Про внесення змін до Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки в новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

07.12.2023                            м. Івано-Франківськ                    № 796-27/2023

 

 

 

Про внесення змін до Програми
приватизації майна спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області на
2021-2025 роки в новій редакції

 

Відповідно до статей 43 і 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України  “Про приватизацію державного і комунального майна” обласна рада

вирішила:

  1. Внести до Програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки в новій редакції,    затвердженої    рішенням    обласної    ради     від    24.12.2021   № 367-11/2021, такі зміни:
  • у розділі 3 “Способи досягнення мети”:    

        – абзац другий пункту 3.1. викласти у такій редакції:

        “Заяви про включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до Переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, подаються покупцями до Органу приватизації і розглядаються ним в Порядку, затвердженому рішенням обласної ради від 15.02.2019 № 1066-27/2019 “Про приватизацію майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.”;

– пункт 3.2. викласти у такій редакції:

“3.2. Уповноважений орган управління подає щокварталу до першого числа місяця, з якого починається квартал, Органу приватизації пропозиції стосовно включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають у сфері його управління, до Переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, за формою згідно з додатком 1.

У разі, якщо об’єкт приватизації не продано протягом року з дня включення до Переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, такий об’єкт не потребує повторного включення до цього Переліку.”

2) пункт 8.1. розділу 8 “Повноваження Органу приватизації” викласти у такій редакції:

“– утворювати аукціонну комісію;

– затверджувати умови приватизації;

– забезпечувати висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення в медіа (на вебсайті обласної ради, у мережі Інтернет) повідомлень про хід і результати приватизації;

– укладати попередній договір купівлі-продажу, договір купівлі-продажу;

– готувати та підписувати акт приймання-передачі;

– приймати рішення про завершення приватизації;

– повідомляти про відмову від здійснення переважного права купівлі частки нерухомого майна, яке знаходиться у спільній частковій власності, у разі звернення іншого співвласника про намір продати свою частку за попереднім погодженням Комісії.”

  • назву додатка 1 викласти у такій редакції:

“Пропозиції щодо включення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до Переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації”.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]