Про внесення змін до обласної цільової програми забезпечення житлом працівників Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

22.08.2023                            м. Івано-Франківськ                 № 717-23/2023

 

Про внесення змін до обласної
цільової програми забезпечення
житлом працівників Управління
Служби безпеки України
в Івано-Франківській області
на 2022-2026 роки

З метою реалізації основних заходів обласної цільової програми забезпечення житлом працівників Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Внести зміни до обласної цільової програми забезпечення житлом працівників Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 17.12.2021 № 339-11/2021 (далі – Програма), виклавши її у новій редакції, що додається.
 2. Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Р. Дунич) та виконавцям Програми при складанні та поданні департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) бюджетних запитів на 2023-2026 роки враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів Програми з урахуванням внесених змін.
 3. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при складанні проєктів обласного бюджету щороку передбачати кошти на виконання заходів Програми з урахуванням внесених змін, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (В. Шевченко).

Голова обласної ради                                                           Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.08.2023 № 717-23/2023

 

 

 

 

Обласна цільова програма
забезпечення житлом працівників Управління Служби безпеки
України в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки

 

 

Замовник програми:
в. о. директора департаменту розвитку громад та територій,
дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування
та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації                                 
 Роман ДУНИЧ 

 Керівник Програми:
заступник головиІвано-Франківської облдержадміністрації                             Вадим СОЗОНИК

 


 

Паспорт
обласної цільової програми забезпечення житлом працівників
Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області
на 2022-2026 роки

 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

 1. Розробник Програми: департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

 1. Термін реалізації Програми: 2022-2026 роки.

 

 1. Етапи фінансування Програми: 2022-2026 роки.

 

 1. Обсяги фінансування Програми: 55010,0 (п’ятдесят п’ять мільйонів десять тисяч гривень).

 

РокиПрогнозні обсяги фінансування, тис. грн.
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетрайонні бюджети, бюджети територіальних громадінші джерела
2022-2026,55010,0048725,00в межах кошторисних призначень6285,00
в т. ч.    
20223347,002000,00-//-1347,00
202310025,009000,00-//-1025,00
202411893,0010775,00-//-1118,00
202513904,0012600,00-//-1304,00
202615841,0014350,00-//-1491,00

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Належне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 28 сімей та одиноких громадян з числа працівників Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, які потребують покращення житлових умов за місцем праці.

 

 1. Терміни проведення звітності.

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

 

Замовник Програми:

департамент розвитку громад та
територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                      Роман ДУНИЧ

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                             Вадим СОЗОНИК

 


Обґрунтування доцільності розроблення
обласної цільової програми забезпечення житлом працівників
Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області
на 2022-2026 роки

 

 

Загальні засади

 

Головною передумовою необхідності схвалення та реалізації Програми є низький рівень забезпечення житлом працівників Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області (далі – Управління) з числа тих, які перебувають на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

Станом на 01 грудня 2022 року в Управлінні на квартирному обліку перебуває 100 сімей та одиноких громадян з числа працівників, з них значну частину становлять платоспроможні особи, які є потенційними учасниками Програми.

Сьогодні існує кілька способів розв’язання житлової проблеми працівників Управління.

Одним із них є розроблення та виконання Програми шляхом надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (придбання) житла, що дасть змогу результативніше впровадити механізм задоволення потреб у ньому та створить умови доступності власного житла працівникам Управління.

Також доцільно застосувати механізм надання бюджетної підтримки для будівництва (придбання) житла в рамках Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла працівникам Управління, які потребують поліпшення житлових умов за місцем праці.

Ще одним дієвим механізмом є здешевлення вартості іпотечних кредитів комерційних банків шляхом сплати працівникам Управління частини відсотків за користування іпотечним кредитом.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

– нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (придбання) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

– щорічного виділення коштів з обласного бюджету на фінансування Програми.

 

Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є створення належних умов для розв’язання житлової проблеми працівників Управління, в тому числі учасників бойових дій,  які брали/беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, які потребують поліпшення житлових умов, в межах Івано-Франківської області, а також ряду інших пільгових категорій, які першочергово/позачергово потребують поліпшення житлових умов, підвищення рівня соціально-побутового та економічного становища осіб, які відповідають за безпеку держави та захист її громадян.

Основними завданнями Програми є:

– удосконалення системи пільг та розвиток різних умов і видів пільгового житлового кредитування, що дасть змогу інвестиційному ресурсу держави забезпечити житлом сім’ї працівників Управління, в тому числі учасників бойових дій, які брали/беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, які потребують поліпшення житлових умов, в межах Івано-Франківської області;

– необхідність збудувати до 2026 року 1,8 тис. кв. метрів житла та таким чином покращити житлову проблему працівників Управління в області;

– створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що залучаються для фінансування житла для службовців Управління;

Перелік заходів, джерела та обсяги фінансування Програми наведені
у додатку 1 до Програми.

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів працівникам Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету подано у додатку 2 до Програми.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших, не заборонених законодавством, джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти обласного бюджету в сумі 48725,0 тис. (сорок вісім мільйонів сімсот двадцять п’ять тисяч) гривень.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у паспорті Програми.

 

 

Очікувані результати, ефективність Програми

 

Успішне виконання Програми дасть змогу:

– забезпечити житлом 28 працівників та членів їхніх сімей, збудувати
1,8 тис. кв. метрів житла;

– підвищити можливість і збільшити доступність придбання житла працівникам Управління, в першу чергу з числа пільгових категорій та учасників бойових дій, які брали/беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

– створити умови для збереження кадрового потенціалу Управління та попередити втрати трудових ресурсів шляхом забезпечення працівників житлом;

– створити умови для поліпшення демографічної ситуації;

– сприяти розвитку будівельної галузі в області.

Прогнозний обсяг потреби в забезпеченні житлом працівників Управління та членів їхніх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, наведено у додатку 3 до Програми.

 

 

Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координацію роботи щодо виконання заходів Програми здійснюють департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації та Відділення Держмолодьжитла “Івано-Франківське регіональне управління”.

Інформація про хід виконання Програми подається Івано-Франківській обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Відповідно до поставленої мети та завдань узагальнений звіт про результати виконання Програми за підсумками року подається Івано-Франківській обласній раді до 10 лютого наступного за звітним року.

 

Замовник Програми:

 департамент розвитку громад та
територій, дорожнього,
житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                                        Роман ДУНИЧ

 

 

Керівник Програми:

заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації                                                              Вадим СОЗОНИК


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]