Про затвердження  Програми для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять перша сесія)

РІШЕННЯ

06.04.2023                            м. Івано-Франківськ                 № 643-21/2023

 

Про затвердження  Програми
для забезпечення виконання
судових рішень та виконавчих
документів на 2023-2025 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 3 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 “Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Л. Остап’як) забезпечити виконання Програми.
 3. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при внесенні змін до обласного бюджету на 2023 рік та при формуванні проєктів обласного бюджету на 2024 та 2025 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко).

 

 

Голова обласної ради                                                         Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 06.04.2023 № 643-21/2023

  

 

 

Програма
для забезпечення виконання судових рішень
та виконавчих документів
на 2023-2025 роки

 

 

 

Замовник Програми:

 

департамент розвитку громад
та територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                  Любов ОСТАП’ЯК

 

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                  Вадим СОЗОНИК

 


 

ПАСПОРТ
Програми для забезпечення виконання судових рішень
та виконавчих документів на 2023-2025 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми: Івано-Франківська обласна державна адміністрація.
 2. Розробник Програми: департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2023-2025 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2023-2025 роки.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми: 10,5 млн. гривень (десять мільйонів п’ятсот тисяч гривень).

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування (млн. гривень)
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
2023-2025,
в т. ч.
10,510,5
20238,58,5
20241,01,0
20251,01,0

 

 1. Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки (додається).
 2. Очікувані результати виконання Програми: погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, що підлягають безспірному списанню відповідно до рішень судів та заборгованості за іншими рішеннями.
 3. Термін проведення звітності: інформація про виконання Програми подається Івано-Франківській обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

Замовник Програми:

департамент розвитку громад та територій,

дорожнього, житлово-комунального

господарства, містобудування та архітектури

Івано-Франківської облдержадміністрації                   Любов ОСТАП’ЯК

                                

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                       Вадим СОЗОНИК

 

Обґрунтування доцільності розроблення Програми для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів

на 2023-2025 роки

 

Загальна частина

Програма для  забезпечення виконання  судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки (далі – Програма)  розроблена на підставі відповідних законодавчих і нормативних документів, які регламентують питання погашення заборгованості за рішеннями судів, виконання яких гарантується державою.

Стаття 129-1 Конституції України передбачає, що судові рішення ухвалюються іменем України та є обов’язковими до виконання. Одночасно нормами процесуального законодавства передбачено обов’язковість виконання на всій території України органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими чи службовими особами та громадянами судових рішень, що набрали законної сили.

Частиною першою статті 3 Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” передбачено, що виконання рішень судів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень – за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень судів.

Погашення заборгованості здійснюється Головним управлінням Державної казначейської служби України в області в межах бюджетних асигнувань, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень судів на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, яким визначено можливість прийняття органами місцевого самоврядування окремих бюджетних програм  для забезпечення виконання рішень судів.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Івано-Франківською обласною державною адміністрацією прийнято розпорядження від 21.04.2022 № 87-к “Про ліквідацію Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області”. У пункті 1 вказаного розпорядження зазначається про припинення шляхом ліквідації юридичної особи “Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області” (код ЄДРПОУ 42753445).

Для погашення заборгованості Управлінню капітального будівництва в Івано-Франківській області за судовими рішеннями, виконавчими документами за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інші боргові зобов’язання, незабезпечені фінансуванням за кошти державного та місцевого бюджетів необхідні кошти в сумі 10,5 млн. гривень (десять мільйонів п’ятсот тисяч гривень).

Крім того, у структурних підрозділах Івано-Франківської обласної державної адміністрації також може виникнути заборгованість за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інші боргові зобов’язання, незабезпечені фінансуванням за кошти державного та місцевого бюджетів, для погашення якої необхідно затвердити Програму для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки.

 

Мета Програми

Погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інші боргові зобов’язання, незабезпечені фінансуванням за кошти державного та місцевого бюджетів.

 

Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно передбачити фінансування заходів Програми на суму 10,5 млн. гривень (десять мільйонів п’ятсот тисяч гривень).

 

Прогноз результатів

Виконання Програми забезпечить погашення заборгованості за неоплачені у повному обсязі виконані роботи та інші боргові зобов’язання, незабезпечені фінансуванням за кошти державного та місцевого бюджетів.

 

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми на 2023-2025 роки становить 10,5 млн. гривень (десять мільйонів п’ятсот тисяч  гривень).

 

 

 

 

                                         

 

Додаток

до Програми для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування

Програми для забезпечення виконання  судових рішень та виконавчих документів на 2023-2025 роки

 

№ з/пНайменування заходуВідповідальний виконавецьТермін вико-нанняОрієнтовні обсяги фінансування, млн. гривень Очікувані результати
ріквсьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий бюджетінші джерела
123467891013
1Погашення заборгованості за виконані роботи (надані послуги)  та за судовими рішеннями, виконавчими документами,  що підлягають  безспірному списанню відповідно до рішень судівДепартамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської  обласної державної адміністрації, Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та інші структурні  підрозділи   Івано-Франківської обласної державної адміністрації2023 –

  2025

  роки

20238,58,5Забезпечення виконання судових рішень

та виконавчих документів

20241,01,0
20251,01,0
Разом: 2023-202510,510,5

 

Директор департаменту розвитку громад та територій,

дорожнього, житлово-комунального господарства,

містобудування та архітектури Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                                                                                                                                Любов ОСТАП’ЯК

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]