Про стан оренди та утримання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – приміщень     адміністративної будівлі на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

22.08.2023                          м. Івано-Франківськ                      № 732-23/2023

Про стан оренди та утримання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – приміщень     адміністративної будівлі на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, враховуючи рішення обласної ради від 17.05.2019 № 1142-28/2019 “Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – адміністративну будівлю на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську” (зі змінами), лист комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна від 02.08.2023 № 165/01-11, з метою ефективного використання приміщень адміністративної будівлі за цільовим призначенням і неприпустимості передачі орендарями приміщень в суборенду, беручи до уваги висновок постійної комісії обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства, обласна рада

вирішила:

 1. Інформацію про стан оренди та утримання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області –приміщень адміністративної будівлі на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську взяти до відома (додається). 
 2. Орендарям приміщень адміністративної будівлі на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську звернути увагу на неприпустимість порушення вимог частини першої статті 3 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” в частині передачі в суборенду, неналежного виконання зобов’язань щодо використання орендованого майна відповідно до цільового призначення, визначеного умовами договорів оренди, зокрема:

управлінню обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення – для розміщення апарату, відділів, управлінь, департаментів та структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до умов договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 05.06.2020 року;

департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради – для розміщення департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради відповідно до умов договору № 26/22 оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 01.07.2022 року.

 1. Орендарям – управлінню обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення та департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради врегулювати орендні відносини для усунення порушень умов договору оренди, зазначених у пункті 2 рішення, у строк не більше як 30 робочих днів з дати прийняття рішення.
 2. Не виконання орендарями пункту 3 рішення вважати підставою для внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – Методика), затвердженої   рішенням   обласної    ради    від     23.12.2020 № 44-2/2020 (зі змінами), зокрема збільшення орендних ставок. 
 3. У разі не виконання орендарями пункту 3 рішення управлінню з питань майна спільної власності територіальних громад області (В. Даниш) внести на розгляд обласної ради проєкт рішення про внесення змін до Методики.
 4. Комунальному підприємству Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна (В. Костишин) вжити заходів щодо повернення приміщень адміністративної будівлі на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську юридичними особами, на яких не розповсюджується право використовувати приміщення відповідно до пукту 1 рішення обласної ради від 17.05.2019 № 1142-28/2019 “Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – адміністративну будівлю на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську ” (зі змінами).
 5. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) при затвердженні обласного бюджету на 2024 рік та наступні роки передбачати видатки на проведення першочергових робіт, спрямованих на забезпечення безперебійної роботи та утримання в належному стані  адміністративної  будівлі  на   вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську для комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур). 

Голова обласної  ради                                                           Олександр СИЧ


Інформація
про стан оренди та утримання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – приміщень адміністративної будівлі
на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську
станом на 01.08.2023 року

 

Підвищення ефективності використання комунального майна забезпечується шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам. Оренда дає змогу максимально зберегти це майно від нищення і головне є надійним джерелом поповнення місцевого бюджету коштами від сплати за користування цим майном.

Передача в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – майно) здійснюється Івано-Франківською обласною радою відповідно до вимог Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі – Закон)  та рішень обласної ради з питань оренди майна.

Відповідно до вимог частини першої статті 3 Закону об’єктами оренди є майно органів місцевого самоврядування, що не використовується ними для здійснення своїх функцій, – без права викупу та передачі в суборенду.

 

Адміністративна будівля на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську (далі – адмінбудівля) перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, в особі Івано-Франківської обласної ради. Здійснюючи повноваження власника майна, обласна рада прийняла рішення від 03.02.2014 № 1188-27/2014 “Про комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна”, згідно з яким  утворено комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна і адмінбудівля передана з балансу управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення на баланс та в оперативне управління новоствореного комунального підприємства для належного та ефективного її утримання.

 

З метою використання приміщень за конкретним цільовим призначенням, забезпечення належного пропускного режиму в адмінбудівлі обласна рада прийняла рішення від 17.05.2019 № 1142-28/2019 “Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області – адміністративну будівлю на вул. Грушевського, 21 у м. Івано-Франківську” (зі змінами).

Рішенням обласної ради від 17.05.2019 № 1142-28/2019 встановлено, що приміщення адмінбудівлі використовуються обласною радою, підприємствами, установами, організаціями спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області для здійснення своїх функцій, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів. Користування приміщеннями адмінбудівлі здійснюються на умовах оренди без права передачі в суборенду. Розмір орендної плати визначається згідно з Особливостями передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та Методикою розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженими відповідними рішеннями обласної ради.

 

Згідно з технічним паспортом, складеним 15.06.2007 р., загальна площа приміщень адмінбудівлі складає 23 328,6 кв. м (корисна – 10 391,6 кв. м, спільного користування – 12 937,2 кв. м).

Приміщення адмінбудівлі використовують: обласна рада як власник, управління (1 315,1 кв. м), комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна як балансоутримувач (258,0 кв. м) та орендарі на правах оренди.

