Про внесення змін до Регламенту Івано-Франківської обласної ради восьмого демократичного скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-2/2020 (зі змінами)


22.02.2023                          м. Івано-Франківськ                      № 589-20/2023

Про внесення змін до Регламенту Івано-Франківської обласної ради восьмого демократичного скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.2020 10-2/2020 (зі змінами)

 

Відповідно до статей 43, 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва, обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до Регламенту Івано-Франківської обласної ради восьмого демократичного скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 10-2/2020 (зі змінами), а саме:

– пункт 9.12. статті 9 викласти у новій редакції:

“9.12. Додатки до проєктів рішень підписують керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники установ і організацій, які подали їх на розгляд ради.”;

– доповнити пункт 14.10. статті 14 підпунктом 14.10.1. такого змісту:

“14.10.1. Депутат обласної ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник у нього під час пленарного засідання ради та не бере участі у розгляді та прийнятті радою рішень щодо питання, пов’язаного із предметом конфлікту інтересів.

Якщо неучасть депутата обласної ради у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності ради, депутат, у якого наявний конфлікт інтересів, бере участь у прийнятті радою рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання ради.”;

– доповнити пункт 14.13. статті 14 абзацами 5, 6, 7 такого змісту:

“Додатки до прийнятих обласною радою обласних цільових програм підписують замовники і керівники цих програм.

Суб’єкти подання проєктів рішень забезпечують візування прийнятих обласною радою рішень особами, відповідальними за підготовку цих проєктів, та підписання додатків до обласних цільових програм протягом трьох робочих днів.

Прийняті обласною радою рішення оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.”.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної ради О. Сича.

 

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]