Про звіт постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Дев’
ятнадята сесія)

РІШЕННЯ

23.12.2022                            м. Івано-Франківськ             № 581-19/2022

Про звіт постійної комісії
обласної ради з питань
освіти, науки, спорту
та молодіжної політики

Відповідно до статей 43, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики за період з грудня 2020 року по грудень 2022 року, обласна рада

вирішила:

Звіт постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики взяти до відома (додається).

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


Додаток
до рішення обласної ради
від 23.12.2022 № 581-19/2022

Звіт
постійної комісії обласної ради з питань
освіти, науки, спорту та молодіжної політики
за період з грудня 2020 року по грудень 2022 року

 

Постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики утворена відповідно до рішень обласної ради від 01.12.2020 № 6-1/2020 “Про утворення постійних комісій обласної ради” та від 01.12.2020 № 7-1/2020 “Про обрання голів, заступників голів, секретарів та членів постійних комісій обласної ради”.

Відповідно до розпорядження голови обласної ради від 02.12.2020 № 714-р “Про здійснення координації діяльності постійних комісій обласної ради” роботу комісії координує перший заступник голови обласної ради Василь Гладій.

У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом обласної ради, рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 11-2/2020 “Про Положення про постійні та тимчасові комісії обласної ради”.

Свою роботу комісія проводить згідно з планом роботи, який затверджується комісією на початку року та включений до плану роботи обласної ради на відповідний рік.

До складу комісії входять 6 депутатів обласної ради. Головою комісії обрано Томенчука Богдана Михайловича, заступником голови комісії – Триніва Ігоря Васильовича, секретарем комісії – Тебешевську Оксану Степанівну. Членами комісії обрано: Магаля Володимира Васильовича, Когут Оксану Володимирівну та Рудик Марію Олександрівну.

Членами комісії є авторитетні, знаючі люди, які мають великий досвід управлінської діяльності, добре знають проблеми освіти, науки, молоді та спорту. В комісії працюють: професор, доктор філологічних наук, кандидат сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського господарства України, Заслужений вчитель України, троє членів комісії нагороджені орденами “За заслуги” III ступеня та княгині Ольги III ступеня, грамотами та знаками центральних органів виконавчої влади.

За період з 15 грудня 2020 року по 01 грудня 2022 року комісія провела 11 засідань, на яких розглянула 109 питань.

За ініціативи депутатів обласної ради комісія розглянула та підтримала звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді і спорту України щодо необґрунтованого зменшення розміру освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників, про передачу шкільних автобусів у комунальну власність територіальних громад. Водночас комісією підтримано ініціативу щодо прийняття звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах”, а також до Міністерства молоді та спорту України про надання Івано-Франківському спортивному ліцею Івано-Франківської обласної ради статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання.

Комісія підтримала і рекомендувала для розгляду на сесії обласної ради проєкти обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки, обласної цільової соціальної програми “Молодь Прикарпаття на 2021-2025 роки”, обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки.

Комісією за вказаний період опрацьовано і рекомендовано 78 проєктів рішень на розгляд сесій обласної ради, до окремих з них було запропоновано внести зміни і доповнення

На своїх засіданнях постійна комісія вивчає і всебічно аналізує проблемні питання розвитку освіти, науки, спорту та молодіжної політики. Зокрема, комісією розглянуто питання щодо:

– діяльності закладів освіти області та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану;

– особливостей Нової української школи та організації нового освітнього простору;

– проблеми з управління закладами освіти і системою освіти, забезпечення успіху Нової української школи;

– проблем з координації роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти обласного підпорядкування;

– умов формування вмінь і використання ціннісних орієнтирів учнів для формування життєвої компетентності й успішної самореалізації у житті, навчанні та праці;

– впровадження нових освітніх стандартів;

– створення ефективної системи управління та фінансування професійної (професійно-технічної) освіти;

– поширення практики здобуття професійної (професійно-технічної) освіти;

– налагодження тісної співпраці з обласним центром зайнятості, підприємствами, замовниками кадрів;

– проведення конкурсів фахової та професійної майстерності серед учнів та майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, активного залучення молодих людей до участі у суспільному житті;

– проблем матеріальної бази та інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом;

– забезпечення можливості вільного доступу до якісних спортивних споруд та занять фізичною культурою;

– аналізу розвитку спортивної інфраструктури області;

– фінансового забезпечення обласних закладів освіти та спорту.

У зв’язку з ліквідацією шкіл-інтернатів актуальним залишається питання майна ліквідованих закладів. З уваги на це комісія неодноразово підтримувала звернення територіальних громад, керівників закладів освіти щодо передачі їм в оперативне управління майнових комплексів та окремих приміщень ліквідованих закладів, а також розглядала ліквідаційні баланси і пропонувала їх на розгляд сесії обласної ради.