Станом на 01.08.2023 року в оренду передано приміщення адмінбудівлі загальною площею 12 668,68 кв. м, про що укладено 23 договори оренди між Івано-Франківською обласною радою, від імені якої діє управління з питань майна спільної власності територіальних громад області (Орендодавець), комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна (Балансоутримувач) та Орендарями, із них:

2 договори оренди на користування приміщеннями загальною площею 7 293,68 кв. м  для розміщення апарату, відділів, управлінь, департаментів та структурних підрозділів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення, департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації);

8 договорів оренди на користування приміщеннями загальною площею 3 192,69 кв. м для розміщення виконавчого апарату, управлінь, департаментів Івано-Франківської міської ради (виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради; управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради; департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради; департамент інвестиційної політики, проектів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради; служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради; департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради; департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради);

2 договори оренди на користування приміщеннями загальною площею 1 223,15 кв. м для розміщення підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (Івано-Франківське обласне телебачення “Галичина”, комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради “БУДІНВЕСТ”);

– договори оренди на користування приміщеннями загальною площею 126,89 кв. м для розміщення установ, організацій, які повністю фінансуються з державного бюджету (державна установа “Івано-Франківський обласний контактний центр”; міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях; Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Український державний фонд підтримки фермерських господарств);

2 договори оренди на користування приміщеннями загальною площею 40,00 кв. м для розміщення телекомунікаційного обладнання для надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку (товариство з обмеженою відповідальністю “лайфселл”, приватне акціонерне товариство “Київстар”);

– 1 договір оренди на користування приміщеннями загальною площею 107,6 кв. м для розміщення суб’єкта господарювання, що надає послуги зв’язку (акціонерне товариство “Укртелеком”);

– 1 договір оренди на користування приміщеннями загальною площею 435,46 кв. м для розміщення кухні їдальні та зберігання продуктів (державне підприємство “Їдальня № 14”);

1 договір оренди на користування приміщеннями загальною площею 47,0 кв. м для розміщення буфету (фізична особа-підприємець Ткачик Володимир Іванович);

– 1 договір оренди на користування приміщеннями загальною площею 128,9 кв. м для розміщення закладу, який повністю фінансуються з обласного бюджету (Івано-Франківський обласний центр соціальних служб);

– 1 договір оренди на користування приміщеннями загальною площею 73,31 кв. м для розміщення об’єднання профспілок (Івано-Франківська обласна організація професійної спілки працівників державних установ України).

Надходження від оренди приміщень адмінбудівлі у 2022 році склали 128 990,96 гривень. Із цієї суми до обласного бюджету надійшло 75 244,73 гривень. Крім того, забезпечено надходження частини орендної плати до державного бюджету як податок на додану вартість в сумі 21 498,49 гривень, балансоутримувачу – 26 873,12 гривень та орендодавцю – 5 374,62 гривень.

У січні-липні 2023 року надходження коштів від оренди склали в сумі 214 470,99 гривень. Із цієї суми до обласного бюджету надійшло 125 108,08 гривень,  до державного бюджету як податок на додану вартість в сумі 35 745,16 гривень  та балансоутримувачу – 44 681,46 гривень.

 

Договори оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 05.06.2020 року (орендар – управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення) та від 28.01.2019 року (орендар – департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації) на користування приміщеннями адмінбудівлі Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, що діяли по 01.06.2023 року та відповідно до 01.06.2023 року, вважаються продовженими відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 “Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану” (“договори оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану”).

Відповідно до умов вище зазначених договорів оренди плата за користування приміщеннями Івано-Франківською обласною державною адміністрацією становить 1,20 гривень з ПДВ в рік відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 207-5/2016, що втратила чинність (підстава рішення обласної ради від 23.12.2020 № 44-2/2020). При продовженні договорів оренди розмір річної орендної плати буде визначатися відповідно до нової Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі – Методика), затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 44-2/2020, з урахуванням вартості орендованих приміщень, визначених шляхом проведення незалежної оцінки (без ПДВ), та визначеної для конкретного виду використання відсоткової орендної ставки.

Відповідно до Методики за використання майна органами державної влади застосовується орендна ставка 3%, в редакції змін, внесеними рішенням обласної ради від 16.09.2022 № 506-16/2022, за використання майна апаратом, структурними підрозділами Івано-Франківської обласної державної адміністрації – 0,01%.  Відтак, при продовженні договору оренди з орендарями:

– управлінням обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення орендна плата в місяць з урахуванням орендної ставки 0,01%  становитиме орієнтовно 1 093,08 гривень з ПДВ (з урахуванням орендної ставки 3%  становитиме орієнтовно 327 924,38 гривень з ПДВ);

– департаментом фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації орендна плата в місяць з урахуванням орендної ставки 0,01%  становитиме орієнтовно 95,79 гривень з ПДВ (з урахуванням орендної ставки 3%  становитиме орієнтовно 58 736,57 гривень з ПДВ).

Управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення в порушення вимог частини першої статті 3 Закону та умов договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 05.06.2020 року в частині зобов’язань щодо використання орендованих приміщень відповідно до цільового призначення передало частину приміщень у користування юридичних осіб.

В порушення  вимог  частини першої  статті 3 Закону  та  умов  договору № 26/22 оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 01.07.2022 року департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста Івано-Франківської міської ради, орендна плата якого становить 1,20 гривень з ПДВ в рік відповідно до Методики, також передав частину орендованих приміщень у користування юридичної особи.

