Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

07.12.2022                          м. Івано-Франківськ                      № 559-18/2022

 

 

Про Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки

З метою забезпечення на території області заходів оборонної роботи, мобілізаційної підготовки, організації та виконання завдань територіальної оборони інших військових формувань, відповідно до вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і Закону України «Про оборону України», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Івано-Франківській обласній державній адміністрації:

– при формуванні та внесенні змін до обласного бюджету на відповідні роки передбачати бюджетні асигнування, необхідні для реалізації Програми, в межах наявних фінансових ресурсів;

– спільно з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, причетними організаціями, установами забезпечити організацію та виконання Програми.

 1. Рекомендувати територіальним громадам області затвердити відповідні Програми та передбачати кошти на їх реалізацію в межах наявних фінансових ресурсів.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 07.12.2022 № 559-18/2022

 

 

 

 

Програма
забезпечення мобілізаційної підготовки та
оборонної роботи в Івано-Франківській області
на 2023-2027 роки

 

 

 

 

Замовник Програми: 

завідувач сектору мобілізаційної
роботи апарату Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                        Ігор АДАМЧУК

 

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                 Віталій ІЛЬЧИШИН          

 

 


Паспорт
Програми забезпечення мобілізаційної підготовки
та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):

сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 1. Розробники Програми:

сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації, управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення.

 1. Термін реалізації Програми: 2023-2027 роки.
 2. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 3. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 70 000,00 тис. грн. (сімдесят мільйонів гривень).

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всього, тис. грн.Обласний бюджет, тис. грн.
2023-2027,70 000,0070 000,00
в т.ч.
202330 000,0030 000,00
202410 000,0010 000,00
202510 000,0010 000,00
202610 000,0010 000,00
202710 000,0010 000,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація Програми протягом 2023-2027 років сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, проведенню на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодженню чіткої системи військового обліку, накопиченню якісних мобілізаційних ресурсів, виконанню завдань територіальної оборони.

 1. Терміни проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник Програми:

сектор мобілізаційної роботи

апарату Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                                     Ігор АДАМЧУК

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                              Віталій ІЛЬЧИШИН


Обґрунтування
доцільності розроблення Програми забезпечення мобілізаційної
підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області
на 2023-2027 роки

 

І. Загальні положення

 

У зв’язку з агресією з боку російської федерації, з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проводиться постійна робота щодо мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів для проведення мобілізації, забезпечення виконання завдань територіальної оборони.

Для забезпечення повноцінної роботи з питань мобілізаційної підготовки, готовності до проведення мобілізації, організації і виконання завдань територіальної оборони області, функціонування системи управління територіальною обороною існує потреба в забезпеченні підрозділів Сил територіальної оборони, Збройних Сил України, інших військових формувань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету.

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про основи національного спротиву», «Про місцеві державні адміністрації». Прийняття Програми обумовлено необхідністю розв’язання нагальних проблем забезпечення виконання завдань з мобілізації людських і транспортних ресурсів, організації територіальної оборони області.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема створення належних умов для проведення мобілізаційних заходів та підготовки до територіальної оборони, забезпечення готовності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, усіх ланок воєнної організації та правоохоронних органів України, органів цивільного захисту (цивільної оборони), а також населення і території області до участі в обороні.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.

Організація виконання заходів Програми покладається на Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні військові адміністрації Івано-Франківської області.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, і може уточнюватися під час формування проєкту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

 

ІV. Прогноз результатів

 

Виконання заходів Програми сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та забезпечить проведення на належному рівні мобілізаційної підготовки, налагодження чіткої системи військового обліку, накопичення якісних мобілізаційних ресурсів, виконання завдань територіальної оборони, покращення виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях області, підготовки громадян до національного спротиву, організації оборони населених пунктів Івано-Франківської області.

 

 1. V. Координація роботи та контроль за виконанням Програми

 

Організація виконання цієї Програми покладається на сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації, який:

– контролює хід реалізації заходів Програми;

– вносить пропозиції щодо зміни термінів виконання Програми;

– аналізує використання бюджетних коштів за призначенням.


 

Додаток
до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в
Івано-Франківській області
на 2023-2027 роки

 

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми забезпечення
мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки

 

з/п

 

Найменування заходівВиконавецьТерміни

виконання

Орієнтовні обсяги фінансуванняОчікувані

результати

рокивсьогообласний

бюджет

12345678
1.Забезпечення матеріально-технічними засобами та проведення оплати послуг для Збройних Сил України, інших військових формуваньСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту

 

 

Постійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Належне

забезпечення

військових

підрозділів

12345678
Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської області
2.Забезпечення доставки військовозобов’язаних, призваних по мобілізації, оперативного резерву та мобілізаційних ресурсів до пункту попереднього збору Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, військових частин і навчальних центрів Збройних Сил України, інших військових формувань у воєнний час та особливий період, резервістів –  до місця проведення навчальних зборів в мирний час та особливий період, придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання заходів з мобілізаціїСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації,  Івано-ФранківськийПостійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Своєчасне і якісне виконання мобілізацій-

