Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять перша сесія)

РІШЕННЯ

від 27.04.2018. № 844-21/2018
м. Снятин

 

Про комісію з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

 

Враховуючи статтю 19 Закону України “Про запобігання корупції”, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016  № 126 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
від 02.03.2017 № 75 “Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи”, з метою забезпечення проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради у рамках підготовки антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (додається).
 2. Утворити комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльностіІвано-Франківської обласної ради та затвердити її склад (додається).
 3. Комісії у термін до 14 травня 2018 року:

– провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради;

– підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та подати його на затвердження  обласній раді;

–  розробити антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади.

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич

 

 


  

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 27.04.2018. № 844-21/2018

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Івано-Франківської обласної ради

 

 1. Положення визначає порядок провадження діяльності комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (далі – Комісія).
 2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльностіІвано-Франківської обласної ради.
 3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про запобігання корупції”, Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, Типовою антикорупційною програмою юридичної особи, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 №75, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків у рамках підготовки антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради або під час її періодичного перегляду.
 5. Склад Комісії затверджується рішенням Івано-Франківської обласної ради.
 6. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.
 7. Секретар Комісії:

1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання Комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

 1. Процес оцінки корупційних ризиків складається з таких основних етапів:

– організаційно-підготовчі заходи;

– ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;

– оцінка корупційних ризиків, складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

 1. Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає робочий план оцінки корупційних ризиків, який затверджується її головою. У робочому плані відображається інформація про:

– об’єкти оцінки корупційних ризиків;

– джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

– методи та способи оцінки корупційних ризиків;

– осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту;

– строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

Робочий план за необхідності може корегуватися Комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

 

 1. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) одержувати від працівників виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

2) залучати у встановленому порядку для участі у вивченні окремих питань фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також інших працівників виконавчого апарату обласної ради;

3) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

 1. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;

2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

 1. Члени Комісії зобов’язані:

1) брати участь у засіданнях Комісії;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Комісії;

3) бути неупередженими та об’єктивними;

4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів;

6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

7) дотримуватися високої культури спілкування.

 1. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більшість від загального складу Комісії.
 2. Засідання Комісії обов’язково проводяться перед підготовкою або переглядом антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради. Засідання Комісії скликаються головою комісії.
 3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від її загального складу.
 4. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання і зберігається в уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції.
 5. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.
 6. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.
 7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради Комісія готує звіт, який затверджується рішенням Івано-Франківської обласної ради та на основі якого готується антикорупційна програмаІвано-Франківської обласної ради.
 8. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 27.04.2018. № 844-21/2018

 

Склад
комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

 

Басараб

Сергій Михайлович

 

– заступник голови обласної ради, голова комісії

 

Федорців

Сергій Іванович

 

–  заступник голови постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади, заступник голови комісії

 

Млиниська

Лілія Василівна

 

– начальник відділу правової та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Білик

Роман Павлович

 

 

 

Дзеса

Остап Васильович

– голова постійної комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства

 

– голова постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу

 
Мельничук

Василь Іванович

– голова постійної комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування, начальник відділу електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради

 

Торбяк

Михайло Петрович

 

 

– голова постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, етики та регламенту

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]