,961,1
1000Освіта920 238,8592 341,664,4
2000Охорона здоров`я319 572,6204 654,164,0
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення241 378,1154 554,964,0
4000Культура i мистецтво146 073,499 689,168,2
5000Фiзична культура i спорт104 733,662 071,959,3
6000Житлово-комунальне господарство456,0269,259,0
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство1 000,04,80,5
7300Будівництво та регіональний розвиток15 478,261,60,4
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство194 771,083 508,242,9
7600Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю1 890,0261,713,8
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру10 332,36 873,666,5
8200Громадський порядок та безпека600,0585,297,5
8400Засоби масової інформації16 970,09 580,856,5
8700Резервний фонд13 850,00,00,0
9000Міжбюджетні трансферти283 590,1195 158,368,8
9130Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету65 713,3049 284,975,0
9150Інші дотації з місцевого бюджету21 972,5021 128,496,2
9160Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів58 383,4048 780,683,6
9300Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету68 578,145 967,267,0
9410Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду4 821,54 821,5100,0
9710Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування1 530,0819,053,5

продовження додатка

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів12 060,06 430,053,3
9820Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності1 600,00,00,0
9770Інші субвенції з місцевого бюджету48 931,317 926,736,6
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду2 390 521,51 482 732,962,0
 Кредитування 9 000,01 240,013,8
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення1 000,0140,014,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла та їх повернення8 000,01 100,013,8
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням2 399 521,51 483 972,961,8
Фінансування
 Дефіцит (-) /профіцит (+)-13 978,6хх
600000Фінансування за активними операціями-13 978,6хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду199 089,3хх
602300Передача коштів із  спеціального до загального фонду бюджету82 400,0хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -295 467,9хх
Видатки спеціального фонду
0100Державне управління5 817,0803,913,8
1000Освіта113 486,526 296,223,2
2000Охорона здоров’я64 326,119 264,929,9
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення47 877,530 525,463,8
4000Культура і мистецтво4 373,91 049,324,0
5000Фізична культура і спорт1 891,6177,39,4
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство1 779,60,00,0
7300Будівництво та регіональний розвиток74 269,7326,10,4
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство579 538,863 883,211,0

 

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру628,40,00,0
8200Громадський порядок та безпека200,00,00,0
8300Охорона навколишнього природного середовища2 976,20,00,0
8400Засоби масової інформації320,00,00,0
8700Резервний фонд900,00,00,0
9000Міжбюджетні трансферти98 409,823 622,124,0
9740Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів20 933,0249,61,2
9770Інші субвенції з місцевого бюджету64 766,017 672,527,3
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів12 110,85 700,047,1
9820Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності600,00,00,0
 Разом видатків спеціального фонду996 795,1165 948,416,6
 Кредитування 0,0-1 807,1
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення0,0-196,0
надання кредиту470,078,316,7
повернення кредиту-470,0-274,358,4
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла та їх повернення0,0-1 609,6
надання кредиту600,00,00,0
повернення кредиту-600,0-1 609,6268,3
8860Бюджетні позички  суб’єктам господарювання  та їх повернення0,0-1,5
надання позичок1 500,00,00,0
повернення позичок-1 500,0-1,50,1
ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням996 795,1164 141,316,5
Фінансування
600000Фінансування за активними операціями225 598,7хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду12 530,8хх
602300Передача коштів із  спеціального до загального фонду бюджету-82 400,0хх

 

 

продовження додатка

 

КодНайменування видатківЗатверджено на 2022 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 295 467,9хх
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням3 396 316,61 648 114,248,5

 

 

Керуючий справами
обласної ради                                                            Михайло КОРОЛИК

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]