Про виконання обласного бюджету за І квартал 2023 року


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

09.06.2023                               м. Івано-Франківськ                        № 671-22/2023

Про виконання обласного
бюджету за І квартал 2023 року

За результатами казначейського звіту про виконання обласного бюджету за І квартал 2023 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 745 997,6 тис. гривень, що складає 28,4 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 234 238,8 тис. гривень (базова дотація – 41 253,6 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 33 400,8 тис. гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 1 267,5 тис. гривень та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 158 316,9 тис. гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 431 294,3 тис. гривень, що становить 29,0 % до затвердженого річного плану з урахуванням змін та більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 84 577,4 тис. гривень, або на 24,4 %.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 80 464,6 тис. гривень, що більше проти І кварталу 2022 року на 68,9 %, або на 32 811,9 тис. гривень. Найбільший обсяг поступлень (питома вага – 54,2 %) з власних надходжень бюджетних установ – 43 569,1 тис. гривень та екологічного податку (питома вага – 45,0 %) – 36 168,6 тис. гривень.

Видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету проведено в сумі 593 155,0 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 486 075,8 тис. гривень, по спеціальному – 107 079,2 тис. гривень.

Керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи наведене, обласна рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2023 рік згідно з додатком.

Голова обласної ради                                                        Олександр СИЧ


 

Додаток
до рішення обласної ради
від 09.06.2023 № 671-22/2023

 

ЗВІТ
про виконання обласного бюджету за І квартал 2023 року

(тис. гривень)

КодНайменування доходівЗатверджено на 2023 рік з урахуванням змін ВиконаноВідсоток виконання
Загальний фонд  
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб1 246 576,5347 649,727,9
11020000Податок на прибуток підприємств 108 000,033 029,830,6
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 102,028,327,8
13020000Рентна плата за спеціальне використання води 8 349,03 120,137,4
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення10 071,03 604,435,8
13030700Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 32 842,012 253,437,3
13030800Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 53 052,021 943,641,4
13030900Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 151,077,851,6
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету73,01,31,8
21080500Інші надходження11,5
22010500Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах13,01,612,0
22010900Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)4,014,4360,8
22011000Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах5 822,0684,611,8
22011100Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах20 630,05 535,326,8

продовження додатка

КодНайменування доходівЗатверджено на 2023 рік з урахуванням змін ВиконаноВідсоток виконання
22011800Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності 1 000,01 134,7113,5
22013100Плата за ліцензії на виробництво пального2,8
22013200Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним780,085,010,9
22013300Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним468,047,310,1
22013400Плата за ліцензії на право зберігання пального520,0294,556,6
22080400Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності796,5
24060300Інші надходження 1 100,0980,589,1
 Разом доходів загального фонду (без трансфертів)1 489 556,3431 294,329,0
40000000Офіційні трансферти загального фонду612 353,9152 111,624,8
41000000Від органів державного управління 612 353,9152 111,624,8
41020000Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам298 618,275 921,925,4
41020100Базова дотація 165 014,741 253,625,0
41020200Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я133 603,533 400,825,0
41021400Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації1 267,5
41030000Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам313 735,776 189,724,3
41033000Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я67 103,520 183,430,1
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 224 224,152 578,823,4
41035400Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами13 710,13 427,525,0

продовження додатка

КодНайменування доходівЗатверджено на 2023 рік з урахуванням змін ВиконаноВідсоток виконання
41035600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі8 698,0
 ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду2 101 910,2583 405,927,8
Спеціальний фонд 
19010000Екологічний податок92 346,036 168,639,2
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  436,085,919,7
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 264,0209,079,2
24110900Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 20,6
25000000Власні надходження бюджетних установ69 477,243 569,162,7
31030000Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  421,5
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  -10,1
 Разом доходів спеціального фонду (без трансфертів)162 523,280 464,649,5
40000000 Офіційні трансферти спеціального фонду359 294,582 127,222,9
41000000 Від органів державного управління  359 294,582 127,222,9
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам358 494,581 377,222,7
41037300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах358 494,581 377,222,7
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам800,0750,093,8
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету800,0750,093,8
 ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального фонду521 817,7162 591,831,2
 Разом доходів загального та спеціального фондів2 623 727,9745 997,628,4

