Про надання Коломийському психоневрологічному інтернату дозволу на списання майна


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять
друга сесія)

РІШЕННЯ

09.06.2023                            м. Івано-Франківськ                    № 697-22/2023

Про надання Коломийському
психоневрологічному інтернату
дозволу на списання майна

 

 

Відповідно до статей 43 і 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Коломийського психоневрологічного інтернату від 27.04.2023 № 224/03-02, погодження департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації від 05.05.2023 № 630/08-09/09, відомість Коломийського психоневро-логічного інтернату про об’єкти комунальної власності, що пропонуються до списання від 18.04.2023 р., акт інвентаризації об’єктів комунальної власності, що пропонуються до списання станом на 18.04.2023 року, акт технічного стану автомобіля марки ВАЗ 21051, інвентарний номер 1025100001, від 26.04.2023 р., техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна від 26.04.2023 р., акт обстеження транспортного засобу від 18.04.2023 р. № 1, обласна рада

вирішила:

  1. Дозволити Коломийському психоневрологічному інтернату списати з балансу майно як таке, що непридатне для використання, згідно з додатком.
  2. Коломийському психоневрологічному інтернату:

– забезпечити списання майна та відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення господарських операцій відповідно до вимог чинного законодавства;

– металеві частини здати на металобрухт, придатні для
використання запасні частини оприбуткувати, а кошти, які надійдуть в результаті здачі майна на металобрухт спрямувати на утримання або придбання нових основних засобів;

– забезпечити зняття з обліку транспортних засобів у зв’язку з їх непридатністю для подальшого використання;

– надати обласній раді у місячний термін після завершення процедури списання майна звіт про списання майна.

  1. Вважати процедуру списання майна завершеною після надання Коломийським психоневрологічним інтернатом обласній раді звіту про списання майна.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський).

 

Голова обласної ради                                                        Олександр СИЧ


 

Додаток
до рішення обласної ради
від 09.06.2023 № 697-22/2023

  

Перелік майна Коломийського психоневрологічного інтернату, непридатного для використання, яке підлягає списанню

№з/пНайме-нування майнаРік випуску, дата введення в експлуа-таціюНомер обєктаІнформація про проведення модерніза-ції, модифікації, добудови, рекон-струкціїВартість здійснених капіта-льних інвестицій

(грн.)

Первісна (переоці-нена) вартість

(грн.)

Сума нарахо-ваного зносу

(грн.)

Балан-сова (залиш-кова)   вартість                      (грн.)Ліквіда-ційна вартість

(грн.)

ІнвентарнийЗаводськийПаспортний (реєстрацій-ний)
1.Автомобіль ВАЗ 2105119931025100001XTA210510P135462048560ІВ9135,009135,009135,000,000,00

  

Керуючий справами обласної ради                                                                                                          Михайло КОРОЛИК

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]