Про доповнення до Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 16.02.2018 № 767-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про доповнення до Програми
розвитку місцевого самоврядування
в Івано-Франківській області
на 2016-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою удосконалення Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки та забезпечення співучасті Івано-Франківської області у конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад обласна рада

вирішила:

 1. Доповнити Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, затверджену рішенням обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015 (зі змінами), додатком 11 “Положення про конкурс ініціатив місцевих карпатських громад”.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування (В. Мельничук).

 

Голова обласної ради                                                                           Олександр Сич


Додаток 11
до Програми розвитку місцевого самоврядування
в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс ініціатив місцевих карпатських громад

 Загальні положення

Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад.

Організатором конкурсу є Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” (далі – Асоціація). Конкурс проводиться у рамках програми “Карпатська мережа регіонального розвитку”, затвердженої загальними зборами Асоціації.

Співорганізаторами конкурсу є департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації, постійна профільна комісія Львівської обласної ради, а також профільні структурні підрозділи Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій (за згодою) та профільні депутатські комісії Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних рад (за згодою).

Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування та інститути громадянського суспільства Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Крім цього, учасниками конкурсу можуть бути спільні проекти декількох органів місцевого самоврядування та/або інститутів громадянського суспільства Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Участь у спільних проектах не обмежує право органу місцевого самоврядування та/або інститутів громадянського суспільства подати окремий проект до участі у конкурсі.

Пріоритети конкурсу:

1) транскордонне співробітництво (у випадку подання проектів у вказаному пріоритеті обов’язковою вимогою є наявність закордонного партнера);

2) популяризація історико-культурної спадщини;

3) збереження природної спадщини;

4) розвиток інформаційно-комунікаційних технологій

 

 

Вимоги до подання конкурсної документації

Для участі в конкурсі приймаються документи, оформлені лише державною мовою. Документи подаються в паперовій та електронній формах на адресу Асоціації.

Подані пропозиції учасникам конкурсу не повертаються.

Перелік необхідних документів для участі в конкурсі:

 1. Заява конкурсанта про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1.
 2. Інформація з описом проекту за формою згідно з додатком 2.
 3. Копія статуту або іншого відповідного документа (Положення тощо).
 4. Копія або оригінал витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 5. Копія виписки з реєстру неприбуткових організацій.
 6. Декларація про партнерство.

Подані документи мають бути пронумеровані, підписані керівником організації, що подається на конкурс та скріплені печаткою (у разі наявності).

Не допускаються до участі в конкурсі заявки (конкурсні пропозиції) у випадку коли:

 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вищезазначених вимог;
 • у разі надходження офіційного листа про відмову від участі в конкурсі.

                                                                                

 

Конкурсна комісія та конкурсна рада, їх склад

Для розгляду матеріалів конкурсних пропозицій утворюється конкурсна комісія  та конкурсна рада, персональний склад яких затверджується наказом директора Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”.

Склад конкурсної комісії погоджується з департаментом міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації, постійною профільною комісією Львівської обласної ради, а також профільними структурними підрозділами Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій (за згодою) та профільними депутатськими комісіями Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних рад (за згодою).

До складу конкурсної комісії входять представники експертного середовища у галузі регіонального розвитку, громадських організацій Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Конкурсна комісія здійснює оцінку проектів відповідно до критеріїв оцінки.

Критерії оцінки проектів, підручник апліканта й текст оголошення про конкурс розробляє і затверджує конкурсна комісія та розміщує на сайтах Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій (за згодою) та Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних рад (за згодою).

До складу конкурсної ради з правом голосу входять по одному представнику  департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської обласної державної адміністрації, постійної профільної комісії Львівської обласної ради, а також профільних структурних підрозділів Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій (за згодою) та профільних депутатських комісій Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних рад (за згодою). Секретарем Комісії є представник Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” (без права голосу).

Остаточне рішення про переможців конкурсу і розмір фінансової підтримки приймається конкурсною радою шляхом відкритого голосування (половина + 1 голос) та оформляється протоколом.

 

 

Фінансові умови

Фінансування заходів переможців конкурсу здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на реалізацію Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, а також в обласних бюджетах Закарпатської, Львівської, Чернівецької областей та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Максимальний розмір співфінансування кожного проекту з обласного бюджету становить 250000 грн. Мінімальний розмір власного внеску становить 50000 грн., можливий нефінансовий власний внесок.

 

Терміни подання документів для участі в конкурсі.

Адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція

 • Прийом документів на конкурс – з 1 березня до 1 травня 2018 року.
 • Реалізація проектів-переможців конкурсу – червень – листопад 2018 року.

Документи щодо участі в конкурсі приймаються щоденно з 09.00 до 18.00, крім суботи, неділі та святкових днів за адресою: Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”, вул. В. Винниченка, 12, м. Львів, а також мусять бути надіслані на електрону пошту Асоціації [email protected] з поміткою “Конкурс ініціатив карпатських громад”.

Контактний телефон для довідок: (032) 235-75-74.

Інформація про конкурс розміщується на сайтах Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій (за згодою) та Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних рад (за згодою).

Реєстрація подання заявок на участь у конкурсі ведеться в окремому журналі.

