Про внесення змін до регіональної  цільової програми профілактики правопорушень на 2021-2025 роки (зі змінами)


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять восьма сесія)

РІШЕННЯ

22.12.2023                         м. Івано-Франківськ                     № 809-28/2023

 

 

 

Про внесення змін до регіональної
цільової програми профілактики
правопорушень на 2021-2025 роки
(зі змінами)

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області від 14.11.2023 № 894/108/01/29-2023 та лист управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 14.12.2023 № 5497/55/108/01-2023, обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до регіональної цільової програми профілактики правопорушень на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.04.2021. № 145-6/2021, (зі змінами), (далі – Програма), а саме:

1.1. Замінити у паспорті Програми, переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми слова «управління Івано-Франківської облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення» словами «департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської облдержадміністрації» у відповідних відмінках.

1.2. Доповнити розділ IIІ «Заходи, спрямовані на запобігання злочинності, розкриття і розслідування злочинів» переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми пунктом 5 (додається).

  1. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (С. Соколик) передбачати кошти на виконання Програми на 2024 і наступні роки з урахуванням внесених змін.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (Т. Виноградник).

 

 

 

Голова обласної ради                                                            Олександр СИЧ


Додаток
до рішення обласної ради
від 22.12.2023 № 809-28/2023

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми профілактики правопорушень
на 2021-2025 роки

 

№ з/п

Найменування заходуВиконавецьТермін вико-

нання,

роки

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

 

 

Очікувані результати

 

роки

 

всього

в т. ч. за джерелами фінансування 
обласний бюджетмісцевий бюджетінші дже-рела
III. Заходи, спрямовані на запобігання злочинності, розкриття і розслідування злочинів
5.Забезпечення підвищення ефективності підготовки та виконання завдань, спрямованих безпосередньо на вжиття   заходів для відсічі збройної агресії проти України, викриття й документування доказів протиправної діяльності організованих злочинних  груп та злочинних організацій, припинення і попередження їх незаконної діяльності, які впливають на криміногенну ситуацію в області,  організаційно- правове забезпечення здійснення повноважень у сфері законності і правопорядку шляхом створення належних умов праці, належного матеріально-технічного забезпечення, в тому числі закупівлі офісної та комп’ютерної техніки, устаткування та приладдя,  паперу, паперових та картонних виробів, офісного та канцелярського приладдя, пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем, а також послуг із супроводу програмного забезпечення, пристроїв для зберігання та зчитування даних,   поштових послуг, телекомунікаційних послуг (користування мережею Інтернет та місцевим телефонним зв’язком), ремонту і технічного обслуговування, проведення ремонту у службових кабінетах, придбанні спеціалізованого автотранспорту, а також проведення його ремонту,  спеціальних технічних засобів, сучасних систем та засобів зв’язку, засобів розмінування, БПЛА тощоІвано-Франківська облдержадміністрація, юридичний департамент Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської  облдержадміністрації, Головне управління  Національної поліції в Івано-Франківській області, управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»2024-20252024- 2025,

в т. ч:

 

 

2024 2025

В межах бюджетних призначень

 

 

 

 

 

В межах бюджетних призначень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення належного виконання покладених на  Головне управління  Національної поліції в Івано-Франківській області, управління  стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та юридичний департамент Івано-Франківської облдержадміні-страції завдань та функціональних обов’язків

В. о. директора юридичного департаменту
Івано-Франківської облдержадміністрації                                         Ростислав ЛАВРИНОВИЧ

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]