Про внесення змін до Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять шоста сесія)

РІШЕННЯ

27.10.2023        м. Івано-Франківськ        № 758-26/2023

 

 

Про внесення змін до Програми
підтримки місцевих органів
виконавчої влади на 2023 рік

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 2 Закону України “Про джерела фінансування органів державної влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 397 “Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій” та з метою забезпечення  реалізації основних заходів Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік Івано-Франківська обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 11.11.2022 № 531-17/2022, а саме:

1.1. У пункті 5 Паспорта Програми цифри і слова “25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень” замінити цифрами і словами “33 500 000,00 (тридцять три мільйони п’ятсот тисяч) гривень”.

1.2. Викласти у новій редакції додаток до Програми “Перелік завдань, заходів і показників Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік” (додається).

  1. Департаменту фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачити кошти для реалізації Програми з урахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

 

 

 

Голова обласної ради                                                      Олександр СИЧ


Додаток
до Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади
на 2023 рік

 

Перелік завдань, заходів і показників
Програми підтримки місцевих органів виконавчої влади на 2023 рік

 

 

№ з/пНазва завдання Перелік заходів, завданьПоказники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходуФінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги,

млн. грн.

1.Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних державних  адміністрацій (районних військових адміністрацій)1. Забезпечення матеріальної підтримки працівниківЗатрат, 

обсяг фінансового ресурсу

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурні підрозділи та районні державні  адміністрації (районні військові адміністрації)Обласний бюджет28,5Підвищення ефективності роботи працівників і зміцнення кадрового потенціалу шляхом покращення умов оплати праці та залучення висококваліфікова-них працівників
Продукту,

кількість працівників, які отримуватимуть фінансову підтримку

Ефективності,

середній розмір фінансової підтримки одного працівника

Якості,

відсоток забезпечення підтримки працівників

продовження додатка

№ з/пНазва завдання Перелік заходів, завданьПоказники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходуФінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги,

млн. грн.

  2. Поточне утримання апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних державних  адміністрацій (районних військових адміністрацій)Затрат, 

обсяг фінансового ресурсу

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурні підрозділи та районні державні  адміністрації (районні військові адміністрації)Обласний бюджет5,0Забезпечення належної та безперебійної роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації (Івано-Франківської обласної військової адміністрації), її структурних підрозділів та районних військових адміністрацій
Продукту,

кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, інших видатків; відряджень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, судових виплат та судового збору, погашення  кредиторської заборгованості за минулі періоди

Ефективності,

середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання; наданих послуг, відрядження

Усього:  33,5 

 

 

Директор департаменту фінансів
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                     Ірина МАЦЬКЕВИЧ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]