Про затвердження програми “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дев
ята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.09.2016. № 277-9/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження програми
Покращення діагностики, лікування
та профілактики злоякісних новоутворів
на 2017-2020 роки

 

Заслухавши та обговоривши проект програми Покращення  діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки”, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити програму “Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів  на 2017-2020 роки” (далі – Програма) (додається).
 2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
  (М. Матейко):

2.1. При складанні та поданні департаменту фінансів облдержадміністрації бюджетних запитів на 2017 рік та наступні роки врахувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми.

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів Програми.

 1. 3. Департаменту фінансів облдержадміністрації при складанні проекту обласного бюджету щороку передбачати кошти для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 2. 4. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад розробити та затвердити відповідні регіональні програми і забезпечити їх виконання.
 3. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.09.2016. № 277-9/2016

 

 

  

 

  

 

 

 

 ПРОГРАМА

Покращення діагностики, лікування

та профілактики злоякісних новоутворів

на 2017-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник Програми
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                                      М. Матейко

 

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                                      І. Пасічняк

 

ПАСПОРТ
Програми покращення діагностики,
лікування та профілактики злоякісних новоутворів
на 2017-2020 роки

 1. Ініціатор розробленої Програми (замовник) – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2017-2020 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2017-2020 роки
 5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): 38648,0 тис. грн.

 

 Обсяги фінансування в тис. грн.
в т.ч. за джерелами фінансування
РокиВсьогообласний бюджетрайонні та міські бюджети, бюджети ОТГ

 

інші джерела
2017-202038648,038648,0Виходячи фінансових можливостей бюджету
в т.ч.
20177436,07436,0
201814375,014375,0
201910491,010491,0
20206346,06346,0
 1. Очікувані результати виконання Програми.

– істотно підвищити рівень поінформованості населення області щодо ризиків виникнення раку ;

 • знизити рівень задавненості патології на 5-6%;
 • підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів на 6-7 %;
 • знизити показники смертності орієнтовно на 6-10%;
 • забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку онкологічним хворим ;

– знизити рівень дорічної летальності від раку  орієнтовно на 4-5%;

– забезпечити якість надання симптоматичної допомоги цій категорії хворих;

– покращити умови перебування хворих у стаціонарі з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

 1. 7. Термін проведення звітності: звіт про виконання заходів Програми та досягнення очікуваних результатів подається обласній раді щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом та публікується на інтернет-сторінці обласної ради.

 

 

Замовник Програми
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                                      М. Матейко

 

 

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                                      І. Пасічняк

 

Обгрунтування доцільності
розроблення Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки

Загальна частина

 Програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у профілактиці і спеціалізованій допомозі відповідно до світових стандартів, що стало можливим завдяки приєднанню України до Паризької Хартії боротьби з раком.

 

Аналіз проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних та соціально-економічних проблем. Ризик захворіти на рак збільшується у зв’язку несприятливою соціально-економічною ситуацією, поширенням тютюнопаління, вживанням низькосортного алкоголю, незадовільним харчуванням, старінням населення тощо.

Щорічно в області  діагностується 3800-3900 випадків раку. Контингент онкологічних хворих області складають більше 20 тис. осіб. До 30 відсотків хворих помирають до року з моменту встановлення діагнозу. Щороку в області помирає від злоякісних пухлин 2250-2300 осіб, з них 35 відсотків – працездатного віку.

У структурі захворюваності чоловіків переважають злоякісні пухлини легень, шкіри, передміхурової залози, шлунка, захворювання лімфоїдної та кровотворної системи (54,5 відсотка), у жінок – рак грудної залози, шкіри, тіла матки, шийки матки, ободової кишки (53,8 відсотка).

Через незадовільне фінансування галузі, низький рівень оснащення діагностичною апаратурою лікпрофзакладів, низьку онкограмотність населення, затратне і малоефективне лікування, залишається високим відсоток хворих, у яких захворювання діагностується на пізніх стадіях і як наслідок, висока смертність.

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних пухлин, залежність онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність продовження заходів протиракової боротьби, що були реалізовані у попередній регіональній програмі, не тільки закладами охорони здоров’я, але й установами та закладами усіх галузей економіки, освіти, науки, культури, засобів масової інформації. Комплексний підхід до розв’язання цієї проблеми зберігається і тривалий час буде актуальним, потребує розвитку і удосконалення.

 

Мета Програми

Метою Програми є покращення якості діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів, є підвищення ефективності та поліпшення якості первинної і вторинної профілактики, зменшення рівня дорічної летальності, зниження показників смертності, належної реабілітації, симптоматичної допомоги, створення умов для продовження життя та поліпшення його якості.

 

Шляхи та способи розв’язання проблем

Для розв’язання проблем необхідно:

 • покращити діагностику, лікування та реабілітацію хворих на рак;

– забезпечити лікувальні заклади сучасною ендоскопічною, рентгенологічною апаратурою, апаратами УЗД з повним набором датчиків, пересувними мамологічними комплексами (міста Івано-Франківськ, Коломия, Надвірна);

–           покращити забезпечення обласного онкологічного диспансеру сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням, медикаментами, особливо хіміопрепаратами та препаратами супроводу;

–           поліпшення системи паліативної допомоги, забезпечення ефективної адекватної соціальної підтримки.

