Про Регіональну цільову програму розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2024-2027 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Двадцять восьма сесія)

РІШЕННЯ

22.12.2023                            м. Івано-Франківськ                 № 822-28/2023

 

Про Регіональну цільову
програму розвитку малого
та середнього підприємництва
в Івано-Франківській області
на 2024-2027 роки

 

Відповідно до статті 10 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020 № 1381-34/2020, з метою підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва області обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Регіональну цільову програму розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2024-2027 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (С. Соколик) при формуванні проєктів обласного бюджету на 2024-2027 роки передбачати кошти на виконання Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини, і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства (Л. Гораль).

 

 

Голова обласної ради                                                    Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.12.2023 № 822-28/2023

 

 

 

Регіональна цільова програма
розвитку малого та середнього підприємництва
в Івано-Франківській області
на 2024-2027 роки

 

 

 

 

Замовник Програми:

департамент економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                Сергій ПОДОШВА

 

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації (CDTO)                         Богдан ФУТЕРКО


 

 ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області
 на 2024-2027 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2024-2027 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: 2024-2027 роки.
 5. Обсяги фінансування Програми: 21420,0тис. (двадцять один мільйон чотириста двадцять тисяч) гривень.

РокиОчікувані обсяги фінансування, тис. гривень
Всьогов т. ч. за джерелами фінансування
обласний     бюджетінші місцеві

бюджети

інші джерела фінансування
2024-2027,21420,013320,08100,0 

 

у межах виділених коштів

в т. ч.   
20244450,02950,01500,0
20254550,03050,01500,0
20265720,03520,02200,0
20276700,03800,02900,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

У результаті реалізації Програми очікується збільшення:

– частки реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та середніми підприємствами в загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) підприємств;

– кількості створених робочих місць з відповідним збільшенням кількості  зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах;

– кількості малих та середніх підприємств;

– частки надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва.

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого, наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:

департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                                     Сергій ПОДОШВА

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації (CDTO)                      Богдан ФУТЕРКО


Обґрунтування доцільності розроблення Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2024-2027 роки

 

 1. Загальна частина

Створення сприятливих умов для розвитку сильного та конкурентоспроможного сектору малого та середнього підприємництва – одне з пріоритетних завдань для України.

Повномасштабне вторгнення росії призвело до значних негативних наслідків для бізнесу. В окремих регіонах країни є підприємці, які втратили все через жорстокі руйнування та окупацію. Частина з них перемістила свої потужності в західні області. Водночас, є суб’єкти господарювання, які диверсифікували свою діяльність, розпочали виробництво нової продукції та вийшли на зовнішні ринки. Всі ці умови та обставини необхідно враховувати при формуванні короткострокових та довгострокових програм.

Підприємницький талант – це один з основних рушіїв розвитку економіки. В умовах воєнного стану спільним завданням є підтримувати та розвивати підприємницькі починання, відкривати нові можливості для місцевих виробників.

Івано-Франківська область завжди була серед лідерів за кількістю підприємців та суб’єктів мікропідприємництва. Саме вони створюють більшість робочих місць в області. Навіть попри повномасштабну війну малий та середній бізнес в області продовжує зростати. За результатами незалежного дослідження фахівців OpenDataBot “Фопономіка під час великої війни” Івано-Франківщина у п’ятірці лідерів за кількістю новостворених фізичних осіб-підприємців. Зокрема, з квітня 2022 року по вересень 2023 року їх кількість в області зросла на 4482 підприємця.

Основними викликами для підприємництва стали військові дії на території країни, введення воєнного стану, інфляція і, як її наслідок – падіння попиту та неплатоспроможність клієнтів, руйнування ланцюгів постачання та дефіцит фінансування. Серед інших проблем – зростання вартості сировини, матеріалів та енергоресурсів, різкий стрибок цін на оренду нерухомості, брак обігових коштів, відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників.

Щоб врятувати економіку та розвивати роботу підприємств  необхідно оперативно реагувати на виклики та знаходити нові ресурси для підтримки діяльності бізнесу.

У Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженій рішенням Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020 № 1381-34/2020, стратегічною ціллю 1. “Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації” передбачено операційну ціль
1.1. “Стимулювання розвитку інноваційних видів економічної діяльності, залучення інвестицій” у рамках якої планується створення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, бізнес-інкубаторів, проведення навчань, запровадження дієвої системи консультаційної та правової підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу, консалтингова підтримка та супровід потенційних інвесторів тощо.

Основним механізмом досягнення поставлених цілей є ефективне партнерство: влада – громада – бізнес.

Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2024-2027 роки (далі – Програма) передбачає реалізацію стимулюючих заходів, у тому числі спрямованих на подолання негативних наслідків форс-мажорних обставин (війни, пандемії тощо), підтримку подальшого розвитку малого та середнього підприємництва області, сприяння налагодженню зовнішньоекономічних бізнес-зв’язків, підвищення інвестиційної привабливості та міжнародну промоцію регіону.

