Про обласну цільову соціальну програму “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2023-2027 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

23.12.2022                                   м. Івано-Франківськ                 № 574-19/2022

 

Про обласну цільову
соціальну програму
Розвиток пластового
руху Прикарпаття

на 2023-2027 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою розвитку пластового руху на Прикарпатті, поширення та популяризації пластової методики виховання, формування в дітей та молоді патріотичної свідомості, здорового способу життя та активної громадянської позиції, обговоривши проєкт обласної цільової соціальної програми “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2023-2027 роки, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити обласну цільову соціальну програму “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2023-2027 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації (В. Кімакович), управлінню спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації (О. Оклієвич) при складанні та поданні департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2023-2027 роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.
 3. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти для реалізації заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

Голова обласної ради                                                       Олександр СИЧ


Затверджено
Рішення обласної ради
від 23.12.2022 № 574-19/2022

 

Обласна цільова соціальна програма
Розвиток пластового руху Прикарпаття
на 2023-2027 роки

 

  

Замовник Програми:

департамент освіти і науки

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                              Віктор КІМАКОВИЧ

 

 

 

Керівник Програми:

заступник голови

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                                     Богдан ФУТЕРКО


Паспорт
обласної цільової соціальної програми
Розвиток пластового руху Прикарпаття
на 2023-2027 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр, Івано-Франківська округа “Пласт – Національна скаутська організація України”.
 3. Термін реалізації Програми: 2023-2027 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2023-2027 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 31 200,00 тис. грн. (тридцять один мільйон двісті тисяч гривень).

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2023-2027,

в т. ч.

31200,031200,00
20234900,04900,00
20245570,05570,00
20256240,06240,00
20266910,06910,00
20277580,07580,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

створення умов для розвитку патріотизму, духовності, формування національної свідомості молоді;

збільшення кількості дітей, охоплених пластовою методикою виховання (неформальна освіта);

зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацького пластового центру;

підвищення рівня професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді;

збільшення кількості волонтерів в Пласті – Національній скаутській організації України.

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до
15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

  

 

Замовник Програми:    

 

департамент освіти і науки

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                              Віктор КІМАКОВИЧ

 

Керівник Програми:

 

заступник голови

Івано-Франківської обласної

державної адміністрації                                                     Богдан ФУТЕРКО


 

 Обґрунтування

доцільності розроблення обласної цільової соціальної програми

Розвиток пластового руху Прикарпаття

на 2023-2027 роки

 

 1. Загальна частина

Програма розвитку пластового руху Прикарпаття на 2023-2027 роки зумовлена необхідністю реалізації сучасної моделі національно-патріотичного виховання дітей  відповідно до Закону України від 17.12.2019 № 385-IX “Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху”, Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019, Указу Президента України від 28.03.2008 № 279/2008 “Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні”, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до
2025 року, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 527,  наказів Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 № 294 “Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні”, від 19.08.2020 № 1069 “Про затвердження Порядку підготовки та допуску до освітньої діяльності в системі освіти пластових виховників та скаутлідерів за пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою чи пластовим або скаутським методом”.

Розроблення Програми зумовлено історичною передумовою розвитку пластових осередків на Прикарпатті у 1912-1939,
1988-2022 роках та їх успішною виховною діяльністю, інтересом молодого покоління, освітніх закладів та батьківської громадськості до ідейних засад діяльності Пласту, необхідністю розвитку військово-патріотичного виховання в умовах військової агресії Росії.

 

 1. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є поширення та популяризація пластової методики виховання, яка сприяє: формуванню патріотичної свідомості, здорового способу життя, активної громадянської позиції, лідерських якостей, фізичному розвитку  дітей та молоді Прикарпаття.

Основними завданнями Програми є:

поширення серед громадськості інформації про Пласт – Національну скаутську організацію України та дитячо-юнацькі пластові центри як заклади позашкільної освіти, їх виховну методику, досягнення у сфері національно-патріотичного і, зокрема, військово-патріотичного виховання;

створення сприятливих умов для впровадження пластової методики в освітній процес закладів загальної середньої та позашкільної освіти області;

сприяння в діяльності вже створених пластових гуртків на базі закладів освіти області;

забезпечення підготовки педагогічних кадрів для роботи з пластовими гуртками;

сприяння набуттю дітьми та молоддю соціального досвіду для подальшої участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства;

сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя молоді;

поглиблення співпраці Пласту з органами державного управління освіти, культури, медицини, силових структур, громадських організацій відповідного спрямування щодо національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та пропагування здорового способу життя.

 

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми буде здійснюватись в межах видатків, передбачених в обласному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань та наявних коштів, і може уточнюватися під час формування проєкту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Головними розпорядниками коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми є департамент освіти і науки  Івано-Франківської обласної державної адміністрації та управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 

 1. Прогноз результатів

Виконання заходів Програми  забезпечить:

ефективність реалізації заходів національно-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді через використання потенціалу системи освіти у взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Пластом – Національною скаутською організацією України, Івано-Франківським обласним дитячо-юнацьким пластовим центром із висвітленням діяльності у засобах масової інформації;

підвищення рівня професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді;

безперервність процесу виховання в дітей та молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, відродження історичних та культурних традицій українського народу;

створення сприятливих умов для впровадження пластової методики в освітній процес на базі закладів освіти та подальшого розвитку пластового руху на Прикарпатті через дитячо-юнацькі пластові центри, створення філій Івано-Франківського обласного дитячо-юнацького пластового центру у сільській місцевості;

