Про внесення змін до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки (зі змінами)


22.02.2023                          м. Івано-Франківськ                      № 600-20/2023

Про внесення змін до комплексної цільової соціальної
програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області
на 2022-2025 роки
(зі змінами)

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23.04.2021. № 147-6/2021, (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 6 Паспорта Програми викласти у новій редакції:

  1. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
РікОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2022-2025,129538,21595326,21533046,0001166,000
в т. ч.  
202230329,71019240,71010814,000275,000
202338682,02827780,02810616,000286,000
202434648,99723385,99710966,000297,000
202525877,48024919,480650,000308,000

1.2. Розділ «Фінансове забезпечення Програми» обґрунтування доцільності розроблення Програми викласти у новій редакції:

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок обласного, місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми буде передбачатись щорічно, виходячи з можливостей його дохідної частини.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається виходячи з конкретних завдань та заходів, направлених на покращення системи цивільного захисту області.

На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:

РікОчікувані обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2022-2025,129538,21595326,21533046,0001166,000
в т. ч.  
202230329,71019240,71010814,000275,000
202338682,02827780,02810616,000286,000
202434648,99723385,99710966,000297,000
202525877,48024919,480650,000308,000

1.3. Викласти у новій редакції:

додаток 1 до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки»;

додаток 2 до Програми «Перелік заходів підпрограми 1 «Проведення робіт з реконструкції територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2022-2025 роки»;

додаток  3  до Програми «Перелік заходів підпрограми 2 «Накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки»;

додаток 5 до Програми «Перелік заходів підпрограми 4 «Утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2022-2025 роки»;

додаток 9 до Програми «Перелік заходів підпрограми 8 «Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту області на 2022-2025 роки», додаються.

  1. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти для реалізації заходів Програми з урахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

Голова обласної ради                                                            Олександр СИЧ


                                                                                                                                  Додаток 1

до комплексної цільової соціальної

програми розвитку цивільного

захисту Івано-Франківської області

на 2022-2025 роки

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту

Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

 

Замовник Програми: управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

 

Назва Програми: комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області

на 2022-2025 роки.

з/п

Найменування підпрограмиВиконавецьТермін

виконан-ня, роки

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцеві бюджетиІнші

джере-ла

 
12345678910
1.Проведення робіт з реконструкції територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2022-2025 рокиУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

40421,0

 

12681,0

14953,0

11787,0

1000,0

7575,0

 

1917,0

4387,0

871,0

400,0

 

32846,0

 

10764,0

10566,0

10916,0

600,0

 

 

Сприятиме реконструкції територіальної та місцевих автоматизованих систем централізовано-го оповіщення

 

 

продовження додатка 1

12345678910
2.Накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

4916,63

 

616,63

2000,0

1300,0

1000,0

 

 

4916,63

 

616,63

2000,0

1300,0

1000,0

 

 

 

 

Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій
3.Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання на 2022-2025 рокиУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

 

600,0

 

150,0

150,0

150,0

150,0

 

 

 

400,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

200,0

 

50,0

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання
4.Утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району)

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

8059,1

 

2450,6

3160,0

1135,7

1312,8

 

8059,1

 

2450,6

3160,0

1135,7

1312,8

 

 

 

 

Забезпечення утримання обласних складів цивільного захисту

 

 

продовження додатка 1

12345678910
5.Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах

Івано-Франківської області

на 2022-2025 роки

Управління з питань циві-льного захисту облдержадміні-страції, рятува-льно-водолазна

служба Івано-Франкіської області

2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

36502,26

 

7725,54

8321,17

9532,50

10923,05

36502,26

 

7725,54

8321,17

9532,50

10923,05

 

 

Підвищиться ступінь реагування на нещасні випадки та надзвичайні ситуації на водних об’єктах Івано-Франківської області
6.Утримання територіальної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

18694,29

 

3894,69

4270,18

4902,22

5627,20

18694,29

 

3894,69

4270,18

4902,22

5627,20

 