них завдань

12345678
обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської області
3.Підготовка і проведення навчань (тренувань), оперативно-польових поїздок з територіальної оборони штабів зони та районів територіальної оборони, забезпечення доставки підрозділів територіальної оборони, підготовка навчальних місць, придбання спорядження, речового майна для особового складу підрозділів територіальної оборони, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони в зоні територіальної оборониСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації,  Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування таПостійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Належна підготовка особового складу та матеріально-технічної бази територіаль-

ної оборони області

12345678
соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської області
4.Забезпечення заходів щодо створення системи управління територіальною обороною Івано-Франківської області, організації взаємодії між штабами територіальної оборони та військовими частинами (органами, загонами, підрозділами), виконання завдань територіальної оборони з підготовки території до оборони, підготовки громадян до національного спротиву, організації оборони населених пунктів Івано-Франківської області, у тому числі будівництво фортифікаційних споруд, придбання будівельних матеріалів, засобів зв’язку, використання людських ресурсів, технікиСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення,  управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військовіПостійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Належна організація територіаль-

ної оборони області

12345678
адміністрації Івано-Франківської області
5.Забезпечення діяльності та матеріально-технічного оснащення блокпостів – посилених контрольно-пропускних пунктів (контрольно-пропускних пунктів), постів візуального спостереженняСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення,  управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської області

 

Постійно2023-2025В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Забезпечення підготовки території області до оборони
12345678
6.Забезпечення проведення заходів правового режиму воєнного стану комендатурою Івано-Франківської областіСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської областіПостійно2023-2024В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Належне виконання заходів з правового режиму воєнного стану в області
7.Створення  в Івано-Франківській області системи цифрового транкінгового зв’язку, придбання радіостанцій транкінгового зв’язку, ретрансляторних установок, їх монтаж та обслуговування,Сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано- Франківської облдержадміністраціїПостійно2023-2025В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Забезпечення надійним зв’язком та

належне управління територіаль-

12345678
комп’ютерної техніки (оргтехніки), телевізійного, аудіовізуального та фотографічного обладнання, акустичних систем, комплектуючих та витратних матеріалів до них, ліцензійного програмного забезпечення для організації та функціонування системи управління територіальної оборони області, забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізаціїз питань ресурсного забезпечення, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської областіною обороною області
8.Облаштування будівель та споруд, місць розміщення управління бригади, батальйонів територіальної оборони, стрілецьких батальйонів, проведення поточного, капітального ремонтів, придбання будівельних  матеріалів та господарських товарів, дообладнання (реконструкція) службових приміщень військових частинСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-ФранківськийПостійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Створення належної матеріально-

технічної бази підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань

12345678
  обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської області     
9.Забезпечення проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних, які підлягають призову по мобілізації або на навчальні (перевірочні) збориСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування таПостійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Належне виконання заходів з мобілізації
12345678
соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської області
10.Фінансування заходів щодо переведення Івано-Франківської області на роботу в умовах особливого періоду, виконання підприємствами, установами та організаціями Івано-Франківської області мобілізаційних завдань (замовлень), здійснення контролю за мобілізаційною підготовкою області, обладнання приміщень для виготовлення, зберігання, передачі, роботи з мобілізаційними документами, виготовлення бланків, печаток, штампівСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військовіПостійно2023-2026В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Належне виконання заходів з мобілізацій-

ної підготовки та мобілізації

12345678
  адміністрації Івано-Франківської області     
11.Забезпечення ефективного функціонування запасних пунктів управління обласної (районних) військових адміністрацій при проведенні заходів з мобілізації та територіальної оборониСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської області

 

Постійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Належне управління територіаль-

ною обороною області

12345678
12.Проведення капітального ремонту приміщення пункту мобілізації людських і транспортних ресурсів та укриття Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримкиІвано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпеченняПостійно2023-2026В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Забезпечення надійної системи управління в умовах воєнного стану
13.Здійснення заходів щодо створення, зберігання та обслуговування запасів матеріально-технічних, сировинних ресурсів мобілізаційного резерву на підприємствах, в організаціях, установах Івано-Франківської областіСтруктурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської областіПостійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Створення відповідних запасів матеріально-технічних, сировинних ресурсів мобілізацій-

ного резерву

 

 

 

12345678
14.Проведення заходів з посилення охорони та оборони об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів забезпечення життєдіяльності населенняСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської області

 

 

 

Постійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Забезпечення належного функціону-вання об’єктів критичної інфраструк-

тури

12345678
15.Придбання (виготовлення) стендів, банерів, плакатів та оплата послуг з розміщення агітаційної (рекламної) продукції на рекламних площинах (білбордах, сітілайтах, табло, екранах тощо) для пропагування та підвищення престижу військової служби та служби в резерві, закупівля канцелярського обладнання для забезпечення проведення заходів з мобілізації та мобілізаційної підготовкиСектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, районні військові адміністрації Івано-Франківської областіПостійно2023-2027В межах

кошторис-

них

призначень

В межах

кошторис-

них

призначень

Належне забезпечення заходів з мобілізацій-

ної підготовки та територіаль-

ної оборони

 

Завідувач сектору
мобілізаційної роботи апарату
Івано-Франківської облдержадміністрації                                                                          Ігор АДАМЧУК


 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]