Про внесення змін до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

09.06.2023                          м. Івано-Франківськ                      № 675-22/2023

Про внесення змін до комплексної цільової
соціальної програми розвитку цивільного
захисту Івано-Франківської області
на 2022-2025 роки
(зі змінами)

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 23.04.2021. № 147-6/2021 (зі змінами), а саме:

1.1. Пункт 6 Паспорта Програми викласти у новій редакції:

  1. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
 Очікувані обсяги фінансування
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2022-2025,140863,215103651,21536046,0001166,000
в т. ч.  
202230329,71019240,71010814,000275,000
202342706,02830804,02811616,000286,000
202438949,99726686,99711966,000297,000
202528877,48026919,4801650,000308,000

1.2. Розділ «Фінансове забезпечення Програми» обґрунтування доцільності розроблення Програми викласти у новій редакції:

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок обласного, місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування відповідно до вимог чинного законодавства.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми буде передбачатись щорічно, виходячи з можливостей його дохідної частини.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається виходячи з конкретних завдань та заходів, направлених на покращення системи цивільного захисту області.

На виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно:

РікОчікувані обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2022-2025,140863,215103651,21536046,0001166,000
в т. ч.  
202230329,71019240,71010814,000275,000
202342706,02830804,02811616,000286,000
202438949,99726686,99711966,000297,000
202528877,48026919,4801650,000308,000

1.3. Викласти у новій редакції:

додаток 1 до Програми «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки» (додається);

додаток 2 до Програми «Перелік заходів підпрограми 1 з модернізації  територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2022-2025 роки» (додається);

додаток 9 до Програми «Перелік заходів підпрограми 8 «Покращення матеріально-технічної бази і ресурсного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту області на 2022-2025 роки» (додається).

1.4. Доповнити Програму додатком 10 «Перелік заходів підпрограми 9 «Покращення матеріально-технічної бази навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області на 2022-2025 роки» (додається).

  1. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти для реалізації заходів Програми з урахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

Голова обласної ради                                                        Олександр СИЧ


                                                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                               до комплексної цільової соціальної

                                                                                                               програми розвитку цивільного

                                                                                                               захисту Івано-Франківської області

                                                                                                               на 2022-2025 роки

Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту

Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

 

Замовник Програми: управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

 

Назва Програми: комплексна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області

на 2022-2025 роки

з/п

Найменування підпрограмиВиконавецьТермін

виконан-ня, роки

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцеві бюджетиІнші

джере-ла

 
12345678910
1.Проведення робіт з модернізації територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2022-2025 рокиУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

42546,0

 

12681,0

15877,0

12988,0

1000,0

9700,0

 

1917,0

5311,0

2072,0

400,0

 

32846,0

 

10764,0

10566,0

10916,0

600,0

 

 

Сприятиме реконструкції територіальної та місцевих автоматизованих систем централізовано-го оповіщення

 

 

продовження додатка 1

12345678910
2.Накопичення регіонального матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

4916,63

 

616,63

2000,0

1300,0

1000,0

 

 

4916,63

 

616,63

2000,0

1300,0

1000,0

 

 

 

 

Сприятиме здійсненню невідкладних аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій
3.Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання на 2022-2025 рокиУправління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

 

600,0

 

150,0

150,0

150,0

150,0

 

 

 

400,0

 

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

200,0

 

50,0

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання
4.Утримання обласних складів цивільного захисту (селище Отинія, селище Гвіздець Коломийського району)

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

8059,1

 

2450,6

3160,0

1135,7

1312,8

 

8059,1

 

2450,6

3160,0

1135,7

1312,8

 

 

 

 

Забезпечення утримання обласних складів цивільного захисту

 

 

продовження додатка 1

12345678910
5.Організація запобіжних та рятувальних заходів на водних об’єктах

Івано-Франківської області

на 2022-2025 роки

Управління з питань циві-льного захисту облдержадміні-страції, рятува-льно-водолазна

служба Івано-Франкіської області

2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

36502,26

 

7725,54

8321,17

9532,50

10923,05

36502,26

 

7725,54

8321,17

9532,50

10923,05

 

 

Підвищиться ступінь реагування на нещасні випадки та надзвичайні ситуації на водних об’єктах Івано-Франківської області
6.Утримання територіальної системи оповіщення та функціонування мобільно-оперативної групи територіальної підсистеми

