Про затвердження Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Двадцять во
сьма сесія)

РІШЕННЯ

22.12.2023                            м. Івано-Франківськ                 № 823-28/2023

Про затвердження
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на
2024-2030 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 90 Бюджетного кодексу України обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (С. Соколик), виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету, при формуванні проєктів обласного бюджету на 2024-2030 роки передбачати кошти на виконання заходів Програми.
 3. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації розробити підпрограму “Читання”, у якій передбачити заходи, спрямовані на:

– популяризацію книжки і книжкового читання в учнівському, студентському і батьківському середовищах;

– збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази шкільних бібліотек;

– системне і систематичне поповнення книжкового фонду шкільних бібліотек.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики (Б. Томенчук).

Голова обласної ради                                                      Олександр СИЧ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.12.2023 № 82328/2023

 

  

Програма
розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2024-2030 роки

 

 

 

Замовник Програми:

департамент освіти і науки
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                              Віктор КІМАКОВИЧ

 

Керівник Програми:                                                  

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації з питань цифрового
розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації (CDTO)                        Богдан ФУТЕРКО


 

Паспорт
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2024-2030 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 2. Розробник Програми: департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Термін реалізації Програми: 2024-2030 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Обсяги фінансування Програми: 641800,00 тис. грн (шістсот сорок один мільйон вісімсот тисяч гривень).

 

РокиОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн
Всьогов т. ч за джерелами фінансування
обласний бюджетінші місцеві бюджетиінші джерела
2024-2030,
в т. ч
641800,00641800,00у межах бюджетних призначень 

 

202470020,0070020,00у межах бюджетних призначень
202591755,0091755,00у межах бюджетних призначень
202691805,0091805,00у межах бюджетних призначень
202796805,0096805,00у межах бюджетних призначень
202896805,0096805,00у межах бюджетних призначень
202997305,0097305,00у межах бюджетних призначень
203097305,0097305,00у межах бюджетних призначень

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалювати мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів.

 1. Термін проведення звітності: щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 

 

Замовник Програми:                                                        

департамент освіти і науки
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації                                           Віктор КІМАКОВИЧ

 

Керівник Програми:

заступник голови Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації з питань цифрового
розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації (CDTO)                      Богдан ФУТЕРКО


 

Обґрунтування доцільності розроблення Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки

 

Загальна характеристика Програми

За останні роки в області здійснено ряд практичних заходів, спрямованих на стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток.

Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2024-2030 роки є логічним продовженням Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки і передбачає реалізацію системного розвитку галузі та її вдосконалення і враховує особливості нашого краю, демографічну ситуацію та соціальні потреби населення області.

Програма являє собою комплекс взаємопов’язаних проєктів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення регіону щодо рівня освіти, вимоги європейських стандартів, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма складається з одинадцяти підпрограм, кожна з яких охоплює стратегічні напрямки розвитку освіти.

Збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо в сільській місцевості, забезпечить підпрограма “Розвиток системи дошкільної освіти”. Вона сприятиме підготовці педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій у галузі, науково-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог.

Підпрограма “Розвиток загальної середньої освіти” має забезпечити удосконалення мережі навчальних закладів усіх типів з метою приведення їх у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей територіальних громад. Нею також передбачається здійснення цілого ряду заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників освітнього процесу.

Особливістю підпрограми “Розвиток позашкільної освіти” є збереження і розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та навчально-методичне забезпечення.

Підпрограма “Обдаровані діти” має за мету продовжувати створення сприятливих умов для відбору, навчання і виховання цих дітей, забезпечити цілісність процесу розвитку дитячої обдарованості, систематизувати та пропагувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.

Дієвість та якість освітньої системи у значній мірі залежить від учителя, від його професійного рівня і морально-етичних якостей.

У підпрограмі “Вчитель” міститься ряд заходів, спрямованих на
поповнення закладів освіти випускниками нової генерації, якнайповніший соціальний захист педагогічних працівників, створення умов для їх творчого та професійного самовираження.

Заходи підпрограми “Шкільний автобус” спрямовані на забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня у сільській місцевості та забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Виконання підпрограми “Розвиток професійної (професійно-технічної) освіти” дасть можливість забезпечити область висококваліфікованими робітничими кадрами відповідно до ринку праці, впроваджувати у навчально-виробничий процес новітні технології.

Заходи підпрограми “Розвиток вищої та фахової передвищої освіти” спрямовані на покращення умов навчання здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти та фінансове стимулювання молодих вчених та кращих науковців.

Забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання (організаційний та методичний супровід), зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів освіти на базі яких створюються пункти проведення ЗНО (підпрограма “Організаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання”).

Підпрограма “Освіта дітей з особливими освітніми потребами” дасть змогу створювати інклюзивно-ресурсні центри або їх філії для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, створення та облаштування ресурсних кімнат і медіатек для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

В умовах воєнного стану важливою є підпрограма “Облаштування безпечних умов у закладах освіти”, яка забезпечить матеріально-технічним обладнанням (лавками, партами, стільцями, біотуалетами, генераторами, ліхтариками, куллерами для води, аптечками тощо) захисні споруди цивільного захисту у закладах освіти, а також реалізацією проектів, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти із забезпеченням архітектурної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

 

Мета і стратегічні завдання Програми

Метою Програми є досягнення високого рівня розвитку системи освіти Івано-Франківщини відповідно до сучасних потреб суспільства і кожного громадянина щодо якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту, забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства.

Завданнями Програми є:

– збереження й розвиток мережі дошкільних навчальних закладів області та запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо у сільській місцевості;

– створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах різних типів;

– активізація науково-дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду, наукових ідей;

– приведення мережі закладів загальної середньої освіти у відповідність до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації;

– створення відповідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, наступності та безперервності освітнього процесу;

– забезпечення відкритого характеру освіти та можливостей щодо повної реалізації здібностей, талантів кожної особистості, соціального захисту дітей;

– створення умов для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації їх можливостей;

– забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників, екскурсійного обслуговування учнівської молоді;

– підвищення рівня забезпеченості закладів загальної середньої освіти сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;

– поліпшення соціально-економічного становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності;

– збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зокрема у сільській місцевості;

– збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

– посилення організаційно-координаційної та методичної ролі позашкільних закладів у розвитку природоохоронної роботи, науково-технічного, екологічного, художнього, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного навчання та виховання учнівської молоді у закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах;

– здійснення розробки, апробації та видання кращих авторських програм, проєктів, збірників для програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу позашкільних закладів;

– розширення співробітництва, обмін досвідом з питань позашкільної освіти;

– забезпечення області кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до розвитку ринку праці, до їх запитів, інтересів та здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

– налагодження ефективної взаємодії закладів професійно-технічної освіти з підприємствами, установами та організаціями;

– замовниками робітничих кадрів, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;

– забезпечення соціального захисту молоді;

– забезпечення професійно-технічної освіти необхідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами;

– впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій;

– забезпечення належних умов у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами;

– створення та облаштування безпечних умов у закладах освіти.

 

Фінансове забезпечення Програми

Джерелом фінансування Програми є обласний бюджет, інші місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань, та з урахуванням можливостей дохідної частини обласного бюджету.

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми додаються.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

Ця Програма включає одинадцять підпрограм (додаються).


Додатки до рішення 823-28/2023


 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]