 

 

 

 

 

 

Підвищиться рівень оперативності реагування на надзвичайні ситуації та інформування керівництва облдерж-адміністрації,

обласної ради, начальників служб цивільного захисту про розвиток, локалізацію, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

 

продовження додатка 1

12345678910
7.Створення страхового фонду документації

Івано-Франківської області

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

1344,935

 

311,25

327,678

341,577

364,43

178,935

 

36,25

41,678

44,577

56,43

 

1166,0

 

275,0

286,0

297,0

308,0

У разі руйнації споруд можливим буде їх відновлення за допомогою сфотографованої документації
8.Покращення матеріально-технічної бази і ресурсного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту на 2022-2025 рокиУправління з питань цивіль-ного захисту облдержадміні-страції, Голов-

не управління ДСНС України в області, під-порядковані йому підроз-діли та сили цивільного захисту

2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

19000,00

 

2500,00

5500,00

5500,00

5500,00

19000,00

 

2500,00

5500,00

5500,00

5500,00

 

 

Сприятиме пок-ращенню   мате-ріально-технічної бази аварійно-ря- тувальних під-розділів та сил цивільного захи-сту,  підвищить їх готовність до ви-конання завдань за призначенням

 

Всього за Програмою: 2022-2025129538,21595326,21533046,0001166,000 
 в т. ч.        
    202230329,71019240,71010814,000275,000 
    202338682,02827780,02810616,000286,000 
    202434648,99723385,99710966,00297,00 
    202525877,48024919,480650,000308,000 

Начальник управління

з питань цивільного захисту Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                                                                     Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


Додаток 2

до комплексної цільової соціальної програми

розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

Перелік

заходів підпрограми з модернізації територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2022-2025 роки

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьКількість одиницьРокиОрієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий бюджет
123456789
1.Модернізація, створення та утримання територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2022-2025 роки

 

 

 

 

1.1. Модернізація та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення

 

 

 

1.1.1.  Розробка проєктної документації

 

 

 

1.1.2. Придбання апаратури, обладнання, програмного забезпечення та оплата послуг

 

 

1.1.3. Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

 

 

 

1.1.4. Побудова електронної комунікаційної мережі

 

 

 

1.1.5. Утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення

 

 

1.2. Модернізація, створення  та утримання місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення

 

 

 

1.2.1. Розробка проєктної документації

 

 

1.2.2. Придбання апаратури, обладнання, програмного забезпечення та оплата послуг

 

1.2.3. Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

 

 

1.2.4. Утримання місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення

Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

 

 

Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

62

 

 

 

 

62

 

 

 

62

2022-2025,

в т.ч.

2022

2023

2024

2025

 

 

 

2022-2025,

в т.ч.

2022

2023

2024

2025

 

2022

 

 

 

 

2022

2023

2024

 

 

2022

2023

2024

 

 

2023

2024

 

 

 

2022

2023

2024

2025

 

2022-2025,

в т.ч.

2022

2023

2024

2025

 

2022

2023

2024

 

2022

2023

2024

 

2022

2023

2024

 

2022

2023

2024

2025

 

40421,0

 

12681,0

14953,0

11787,0

1000,0

 

 

 

6725,0

 

1917,0

3836,0

572,0

400,0

 

200,0

 

 

 

 

1450,0

2915,0

30,0

 

 

217,0

471,0

117,0

 

 

250,0

225,0

 

 

 

50,0

200,0

200,0

400,0

 

33696,0

 

10764,0

11117,0

11215,0

600,0

 

1000,0

1050,0

1050,0

 

8408,0

8519,0

8217,0

 

1256,0

1448,0

1448,0

 

100,0

100,0

500,0

600,0

7575,0

 

1917,0

4387,0

871,0

400,0

 

 

 

6725,0

 

1917,0

3836,0

572,0

400,0

 

200,0

 

 

 

 

1450,0

2915,0

30,0

 

 

217,0

471,0

117,0

 

 

250,0

225,0

 

 