Використання та обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Рішення конкурсної ради про визначення переможців конкурсу та надання їм фінансової підтримки для реалізації проектів оприлюднюється на сторінках Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”, Львівської обласної державної адміністрації,  Львівської обласної ради, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних державних адміністрацій (за згодою) та Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обласних рад (за згодою).

 


 

Додаток 1
до Положення про конкурс ініціатив
місцевих карпатських громад

 

Зразок заяви конкурсанта
про участь у конкурсі

Я,_________________________________________________________________

(ПІБ керівника)

____________________________________________________________________,

(повна назва заявника)

подаю проект

____________________________________________________________________

(назва проекту)

для участі в конкурсі, що проводить Асоціація  органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”.

До заяви додаю:

 1. Інформацію з описом проекту за встановленою формою.
 2. Копію статуту або іншого відповідного документа (Положення тощо).
 3. Копію або оригінал витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 4. Копію виписки з реєстру неприбуткових організацій.
 5. Декларацію про партнерство.

Підтверджую, що подані матеріали містять достовірну інформацію.

Цим гарантую, що кошти, отримані в якості фінансової підтримки за рахунок обласного бюджету, будуть використані виключно у відповідності до конкурсної пропозиції.

Із умовами конкурсу ознайомлений та погоджуюся.

 

Керівник                                         ________________     _________________________

(підпис)                                   (ПІБ)

М.П.

Дата__________

 

тел. роб.: _________________________

тел. моб.:_________________________

факс:_____________________________ 

e-mail: ____________________________

Заповнює організатор конкурсу:

Заяву отримав                             ________________     _________________________

(підпис)                                   (ПІБ)

Реєстраційний номер у журналі         ________ від ____________ 2018 року


Додаток 2
до Положення про конкурс ініціатив
місцевих карпатських громад

 

Інформація з описом проекту

 

Розділ І

Загальна інформація

 

Повна назва заявника
ПІБ керівника заявника
Контактний телефон заявника
Адреса електронної пошти заявника
Повна назва партнера
ПІБ керівника партнера
Контактний телефон партнера
Адреса електронної пошти партнера
ПІБ координатора проекту
Посада координатора проекту
Контактний телефон координатора проекту
Адреса електронної пошти координатора проекту
Стислий опис проекту (у межах одного абзацу, українською та англійською мовами)
Пріоритет проекту
Загальний бюджет проекту, грн
Розмір власного внеску, грн
Джерело фінансування власного внеску
Термін реалізації проекту (в місяцях)

 


 

РОЗДІЛ II

Опис проекту

 

 1. 1. Постановка проблеми

 

 1. Відповідність проекту стратегічним документам розвитку регіону

 

 1. Мета й завдання проекту

 

 1. Цільова група та бенефіціари проекту

 

 1. Опис діяльності за проектом

 

 1. Географія проекту

 

 1. Очікувані результати

 

 1. Життєздатність та самофінансування

 

 1. Додана вартість проекту для розвитку Карпатського регіону

 

 1. Роль партнерів у реалізації проекту

 

 1. Інформаційно-промоційна складова проекту

 

 1. Робочий план

 

Місяці (1, 2, 3, …)Заплановані заходиВідповідальні

 

 


 

РОЗДІЛ III

Бюджет проекту

 

Назва проекту
Найменування заявника

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

ВитратиОди-ницяКількість одиницьВартість одиниці (грн)Загальна вартість (грн)За кошти обласного бюджету (грн)Власний внесок

(грн)

1. Людські ресурси: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітна плата співробітників та нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(у тому числі за посадами)на місяць
винагорода за угодами цивільно-правового характеру (у тому числі податки та інші пов’язані збори)
 тому числі за посадами)на місяць
добові для відрядженьна день
Разом людські ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Транспортні витрати (поїздки): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міжнародніза подо-рож
місцевіна місяць
Разом транспортні витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обладнання та витратні матеріали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автотранспортза одини-цю
меблі, комп’ютерна техніказа одини-цю
обладнання, інструментиза одини-цю
витратні матеріали, запчастиниза одини-цю
інше (уточнити)
Разом обладнання та витратні матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Утримання офісу проекту:
витрати на автомобільна місяць
оренда офісуна місяць
витратні офісні матеріалина місяць
інше (телекомунікаційні, комунальні послуги тощо)на місяць
Разом утримання офісу проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Послуги та інші витрати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публікації
аналітика, дослідження
витрати на аудит проекту
витрати на оцінку проекту
фінансові послуги (банківські послуги тощо)
витрати на конференції/семінари/тренінги
витрати на інформування та наочність
Разом послуги та інші витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Разом прямі витрати за проектом (1-5) 

 

7. Непрямі (адміністративні) витрати
8. Разом витрати за проектом (6+ 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Внески в натуральній формі
10. Разом загальні витрати за проектом (8+9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


РОЗДІЛ IV

Досвід діяльності

 

 1. Стислий опис організації.

 

 1. Попередній досвід Вашої організації.

 

 1. Попередній досвід співпраці з партнером проекту.

 

Особистий підпис керівника організації                  ___________________

Особистий підпис координатора проекту                 ___________________

 

Дата                                                                                                    МП

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]