Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану на 2023 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

23.12.2022                            м. Івано-Франківськ                      № 575-19/2022

Про Програму
фінансової підтримки
комунальних підприємств
в умовах воєнного стану на 2023 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 91 Бюджетного кодексу України обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану на 2023 рік (далі – Програма), додається.
 2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) при формуванні та внесенні змін до обласного бюджету на 2023 рік передбачати кошти для реалізації заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур) і з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко).

 

Голова обласної ради                                                  Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2022 № 575-19/2022

  

 

Програма
фінансової підтримки комунальних підприємств
в умовах воєнного стану на 2023 рік

Замовники Програми: 

 

обласне комунальне підприємство
Івано-Франківське обласне бюро
технічної інвентаризації                                    Василь БЕГЕЙ

 

обласне комунальне підприємство
Коломийське міжрайонне бюро
технічної інвентаризації”                              Назар КОВАЛЬ

 

Івано-Франківський обласний
навчально-курсовий комбінат
житлово-комунального господарства                Василь СЕНІВ

 

комунальне підприємство
Івано-Франківської
обласної ради Про-Експерт”                         Василь СЕМОТЮК

 

комунальне підприємство
Івано-Франківської
обласної ради БУДІНВЕСТ”                        Дар’я СУРЕЛО

Керівник Програми: 

перший заступник
голови обласної ради                                           Василь ГЛАДІЙ


 

Паспорт
Програми фінансової підтримки
комунальних підприємств в умовах воєнного стану на 2023 рік

 

 1. Ініціатори розроблення Програми: обласні комунальні підприємства “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації”, “Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства, комунальні підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” та “БУДІНВЕСТ”.

 1. Розробники Програми: обласні комунальні підприємства “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації”, “Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства, комунальні підприємства Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” та “БУДІНВЕСТ”.

 1. Термін реалізації Програми: 2023 рік.

 1. Етапи фінансування Програми:2023 рік.

 1. Орієнтовніобсяги  фінансування  Програми: 11748,2 тис. гривень.

РікОрієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
202311748,211748,2

 

 1. Перелік заходів та джерела фінансування Програми фінансової підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану на 2023 рік додаються.

 1. Очікувані результати виконання Програми:забезпечення стабілізації фінансового стану комунальних підприємств Івано-Франківської обласної ради.

 

 1. Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовники Програми: 

 

обласне комунальне підприємство

Івано-Франківське обласне бюро

технічної інвентаризації                                    Василь БЕГЕЙ

 

обласне комунальне підприємство

Коломийське міжрайонне бюро

технічної інвентаризації”                              Назар КОВАЛЬ

 

Івано-Франківський обласний

навчально-курсовий комбінат

житлово-комунального господарства                Василь СЕНІВ

 

комунальне підприємство

Івано-Франківської

обласної ради Про-Експерт”                         Василь СЕМОТЮК

 

комунальне підприємство

Івано-Франківської

обласної ради БУДІНВЕСТ”                        Дар’я СУРЕЛО

Керівник Програми: 

перший заступник
голови обласної ради                                           Василь ГЛАДІЙ


 

Обґрунтування доцільності розроблення
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств
в умовах воєнного стану на 2023 рік

 

Загальна частина

Власником обласних комунальних підприємств “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації”, “Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”, Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства, комунальних підприємств Івано-Франківської обласної ради “Про-Експерт” та “БУДІНВЕСТ” є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі  Івано-Франківської обласної ради. Комунальні підприємства діють на підставі статутів, затверджених рішеннями обласної ради.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Відповідно до статутів комунальні підприємства здійснюють свою діяльність на основі самофінансування. Однак, у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, виникли проблеми з виплатою заробітної плати, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв. Реалізація Програми дозволить зберегти робочі місця та не допустити виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

 

Мета Програми:

– збереження робочих місць;

– недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, обов’язкових платежів, комунальних послуг та енергоносіїв в умовах воєнного часу;

– забезпечення фінансової стабільності комунальних підприємств.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно передбачити фінансування заходів Програми в сумі 11748,2 тис. гривень для забезпечення фінансової стабільності комунальних підприємств.

 

Прогноз результатів

Виконання Програми забезпечить фінансову стабільність комунальних  підприємств.

 

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми на 2023 рік становить 11748,2 тис. гривень (одинадцять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч двісті гривень).

Замовники Програми: 

 

обласне комунальне підприємство

Івано-Франківське обласне бюро

технічної інвентаризації                                    Василь БЕГЕЙ

 

обласне комунальне підприємство

Коломийське міжрайонне бюро

технічної інвентаризації”                              Назар КОВАЛЬ

 

Івано-Франківський обласний

навчально-курсовий комбінат

житлово-комунального господарства                Василь СЕНІВ

 

комунальне підприємство

Івано-Франківської

обласної ради Про-Експерт”                         Василь СЕМОТЮК

 

комунальне підприємство

Івано-Франківської

обласної ради БУДІНВЕСТ”                        Дар’я СУРЕЛО

Керівник Програми: 

перший заступник
голови обласної ради                                           Василь ГЛАДІЙ


Додаток
до Програми фінансової підтримки
комунальних підприємств
в умовах воєнного стану на 2023 рік

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми фінансової підтримки комунальних підприємств
в умовах воєнного стану на 2023 рік

№ з/пНайменування заходуВідповідальний виконавецьТермін вико-

нання,

рік

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
ріквсьогов т. ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
12345678910
1.Виконання фінансових зобов’язань комунальних підприємствОбласне комунальне підприємство

“Івано-Франківське обласне бюро

технічної інвентаризації”

202320233593,23593,2Забезпечення фінансової стабільності комунального підприємства
2.Виконання фінансових зобов’язань комунальних підприємствОбласне комунальне підприємство

“Коломийське міжрайонне бюро

технічної інвентаризації”

202320231438,71438,7Забезпечення фінансової стабільності комунального підприємства
3.Виконання фінансових зобов’язань комунальних підприємствІвано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства202320233007,53007,5Забезпечення фінансової стабільності комунального підприємства
4.Виконання фінансових зобов’язань комунальних підприємствКомунальне підприємство

Івано-Франківської

обласної ради “Про-Експерт”

202320231284,71284,7Забезпечення фінансової стабільності комунального підприємства

12345678910
5.Виконання фінансових зобов’язань комунальних підприємствКомунальне підприємство

Івано-Франківської

обласної ради “БУДІНВЕСТ”

202320232424,12424,1Забезпечення фінансової стабільності комунального підприємства
ВСЬОГО:11748,211748,2 

 

Замовники Програми: 

обласне комунальне підприємство “Івано-Франківське
обласне бюро технічної інвентаризації”                                                           Василь БЕГЕЙ

 

 

обласне комунальне підприємство “Коломийське
міжрайонне бюро технічної інвентаризації
”                                                                 Назар КОВАЛЬ

 

 

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий
комбінат житлово-комунального господарства                                               Василь СЕНІВ

комунальне підприємство Івано-Франківської

обласної ради “Про-Експерт                                                                                               Василь СЕМОТЮК

 

 

комунальне підприємство Івано-Франківської

обласної ради БУДІНВЕСТ                                                                                             Дар’я СУРЕЛО


 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]