Про стан розвитку фахової передвищої освіти в Івано-Франківській області  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять перша сесія)

РІШЕННЯ

06.04.2023                                   м. Івано-Франківськ                   № 646-21/2023

Про стан розвитку фахової
передвищої освіти в
Івано-Франківській області

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію про стан розвитку фахової передвищої освіти в Івано-Франківській області, обласна рада

                                                             

вирішила:

 

 1. Інформацію департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації про стан розвитку фахової передвищої освіти в Івано-Франківській області взяти до відома.
 2. Рекомендувати керівникам закладів фахової передвищої освіти області:
  • Здійснювати підготовку фахівців в закладах фахової передвищої освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці.
  • Продовжити впровадження дуальної форми здобуття освіти як рівноправного партнерства між закладами фахової передвищої освіти, роботодавцями і здобувачами освіти.
  • Оновлювати матеріально-технічну базу та підвищувати ефективність освітнього процесу через впровадження сучасних технологій та засобів навчання.
  • Забезпечити належну якість надання освітніх послуг в умовах воєнного стану.
  • Розширити механізми пошуку баз практики для здобувачів фахової передвищої освіти шляхом посилення державно-приватного співробітництва під час воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

Голова обласної ради                                                       Олександр СИЧ


Інформація
про стан розвитку фахової передвищої освіти
в Івано-Франківській області

 

Мережа закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області  представлена 27 закладами. З них 9 – окремі юридичні особи та 18 – структурні підрозділи університетів, які розміщені як на території області, так і поза її межами. 20 закладів державної форми власності (з них 4 заклади, які є окремими юридичними особами, фінансуються за кошти обласного бюджету),  6 – комунальної, 1– приватної.

В області наявна розгалужена мережа різнопрофільних закладів фахової передвищої освіти. Профільність фахових коледжів визначають потреби регіону у кадрах. Так,  для аграрного сектору економіки в області фахівців готують 4 заклади фахової передвищої освіти, 3 заклади готують фахівців для галузі освіти, 3 заклади для медичної галузі, 3 заклади для галузі культури, 1 заклад для галузі фізичного виховання і спорту, 13 закладів для промисловості, бізнесу та ІТ сфери.

Заклади фахової  передвищої освіти (ФПО)

за формами власності

Кількість закладівКількість студентів,

 які здобувають ФПО

за кошти державного (обласного) бюджетівза кошти фізичних осіб
державної форми власності166459

(державний)

3619
державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету42268

(обласний)

306
комунальної форми власності, які знаходяться у сфері управління:

департаменту освіти і науки

департаменту охорони здоров’я

управління культури, національностей та релігій

6

 

 

2

2

 

2

2099 (обласний)

 

 

727 (обласний)

 

923 (обласний)

 

449 (обласний)

758

 

 

246

 

483

 

29

приватної  форми власності10920
Всього:27108265603

Контингент студентів у закладах фахової передвищої освіти становить 16429 осіб, з них 6459 студентів здобувають фахову передвищу освіту за кошти державного бюджету, 4367 – за кошти обласного бюджету, 5603 – за кошти фізичних осіб.

 

Заклади фахової  передвищої освіти (ФПО)

за формами власності

Кількість фахових молодших бакалаврів
денна форма навчаннядуальна форма навчаннязаочна форма навчання
державної форми власності91450702
державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету24991898
комунальної форми власності, які знаходяться у сфері

управління:

департаменту освіти і науки

департаменту охорони здоров’я

управління культури, національностей та релігій

2139

 

 

654

1134

 

 

351

0

 

 

0

0

 

 

0

120

 

 

109

0

 

 

11

приватної  форми власності869051
Всього:1465218971

Студенти здобувають фахову передвищу освіту за денною (14652 особи), дуальною (18 осіб) та заочною (971 особа) формами навчання.

 

 

Заклади фахової  передвищої освіти (ФПО)

за формами власності

Кількість  бакалаврів
денна форма навчаннязаочна

форма навчання

державної форми власності511191
державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету00
комунальної форми власності, які знаходяться у сфері

управління:

департаменту освіти і науки

департаменту охорони здоров’я

управління культури, національностей та релігій

0

 

 

0

0

0

86

 

 

86

0

0

приватної  форми власності00
Всього:511277

Поряд з підготовкою фахових молодших бакалаврів у 4 закладах фахової передвищої освіти здійснюється підготовка здобувачів освіти за освітнім ступенем бакалавра.