єдиної державної системи цивільного захисту

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

18694,29

 

3894,69

4270,18

4902,22

5627,20

18694,29

 

3894,69

4270,18

4902,22

5627,20

 

 

 

 

 

 

 

Підвищиться рівень оперативності реагування на надзвичайні ситуації та інформування керівництва облдерж-адміністрації,

обласної ради, начальників служб цивільного захисту про розвиток, локалізацію, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій

 

продовження додатка 1

12345678910
7.Створення страхового фонду документації

Івано-Франківської області

на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдерж-адміністрації2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

1344,935

 

311,25

327,678

341,577

364,43

178,935

 

36,25

41,678

44,577

56,43

 

1166,0

 

275,0

286,0

297,0

308,0

У разі руйнації споруд можливим буде їх відновлення за допомогою сфотографованої документації
8.Покращення матеріально-технічної бази і ресурсного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту на 2022-2025 рокиУправління з питань цивіль-ного захисту облдержадміні-страції, Голов-

не управління ДСНС України в області, під-порядковані йому підроз-діли та сили цивільного захисту

2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

28000,00

 

2500,00

8500,00

8500,00

8500,00

25000,00

 

2500,00

7500,00

7500,00

7500,00

3000,00

 

1000,00

1000,00

1000,00

 

Сприятиме пок-ращенню   мате-ріально-технічної бази аварійно-ря- тувальних під-розділів та сил цивільного захис-ту,  підвищить їх готовність до ви-конання завдань за призначенням

 

 

9.Покращення матеріально-технічної бази навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Управління з питань циві-льного захисту облдержадмі-ністрації, Нав-чально-мето-дичний центр цивільного за- хисту та без-2022-20252022-2025,

в т. ч.

2022

2023

2024

2025

200,0

 

 

100,0

100,0

 

200,0

 

 

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

Сприятиме покращенню матеріально-технічної бази навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
        продовження додатка 1
12345678910
 Франківської

області  на 2022-2025 роки

пеки життє-діяльності Івано-Фран-ківської області       
Всього за Програмою: 2022-2025,140863,215103651,21536046,0001166,000 
    в т. ч.     
    202230329,71019240,71010814,000275,000 
    202342706,02830804,02811616,000286,000 
    202438949,99726686,99711966,000297,00 
    202528877,48026919,4801650,000308,000 

 

Начальник управління

з питань цивільного захисту

обласної державної адміністрації                                                                                     Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


Додаток 2

до комплексної цільової соціальної програми

розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

Перелік

заходів підпрограми 1 з модернізації територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2022-2025 роки

 

з/п

Найменування

заходу

ВиконавецьКількість одиницьРокиОрієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Обласний

бюджет

Місцевий бюджет
123456789
1.Модернізація та утримання територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення на 2022-2025 роки

 

 

 

 

1.1. Модернізація та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

 

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2022-2025

 

2022

2023

2024

2025

 

 

 

2022-2025

 

2022

2023

2024

2025

 

42546,0

 

12681,0

15877,0

12988,0

1000,0

 

 

 

6725,0

 

1917,0

3836,0

572,0

400,0

9700,0

 

1917,0

5311,0

2072,0

400,0

 

 

 

6725,0

 

1917,0

3836,0

572,0

400,0

32846,0

 

10764,0

10566,0

10916,0

600,0

 

 

 

 

Дасть можливість провести реконструкцію та утримання  територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення
123456789
 1.1.1.  Розробка проектної документації

 

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

 

1

 

2022

 

200,0

 

200,0

 

 

 
 1.1.2. Придбання апаратури, обладнання, програмного забезпечення та оплата послугУправління з питань цивільного захисту облдержадміністрації1

 

2022

2023

2024

1450,0

2915,0

30,0

 

1450,0

2915,0

30,0

 

 

 
 1.1.3. Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

 

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації1

 

2022

2023

2024

 

217,0

471,0

117,0

 

217,0

471,0

117,0

 

 

 
 1.1.4. Побудова електронної комунікаційної мережіУправління з питань цивільного захисту облдержадміністрації1

 

2023

2024

250,0

225,0

250,0

225,0

 

  
 1.1.5. Утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщенняУправління з питань цивільного захисту облдержадміністрації1

 

2022

2023

2024

2025

50,0

200,0

200,0

400,0

50,0

200,0

200,0

400,0

  
 1.2. Модернізація  та утримання місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщенняОргани виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