продовження додатка

Код Найменування видатківЗатверджено на 2023 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
Видатки загального фонду
0100Державне управління146 507,931 072,021,2
1000Освіта909 543,6195 264,221,5
2000Охорона здоров`я257 873,866 460,225,8
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення274 786,958 477,321,3
4000Культура i мистецтво139 959,130 565,721,8
5000Фізична культура i спорт107 837,421 254,219,7
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство1 000,00,0
7300Будівництво та регіональний розвиток5 584,5156,42,8
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство4 950,00,0
7500Зв’язок, телекомунікації та інформатика600,00,0
7600Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю4 453,510,70,2
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру10 884,82 330,721,4
8400Засоби масової інформації18 683,43 131,116,8
8700Резервний фонд20 000,00,0
9000Міжбюджетні трансферти
9130Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету66 782,40016 695,60025,0
9150Інші дотації з місцевого бюджету16 729,800750,0004,5
9210Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету8 698,0000,0
9310Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції51 113,2009 913,60019,4
9330Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету13 710,1003 427,50025,0
9770Інші субвенції з місцевого бюджету39 383,40020 221,10051,3

продовження додатка

Код Найменування видатківЗатверджено на 2023 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів31 391,00026 119,50083,2
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду2 130 472,8485 849,822,8
 Кредитування 1 200,0226,018,8
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення1 000,0226,022,6
8860Бюджетні позички суб`єктам господарювання та їх повернення200,00,00,0
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального фонду з кредитуванням2 131 672,8486 075,822,8
Фінансування
 Дефіцит (-) /профіцит (+)29 762,6хх
600000Фінансування за активними операціями29 762,6хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду231 089,7хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -201 327,1хх
Видатки спеціального фонду
0100Державне управління18 341,56 719,136,6
1000Освіта58 908,525 581,043,4
2000Охорона здоров’я21 310,72 513,011,8
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення29 477,915 475,352,5
4000Культура і мистецтво3 010,01 641,554,5
5000Фізична культура і спорт325,0278,385,6
7100Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство1 736,00,0
7300Будівництво та регіональний розвиток71 708,911,00,0
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство358 794,54 171,31,2
8100Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру451,90,00,0
8300Охорона навколишнього природного середовища107 398,60,0
8400Засоби масової інформації920,00,0
9000Міжбюджетні трансферти
9740Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів33 284,3005 953,90017,9
9770Інші субвенції з місцевого бюджету52 909,00033 190,10062,7
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів12 641,00011 841,00093,7
 Разом видатків спеціального фонду771 217,8107 375,513,9

продовження додатка

Код Найменування видатківЗатверджено на 2023 рік з урахуванням змінВиконаноВідсоток виконання
 Кредитування 0,0-296,3
8820Пільгові довгострокові кредити молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх повернення0,0-5,0
8822повернення кредиту-5,0
8830Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі  та їх повернення0,00,0
8831надання кредиту470,00,0
8832повернення кредиту-470,00,0
8840Довгострокові кредити громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла та їх повернення0,0-279,3
8842повернення кредиту-279,3
8860Бюджетні позички  суб’єктам господарювання  та їх повернення0,0-12,0
надання позичок1 500,00,0
повернення позичок-1 500,0-12,00,8
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ спеціального фонду з кредитуванням771 217,8107 079,213,9
Фінансування
 Дефіцит (-) /профіцит (+)249 400,1хх
600000Фінансування за активними операціями249 400,1хх
602100Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду48 073,0хх
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 201 327,1хх
 ВСЬОГО ВИДАТКІВ загального і спеціального фондів з кредитуванням2 902 890,6593 155,020,4

 

Керуючий справами
обласної ради                                                            Михайло КОРОЛИК


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]