 

Після завершення здобуття фахової передвищої освіти 30 % випускників продовжують здобувати вищу освіту, 60 % працевлаштовуються, 10 %  – інше.

У перші місяці війни за кордон виїхало близько 11 % від загальної кількості студентів та  5 % від загальної кількості педагогічних працівників.              У 2023 році ситуація дещо стабілізувалася. На даний час за кордоном перебуває 9% студентів та 3 % педагогічних працівників.

У закладах фахової передвищої освіти працює 2931 особа (1777 – у закладах державної форми власності, 507 – у закладах державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету, 647 – комунальної форми власності), з них педагогічних працівників – 1773 (1001 – у закладах державної форми власності, 302 – у закладах державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету, 412 – комунальної форми власності, 58 – приватної форми власності). 181 особа має науковий ступінь кандидата наук та 12 – докторів наук.

Понад 40 % студентів, які навчаються на денній формі навчання за кошти державного (обласного) бюджетів, отримують академічну стипендію у розмірі 1510 грн. (розмір підвищеної стипендії становить 2198 грн.); 7 % студентів з числа соціально вразливих категорій отримують соціальні стипендії (розмір стипендії для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування становить 4249 грн. (у віці до 18 років) та 4026 грн. (у віці 18-23 років); розмір стипендії для студентів із малозабезпечених сімей становить 1335 грн.; розмір стипендії для студентів інших категорій – 890 грн.). 173 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа у віці до 23 років мають право отримувати два види стипендій.

Разом з тим, на виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016 – 2023 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015 № 42-2/2015 (зі змінами), стипендії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради виплачуються щомісячно з вересня до червня 2022/2023 навчального року:

10 студентам закладів фахової передвищої освіти-переможцям міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів у розмірі 2490,0 грн. щомісячно.              У 2022 році виплачено стипендій на загальну суму 249,0 тис. гривень;

22 студентам, батьки яких загинули під час участі у бойових діях у розмірі 2300 грн. щомісячно. У 2022 році виплачено стипендій на загальну суму 151,8 тис. гривень;

15 студентам-учасникам бойових дій, які здобувають фахову передвищу освіту за кошти фізичних осіб, у розмірі 1400 грн. щомісячно. У 2022 році виплачено стипендій на загальну суму 210,0 тис. гривень.

Крім того, студенти, які навчаються за кошти фізичних осіб, батьки яких загинули або постраждали під час участі у бойових діях, забезпечуються безкоштовним навчанням за рахунок коштів обласного бюджету.

У 15 закладах фахової передвищої освіти наявні гуртожитки, у яких проживає 2310 здобувачів освіти, що становить 16 % від загальної кількості студентів, які навчаються на денній формі навчання. Крім студентів у 3 з них на даний час проживає 135 внутрішньо переміщених осіб.

Усі заклади підключені до стійкого та швидкісного Інтернету. В усіх фахових коледжах обладнані укриття.

Для облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища) та облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в закладах фахової передвищої освіти виділено відповідно 3 991,1 тис. грн. та 14 979,5 тис. грн. (капітальний ремонт приміщення гуртожитку Коломийського педагогічного фахового коледжу, 12000,0 тис. грн.).

 

Заклади фахової передвищої освіти за формами власностіОбсяг бюджетних призначень використаних

  у 2021 році, тис. грн.

Загальний фондСпеціальний фонд
Місцевий бюджетОсвітня субвенція
державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету84 841,020 606,06 744,6
комунальної форми власності100 342,814 722,92 807,2
Всього:185 183,835 328,99 551,8

 

 

Заклади фахової передвищої освіти за формами власностіОбсяг бюджетних призначень використаних

у 2022 році, тис. грн.