зміцнення матеріально-технічної бази Івано-Франківського обласного дитячо-юнацького пластового центру;

підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів щодо впровадження пластової методики в освітній процес закладів освіти;        створення сприятливих умов для безпосередньої участі молоді у суспільних перетвореннях  через діяльність у малих пластових групах;        збільшення кількості зацікавленої молоді щодо служби у Збройних Силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів та незалежності України з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

збільшення кількості волонтерів в Пласті – Національній скаутській організації України та реалізація благодійних, екологічних, соціальних, інтелектуальних, мистецьких проєктів;

збільшення кількості  молоді: свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, провідників суспільства, інтелектуальний та творчий її розвиток;

створення умов для поліпшення здоров’я молоді за рахунок збільшення кількості молоді зі стійкою позицією щодо здорового способу життя.


 

 

Додаток
до обласної цільової соціальної програми “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2023-2027 роки

 

Основні напрями, перелік заходів, обсяги і джерела фінансування
обласної цільової програми Розвиток пластового руху Прикарпаття на 2023-2027 роки

 

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

 

Очікувані результати
рокивсьогов т. ч. за джерелами фінансування

 

обласний бюджетінші місцеві бюджетиінші джерела 
12345678910
1. Залучення та підготовка кваліфікованих кадрів для роботи за пластовою виховною методикою
1.1.Проведення ознайомчих пластових семінарів, конференцій та інших заходів  для осіб, зацікавлених пластовою виховною методикою (потенційних пластових виховників та інструкторів)

 

 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2023-2027, в т. ч.:600,0600,0Залучення осіб, зацікавлених пластовою виховною методикою (потенційних пластових виховників та інструкторів), до роботи в пластових гуртках
2023100,0100,0
2024110,0110,0
2025120,0120,0
2026130,0130,0
2027140,0140,0
12345678910
1.2.Проведення тренінгів та семінарів для волонтерів, які виявили бажання зайнятись виховною діяльністю за пластовою методикоюДепартамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2023-2027, в т. ч.:600,0600,0Якісна підготовка волонтерів, які виявили бажання зайнятись виховною діяльністю за пластовою методикою

 

2023100,0100,0
2024110,0110,0
2025120,0120,0
2026130,0130,0
2027140,0140,0
1.3.Проведення спеціалізованих семінарів та тренінгів для пластових виховників та інструкторівДепартамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2023-2027, в т. ч.:1600,01600,0Якісна підготовка та постійне підвищення кваліфікації керівників пластових гуртків та інструкторів, подальше впровадження пластової системи виховання у систему позашкільної освіти
2023300,0300,0
2024310,0310,0
2025320,0320,0
2026330,0330,0
2027340,0340,0

 

12345678910
2. Створення матеріально-технічної бази для роботи керівників пластових гуртків та пластових інструкторів

 

2.1.Зміцнення матеріально-технічної бази гуртків пластового напрямуДепартамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2023-2027, в т. ч.:6000,06000,0Створення належної матеріальної бази для ефективного забезпечення освітнього процесу за пластовою методикою
20231000,01000,0
20241100,01100,0
20251200,01200,0
20261300,01300,0
20271400,01400,0
 

3. Організація змістовного дозвілля дітей та молоді

3.1.Проведення вишкільних таборів для вихованців Пласту віком 6-18 років

 

Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2023-2027, в т. ч.:1100,01100,0Всебічний розвиток національно свідомої особистості через набуття та практичне закріплення пластових знань, вмінь та навичок

 

2023200,0200,0
2024210,0210,0
2025220,0220,0
2026230,0230,0
2027240,0240,0

 

 

12345678910
3.2.Проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та інших заходів навчального характеруДепартамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2023-2027, в т. ч.:1100,01100,0 
2023200,0200,0
2024210,0210,0
2025220,0220,0
2026230,0230,0
2027240,0240,0
3.3.

 

Проведення масових заходів військово-патріотичного, спортивного, екологічного та туристично-краєзнавчого характеруДепартамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2023-2027, в т. ч.:1100,01100,0   
2023200,0200,0
2024210,0210,0
2025220,0220,0
2026230,0230,0
2027240,0240,0

 

 

12345678910
3.4.Проведення масових заходів мистецького, інтелектуального, благодійного, релігійно-духовного та науково-дослідницького характеруДепартамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації,

Івано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр

щорічно2023-2027, в т. ч.:1600,01600,0   
2023300,0300,0
2024310,0310,0
2025320,0320,0
2026330,0330,0
2027340,0340,0
4. Створення умов  для реалізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді
4.1.Фінансова підтримка  комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр” Івано-Франківської обласної радиУправління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації

 

щорічно2023-2027, в т. ч.:17500,017500,0Створення умов для  реалізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді
20232500,02500,0
20243000,03000,0
20253500,03500,0
20264000,04000,0
20274500,04500,0

 

 

12345678910
 Разом за Програмою:  2023-2027, в т. ч.:31200,031200,0 
20234900,04900,0
20245570,05570,0
20256240,06240,0
20266910,06910,0
20277580,07580,0

 

 

 

Директор департаменту освіти і науки
Івано-Франківської обласної державної адміністрації                                                                                                         Віктор КІМАКОВИЧ

 

 

 

Начальник управління спорту та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації                                                                                                         Орест ОКЛІЄВИЧ

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]