28

 

2022-2025

 

2022

2023

2024

2025

35821,0

 

10764,0

12041,0

12416,0

600,0

 

 

 

2975,0

 

1475,0

1500,0

 

32846,0

 

10764,0

10566,0

10916,0

600,0

 

 
123456789
 1.2.1. Розробка проектної документації

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування28

 

2022

2023

2024

 

1000,0

1050,0

1050,0

1000,0

1050,0

1050,0

 
 1.2.2. Придбання апаратури, обладнання, програмного забезпечення та оплата послуг

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

28

 

2022

2023

2024

 

8408,0

8160,0

8110,0

 

8408,0

8160,0

8110,0

 
 1.2.3. Придбання програмно-технічного комплексу для дистанційного запуску електромеханічних сирен

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування,

управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

 

28

 

2023

2024

 

1250

1300

 

1250

1300

 

 
 1.2.4. Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи

 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

28

 

2022

2023

2024

 

1256,0

1481,0

1456,0

 

225,0

200,0

 

1256,0

1256,0

1256,0

 

 
 1.2.5. Утримання місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщенняОргани виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

282022

2023

2024

2025

100,0

100,0

500,0

600,0

100,0

100,0

500,0

600,0

 

 

 

Начальник управління

з питань цивільного захисту

обласної державної адміністрації                                                                                               Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


Додаток 9

до комплексної цільової соціальної програми

розвитку цивільного захисту Івано-Франківської

області на 2022-2025 роки

 

Перелік

заходів підпрограми 8 «Покращення матеріально-технічної бази аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту області

на 2022-2025 роки»

 

№ з/пНайменування

заходу

ВиконавецьТермін виконан-

ня, роки

РокиОрієнтовні обсяги фінансування,

 тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Облас-ний бюджетМісце-вий бюджетІнші джере-

ла

1.Покращення матеріально-технічної бази і ресурсного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів та сил цивільного захисту на 2022-2025 рокиУправління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Головне управління ДСНС України в області, підпорядковані йому підрозділи та сили цивільного захисту

2022-20252022-2025

 

2022

2023

2024

2025

19 000,0

 

2 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

19 000,0

 

2 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

 

 

 

 

Сприятиме створенню резервів сил та засобів для реагування на кризові та надзвичайні ситуації і загрози, покращенню матеріально-технічної бази
2.Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення будівельних, ремонтних, реконструкційних робіт, проведення будівництва, капітального та поточного ремонтів, реконструкції будівель, споруд, приміщень ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області та підпорядкованих підрозділів (в т. ч. співфінансування проектів в рамках програм міжнародної технічної допомоги)Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Головне управління ДСНС України в області, підпорядковані йому підрозділи

2022-20252022-2025

 

2023

2024

2025

 

9 000,0

 

3 000,0

3 000,0

3 000,0

 

6 000,0

 

2 000,0

2 000,0

2 000,0

 

 

3 000,0

 

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

 

 Cтворення ситуаційних центрів, що взаємодіють з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування для забезпечення швидкого реагування
 Всього 2022-2025

2022

2023

2024

2025

 28 000,0

2 500,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

25 000,0

2 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

3 000,0

 

1 000,0

1 000,0

1 000,0

  

 

Начальник управління з

питань цивільного захисту

обласної державної адміністрації                                                                                                                      Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ


Додаток 10

до комплексної цільової соціальної програми

розвитку цивільного захисту Івано-Франківської

області на 2022-2025 роки

 

Перелік

заходів підпрограми 9 «Покращення матеріально-технічної бази навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області на 2022-2025 роки»

 

№ з/пНайменування

заходу

ВиконавецьТермін виконан-

ня, роки

РокиОрієнтовні обсяги фінансування,

 тис. грн.

Очікувані результати
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
Облас-ний бюджетМісце-вий бюджетІнші джере-

ла

1.Покращення матеріально-технічної бази навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяль-ності Івано-Франківської області на 2022-2025 рокиУправління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області

2022-20252022-2025

 

2023

2024

2025

200,0

 

100,0

100,0

 

200,0

 

100,0

100,0

 

 

 

 

 

Сприятиме покращенню матеріально-технічної бази навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
 Всього 2022-2025 200,0200,0 

 

Начальник управління з

питань цивільного захисту

обласної державної адміністрації                                                                                                                      Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]