Загальний фондСпеціальний фонд
Місцевий бюджетОсвітня субвенція
державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету102 393,821 038,57 430,6
комунальної форми власності113 105,615 038,32121,1
Всього:215 499,436 076,89551,7

 

Бюджетні призначення у 2022 році в сумі 251 576,2 тис. грн. було використано на:

 • оплату праці з нарахуваннями – 169 457,0 тис. грн., що складає 67,4 % від загального обсягу бюджетних призначень;
 • харчування – 1 488,4 тис. грн., що складає 0,6 % від загального обсягу бюджетних призначень;
 • оплату комунальних послуг – 13 980,1 тис. грн., що складає 5,6 % від загального обсягу бюджетних призначень;
 • виплату стипендії – 45 148,4 тис. грн., що складає 17,9 % від загального обсягу бюджетних призначень;
 • інші видатки 21 502,3 тис. грн., що складає 8,5 % від загального обсягу бюджетних призначень (оплата послуг, крім комунальних, кишенькові дітям сиротам, придбання господарських матеріалів, канцтоварів та ін.).

Закладам фахової передвищої освіти, підпорядкованих департаменту освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, у 2022 році було виділено та використано кошти по спеціальному фонду (видатки розвитку) в сумі 612,8 тис. грн. для придбання генераторів.

Аналіз стану функціонування закладів фахової передвищої освіти  Івано-Франківської області дав можливість визначити такі тенденції їх розвитку:

 • розгалужена мережа різнопрофільних закладів фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за різними спеціальностями:
Заклади фахової  передвищої освіти (ФПО)

за формами власності

Кількість спеціальностей
державної форми власності60
державної форми власності, які фінансуються з обласного бюджету15
комунальної форми власності, які знаходяться у сфері управління:

департаменту освіти і науки

департаменту охорони здоров’я

управління культури, національностей та релігій

16

 

8

2

6

приватної форми власності  11
 • розвинена внутрішня інфраструктура фахових коледжів (навчальні корпуси, гуртожитки, спортивні зали, їдальні тощо), яка дозволяє гнучко реагувати на економічні і соціальні виклики в суспільстві;
 • результатом запровадження інтеграційних процесів з вищою та професійною (професійно-технічною) освітою є високий рівень ступеневої освіти;
 • високий рівень практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, яка в структурі навчального плану становить близько 50%;
 • заклади фахової передвищої освіти, які розташовані у 10 населених пунктах, виконують роль освітянських, культурних і виховних центрів (11 закладів у Івано-Франківську, 5 у Коломиї, 3 у Калуші, 2 у Бурштині, по 1 у Надвірній, Болехові, Тлумачі, Рогатині, Снятині, Косові).
Назва населеного пунктуКількість закладів фахової передвищої освіти
державної форми власностідержавної форми власності, які фінансуються з обласного бюджетукомунальної форми  власностіприватної форми власності
м. Івано-Франківськ7121
м. Коломия212 
м. Калуш111 
м. Бурштин2   
м. Надвірна1   
м. Болехів  1 
м. Тлумач1   
м. Рогатин 1  
м. Снятин1   
м. Косів1   

 

Разом тим, є ряд проблемних питань, які потребують вирішення:

 • відсутність реальних прогнозних показників потреби ринку праці регіону у фахівцях, які здобули освіту у закладах фахової передвищої освіти (відсутність ефективних інструментів збору та оброблення статистичної інформації про стан ринку праці з метою прогнозування потреб у кадрах з фаховою передвищою освітою);
 • потреба закладів у капітальному ремонті становить понад 40%;
 • на території області відсутній навчально-науково-методичний центр фахової передвищої освіти;
 • для закладів фахової передвищої освіти, які надають повну загальну середню освіту, не виділяються підручники, видані за рахунок коштів державного бюджету.

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань:

 1. Активізація практики здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою, використовуючи можливості діючих підприємств (бізнесу).
 2. Розробка чіткого механізму здійснення аналізу регіонального ринку праці та прогнозування його розвитку на короткострокову та довгострокову перспективу з метою визначення потреб у фахівцях з фаховою передвищою освітою.
 3. Створення навчально-практичних центрів у закладах фахової передвищої освіти.
 4. Створення безпечного освітнього середовища (облаштування захисних споруд цивільного захисту, систем протипожежної безпеки, забезпечення генераторами).
 5. Підвищення енергоефективності будівель і споруд шляхом впровадження енергозберігаючих технологій.
 6. Модернізації матеріально-технічної бази фахових коледжів, оснащення кабінетів, лабораторій сучасним обладнанням, поповнення книжкового фонду навчальною літературою.

 

 

Директор департаменту освіти і
науки Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                       Віктор КІМАКОВИЧ

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]