 

Очікувані результати виконання Програми

–           істотно підвищити рівень поінформованості населення області щодо ризиків виникнення раку;

– знизити рівень задавненості недуги на 5-6%;

– підвищити рівень діагностики передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворів залози на 6-7 %;

– знизити показники смертності орієнтовно на 4-5%;

– забезпечити ефективну адекватну соціальну підтримку хворих на рак ;

– знизити рівень дорічної летальності від раку  орієнтовно на 5-6%;

– забезпечити якість надання симптоматичної допомоги цій категорії хворих;

– покращити умови перебування хворих у стаціонарі з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

 

Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування Програми є обласний, районні і міські бюджети, бюджети ОТГ, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я
облдержадміністрації                                                                      Мирон Матейко

 

 

 

Додаток до Програми

 

 Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування
на виконання в області Програми
покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки

 

 

з/п

 

Найменування заходу

 

 

Виконавець

 

 

Термін виконання, рокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.Очікувані результати

 

рокивсього
1234567
1Розробити та удосконалити наявні освітні програми для медичної громадськості та населення області, що сприяють пропаганді здорового способу життя і пояснюють природу розвитку злоякісних пухлин  та їх профілактикиІвано-Франківський національний медуніверситет, обласний клінічний онкологічний диспансер, головне управління Державної санепідслужби в області2017-

2020

2017 -2020 в т.ч.

2017

2018

2019

2020

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Підвищення онкограмотності населення
2Залучити засоби масової інформації, навчальні заклади і громадські організації до інформування населення  області щодо профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку

 

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації,

центр “Здоров’я”, облдержтелерадіокомпанія, виконкоми міських рад міст обласного значення та районні державні адміністрації

2017-

2020

2017 -2020 в т.ч.

2017

2018

2019

2020

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Підвищення онкограмотності населення
3Запровадження та удосконалення скринінгових програм у роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та раку

 

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний клінічний онкологічний диспансер,

центральна міська лікарня, центральна районна лікарня, виконкоми міських рад міст обласного значення та районні державні адміністрації

2017-

2018

Визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних коштівЗниження занедбаності на 5-7% та збільшення п’ятирічного виживання на 7-8%
4Забезпечити повноцінну роботу  оглядових, мамологічних  та кабінетів  патології шийки матки лікувально-профілактичних закладів області шляхом їх комплектації відповідно до

табелів оснащення та кваліфікованими

кадрами

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний клінічний онкологічний диспансер,

центральна міська лікарня, центральна районна лікарня,  виконкоми міських рад міст обласного значення та районні державні адміністрації

2017-

2020

Визначається щороку, виходячи

з конкретних

завдань  та

наявних коштів

 

 

Зниження занедбаності на 5-7%

 

 

5Оснащення сучасною апаратурою

обласного клінічного онкологічного

диспансеру

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації2017-

2020

 

2017-

2020         в т.ч.

2017

2018

2019

2020

12864,0

 

2540,0

4579,0

4195,0

1550,0

 

Поліпшення якості надання допомоги онкологічним хворим
6

 

Технічне обслуговування та профілактика медобладнанняОбласний клінічний онкологічний диспансер2017-

2020

 

2017-

2020

в т.ч.

2017

2018

2019

2020

9324,0

 

 

706,0

5706,0

2206,0

706,0

 

Поліпшення якості надання допомоги онкологічним

хворим

7Забезпечення хіміопрепаратами та

препаратами супроводу, реактивами для

молекулярної діагностики, імуногістохімії

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласна державна адміністрація2017-

2020

 

2017-

2020

в т.ч.

2017

2018

2019

2020

16200,0

 

 

4050,0

4050,0

4050,0

4050,0

Поліпшення якості надання допомоги онкологічним

хворим

8Забезпечення медичної, соціальної,

психологічної та санаторно-курортної

реабілітації онкологічних хворих

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення та районні державні адміністрації,

центральна міська лікарня, центральна районна лікарня

2017-

2020

2017-

2020

У межах  асигнувань, передбачених в кошторисах

видатків

Поліпшення умов реабілітації пролікованих хворих
9Удосконалення роботи регіонального

канцер-реєстру для функціонування в

єдиному інформаційному просторі

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний клінічний онкологічний диспансер, обласна державна адміністрація2017-20202017-

2020

в т.ч.

2017

2018

2019

2020

40,0

 

 

10,0

10,0

10,0

10,0

Удосконалення

державної системи

реєстрації хворих на рак

10Відкрити та застосувати в роботі лікувально-профілактичних закладах

кабінети телемедицини для ранньої

діагностики  онкозахворювань

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, центральна міська лікарня, центральна районна лікарня, виконкоми міських рад міст обласного значення та районні державні адміністрації2017Поліпшення якості

надання допомоги

онкологічним хворим

11Забезпечення системи клінічних

досліджень нових вітчизняних та

імпортних хіміопрепаратів

Обласний клінічний онкологічний диспансер, Івано-

Франківський

національний медичний

університет

2017-Згідно з планомПоліпшення якості життя пролікованих

хворих

12Забезпечення участі фахівців -онкологів у міжнародних науково-практичних конференціяхДепартамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, обласний клінічний онкологічний диспансер

 

2017-20202017-2020У межах

асигнувань,

передбачених

кошторисом, за

кошти небюджетних

джерел

Поліпшення якості життя пролікованих

хворих

13Забезпечити проведення акредитації клінічно-діагностичної лабораторії відповідно до вимог Національного агентства акредитації в УкраїніОбласний клінічний онкологічний диспансер20172017100,0Поліпшення якості життя пролікованих

хворих

 

 

Всього:   38648,0 

 

 

Директор департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації                                                        Мирон Матейко

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]