З огляду на вищевикладене порушення орендарями вимог Закону та умов  договорів оренди майна є неприйнятними і потребують вимоги про їх усунення орендарями у встановлений строк.

 

 

 

З метою забезпечення належного утримання та експлуатації нерухомого майна  спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області Комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на постійній основі здійснює контроль за станом нерухомого майна та його технічний огляд.

За підсумками чергового огляду нерухомого майна, яке перебуває на балансі комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна для  забезпечення  безпербійної життєдіяльності адміністративної будівлі на вул. Грушевського, 21 необхідно провести наступні першочергові роботи та закупівлі:

 1. Встановити в адміністративній будівлі, відповідно до умов та вимог діючих нормативних документів (- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417; ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; – ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва; – ДСТУ – Н СЕN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення» та ін.) автоматичну пожежну сигналізацію та систему оповіщення у всіх приміщеннях адміністративної будівлі. Попередньо вже виготовлено проектно-кошторисну документацію «Адміністративна будівля по вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ. Реконструкція. Пожежна сигналізація. Система оповіщення», яка пройшла експертизу, і в результаті якої отримано експертний звіт №09-0252-18 від 11.07.2018.

У 2021 році виконано монтаж обладнання АПС і СО на 5 поверсі та встановлено базову станцію в приміщенні диспетчерської служби.

Цього року роботи будуть продовжені зі встановлення вищезгаданої системи на 4, 6 поверхах.

 1. Для забезпечення аварійного живлення роботи газової котельні та системи пожежогасіння адмінбудівлі придбати 2 генератори змінного струму.
 2. Провести реконструкцію релейної та захисної автоматики в електрощитових будівлі (виконати заміну автоматів, пускачів).
 3. Провести реконструкцію системи пожежогасіння будівлі (насосної станції).

На виконання договорів оренди, укладених між Івано-Франківською обласною радою, орендарями та комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на вул. Грушевського, 21 між комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна та орендарями укладаються Договори про спільне користування будинком та прибудинковою територією та відшкодування витрат на утримання і експлуатацію орендованих приміщень.

Згідно вказаних договорів  комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна забезпечує обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що перебуває в оперативному управлінні комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна, а орендарі вказаних приміщень зобов’язуються відшкодовувати комунальному підприємству Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна витрати по оплаті комунальних послуг та беруть участь у витратах на виконання послуг згідно показників лічильників з обліку спожитих послуг у цій будівлі.

Разом з тим, не всі орендарі своєчасно та належно виконують зобов’язання, які стосуються відшкодування комунальному підприємству Івано-Франківської обласної ради  витрат по оплаті за комунальні послуги.

При цьому, найбільша заборгованість по відшкодуванню витрат за спожиті комунальні послуги  числиться за управлінням обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення, ДП «Їдальня № 14» та департаментом фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Станом на 31.03.2023 р. заборгованість управління обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення становила 0 грн., станом на 30.06.2023 р. заборгованість становила 762039 грн.,  а станом на 01.08.2023 р. заборгованість станоить 351530 грн. (динаміка щодо зменшення заборгованості).

Станом на 31.03.2023 р. заборгованість ДП «Їдальня № 14»  становила 394188 грн., станом на 30.06.2023 р. заборгованість становила 445148 грн.,  а станом на 01.08.2023 р. заборгованість становить  –  445148 грн.  (динаміки щодо зменшення заборгованості немає).

Станом на 31.03.2023 р. заборгованість департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації становила 32083 грн., станом на 30.06.2023 р. заборгованість становила 59967 грн.,  а станом на 01.08.2023р. заборгованість становить  –  71287 грн.  (динаміка щодо збільшення заборгованості).

При цьому комунальним підприємством Івано-Франківської обланої ради з експлуатації майна на постійній основі проводиться юридична робота, спрямована на недопущення збільшення заборгованості по оплаті за комунальні послуги, а саме, направляються претензії боржникам з вимогами щодо сплати заборгованості за спожиті ними комунальні послуги та готуються позовні заяви про стягнення заборгованості.

За результатами розгляду позовів поданих комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна прийнято позитивні рішення:

 1. Про стягнення з     ДП   «Їдальня № 14»     заборгованості   в   розмірі 87 419 грн 98 коп. (справа № 909/1150/21, розглянута 12.01.2022 р.)
 2. Про стягнення з ДП «Їдальня № 14» заборгованості в розмірі стягнення заборгованості в розмірі 263 785 грн 05 коп. (справа № 909/43/23, розглянута 31.05.2023р.)

На  даний   час   готуються  документи   для  стягнення  заборгованості      ДП «Їдальня № 14» у примусовому порядку через виконавчу службу.

Крім того, в процесі підготовки перебуває ще один позов про стягнення заборгованості з ДП «Їдальня № 14» .

 

Заступник начальника управління

з питань майна спільної власності

територіальних області                                                           Оксана ЛЕБІДЬ

 

 

Директор комунального

підприємства Івано-Франківської

обласної ради з експлуатації майна                             Віталій КОСТИШИН

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]