Комісією ініційовано створення комунального закладу “Обласний пластовий вишкільний центр” Івано-Франківської обласної ради, розглянуто проєкт Статуту центру, призначення його директора та рекомендовано внести відповідні проєкти рішень на розгляд сесії обласної ради.

У зв’язку з прийняттям Закону України “Про фахову передвищу освіту” комісія опрацювала та рекомендувала для розгляду на сесії обласної ради проекти 3 Статутів коледжів фахової передвищої освіти. Окрім зазначеного, комісія розглянула 10 проєктів статутів і 1 положення закладів освіти у нових редакціях. У межах повноважень заслухано звіти керівників і рекомендовано 8 кандидатур на посади керівників установ і закладів, які є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області для затвердження на сесії обласної ради.

Членами комісії було напрацьовано та рекомендовано для розгляду на сесіях обласної ради 5 проєктів рішень звернення до Верховної Ради України:

– про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічних працівників, які представляють систему загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;

Квартюк Наталії Стахівні – директору державного навчального закладу “Коломийський професійний ліцей сфери послуг”.

Пасічній Ганні Миколаївні – директору Коломийського ліцею № 9 Коломийської міської ради Івано-Франківської області;

– про представлення до нагородження Грамотою Верховної Ради України Кота Григорія Васильовича – директора Івано-Франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна.

– щодо присудження Премії Верховної Ради України за внесення молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування Чорнопиському В. І. члену Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Федерація дебатів України”, представнику Національної молодіжної Ради України, засновнику громадської організації “Інститут неформальної освіти”

– щодо представлення до нагородження Грамотою Верховної Ради України Мазака А. В. – доцента кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

На розширеному засіданні постійної комісії за участю керівництва та професорсько-викладацького складу Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника і керівництва Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представників регіонального центру оцінювання якості освіти обговорено питання про стан підготовки та видання літературної хрестоматії з історії України.

Не залишилось поза увагою комісії питання проведення Національного мультипредметного тесту 2022. Обговорення проблем та шляхів їх розв’язання сприяли якісному проведенню Національного мультипредметного тесту в області.

Також слід зазначити, що комісією здійснюється контроль за виконанням рішень обласної ради, які належать до її компетенції.

На особливому контролі комісії знаходяться 5 регіональних цільових програм (у галузі освіти і науки – 1 програма, у галузі спорту та молодіжної політики – 4 програми).

Комісія підводить підсумки та визначає ефективність роботи за поточний рік, а саме: стан виконання профільними департаментом та управлінням обласної державної адміністрації доручень та рекомендацій комісії, а також аналіз результативності виконання регіональних цільових програм.

Упродовж звітного періоду комісія всебічно вивчала і погоджувала календарні плани заходів щодо реалізації регіональних цільових програм галузей “Освіта” і “Спорт” та вносила зміни до них на відповідні бюджетні періоди. Водночас комісія аналізувала стан виконання діючих програм, зокрема: Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2021-2025 роки, програми “Молодь Прикарпаття на 2021-2025 роки”, програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки, обласної цільової соціальної програми “Розвиток пластового руху Прикарпаття” на 2018-2022 роки.

Протягом 2022 року фінансування з обласного бюджету здійснювалося на реалізацію заходів 5 цільових регіональних програм.

На 01.12.2022 року обсяги фінансування програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 рік склали 95% зі спеціального і 90% із загального фондів. Фінансування програм галузі “Спорт”, зокрема програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2021-2025 роки – 33%, програми “Молодь Прикарпаття на
2021-2025 роки” – 34%, а програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки” – 72%.

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року постановою Кабінету Міністрів України затверджено перелік пріоритетних видатків по загальному та спеціальному фондах місцевих бюджетів в особливому режимі. Видатки на національну безпеку й оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану є першочерговими. Інші видатки бюджету відносяться до другої та третьої черги, тому окремі заходи програм не фінансувалися.

Результатом плідної роботи комісії є тісна співпраця з департаментом освіти і науки й управлінням спорту та молодіжної політики облдержадміністрації.

У прийдешньому 2023 році комісія поряд з іншими важливими питаннями планує опрацювати такі проблеми :

– шляхи покращення підготовки кадрів робітничих професій для потреб регіональної економіки;

– працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– співпраці департаменту освіти і науки облдержадміністрації з центрами зайнятості стосовно працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

– діяльності закладів освіти з окремих питань здійснення освітнього процесу;

– реформування системи освіти і впровадження Нової української школи.

 

Голова постійної комісії
обласної ради з питань
освіти, науки, спорту
та молодіжної політики                                       Богдан ТОМЕНЧУК

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]