Завдання та заходи Програми сформовані відповідно до визначених ключових напрямів та зосереджуються на створенні комфортного бізнес-середовища, фінансової підтримки, формування платформи для тісної співпраці з європейськими організаціями та фондами, що фінансують проєкти регіонального розвитку, забезпеченні належної інфраструктури та логістики, сприянні участі бізнесу в різноманітних програмах та грантах.

 1. Аналіз проблем та шляхи їх розв’язання

Відповідно до рейтингу “RegionalDoingBusiness” упродовж останніх років Івано-Франківська область визнавалася однією з найкомфортніших серед регіонів України для започаткування та ведення бізнесу.

В рамках державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” впродовж трьох років її реалізації 2514 малих і середніх підприємств області отримали кредити в сумі 6250,02 млн. гривень.

Крім того, за десять місяців поточного року за урядовою програмою “Власна справа” 275 підприємств отримали мікрогранти на суму
67 млн. гривень, серед яких 8 – з числа внутрішньо переміщених. Це є яскравим підтвердженням попиту від підприємців на фінансову допомогу та готовність розвивати діяльність і створювати нові робочі місця.

При цьому проблемними питаннями у сфері малого та середнього підприємництва залишаються дефіцит власних фінансових ресурсів, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на міжнародні ринки, недостатній рівень фаховості та досвіду з сучасних методів ведення бізнесу, відтік робочої сили за кордон, недостатня ефективність роботи існуючих об’єктів інфраструктури.

На подолання виявлених негативних факторів спрямовані заходи Програми, основою якої є підтримка малого та середнього підприємництва через фінансову підтримку, створення майданчиків для комунікації між владою та бізнес-спільнотою, запровадження дієвої системи консультаційної і правової підтримки бізнесу, посилення ринкових позицій та підтримка місцевих виробників.

Досягненню цілей Програми сприятиме:

запровадження інноваційної (кластерної) моделі розвитку економіки регіону, зокрема: сприяння інноваціям, запровадження нових форм міжнародного та державно-приватного співробітництва і партнерства;

розширення можливостей доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів;

сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;

удосконалення системи інформаційної підтримки;

проведення організаційних заходів, спрямованих  на підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання з питань ведення бізнесу;

залучення міжнародної донорської допомоги для підтримки й розвитку малого та середнього підприємництва.

Необхідно також зазначити, що з метою стимулювання ефективного розвитку підприємництва в області треба максимально створювати умови для забезпечення продуктивної зайнятості соціально вразливих верств населення за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих та середніх підприємствах та активізації самозайнятості.

 

 1. Мета Програми

Метою Програми є підтримка сталого розвитку малого та середнього підприємництва Івано-Франківської області, збереження експортного потенціалу області і створення нових робочих місць.

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми для досягнення мети є:

сприяння розвитку діалогу між бізнесом та владою;

підвищення інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва;

сприяння виходу малого та середнього підприємництва області на нові внутрішні та зовнішні ринки;

надання фінансово-кредитної підтримки для бізнесу;

популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок;

організація підготовки та перепідготовки кадрів для малого та середнього бізнесу;

підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників;

забезпечення продуктивної зайнятості населення, у тому числі його соціально вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на

діючих і новостворених малих та середніх підприємствах та активізації самозайнятості;

методична, інформаційна, консультаційна, освітня та юридична допомога;

залучення міжнародної донорської допомоги для підтримки й розвитку малого та середнього підприємництва.

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, бюджетів територіальних громад та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та з урахуванням можливостей дохідної частини бюджету.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування  Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2024-2027 роки додаються.

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, спрямованих на виконання заходів Програми, є департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Як головний розпорядник коштів департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації здійснює контроль за ефективним використанням коштів.

Координацію, безпосередній контроль за ходом виконання заходів Програми та цільовим використанням бюджетних коштів здійснює департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Обласна державна (військова) адміністрація звітує Івано-Франківській обласній раді про хід виконання заходів Програми.

Замовник Програми:

департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                            Сергій ПОДОШВА

 

Керівник Програми: 

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації (CDTO)                      Богдан ФУТЕРКО


 

Додаток
до Регіональної цільової програми
розвитку малого та середнього підприємництва
в Івано-Франківській області на 2024-2027 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2024-2027 роки

 

Замовник: департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Назва програми: Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2024-2027 роки.

 

№ з/пНайменування заходуВиконавецьТермін вико-
нання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривеньОчікуваний результат
РокиВсього, тис. гривеньв т. ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетінші місцеві бюджетиінші джерела
12345678910
1.