 

50,0

200,0

200,0

400,0

 

850,0

 

551,0

299,0

 

 

359,0

107,0

 

192,0

192,0

 

32846,0

 

10764,0

10566,0

10916,0

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32846,0

 

10764,0

10566,0

10916,0

600,0

 

1000,0

1050,0

1050,0

 

8408,0

8160,0

8110,0

 

1256,0

1256,0

1256,0

 

100,0

100,0

500,0

600,0

Дасть можливість провести реконструкцію та утримання  територіальної і місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення

 

 

Начальник управління

з питань цивільного захисту

обласної державної адміністрації                                                                                               Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


Додаток 3

до комплексної цільової соціальної програми

розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

 

Перелік

заходів підпрограми 2 «Накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки»

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконанняРокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний бюджетМісцевий бюджетІнші джерела
1.Накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

 

2022-20252022-2025

 

2022

2023

2024

2025

4916,63

 

 

616,63

2 000,0

1300,0

1000,0

 

 

4916,63

 

 

616,63

2 000,0

1300,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій

 

 

Начальник управління

з питань цивільного захисту

обласної державної адміністрації                                                                                     Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


 

Додаток 5

до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області

на 2022-2025 роки

 

Перелік

заходів підпрограми 4 «Утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району) на 2022-2025 роки»

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьТермін виконанняРокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грнОчікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцеві бюджетиІнші джерела
12345678910
1.Фінансове забезпечення утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія,

селище Гвіздець

Коломийського району)

на 2022-2025 роки, в тому числі:

Управління з питань  цивільного захисту

облдерж- адміністрації

2022-20252022-2025,

в т.ч.

2022

2023

2024

2025

8059,1

 

2450,6

3160,0

1135,7

1312,8

8059,1

 

2450,6

3160,0

1135,7

1312,8

 

 

 

 

Забезпечення утримання складів

продовження додатка 5

 

12345678910
 1.1. Оплата праці працівників складів 2022-20252022-2025,

в т.ч.

2022

2023

2024

2025

3997,1

 

790,6

915,0

1058,7

1232,8

3997,1

 

790,6

915,0

1058,7

1232,8

 

 

 
 1.2. Оплата за комунальні послуги (електроенергія, вода, дрова, телефонний зв`язок та інші послуги) 2022-20252022-2025,

в т.ч.

2022

2023

2024

2025

202,0

 

60,0

45,0

47,0

50,0

202,0

 

60,0

45,0

47,0

50,0

 

 

 
 1.3. Витрати на утримання території складів, ремонт будівель складських приміщень та огорожі,

придбання спеціальної техніки, механізмів, витратних матеріалів

 2022-20252022-2025,

в т.ч.

2022

2023

2024

2025

3860,0

 

1600,0

2200,0

30,0

30,0

3860,0

 

1600,0

2200,0

30,0

30,0

 

 

 

 

 

Начальник управління

з питань цивільного захисту Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                                                                     Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


 

Додаток 9

до комплексної цільової соціальної програми

розвитку цивільного захисту Івано-Франківської

області на 2022-2025 роки

 

Перелік

заходів підпрограми 8 «Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту області на 2022-2025 роки»

 

№ з/пНайменування

заходу

ВиконавецьТермін виконан-

ня

РокиОрієнтовні обсяги фінансування,

 тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Облас-ний бюджетМісце-вий бюджетІнші джере-

ла

1.Покращення матеріально-технічної бази і ресурсного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту на 2022-2025 рокиУправління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуації в області, підпорядковані йому підрозділи та сили цивільного захисту

2022-20252022-2025

в т.ч.

2022

2023

2024

2025

19 000,0

 

2 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

19 000,0

 

2 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

 

 

 

 

Сприятиме створенню резервів сил та засобів для реагування на кризові та надзвичайні ситуації і загрози, покращенню матеріально-технічної бази
 Всього 2022-2025 19 000,019 000,0   

 

Начальник управління з

питань цивільного захисту Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                                                                     Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]