 

 

 

 

 

Компенсація відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього підприємництва

(в рамках Державної програми 5-7-9) на реалізацію проєктів ветеранського бізнесу

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністра-ції), районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування 2024-2027

роки

 

 

 

 2024-2027,

в т. ч.

8300,02800,05500,0У межах виділених коштів

 

 

 

Зменшення вартості кредитних ресурсів та збільшення обсягів вільних оборотних коштів для розширення

виробництва

20241500,0500,01000,0
20251500,0500,01000,0
20262300,0800,01500,0
20273000,01000,02000,0

12345678910
2.Надання фінансової підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва на участь в закордонних виставково-ярмаркових заходах (до 50,0 тис. грн, але не більше 50% фактичних витрат)Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування 2024-2027

роки

2024-2027,

в т. ч.

5850,03250,02600,0У межах виділених коштівПромоція місцевих виробників товарів і послуг, розширен-ня ринків збуту продукції та послуг місцевих виробників, налагодження бізнес-зв’язків, підвищення інвестиційної привабливості регіону
20241250,0750,0500,0
20251250,0750,0500,0
20261550,0850,0700,0
20271800,0900,0900,0
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання мікрокредитів   суб‘єктам малого та середнього підприємництва для ведення власної справиРегіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області,

департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

 2024-2027

роки

2024-2027,

в т. ч.

6000,0*

 

6000,0*

 

У межах виділених коштівПолегшення доступу малого та середнього підприємництва до фінансування
20241500,0*1500,0*
20251500,0*1500,0*
20261500,0*1500,0*
20271500,0*1500,0*

12345678910
4.

 

 

 

 

Інформування суб’єктів господарювання щодо існуючих механізмів фінансово-кредитної

підтримки бізнесу на національному рівні та іноземних кредитних ліній шляхом проведення діалогових зустрічей, інформаційних компаній, зокрема в соціальних мережах та інших популяризацій-них заходів

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування 2024-2027

роки

 

 

2024-2027,

в т. ч.

420,0420,0У межах виділених коштів

 

 

Забезпечення доступу до інформації про програми кредитування бізнесу та їх умови

 

202450,050,0
2025100,0100,0
2026120,0120,0
2027150,0150,0
5.Випуск каталогів продукції місцевих виробників з метою просування продукції (послуг) на нові ринкиДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 2024-2027

роки

2024-2027,

в т. ч.

350,0350,0У межах виділених коштівПромоція місцевих виробників товарів і послуг, розширення ринків збуту продукції та послуг місцевих виробників
202450,050,0
2025100,0100,0
2026100,0100,0
2027100,0100,0

12345678910
6.Організація заходів для  відзначення Дня підприємця в областіДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні (військо-ві) адміністрації, органи місцевого самоврядування 2024-2027

роки

2024-2027,

в т. ч.

 

У межах виділених коштівФормування позитивного іміджу підприємців серед громадськості області
2024
2025
2026
2027
7.

 

 

 

 

Популяризація підприємництва, формування підприємницької компетенції серед молоді, осіб з інвалідністю, безробітних, внутрішньо переміщених осібІвано-Франківський обласний центр зайнятості, Головне управління ДПС в Івано-Франківській області

 

 2024-2027

роки

 

 

2024-2027,

в т. ч.

У межах виділених коштів

 

 

Сприяння організації підприємницької діяльності

 

 

2024
2025
2026
2027
8.Професійне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних на замовлення  суб’єктів підприємницької діяльності або для самозайнятості

 

Івано-Франківський обласний центр зайнятості 2024-2027

роки

2024-2027,

в т. ч.

У межах виділених коштівСприяння наповненню ринку праці фахівцями затребуваних спеціальностей, збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва

 

2024
2025
2026
2027

12345678910
9.Поширення практики соціальної відповідальності серед суб’єктів підприємництваДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування

 

 2024-2027

роки

2024-2027,

в т. ч.

У межах виділених коштівЗбільшення кількості соціально відповідального бізнесу
2024
2025
2026
2027 
10.Організація заходів з обміну досвідом, розширення ділових зв’язків і можливостей малого та середнього підприємництваДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації,

районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування, Головне управління ДПС в Івано-Франківській області, Івано-Франківська торгово-промислова палата

 2024-2027

роки

2024-2027,

в т. ч.

 

500,0500,0У межах виділених коштівСприяння покращенню бізнес-середовища області, підвищення конкурентоспро-можності та інноваційного потенціалу малого та середнього підприємництва
2024100,0100,0
2025100,0100,0
2026150,0150,0
2027150,0150,0

*кошти спеціального фонду обласного бюджету

 

Замовник Програми: 

департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
Івано-Франківської обласної державної адміністрації                                                      Сергій ПОДОШВА

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)                                Богдан ФУТЕРКО

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]